• Scott LaVarnway's avatar
  vpx: [x86] add vpx_satd_avx2() · 8e602284
  Scott LaVarnway authored
  SSE2 instrinsic vs AVX2 intrinsic speed gains:
  blocksize  16: ~1.33
  blocksize  64: ~1.51
  blocksize 256: ~3.03
  blocksize 1024: ~3.71
  
  Change-Id: I79b28cba82d21f9dd765e79881aa16d24fd0cb58
  8e602284
Name
Last commit
Last update
..
android Loading commit data...
acm_random.h Loading commit data...
active_map_refresh_test.cc Loading commit data...
active_map_test.cc Loading commit data...
add_noise_test.cc Loading commit data...
alt_ref_aq_segment_test.cc Loading commit data...
altref_test.cc Loading commit data...
aq_segment_test.cc Loading commit data...
avg_test.cc Loading commit data...
blockiness_test.cc Loading commit data...
borders_test.cc Loading commit data...
buffer.h Loading commit data...
byte_alignment_test.cc Loading commit data...
clear_system_state.h Loading commit data...
codec_factory.h Loading commit data...
comp_avg_pred_test.cc Loading commit data...
config_test.cc Loading commit data...
consistency_test.cc Loading commit data...
convolve_test.cc Loading commit data...
cpu_speed_test.cc Loading commit data...
cq_test.cc Loading commit data...
cx_set_ref.sh Loading commit data...
datarate_test.cc Loading commit data...
dct16x16_test.cc Loading commit data...
dct32x32_test.cc Loading commit data...
dct_partial_test.cc Loading commit data...
dct_test.cc Loading commit data...
decode_api_test.cc Loading commit data...
decode_perf_test.cc Loading commit data...
decode_svc_test.cc Loading commit data...
decode_test_driver.cc Loading commit data...
decode_test_driver.h Loading commit data...
decode_to_md5.sh Loading commit data...
decode_with_drops.sh Loading commit data...
encode_api_test.cc Loading commit data...
encode_perf_test.cc Loading commit data...
encode_test_driver.cc Loading commit data...
encode_test_driver.h Loading commit data...
error_resilience_test.cc Loading commit data...
examples.sh Loading commit data...
external_frame_buffer_test.cc Loading commit data...
fdct8x8_test.cc Loading commit data...
frame_size_tests.cc Loading commit data...
hadamard_test.cc Loading commit data...
i420_video_source.h Loading commit data...
idct8x8_test.cc Loading commit data...
idct_test.cc Loading commit data...
invalid_file_test.cc Loading commit data...
ivf_video_source.h Loading commit data...
keyframe_test.cc Loading commit data...
level_test.cc Loading commit data...
lpf_test.cc Loading commit data...
md5_helper.h Loading commit data...
minmax_test.cc Loading commit data...
partial_idct_test.cc Loading commit data...
postproc.sh Loading commit data...
pp_filter_test.cc Loading commit data...
predict_test.cc Loading commit data...
quantize_test.cc Loading commit data...
realtime_test.cc Loading commit data...
register_state_check.h Loading commit data...
resize_test.cc Loading commit data...
resize_util.sh Loading commit data...
sad_test.cc Loading commit data...
set_maps.sh Loading commit data...
set_roi.cc Loading commit data...
simple_decoder.sh Loading commit data...
simple_encoder.sh Loading commit data...
stress.sh Loading commit data...
sum_squares_test.cc Loading commit data...
superframe_test.cc Loading commit data...
svc_test.cc Loading commit data...
temporal_filter_test.cc Loading commit data...
test-data.mk Loading commit data...
test-data.sha1 Loading commit data...
test.mk Loading commit data...
test_intra_pred_speed.cc Loading commit data...
test_libvpx.cc Loading commit data...
test_vector_test.cc Loading commit data...
test_vectors.cc Loading commit data...
test_vectors.h Loading commit data...
tile_independence_test.cc Loading commit data...
tools_common.sh Loading commit data...
twopass_encoder.sh Loading commit data...
user_priv_test.cc Loading commit data...
util.h Loading commit data...
variance_test.cc Loading commit data...
video_source.h Loading commit data...
vp8_boolcoder_test.cc Loading commit data...
vp8_decrypt_test.cc Loading commit data...
vp8_denoiser_sse2_test.cc Loading commit data...
vp8_fdct4x4_test.cc Loading commit data...
vp8_fragments_test.cc Loading commit data...
vp8_multi_resolution_encoder.sh Loading commit data...
vp9_arf_freq_test.cc Loading commit data...
vp9_block_error_test.cc Loading commit data...
vp9_boolcoder_test.cc Loading commit data...
vp9_decrypt_test.cc Loading commit data...
vp9_denoiser_test.cc Loading commit data...
vp9_encoder_parms_get_to_decoder.cc Loading commit data...
vp9_end_to_end_test.cc Loading commit data...
vp9_ethread_test.cc Loading commit data...
vp9_intrapred_test.cc Loading commit data...
vp9_lossless_test.cc Loading commit data...
vp9_motion_vector_test.cc Loading commit data...
vp9_quantize_test.cc Loading commit data...
vp9_scale_test.cc Loading commit data...
vp9_skip_loopfilter_test.cc Loading commit data...
vp9_spatial_svc_encoder.sh Loading commit data...
vp9_subtract_test.cc Loading commit data...
vp9_thread_test.cc Loading commit data...
vpx_scale_test.cc Loading commit data...
vpx_scale_test.h Loading commit data...
vpx_temporal_svc_encoder.sh Loading commit data...
vpxdec.sh Loading commit data...
vpxenc.sh Loading commit data...
webm_video_source.h Loading commit data...
y4m_test.cc Loading commit data...
y4m_video_source.h Loading commit data...
yuv_video_source.h Loading commit data...