• Scott LaVarnway's avatar
  vpx: [x86] add vpx_satd_avx2() · 8e602284
  Scott LaVarnway authored
  SSE2 instrinsic vs AVX2 intrinsic speed gains:
  blocksize  16: ~1.33
  blocksize  64: ~1.51
  blocksize 256: ~3.03
  blocksize 1024: ~3.71
  
  Change-Id: I79b28cba82d21f9dd765e79881aa16d24fd0cb58
  8e602284
Name
Last commit
Last update
..
arm Loading commit data...
mips Loading commit data...
ppc Loading commit data...
x86 Loading commit data...
add_noise.c Loading commit data...
avg.c Loading commit data...
bitreader.c Loading commit data...
bitreader.h Loading commit data...
bitreader_buffer.c Loading commit data...
bitreader_buffer.h Loading commit data...
bitwriter.c Loading commit data...
bitwriter.h Loading commit data...
bitwriter_buffer.c Loading commit data...
bitwriter_buffer.h Loading commit data...
deblock.c Loading commit data...
fastssim.c Loading commit data...
fwd_txfm.c Loading commit data...
fwd_txfm.h Loading commit data...
intrapred.c Loading commit data...
inv_txfm.c Loading commit data...
inv_txfm.h Loading commit data...
loopfilter.c Loading commit data...
postproc.h Loading commit data...
prob.c Loading commit data...
prob.h Loading commit data...
psnr.c Loading commit data...
psnr.h Loading commit data...
psnrhvs.c Loading commit data...
quantize.c Loading commit data...
quantize.h Loading commit data...
sad.c Loading commit data...
skin_detection.c Loading commit data...
skin_detection.h Loading commit data...
ssim.c Loading commit data...
ssim.h Loading commit data...
subtract.c Loading commit data...
sum_squares.c Loading commit data...
txfm_common.h Loading commit data...
variance.c Loading commit data...
variance.h Loading commit data...
vpx_convolve.c Loading commit data...
vpx_convolve.h Loading commit data...
vpx_dsp.mk Loading commit data...
vpx_dsp_common.h Loading commit data...
vpx_dsp_rtcd.c Loading commit data...
vpx_dsp_rtcd_defs.pl Loading commit data...
vpx_filter.h Loading commit data...