Makefile.am 2.42 KB
Newer Older
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
1 2 3
#
# Makefile.am for nua module
#
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
4 5 6
# Copyright (C) 2005,2006 Nokia Corporation
# Contact: Pekka Pessi <pekka.pessi@nokia.com>
# Licensed under LGPL. See file COPYING.
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
7 8 9 10 11 12 13

# ----------------------------------------------------------------------
# Header paths

# ----------------------------------------------------------------------
# Build targets

14 15 16
noinst_LTLIBRARIES = 	libnua.la

check_LTLIBRARIES = 	libtestnua.la libtestproxy.la libtestnat.la
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
17

18
check_PROGRAMS =	test_nua
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
19 20

TESTS = 		test_nua
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
21

22 23
CLEANFILES =           tmp_sippasswd.??????

Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
24 25 26 27 28
# ----------------------------------------------------------------------
# Rules for building the targets

BUILT_SOURCES =		nua_tag_ref.c

29 30
nobase_include_sofia_HEADERS = \
			sofia-sip/nua.h sofia-sip/nua_tag.h
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
31

Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
32
libnua_la_SOURCES = 	nua.c nua_stack.h nua_common.c nua_stack.c \
33
			nua_extension.c \
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
34
			nua_dialog.c nua_dialog.h \
35
			outbound.c outbound.h \
36
			nua_params.c nua_params.h \
37 38
			nua_register.c nua_registrar.c \
			nua_session.c nua_options.c \
39
			nua_message.c nua_publish.c nua_subnotref.c \
40
			nua_notifier.c \
41
			nua_event_server.c \
42
			nua_tag.c nua_tag_ref.c
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
43

44
COVERAGE_INPUT = 	$(libnua_la_SOURCES) $(include_sofia_HEADERS)
45

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
test_nua_LDFLAGS = 	-static

libtestnua_la_SOURCES = test_nua.h test_ops.c \
			test_init.c \
			test_nua_api.c test_nua_params.c \
			test_register.c test_basic_call.c \
			test_offer_answer.c \
			test_call_reject.c test_cancel_bye.c \
			test_call_hold.c test_session_timer.c \
			test_refer.c test_100rel.c \
			test_simple.c test_sip_events.c \
			test_extension.c

libtestproxy_la_SOURCES = test_proxy.h test_proxy.c

libtestnat_la_SOURCES = test_nat.h test_nat.c test_nat_tags.c

test_nua_SOURCES = 	test_nua.c 

test_nua_LDADD = 	libnua.la libtestnua.la libtestproxy.la libtestnat.la \
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
			../iptsec/libiptsec.la \
			../ipt/libipt.la \
			../nea/libnea.la \
			../nta/libnta.la \
			../sresolv/libsresolv.la \
			../tport/libtport.la \
			../stun/libstun.la \
			../soa/libsoa.la \
			../sdp/libsdp.la \
			../sip/libsip.la \
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
76
			../http/libhttp.la \
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
77 78 79 80
			../msg/libmsg.la \
			../url/liburl.la \
			../bnf/libbnf.la \
			../su/libsu.la
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
81 82 83 84

# ----------------------------------------------------------------------
# Install and distribution rules

85
EXTRA_DIST =		nua.docs $(BUILT_SOURCES)
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
86 87 88 89

# ----------------------------------------------------------------------
# Sofia specific rules

90
include $(top_srcdir)/rules/sofia.am
91

92 93
INCLUDES = ${INTERNAL_INCLUDES}

94
TAG_DLL_FLAGS =		LIST=nua_tag_list