Makefile.am 2.35 KB
Newer Older
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
1 2 3
#
# Makefile.am for nua module
#
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
4 5 6
# Copyright (C) 2005,2006 Nokia Corporation
# Contact: Pekka Pessi <pekka.pessi@nokia.com>
# Licensed under LGPL. See file COPYING.
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
7 8 9 10

# ----------------------------------------------------------------------
# Header paths

Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
INCLUDES = 		-I$(srcdir)/../bnf -I../bnf \
	 		-I$(srcdir)/../ipt -I../ipt \
	 		-I$(srcdir)/../iptsec -I../iptsec \
	 		-I$(srcdir)/../http -I../http \
			-I$(srcdir)/../msg -I../msg \
			-I$(srcdir)/../nea -I../nea \
			-I$(srcdir)/../nta -I../nta \
			-I$(srcdir)/../nth -I../nth \
			-I$(srcdir)/../sdp -I../sdp \
			-I$(srcdir)/../sip -I../sip \
			-I$(srcdir)/../soa -I../soa \
			-I$(srcdir)/../tport -I../tport \
23
			-I$(srcdir)/../stun -I../stun \
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
24 25
			-I$(srcdir)/../url -I../url \
			-I$(srcdir)/../su -I../su
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
26 27 28 29

# ----------------------------------------------------------------------
# Build targets

Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
30
noinst_LTLIBRARIES = 	libnua.la
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
31

32
check_PROGRAMS =	test_nua
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
33 34

TESTS = 		test_nua
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
35

36 37
CLEANFILES =           tmp_sippasswd.??????

Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
38 39 40 41 42
# ----------------------------------------------------------------------
# Rules for building the targets

BUILT_SOURCES =		nua_tag_ref.c

43 44
nobase_include_sofia_HEADERS = \
			sofia-sip/nua.h sofia-sip/nua_tag.h
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
45

Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
46
libnua_la_SOURCES = 	nua.c nua_stack.h nua_common.c nua_stack.c \
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
47
			nua_dialog.c nua_dialog.h \
48
			outbound.c outbound.h \
49
			nua_params.c nua_params.h \
50 51 52
			nua_register.c nua_session.c nua_options.c \
			nua_message.c nua_publish.c nua_subnotref.c \
			nua_event_server.c \
53 54
			nua_tag.c
nodist_libnua_la_SOURCES = nua_tag_ref.c
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
55

56
COVERAGE_INPUT = 	$(libnua_la_SOURCES) $(include_sofia_HEADERS)
57

Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
LDADD = 		libnua.la \
			../iptsec/libiptsec.la \
			../ipt/libipt.la \
			../nea/libnea.la \
			../nta/libnta.la \
			../sresolv/libsresolv.la \
			../tport/libtport.la \
			../stun/libstun.la \
			../soa/libsoa.la \
			../sdp/libsdp.la \
			../sip/libsip.la \
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
69
			../http/libhttp.la \
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
70 71 72 73
			../msg/libmsg.la \
			../url/liburl.la \
			../bnf/libbnf.la \
			../su/libsu.la
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
74

75 76
test_nua_LDFLAGS = 	-static

Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
77
test_nua_SOURCES = 	test_nua.c test_proxy.h test_proxy.c \
78
			test_nat.h test_nat.c test_nat_tags.c
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
79

Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
80 81 82
# ----------------------------------------------------------------------
# Install and distribution rules

83
EXTRA_DIST =		Doxyfile nua.docs $(BUILT_SOURCES)
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
84 85 86 87

# ----------------------------------------------------------------------
# Sofia specific rules

88
include ../sofia.am
89 90

TAG_DLL_FLAGS =		LIST=nua_tag_list