Makefile.am 1.32 KB
Newer Older
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
1 2 3
#
# Makefile.am for ipt module
#
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
4 5 6
# Copyright (C) 2005,2006 Nokia Corporation
# Contact: Pekka Pessi <pekka.pessi@nokia.com>
# Licensed under LGPL. See file COPYING.
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
7 8 9 10

# ----------------------------------------------------------------------
# Header paths

Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
11
INCLUDES = 		-I$(srcdir)/../su -I../su
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
12 13 14 15

# ----------------------------------------------------------------------
# Build targets

Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
16
noinst_LTLIBRARIES = 	libipt.la
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
17

Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
18
noinst_PROGRAMS = 	sha1test torture_base64
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
19 20 21 22 23 24

TESTS = 		sha1test torture_base64

# ----------------------------------------------------------------------
# Rules for building the targets

25 26 27 28 29
nobase_include_sofia_HEADERS = \
			sofia-sip/rc4.h sofia-sip/utf8.h \
			sofia-sip/sha1.h sofia-sip/base64.h \
			sofia-sip/string0.h sofia-sip/token64.h \
			sofia-sip/uniqueid.h
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
30

Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
31
libipt_la_SOURCES = 	utf8internal.h \
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
32 33 34
			utf8.c ucs2.c ucs4.c rc4.c \
			sha1.c base64.c string0.c token64.c

35
COVERAGE_INPUT = 	$(libipt_la_SOURCES) $(include_sofia_HEADERS)
36

Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
37 38 39
LDADD = 		libipt.la \
			../sresolv/libsresolv.la \
			../su/libsu.la
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
40

41 42
sha1test_LDFLAGS = 	-static
torture_base64_LDFLAGS = -static
Pekka Pessi's avatar
Pekka Pessi committed
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

# ----------------------------------------------------------------------
# Install and distribution rules

EXTRA_DIST =		Doxyfile ipt.docs

# ----------------------------------------------------------------------
# Sofia specific rules

include ../sofia.am