1. 02 Jan, 2007 1 commit
 2. 15 Nov, 2006 1 commit
 3. 13 Nov, 2006 1 commit
 4. 10 Nov, 2006 1 commit
 5. 27 Oct, 2006 1 commit
  • Pekka Pessi's avatar
   nua: moved documentation towards implementation. · 542887da
   Pekka Pessi authored
   Moved documentation of nua_options(), nua_i_options, nua_i_refer,
   nua_message(), nua_i_message, nua_r_message.
   
   Added documentation of nua_i_register, nua_i_outbound.
   
   darcs-hash:20061027132439-65a35-c14ef4d7e99bd5f442da19d3770bd08fb4adf849.gz
   542887da
 6. 25 Oct, 2006 1 commit
 7. 17 Oct, 2006 2 commits
 8. 03 Oct, 2006 2 commits
 9. 25 Sep, 2006 1 commit
 10. 20 Sep, 2006 1 commit
 11. 14 Sep, 2006 1 commit
 12. 06 Sep, 2006 1 commit
 13. 21 Aug, 2006 1 commit
 14. 25 Apr, 2006 2 commits
 15. 31 Mar, 2006 1 commit
 16. 29 Mar, 2006 1 commit
 17. 30 Nov, 2005 2 commits
 18. 29 Nov, 2005 1 commit
 19. 28 Nov, 2005 1 commit
 20. 25 Nov, 2005 1 commit
 21. 13 Nov, 2005 1 commit
 22. 12 Oct, 2005 1 commit
 23. 11 Oct, 2005 3 commits
 24. 10 Oct, 2005 2 commits
 25. 23 Sep, 2005 3 commits
 26. 07 Sep, 2005 1 commit
  • Pekka Pessi's avatar
   pessi-darcs-0 · 2cda1e3f
   Pekka Pessi authored
   darcs-hash:20050907200052-65a35-f31775554518776b4e5f4d5729ef9f99eae648dc.gz
   2cda1e3f