sv.po 47.8 KB
Newer Older
1 2 3
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
4
# 
5
# Translators:
6
# Henrik Mattsson-Mårn <h@reglage.net>, 2016
7
# Magnus Johansson <johanssongreppet@yahoo.se>, 2016
8 9
msgid ""
msgstr ""
10
"Project-Id-Version: linphone-gtk\n"
11
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2016-03-15 14:09+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-15 13:09+0000\n"
Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
14 15
"Last-Translator: Belledonne Communications <support@belledonne-communications.com>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/belledonne-communications/linphone-gtk/language/sv/)\n"
16
"MIME-Version: 1.0\n"
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
19
"Language: sv\n"
20
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
21

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
22
#: ../gtk/calllogs.c:178
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
23 24 25 26
#, c-format
msgid "Call %s"
msgstr "Ringer %s"

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
27
#: ../gtk/calllogs.c:179
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
28 29 30 31
#, c-format
msgid "Send text to %s"
msgstr "Skicka text till %s"

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
32 33 34
#: ../gtk/calllogs.c:181
#, c-format
msgid "Add %s to your contact list"
35
msgstr "Lägg till %s till din kontaktlista"
Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
36

37
#: ../gtk/calllogs.c:245 ../gtk/main.ui.h:23
Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
38
msgid "Recent calls"
39
msgstr "Senaste samtal"
Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
40 41

#: ../gtk/calllogs.c:260
42
#, c-format
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
43
msgid "<b>Recent calls (%i)</b>"
44
msgstr "<b>Senaste samtal (%i)</b>"
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
45

46
#: ../gtk/calllogs.c:334
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
47
msgid "n/a"
48
msgstr "n/a"
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
49

50
#: ../gtk/calllogs.c:337
51
msgid "Aborted"
52
msgstr "Avbrutna"
53

54
#: ../gtk/calllogs.c:340
55
msgid "Missed"
56
msgstr "Missade"
57

58
#: ../gtk/calllogs.c:343
59
msgid "Declined"
60
msgstr "Avvisade"
61

62
#: ../gtk/calllogs.c:349
63 64 65
#, c-format
msgid "%i minute"
msgid_plural "%i minutes"
66 67
msgstr[0] "%i minut"
msgstr[1] "%i minuter"
68

69
#: ../gtk/calllogs.c:352
70 71 72
#, c-format
msgid "%i second"
msgid_plural "%i seconds"
73 74
msgstr[0] "%i sekund"
msgstr[1] "%i sekunder"
75

76
#: ../gtk/calllogs.c:357
77 78
#, c-format
msgid ""
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
79 80
"<small><i>%s</i>\t<i>Quality: %s</i></small>\n"
"%s\t%s\t"
81
msgstr "<small><i>%s</i>\t<i>Kvalitet: %s</i></small>\n%s\t%s\t"
82

83
#: ../gtk/calllogs.c:361
84
#, c-format
Gautier Pelloux-Prayer's avatar
Gautier Pelloux-Prayer committed
85
msgid "<big><b>%s</b></big>\t%s"
86
msgstr "<big><b>%s</b></big>\t%s"
87

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
88
#: ../gtk/conference.c:38 ../gtk/in_call_frame.ui.h:11
89
msgid "Conference"
90
msgstr "Konferens"
91

Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
92
#: ../gtk/conference.c:46
93
msgid "Me"
94
msgstr "Jag"
95

96 97 98 99 100
#: ../gtk/support.c:49 ../gtk/support.c:73 ../gtk/support.c:102
#, c-format
msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
msgstr "Kunde inte hitta pixmap filen: %s"

101
#: ../gtk/chat.c:202 ../gtk/chat.c:260
Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
102
msgid "Sending..."
103
msgstr "Skickar..."
Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
104

105
#: ../gtk/chat.c:219 ../gtk/chat.c:269
Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
106
msgid "Message not sent"
107
msgstr "Meddelande ej skickat"
Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
108

109
#: ../gtk/chat.c:493
110
msgid "Copy"
111
msgstr "Kopiera"
112

113
#: ../gtk/main.c:134
114 115 116
msgid "log to stdout some debug information while running."
msgstr "skriv loggning information under körning"

117
#: ../gtk/main.c:135
François Grisez's avatar
François Grisez committed
118
msgid "display version and exit."
119
msgstr "visa version och avsluta."
François Grisez's avatar
François Grisez committed
120

121
#: ../gtk/main.c:136
122
msgid "path to a file to write logs into."
123
msgstr "sökväg till en fil att skriva loggar i."
124

125
#: ../gtk/main.c:137
126
msgid "Start linphone with video disabled."
127
msgstr "Starta linphone med video inaktiverat."
128

129
#: ../gtk/main.c:138
130 131 132
msgid "Start only in the system tray, do not show the main interface."
msgstr "Starta ikonifierat, visa inte huvudfönstret"

133
#: ../gtk/main.c:139
134 135 136
msgid "address to call right now"
msgstr "Samtalsmottagare"

137
#: ../gtk/main.c:140
138
msgid ""
Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
139 140 141
"Specifiy a working directory (should be the base of the installation, eg: "
"c:\\Program Files\\Linphone)"
msgstr "Välj en arbetskatalog som ska vara basen för installationen, såsom C:\\Program\\Linphone"
142

143
#: ../gtk/main.c:141
144
msgid "Configuration file"
145
msgstr "Konfigurationsfil"
146

147
#: ../gtk/main.c:142
148
msgid "Run the audio assistant"
149
msgstr "Kör ljudassistenten"
150

151
#: ../gtk/main.c:143
Gautier Pelloux-Prayer's avatar
Gautier Pelloux-Prayer committed
152
msgid "Run self test and exit 0 if succeed"
153
msgstr "Kör självtest och avsluta 0 om möjligt"
Gautier Pelloux-Prayer's avatar
Gautier Pelloux-Prayer committed
154

155
#: ../gtk/main.c:1036
156 157
#, c-format
msgid ""
158
"%s would like to add you to his/her contact list.\n"
Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
159
"Would you add him/her to your contact list and allow him/her to see your presence status?\n"
160
"If you answer no, this person will be temporarily blacklisted."
161
msgstr "%s skulle vilja lägga dig till sin kontaktlista.\nVill du lägga denna person till din kontaktlista och tillåta den att se din närvarostatus?\nOm du svarar nej kommer personen att bli tillfälligt svartlistad."
162

163
#: ../gtk/main.c:1113
164
#, c-format
165 166
msgid ""
"Please enter your password for username <i>%s</i>\n"
167
" at realm <i>%s</i>:"
168
msgstr "Var vänlig och ange ditt lösenord för användarnam <i>%s</i>\n i område <i>%s</i>:"
169

170
#: ../gtk/main.c:1222
171
msgid "Call error"
172
msgstr "Samtalsfel"
173

174
#: ../gtk/main.c:1225 ../coreapi/linphonecore.c:3938
175 176 177
msgid "Call ended"
msgstr "Samtalet slut"

178
#: ../gtk/main.c:1228 ../coreapi/call_log.c:235
179 180 181
msgid "Incoming call"
msgstr "Inkommande samtal"

182
#: ../gtk/main.c:1231 ../gtk/incall_view.c:579 ../gtk/in_call_frame.ui.h:2
183
msgid "Answer"
184
msgstr "Svara"
185

186
#: ../gtk/main.c:1233 ../gtk/in_call_frame.ui.h:3
187 188 189
msgid "Decline"
msgstr "Avböj"

190
#: ../gtk/main.c:1240
191
msgid "Call paused"
192
msgstr "Samtal pausat"
193

194
#: ../gtk/main.c:1240
195
#, c-format
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
196
msgid "<b>by %s</b>"
197
msgstr "<b>av %s</b>"
198

199
#: ../gtk/main.c:1314
200 201
#, c-format
msgid "%s proposed to start video. Do you accept ?"
202
msgstr "%s föreslår att starta video. Godtar du det?"
203

204
#: ../gtk/main.c:1480
205 206 207
msgid "Website link"
msgstr "Webbsajt"

208
#: ../gtk/main.c:1539 ../gtk/waiting.ui.h:1
François Grisez's avatar
François Grisez committed
209 210
msgid "Linphone"
msgstr "Linphone"
211

212
#: ../gtk/main.c:1540
François Grisez's avatar
François Grisez committed
213
msgid "A video internet phone"
214
msgstr "En internetvideotelefon"
François Grisez's avatar
François Grisez committed
215

216
#: ../gtk/main.c:1602
217 218 219 220
#, c-format
msgid "%s (Default)"
msgstr "%s (Default)"

221
#: ../gtk/main.c:1975 ../coreapi/callbacks.c:1080
222 223
#, c-format
msgid "We are transferred to %s"
224
msgstr "Vi är överförda till %s"
225

226
#: ../gtk/main.c:1986
227 228 229
msgid ""
"No sound cards have been detected on this computer.\n"
"You won't be able to send or receive audio calls."
230
msgstr "Inget ljudkort har upptäckts på denna dator.\nDu kommer inte att kunna skicka och ta emot samtal."
231

232
#: ../gtk/main.c:2151
233 234 235
msgid "A free SIP video-phone"
msgstr "En gratis SIP video-telefon"

236
#: ../gtk/main.c:2270
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
237 238
#, c-format
msgid "Hello\n"
239
msgstr "Hej\n"
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
240

241
#: ../gtk/friendlist.c:460
242
msgid "Add to addressbook"
243
msgstr "Lägg till i adressbok"
244

245
#: ../gtk/friendlist.c:626
246 247 248 249
#, c-format
msgid "Search in %s directory"
msgstr "Sök i %s katalogen"

250
#: ../gtk/friendlist.c:773
François Grisez's avatar
François Grisez committed
251 252 253
msgid "Invalid sip contact !"
msgstr "ogiltig SIP kontakt!"

254
#: ../gtk/friendlist.c:820
Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
255 256
#, c-format
msgid "Add a new contact"
257
msgstr "Lägg till en ny kontakt"
Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
258

259
#: ../gtk/friendlist.c:823
260 261 262 263
#, c-format
msgid "Edit contact '%s'"
msgstr "Ändra kontakt '%s'"

264
#: ../gtk/friendlist.c:824
265 266 267 268
#, c-format
msgid "Delete contact '%s'"
msgstr "Ta bort kontakt '%s'"

269
#: ../gtk/friendlist.c:825
270
#, c-format
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
271
msgid "Delete chat history of '%s'"
272
msgstr "Ta bort chatthistorik för '%s'"
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
273

274
#: ../gtk/friendlist.c:862
275 276 277 278
#, c-format
msgid "Add new contact from %s directory"
msgstr "Lägg till kontakt ifrån %s katalogen"

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
279
#: ../gtk/propertybox.c:592 ../gtk/contact.ui.h:1
Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
280 281 282
msgid "Name"
msgstr "Namn"

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
283
#: ../gtk/propertybox.c:598
284 285 286
msgid "Rate (Hz)"
msgstr "Frekvens (Hz)"

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
287
#: ../gtk/propertybox.c:604
288 289 290
msgid "Status"
msgstr "Status"

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
291
#: ../gtk/propertybox.c:617
292
msgid "IP Bitrate (kbit/s)"
293
msgstr "Datahastighet (kbit/s)"
294

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
295
#: ../gtk/propertybox.c:628
296 297 298
msgid "Parameters"
msgstr "Parametrar"

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
299
#: ../gtk/propertybox.c:670 ../gtk/propertybox.c:824
300 301 302
msgid "Enabled"
msgstr "På"

303
#: ../gtk/propertybox.c:672 ../gtk/propertybox.c:824 ../gtk/parameters.ui.h:57
304 305 306
msgid "Disabled"
msgstr "Av"

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
307
#: ../gtk/propertybox.c:902
308 309 310
msgid "Account"
msgstr "Konto"

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
311
#: ../gtk/propertybox.c:1170
312 313 314
msgid "English"
msgstr "Engelska"

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
315
#: ../gtk/propertybox.c:1171
316
msgid "French"
317
msgstr "Franska"
318

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
319
#: ../gtk/propertybox.c:1172
320 321 322
msgid "Swedish"
msgstr "Svenska"

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
323
#: ../gtk/propertybox.c:1173
324
msgid "Italian"
325
msgstr "Italienska"
326

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
327
#: ../gtk/propertybox.c:1174
328 329 330
msgid "Spanish"
msgstr "Spanska"

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
331
#: ../gtk/propertybox.c:1175
332
msgid "Brazilian Portugese"
333
msgstr "Portugisiska (Brasilien)"
334

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
335
#: ../gtk/propertybox.c:1176
336 337 338
msgid "Polish"
msgstr "Polska"

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
339
#: ../gtk/propertybox.c:1177
340 341 342
msgid "German"
msgstr "Tyska"

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
343
#: ../gtk/propertybox.c:1178
344 345 346
msgid "Russian"
msgstr "Ryska"

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
347
#: ../gtk/propertybox.c:1179
348 349 350
msgid "Japanese"
msgstr "Japanska"

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
351
#: ../gtk/propertybox.c:1180
352 353 354
msgid "Dutch"
msgstr "Nederländksa"

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
355
#: ../gtk/propertybox.c:1181
356
msgid "Hungarian"
357
msgstr "Ungerska"
358

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
359
#: ../gtk/propertybox.c:1182
360 361 362
msgid "Czech"
msgstr "Tjekiska"

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
363
#: ../gtk/propertybox.c:1183
364 365 366
msgid "Chinese"
msgstr "Kinesiska"

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
367
#: ../gtk/propertybox.c:1184
368
msgid "Traditional Chinese"
369
msgstr "Kinesiska (traditionell)"
370

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
371
#: ../gtk/propertybox.c:1185
372
msgid "Norwegian"
373
msgstr "Norska"
374

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
375
#: ../gtk/propertybox.c:1186
376
msgid "Hebrew"
377
msgstr "Hebreiska"
378

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
379
#: ../gtk/propertybox.c:1187
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
380
msgid "Serbian"
381
msgstr "Serbiska"
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
382

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
383
#: ../gtk/propertybox.c:1188
François Grisez's avatar
François Grisez committed
384
msgid "Arabic"
385
msgstr "Arabiska"
François Grisez's avatar
François Grisez committed
386

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
387
#: ../gtk/propertybox.c:1189
François Grisez's avatar
François Grisez committed
388
msgid "Turkish"
389
msgstr "Turkiska"
François Grisez's avatar
François Grisez committed
390

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
391
#: ../gtk/propertybox.c:1246
392 393
msgid ""
"You need to restart linphone for the new language selection to take effect."
394
msgstr "Du behöver starta om Linphone för att det nya språket ska synas."
395

396
#: ../gtk/propertybox.c:1332
397
msgid "None"
398
msgstr "Ingen"
399

400
#: ../gtk/propertybox.c:1336
401
msgid "SRTP"
402
msgstr "SRTP"
403

404
#: ../gtk/propertybox.c:1342
François Grisez's avatar
François Grisez committed
405
msgid "DTLS"
406
msgstr "DTLS"
François Grisez's avatar
François Grisez committed
407

408
#: ../gtk/propertybox.c:1349
409
msgid "ZRTP"
410
msgstr "ZRTP"
411

412 413 414 415 416
#: ../gtk/update.c:80
#, c-format
msgid ""
"A more recent version is availalble from %s.\n"
"Would you like to open a browser to download it ?"
417
msgstr "En nyare version är tillgänglig på %s.\nVill du öppna en webbläsare för att ladda ner den?"
418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428

#: ../gtk/update.c:91
msgid "You are running the lastest version."
msgstr "Du kör den sensaste versionen."

#: ../gtk/buddylookup.c:85
msgid "Firstname, Lastname"
msgstr "Förnamn, Efternamn"

#: ../gtk/buddylookup.c:160
msgid "Error communicating with server."
429
msgstr "Kommunikationsfel med servern."
430 431 432

#: ../gtk/buddylookup.c:164
msgid "Connecting..."
433
msgstr "Kontaktar ..."
434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

#: ../gtk/buddylookup.c:168
msgid "Connected"
msgstr "Kopplad"

#: ../gtk/buddylookup.c:172
msgid "Receiving data..."
msgstr "Tar emot data..."

#: ../gtk/buddylookup.c:180
#, c-format
msgid "Found %i contact"
msgid_plural "Found %i contacts"
msgstr[0] "Hittat kontakt %i"
msgstr[1] "Hittat kontakt %i"

450 451
#: ../gtk/setupwizard.c:219
msgid "Username is already in use!"
452
msgstr "Användarnamnet är upptaget!"
453 454 455

#: ../gtk/setupwizard.c:223
msgid "Failed to check username availability. Please try again later."
456
msgstr "Misslyckades att kontrollera tillgänglighet. Var vänlig och försök senare."
457

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
458
#: ../gtk/incall_view.c:67 ../gtk/incall_view.c:87
459
#, c-format
460
msgid "Call #%i"
461
msgstr "Ring #%i"
462

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
463
#: ../gtk/incall_view.c:145
464 465
#, c-format
msgid "Transfer to call #%i with %s"
466
msgstr "Övergår till att ringa #%i med %s"
467

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
468
#: ../gtk/incall_view.c:202 ../gtk/incall_view.c:205
469
msgid "Not used"
470
msgstr "Används ej"
471

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
472
#: ../gtk/incall_view.c:212
473
msgid "ICE not activated"
474
msgstr "ICE inte aktiverat"
475

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
476
#: ../gtk/incall_view.c:214
477
msgid "ICE failed"
478
msgstr "ICE misslyckades"
479

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
480
#: ../gtk/incall_view.c:216
481
msgid "ICE in progress"
482
msgstr "ICE pågår"
483

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
484
#: ../gtk/incall_view.c:218
485
msgid "Going through one or more NATs"
486
msgstr "Går igenom en eller flera NAT:s"
487

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
488
#: ../gtk/incall_view.c:220
489
msgid "Direct"
490
msgstr "Direkt"
491

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
492
#: ../gtk/incall_view.c:222
493
msgid "Through a relay server"
494
msgstr "Genom en reläserver"
495

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
496
#: ../gtk/incall_view.c:230
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
497
msgid "uPnP not activated"
498
msgstr "uPnP inte aktiverat"
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
499

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
500
#: ../gtk/incall_view.c:232
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
501
msgid "uPnP in progress"
502
msgstr "uPnP pågår"
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
503

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
504
#: ../gtk/incall_view.c:234
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
505
msgid "uPnp not available"
506
msgstr "uPnP ej tillgängligt"
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
507

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
508
#: ../gtk/incall_view.c:236
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
509
msgid "uPnP is running"
510
msgstr "uPnP körs"
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
511

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
512
#: ../gtk/incall_view.c:238
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
513
msgid "uPnP failed"
514
msgstr "uPnP misslyckades"
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
515

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
516
#: ../gtk/incall_view.c:248 ../gtk/incall_view.c:249
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
517
msgid "Direct or through server"
518
msgstr "Direkt eller genom server"
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
519

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
520
#: ../gtk/incall_view.c:258 ../gtk/incall_view.c:270
521 522 523 524
#, c-format
msgid ""
"download: %f\n"
"upload: %f (kbit/s)"
525
msgstr "nedladdning: %f\nuppladdning: %f (kbit/s)"
526

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
527
#: ../gtk/incall_view.c:263 ../gtk/incall_view.c:265
528
#, c-format
Guillaume BIENKOWSKI's avatar
Guillaume BIENKOWSKI committed
529
msgid "%ix%i @ %f fps"
530
msgstr "%ix%i @ %f fps"
531

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
532
#: ../gtk/incall_view.c:295
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
533 534
#, c-format
msgid "%.3f seconds"
535
msgstr "%.3f sekunder"
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
536

Ghislain MARY's avatar
Ghislain MARY committed
537
#: ../gtk/incall_view.c:453 ../gtk/in_call_frame.ui.h:10
538
#: ../gtk/videowindow.c:242
539
msgid "Hang up"
540
msgstr "Lägg på"
541

542
#: ../gtk/incall_view.c:558
543 544 545
msgid "<b>Calling...</b>"
msgstr "<b>Ringer...</b>"

546
#: ../gtk/incall_view.c:561 ../gtk/incall_view.c:793
547
msgid "00:00:00"
548
msgstr "00:00:00"
549

550
#: ../gtk/incall_view.c:572
551
msgid "<b>Incoming call</b>"
552
msgstr "<b>Inkommande samtal</b>"
553

554
#: ../gtk/incall_view.c:609
555
msgid "good"
556
msgstr "bra"
557

558
#: ../gtk/incall_view.c:611
559
msgid "average"
560
msgstr "medelmåttig"
561

562
#: ../gtk/incall_view.c:613
563
msgid "poor"
564
msgstr "dålig"
565

566
#: ../gtk/incall_view.c:615
567
msgid "very poor"
568
msgstr "mycket dålig"
569

570
#: ../gtk/incall_view.c:617
571
msgid "too bad"
572
msgstr "för dålig"
573

574
#: ../gtk/incall_view.c:618 ../gtk/incall_view.c:634
575
msgid "unavailable"
576
msgstr "ej tillgänglig"
577

578
#: ../gtk/incall_view.c:732
579
msgid "Secured by SRTP"
580
msgstr "Säkrad av SRTP"
581

582
#: ../gtk/incall_view.c:738
François Grisez's avatar
François Grisez committed
583
msgid "Secured by DTLS"
584
msgstr "Säkrad av DTLS"
François Grisez's avatar
François Grisez committed
585

586
#: ../gtk/incall_view.c:744
587 588
#, c-format
msgid "Secured by ZRTP - [auth token: %s]"
589
msgstr "Säkrad av ZRTP - [auth token: %s]"
590

591
#: ../gtk/incall_view.c:748
592
msgid "Set unverified"
593
msgstr "Ange som obekräftad"
594

595
#: ../gtk/incall_view.c:748
596
msgid "Set verified"
597
msgstr "Ange som bekräftad"
598

599
#: ../gtk/incall_view.c:788
600
msgid "In conference"
601
msgstr "I konferens"
602

603
#: ../gtk/incall_view.c:788
604
msgid "<b>In call</b>"
605
msgstr "<b>I samtal</b>"
606

607
#: ../gtk/incall_view.c:825
608
msgid "<b>Paused call</b>"
609
msgstr "<b>Pausat samtal</b>"
610

611
#: ../gtk/incall_view.c:862
612 613 614
msgid "<b>Call ended.</b>"
msgstr "<b>Samtalet slut.</b>"

615
#: ../gtk/incall_view.c:893
616
msgid "Transfer in progress"
617
msgstr "Överföring pågår"
618

619
#: ../gtk/incall_view.c:896
620
msgid "Transfer done."
621
msgstr "Överföring klar."
622

623
#: ../gtk/incall_view.c:899
624
msgid "Transfer failed."
625
msgstr "Överföring misslyckades."
626

627
#: ../gtk/incall_view.c:930
628
msgid "Resume"
629
msgstr "Fortsätt"
630

631
#: ../gtk/incall_view.c:930 ../gtk/in_call_frame.ui.h:7
632
msgid "Pause"
633
msgstr "Pausa"
634

635
#: ../gtk/incall_view.c:996
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
636 637 638 639
#, c-format
msgid ""
"<small><i>Recording into\n"
"%s %s</i></small>"
640
msgstr "<small><i>Spelar in i\n%s %s</i></small>"
Margaux Clerc's avatar
Margaux Clerc committed
641

642
#: ../gtk/incall_view.c:996