Commit 632b8a35 authored by Ghislain MARY's avatar Ghislain MARY
Browse files

i18n: pull translations.

parent 6cc4570e
This diff is collapsed.
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: linphone-gtk\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-10-15 10:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-15 08:30+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2015-10-23 11:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-23 09:09+0000\n"
"Last-Translator: Belledonne Communications <support@belledonne-communications.com>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/belledonne-communications/linphone-gtk/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -19,38 +19,47 @@ msgstr ""
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: ../gtk/calllogs.c:177 ../gtk/friendlist.c:821
#: ../gtk/calllogs.c:178
#, c-format
msgid "Call %s"
msgstr "Volat komu: %s"
#: ../gtk/calllogs.c:178 ../gtk/friendlist.c:822
#: ../gtk/calllogs.c:179
#, c-format
msgid "Send text to %s"
msgstr "Poslat text komu: %s"
#: ../gtk/calllogs.c:261
#: ../gtk/calllogs.c:181
#, c-format
msgid "Add %s to your contact list"
msgstr ""
#: ../gtk/calllogs.c:245 ../gtk/main.ui.h:21
msgid "Recent calls"
msgstr "Nedávné hovory"
#: ../gtk/calllogs.c:260
#, c-format
msgid "<b>Recent calls (%i)</b>"
msgstr "<b>Nedávné hovory (%i)</b>"
#: ../gtk/calllogs.c:340
#: ../gtk/calllogs.c:331
msgid "n/a"
msgstr "–"
#: ../gtk/calllogs.c:343
#: ../gtk/calllogs.c:334
msgid "Aborted"
msgstr "Přerušen"
#: ../gtk/calllogs.c:346
#: ../gtk/calllogs.c:337
msgid "Missed"
msgstr "Zmeškán"
#: ../gtk/calllogs.c:349
#: ../gtk/calllogs.c:340
msgid "Declined"
msgstr "Odmítnut"
#: ../gtk/calllogs.c:355
#: ../gtk/calllogs.c:346
#, c-format
msgid "%i minute"
msgid_plural "%i minutes"
......@@ -58,7 +67,7 @@ msgstr[0] "%i minuta"
msgstr[1] "%i minuty"
msgstr[2] "%i minut"
#: ../gtk/calllogs.c:358
#: ../gtk/calllogs.c:349
#, c-format
msgid "%i second"
msgid_plural "%i seconds"
......@@ -66,19 +75,19 @@ msgstr[0] "%i sekunda"
msgstr[1] "%i sekundy"
msgstr[2] "%i sekund"
#: ../gtk/calllogs.c:363
#: ../gtk/calllogs.c:354
#, c-format
msgid ""
"<small><i>%s</i>\t<i>Quality: %s</i></small>\n"
"%s\t%s\t"
msgstr "<small><i>%s</i>\t<i>Kvalita: %s</i></small>\n%s\t%s\t"
#: ../gtk/calllogs.c:367
#: ../gtk/calllogs.c:358
#, c-format
msgid "<big><b>%s</b></big>\t%s"
msgstr "<big><b>%s</b></big>\t%s"
#: ../gtk/conference.c:38 ../gtk/in_call_frame.ui.h:11
#: ../gtk/conference.c:38 ../gtk/in_call_frame.ui.h:12
msgid "Conference"
msgstr "Konference"
......@@ -91,7 +100,7 @@ msgstr "Já"
msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
msgstr "Nelze najít soubor s obrázkem: %s"
#: ../gtk/chat.c:508
#: ../gtk/chat.c:481
msgid "Copy"
msgstr ""
......@@ -156,7 +165,7 @@ msgstr ""
msgid "Call error"
msgstr "Chyba hovoru"
#: ../gtk/main.c:1245 ../coreapi/linphonecore.c:3811
#: ../gtk/main.c:1245 ../coreapi/linphonecore.c:3813
msgid "Call ended"
msgstr "Hovor ukončen"
......@@ -164,7 +173,7 @@ msgstr "Hovor ukončen"
msgid "Incoming call"
msgstr "Příchozí hovor"
#: ../gtk/main.c:1250 ../gtk/incall_view.c:576 ../gtk/in_call_frame.ui.h:3
#: ../gtk/main.c:1250 ../gtk/incall_view.c:580 ../gtk/in_call_frame.ui.h:3
msgid "Answer"
msgstr "Odpovědět"
......@@ -203,39 +212,44 @@ msgstr ""
msgid "%s (Default)"
msgstr "%s (Výchozí)"
#: ../gtk/main.c:1918 ../coreapi/callbacks.c:1075
#: ../gtk/main.c:1942 ../coreapi/callbacks.c:1075
#, c-format
msgid "We are transferred to %s"
msgstr "Byly jsme přepojeni na %s"
#: ../gtk/main.c:1928
#: ../gtk/main.c:1952
msgid ""
"No sound cards have been detected on this computer.\n"
"You won't be able to send or receive audio calls."
msgstr "Na tomto počítači nebyla objevena žádná zvuková karta.\nNebudete moci vytáčet a přijímat a zvukové hovory."
#: ../gtk/main.c:2087
#: ../gtk/main.c:2111
msgid "A free SIP video-phone"
msgstr "Volný SIP videofon"
#: ../gtk/main.c:2200
#: ../gtk/main.c:2224
#, c-format
msgid "Hello\n"
msgstr ""
#: ../gtk/friendlist.c:442
#: ../gtk/friendlist.c:461
msgid "Add to addressbook"
msgstr "Přidat do adresáře"
#: ../gtk/friendlist.c:626
#: ../gtk/friendlist.c:627
#, c-format
msgid "Search in %s directory"
msgstr "Hledat v adresáři %s"
#: ../gtk/friendlist.c:771
#: ../gtk/friendlist.c:772
msgid "Invalid sip contact !"
msgstr "Neplatný sipový kontakt!"
#: ../gtk/friendlist.c:820
#, c-format
msgid "Add a new contact"
msgstr ""
#: ../gtk/friendlist.c:823
#, c-format
msgid "Edit contact '%s'"
......@@ -251,7 +265,7 @@ msgstr "Odstranit kontakt „%s“"
msgid "Delete chat history of '%s'"
msgstr "Odstranit historii diskuze u kontaktu „%s“"
#: ../gtk/friendlist.c:876
#: ../gtk/friendlist.c:862
#, c-format
msgid "Add new contact from %s directory"
msgstr "Přidat nový kontakt z adresáře %s"
......@@ -428,337 +442,191 @@ msgstr[0] "Nalezen %i kontakt"
msgstr[1] "Nalezeny %i kontakty"
msgstr[2] "Nalezeno %i kontaktů"
#: ../gtk/setupwizard.c:161
msgid ""
"Welcome!\n"
"This assistant will help you to use a SIP account for your calls."
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:170
msgid "Create an account on linphone.org"
msgstr "Vytvořit účet na linphone.org"
#: ../gtk/setupwizard.c:171
msgid "I have already a linphone.org account and I just want to use it"
msgstr "Účet na linphone.org již mám a chci jej použít"
#: ../gtk/setupwizard.c:172
msgid "I have already a sip account and I just want to use it"
msgstr "SIP účet již mám a chci jej použít"
#: ../gtk/setupwizard.c:173
msgid "I want to specify a remote configuration URI"
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:207
msgid "Enter your account information"
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:222
msgid "Username*"
msgstr "Uživatelské jméno*"
#: ../gtk/setupwizard.c:223
msgid "Password*"
msgstr "Heslo*"
#: ../gtk/setupwizard.c:226
msgid "Domain*"
msgstr "Doména*"
#: ../gtk/setupwizard.c:227
msgid "Proxy"
msgstr "Proxy"
#: ../gtk/setupwizard.c:264
msgid "Enter your linphone.org username"
msgstr "Zadejte uživatelské jméno na linphone.org"
#: ../gtk/setupwizard.c:276 ../gtk/parameters.ui.h:91 ../gtk/ldap.ui.h:4
msgid "Username:"
msgstr "Uživatelské jméno:"
#: ../gtk/setupwizard.c:278 ../gtk/password.ui.h:4 ../gtk/ldap.ui.h:5
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"
#: ../gtk/setupwizard.c:412
msgid "(*) Required fields"
msgstr "(*) Povinné položky"
#: ../gtk/setupwizard.c:413
msgid "Username: (*)"
msgstr "Uživatelské jméno: (*)"
#: ../gtk/setupwizard.c:415
msgid "Password: (*)"
msgstr "Heslo: (*)"
#: ../gtk/setupwizard.c:417
msgid "Email: (*)"
msgstr "E-mail: (*)"
#: ../gtk/setupwizard.c:419
msgid "Confirm your password: (*)"
msgstr "Potvrďte heslo: (*)"
#: ../gtk/setupwizard.c:434
msgid "Keep me informed with linphone updates"
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:479
msgid "Your account is being created, please wait."
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:487
msgid ""
"Please validate your account by clicking on the link we just sent you by email.\n"
"Then come back here and press Next button."
msgstr "Prosím, ověřte svůj účet tak, že kliknete na odkaz, který jsme vám právě zaslali e-mailem.\nPak se sem vraťte a stiskněte tlačítko Další."
#: ../gtk/setupwizard.c:497
msgid "Checking if your account is been validated, please wait."
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:505
msgid ""
"Error, account not validated, username already used or server unreachable.\n"
"Please go back and try again."
msgstr "Došlo k chybě (účet nebyl ověřen, uživatelské jméno již existuje nebo server není dostupný).\nProsím, vraťte se a zkoste to znovu."
#: ../gtk/setupwizard.c:514
msgid "Thank you. Your account is now configured and ready for use."
msgstr "Děkujeme vám. Váš účet je nyní nastaven a připraven k použití."
#: ../gtk/setupwizard.c:548
msgid "SIP account configuration assistant"
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:564
msgid "Welcome to the account setup assistant"
msgstr "Vítejte v průvodci nastavení účtu"
#: ../gtk/setupwizard.c:569
msgid "Account setup assistant"
msgstr "Průvodce nastavením účtu"
#: ../gtk/setupwizard.c:574
msgid "Configure your account (step 1/1)"
msgstr "Nastavit účet (krok 1/1)"
#: ../gtk/setupwizard.c:578
msgid "Enter your sip username (step 1/1)"
msgstr "Zadejte vaše sipové uživatelské jméno (krok 1/1)"
#: ../gtk/setupwizard.c:582
msgid "Enter account information (step 1/2)"
msgstr "Zadejte údaje o účtu (krok 1/2)"
#: ../gtk/setupwizard.c:587
msgid "Account creation in progress"
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:591
msgid "Validation (step 2/2)"
msgstr "Ověření (krok 2/2)"
#: ../gtk/setupwizard.c:596
msgid "Account validation check in progress"
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:600
msgid "Error"
msgstr "Chyba"
#: ../gtk/setupwizard.c:604 ../gtk/audio_assistant.c:541
msgid "Terminating"
msgstr "Ukončuje se"
#: ../gtk/incall_view.c:69 ../gtk/incall_view.c:93
#: ../gtk/incall_view.c:67 ../gtk/incall_view.c:87
#, c-format
msgid "Call #%i"
msgstr "Hovor č. %i"
#: ../gtk/incall_view.c:154
#: ../gtk/incall_view.c:145
#, c-format
msgid "Transfer to call #%i with %s"
msgstr "Přepojit hovor č. %i s %s"
#: ../gtk/incall_view.c:211 ../gtk/incall_view.c:214
#: ../gtk/incall_view.c:202 ../gtk/incall_view.c:205
msgid "Not used"
msgstr "Nepoužito"
#: ../gtk/incall_view.c:221
#: ../gtk/incall_view.c:212
msgid "ICE not activated"
msgstr "ICE není zapnuto"
#: ../gtk/incall_view.c:223
#: ../gtk/incall_view.c:214
msgid "ICE failed"
msgstr "ICE selhalo"
#: ../gtk/incall_view.c:225
#: ../gtk/incall_view.c:216
msgid "ICE in progress"
msgstr "Probíhá ICE"
#: ../gtk/incall_view.c:227
#: ../gtk/incall_view.c:218
msgid "Going through one or more NATs"
msgstr "Prochází se jedním nebo více NATy"
#: ../gtk/incall_view.c:229
#: ../gtk/incall_view.c:220
msgid "Direct"
msgstr "Přímé"
#: ../gtk/incall_view.c:231
#: ../gtk/incall_view.c:222
msgid "Through a relay server"
msgstr "Skrze relay server"
#: ../gtk/incall_view.c:239
#: ../gtk/incall_view.c:230
msgid "uPnP not activated"
msgstr "UPnP není zapnuto"
#: ../gtk/incall_view.c:241
#: ../gtk/incall_view.c:232
msgid "uPnP in progress"
msgstr "Probíhá UPnP"
#: ../gtk/incall_view.c:243
#: ../gtk/incall_view.c:234
msgid "uPnp not available"
msgstr "UPnP není nedostupné"
#: ../gtk/incall_view.c:245
#: ../gtk/incall_view.c:236
msgid "uPnP is running"
msgstr "UPnP běží"
#: ../gtk/incall_view.c:247
#: ../gtk/incall_view.c:238
msgid "uPnP failed"
msgstr "UPnP selhalo"
#: ../gtk/incall_view.c:257 ../gtk/incall_view.c:258
#: ../gtk/incall_view.c:248 ../gtk/incall_view.c:249
msgid "Direct or through server"
msgstr "Přímé nebo skrze server"
#: ../gtk/incall_view.c:267 ../gtk/incall_view.c:279
#: ../gtk/incall_view.c:258 ../gtk/incall_view.c:270
#, c-format
msgid ""
"download: %f\n"
"upload: %f (kbit/s)"
msgstr "příchozí: %f\nodchozí: %f (kb/s)"
#: ../gtk/incall_view.c:272 ../gtk/incall_view.c:274
#: ../gtk/incall_view.c:263 ../gtk/incall_view.c:265
#, c-format
msgid "%ix%i @ %f fps"
msgstr ""
#: ../gtk/incall_view.c:304
#: ../gtk/incall_view.c:295
#, c-format
msgid "%.3f seconds"
msgstr "%.3f sekund"
#: ../gtk/incall_view.c:448 ../gtk/in_call_frame.ui.h:10
#: ../gtk/incall_view.c:453 ../gtk/in_call_frame.ui.h:11
#: ../gtk/videowindow.c:236
msgid "Hang up"
msgstr "Zavěsit"
#: ../gtk/incall_view.c:555
#: ../gtk/incall_view.c:559
msgid "<b>Calling...</b>"
msgstr "<b>Volá se…</b>"
#: ../gtk/incall_view.c:558 ../gtk/incall_view.c:772
#: ../gtk/incall_view.c:562 ../gtk/incall_view.c:786
msgid "00:00:00"
msgstr ""
#: ../gtk/incall_view.c:569
#: ../gtk/incall_view.c:573
msgid "<b>Incoming call</b>"
msgstr "<b>Příchozí hovor</b>"
#: ../gtk/incall_view.c:606
#: ../gtk/incall_view.c:610
msgid "good"
msgstr "dobrá"
#: ../gtk/incall_view.c:608
#: ../gtk/incall_view.c:612
msgid "average"
msgstr "průměrná"
#: ../gtk/incall_view.c:610
#: ../gtk/incall_view.c:614
msgid "poor"
msgstr "slabá"
#: ../gtk/incall_view.c:612
#: ../gtk/incall_view.c:616
msgid "very poor"
msgstr "velmi slabá"
#: ../gtk/incall_view.c:614
#: ../gtk/incall_view.c:618
msgid "too bad"
msgstr "příliš špatná"
#: ../gtk/incall_view.c:615 ../gtk/incall_view.c:631
#: ../gtk/incall_view.c:619 ../gtk/incall_view.c:635
msgid "unavailable"
msgstr "nedostupná"
#: ../gtk/incall_view.c:720
#: ../gtk/incall_view.c:728
msgid "Secured by SRTP"
msgstr "Zabezpečeno pomocí SRTP"
#: ../gtk/incall_view.c:726
#: ../gtk/incall_view.c:734
msgid "Secured by DTLS"
msgstr ""
#: ../gtk/incall_view.c:732
#: ../gtk/incall_view.c:740
#, c-format
msgid "Secured by ZRTP - [auth token: %s]"
msgstr "Zabezpečeno pomocí ZRTP – [ověřovací klíč: %s]"
#: ../gtk/incall_view.c:738
#: ../gtk/incall_view.c:746
msgid "Set unverified"
msgstr "Nastavit na neověřeno"
#: ../gtk/incall_view.c:738 ../gtk/in_call_frame.ui.h:1
#: ../gtk/incall_view.c:746 ../gtk/in_call_frame.ui.h:1
msgid "Set verified"
msgstr "Nastavit na ověřeno"
#: ../gtk/incall_view.c:767
#: ../gtk/incall_view.c:781
msgid "In conference"
msgstr "Probíhá konference"
#: ../gtk/incall_view.c:767
#: ../gtk/incall_view.c:781
msgid "<b>In call</b>"
msgstr "<b>Probíhá hovor</b>"
#: ../gtk/incall_view.c:804
#: ../gtk/incall_view.c:818
msgid "<b>Paused call</b>"
msgstr "<b>Odložený hovor</b>"
#: ../gtk/incall_view.c:841
#: ../gtk/incall_view.c:855
msgid "<b>Call ended.</b>"
msgstr "<b>Hovor skončil.</b>"
#: ../gtk/incall_view.c:872
#: ../gtk/incall_view.c:886
msgid "Transfer in progress"
msgstr "Probíhá přepojení"
#: ../gtk/incall_view.c:875
#: ../gtk/incall_view.c:889
msgid "Transfer done."
msgstr "Přepojení dokončeno."
#: ../gtk/incall_view.c:878
#: ../gtk/incall_view.c:892
msgid "Transfer failed."
msgstr "Přepojení selhalo."
#: ../gtk/incall_view.c:909
#: ../gtk/incall_view.c:923
msgid "Resume"
msgstr "Obnovit"
#: ../gtk/incall_view.c:909 ../gtk/in_call_frame.ui.h:7
#: ../gtk/incall_view.c:923 ../gtk/in_call_frame.ui.h:8
msgid "Pause"
msgstr "Odložit"
#: ../gtk/incall_view.c:975
#: ../gtk/incall_view.c:989
#, c-format
msgid ""
"<small><i>Recording into\n"
"%s %s</i></small>"
msgstr "<small><i>Nahrává se do\n%s %s</i></small>"
#: ../gtk/incall_view.c:975
#: ../gtk/incall_view.c:989
msgid "(Paused)"
msgstr "(Odloženo)"
......@@ -843,7 +711,8 @@ msgstr ""
msgid "Listen to your record voice"
msgstr ""
#: ../gtk/audio_assistant.c:412
#: ../gtk/audio_assistant.c:412 ../gtk/conf_frame.ui.h:2
#: ../gtk/in_call_frame.ui.h:5
msgid "Record"
msgstr ""
......@@ -859,7 +728,7 @@ msgstr ""
msgid "Audio Assistant"
msgstr ""
#: ../gtk/audio_assistant.c:520 ../gtk/main.ui.h:12
#: ../gtk/audio_assistant.c:520 ../gtk/main.ui.h:13
msgid "Audio assistant"
msgstr ""
......@@ -875,6 +744,10 @@ msgstr ""
msgid "Record and Play"
msgstr ""
#: ../gtk/audio_assistant.c:541
msgid "Terminating"
msgstr "Ukončuje se"
#: ../gtk/main.ui.h:1
msgid "Default"
msgstr "Výchozí"
......@@ -900,54 +773,58 @@ msgid "Enable self-view"
msgstr "Zobrazovat sám sebe"
#: ../gtk/main.ui.h:7
msgid "Show keypad"
msgstr ""
#: ../gtk/main.ui.h:8
msgid "_Help"
msgstr "Nápo_věda"
#: ../gtk/main.ui.h:8
#: ../gtk/main.ui.h:9
msgid "Show debug window"
msgstr "Zobrazit ladicí okno"
#: ../gtk/main.ui.h:9
#: ../gtk/main.ui.h:10
msgid "_Homepage"
msgstr "_Domovská stránka"
#: ../gtk/main.ui.h:10
#: ../gtk/main.ui.h:11
msgid "Check _Updates"
msgstr "Vyhledat akt_ualizace"
#: ../gtk/main.ui.h:11
#: ../gtk/main.ui.h:12
msgid "Account assistant"
msgstr "Průvodce účtem"
#: ../gtk/main.ui.h:13
#: ../gtk/main.ui.h:14
msgid "SIP address or phone number:"
msgstr "SIP adresa nebo telefonní číslo:"
#: ../gtk/main.ui.h:14
#: ../gtk/main.ui.h:15
msgid "Initiate a new call"
msgstr "Zahájit nový hovor"
#: ../gtk/main.ui.h:15
#: ../gtk/main.ui.h:16
msgid "Contacts"
msgstr "Kontakty"
#: ../gtk/main.ui.h:16
#: ../gtk/main.ui.h:17
msgid "Search"
msgstr "Hledat"
#: ../gtk/main.ui.h:17
#: ../gtk/main.ui.h:18
msgid "<b>Add contacts from directory</b>"
msgstr "<b>Přidat kontakty z adresáře</b>"
#: ../gtk/main.ui.h:18
#: ../gtk/main.ui.h:19
msgid "Add contact"
msgstr "Přidat kontakt"
#: ../gtk/main.ui.h:19
msgid "Recent calls"
msgstr "Nedávné hovory"
#: ../gtk/main.ui.h:20
msgid "Clear call history"