Commit 68b4fa0f authored by Guillaume BIENKOWSKI's avatar Guillaume BIENKOWSKI
Browse files

Update po files

parent 1159b1d3
......@@ -18,7 +18,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: linphone-3.5.99.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-01 21:24+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-09 10:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-01 09:55+0200\n"
"Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -162,7 +162,7 @@ msgstr "Průvodce nastavením účtu"
msgid "Call with %s"
msgstr "Hovor s %s"
#: ../gtk/main.c:1171
#: ../gtk/main.c:1181
#, c-format
msgid ""
"%s would like to add you to his contact list.\n"
......@@ -175,7 +175,7 @@ msgstr ""
"do svého adresáře?\n"
"Odpovíte-li ne, tato osobo bude dočasně blokována."
#: ../gtk/main.c:1248
#: ../gtk/main.c:1258
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Please enter your password for username <i>%s</i>\n"
......@@ -184,59 +184,59 @@ msgstr ""
"Prosím, zadejte heslo pro uživatele <i>%s</i>\n"
"v doméně <i>%s</i>:"
#: ../gtk/main.c:1364
#: ../gtk/main.c:1374
msgid "Call error"
msgstr "Chyba hovoru"
#: ../gtk/main.c:1367 ../coreapi/linphonecore.c:3515
#: ../gtk/main.c:1377 ../coreapi/linphonecore.c:3216
msgid "Call ended"
msgstr "Hovor ukončen"
#: ../gtk/main.c:1370 ../coreapi/linphonecore.c:254
#: ../gtk/main.c:1380
msgid "Incoming call"
msgstr "Příchozí hovor"
#: ../gtk/main.c:1372 ../gtk/incall_view.c:513 ../gtk/main.ui.h:5
#: ../gtk/main.c:1382 ../gtk/incall_view.c:516 ../gtk/main.ui.h:5
msgid "Answer"
msgstr "Odpovědět"
#: ../gtk/main.c:1374 ../gtk/main.ui.h:6
#: ../gtk/main.c:1384 ../gtk/main.ui.h:6
msgid "Decline"
msgstr "Odmítnout"
#: ../gtk/main.c:1380
#: ../gtk/main.c:1390
msgid "Call paused"
msgstr "Hovor odložen"
#: ../gtk/main.c:1380
#: ../gtk/main.c:1390
#, c-format
msgid "<b>by %s</b>"
msgstr "<b>kým: %s</b>"
#: ../gtk/main.c:1447
#: ../gtk/main.c:1457
#, c-format
msgid "%s proposed to start video. Do you accept ?"
msgstr "%s navrhuje začít videohovor. Přijímáte?"
#: ../gtk/main.c:1609
#: ../gtk/main.c:1619
msgid "Website link"
msgstr "Odkaz na webovou stránku"
#: ../gtk/main.c:1658
#: ../gtk/main.c:1668
msgid "Linphone - a video internet phone"
msgstr "Lipnhone – internetový videofon"
#: ../gtk/main.c:1750
#: ../gtk/main.c:1760
#, c-format
msgid "%s (Default)"
msgstr "%s (Výchozí)"
#: ../gtk/main.c:2086 ../coreapi/callbacks.c:927
#: ../gtk/main.c:2096 ../coreapi/callbacks.c:929
#, c-format
msgid "We are transferred to %s"
msgstr "Byly jsme přepojeni na %s"
#: ../gtk/main.c:2096
#: ../gtk/main.c:2106
msgid ""
"No sound cards have been detected on this computer.\n"
"You won't be able to send or receive audio calls."
......@@ -244,7 +244,7 @@ msgstr ""
"Na tomto počítači nebyla objevena žádná zvuková karta.\n"
"Nebudete moci vytáčet a přijímat a zvukové hovory."
#: ../gtk/main.c:2237
#: ../gtk/main.c:2247
msgid "A free SIP video-phone"
msgstr "Volný SIP videofon"
......@@ -552,40 +552,40 @@ msgstr ""
"zaslali e-mailem.\n"
"Pak se sem vraťte a stiskněte tlačítko Další."
#: ../gtk/setupwizard.c:564
#: ../gtk/setupwizard.c:567
#, fuzzy
msgid "SIP account configuration assistant"
msgstr "Průvodce nastavením účtu"
#: ../gtk/setupwizard.c:582
#: ../gtk/setupwizard.c:585
msgid "Welcome to the account setup assistant"
msgstr "Vítejte v průvodci nastavení účtu"
#: ../gtk/setupwizard.c:587
#: ../gtk/setupwizard.c:590
msgid "Account setup assistant"
msgstr "Průvodce nastavením účtu"
#: ../gtk/setupwizard.c:593
#: ../gtk/setupwizard.c:596
msgid "Configure your account (step 1/1)"
msgstr "Nastavit účet (krok 1/1)"
#: ../gtk/setupwizard.c:598
#: ../gtk/setupwizard.c:601
msgid "Enter your sip username (step 1/1)"
msgstr "Zadejte vaše sipové uživatelské jméno (krok 1/1)"
#: ../gtk/setupwizard.c:602
#: ../gtk/setupwizard.c:605
msgid "Enter account information (step 1/2)"
msgstr "Zadejte údaje o účtu (krok 1/2)"
#: ../gtk/setupwizard.c:611
#: ../gtk/setupwizard.c:614
msgid "Validation (step 2/2)"
msgstr "Ověření (krok 2/2)"
#: ../gtk/setupwizard.c:616
#: ../gtk/setupwizard.c:619
msgid "Error"
msgstr "Chyba"
#: ../gtk/setupwizard.c:620 ../gtk/audio_assistant.c:519
#: ../gtk/setupwizard.c:623 ../gtk/audio_assistant.c:519
msgid "Terminating"
msgstr "Ukončuje se"
......@@ -651,7 +651,7 @@ msgstr "UPnP selhalo"
msgid "Direct or through server"
msgstr "Přímé nebo skrze server"
#: ../gtk/incall_view.c:266 ../gtk/incall_view.c:276
#: ../gtk/incall_view.c:267 ../gtk/incall_view.c:279
#, c-format
msgid ""
"download: %f\n"
......@@ -660,115 +660,115 @@ msgstr ""
"příchozí: %f\n"
"odchozí: %f (kb/s)"
#: ../gtk/incall_view.c:271 ../gtk/incall_view.c:272
#: ../gtk/incall_view.c:272 ../gtk/incall_view.c:274
#, c-format
msgid "%ix%i"
msgid "%ix%i @ %f fps"
msgstr ""
#: ../gtk/incall_view.c:301
#: ../gtk/incall_view.c:304
#, c-format
msgid "%.3f seconds"
msgstr "%.3f sekund"
#: ../gtk/incall_view.c:399 ../gtk/main.ui.h:12
#: ../gtk/incall_view.c:402 ../gtk/main.ui.h:12
msgid "Hang up"
msgstr "Zavěsit"
#: ../gtk/incall_view.c:492
#: ../gtk/incall_view.c:495
msgid "<b>Calling...</b>"
msgstr "<b>Volá se…</b>"
#: ../gtk/incall_view.c:495 ../gtk/incall_view.c:698
#: ../gtk/incall_view.c:498 ../gtk/incall_view.c:701
msgid "00::00::00"
msgstr "00:00:00"
#: ../gtk/incall_view.c:506
#: ../gtk/incall_view.c:509
msgid "<b>Incoming call</b>"
msgstr "<b>Příchozí hovor</b>"
#: ../gtk/incall_view.c:543
#: ../gtk/incall_view.c:546
msgid "good"
msgstr "dobrá"
#: ../gtk/incall_view.c:545
#: ../gtk/incall_view.c:548
msgid "average"
msgstr "průměrná"
#: ../gtk/incall_view.c:547
#: ../gtk/incall_view.c:550
msgid "poor"
msgstr "slabá"
#: ../gtk/incall_view.c:549
#: ../gtk/incall_view.c:552
msgid "very poor"
msgstr "velmi slabá"
#: ../gtk/incall_view.c:551
#: ../gtk/incall_view.c:554
msgid "too bad"
msgstr "příliš špatná"
#: ../gtk/incall_view.c:552 ../gtk/incall_view.c:568
#: ../gtk/incall_view.c:555 ../gtk/incall_view.c:571
msgid "unavailable"
msgstr "nedostupná"
#: ../gtk/incall_view.c:660
#: ../gtk/incall_view.c:663
msgid "Secured by SRTP"
msgstr "Zabezpečeno pomocí SRTP"
#: ../gtk/incall_view.c:666
#: ../gtk/incall_view.c:669
#, c-format
msgid "Secured by ZRTP - [auth token: %s]"
msgstr "Zabezpečeno pomocí ZRTP – [ověřovací klíč: %s]"
#: ../gtk/incall_view.c:672
#: ../gtk/incall_view.c:675
msgid "Set unverified"
msgstr "Nastavit na neověřeno"
#: ../gtk/incall_view.c:672 ../gtk/main.ui.h:4
#: ../gtk/incall_view.c:675 ../gtk/main.ui.h:4
msgid "Set verified"
msgstr "Nastavit na ověřeno"
#: ../gtk/incall_view.c:693
#: ../gtk/incall_view.c:696
msgid "In conference"
msgstr "Probíhá konference"
#: ../gtk/incall_view.c:693
#: ../gtk/incall_view.c:696
msgid "<b>In call</b>"
msgstr "<b>Probíhá hovor</b>"
#: ../gtk/incall_view.c:729
#: ../gtk/incall_view.c:732
msgid "<b>Paused call</b>"
msgstr "<b>Odložený hovor</b>"
#: ../gtk/incall_view.c:742
#: ../gtk/incall_view.c:745
#, c-format
msgid "%02i::%02i::%02i"
msgstr "%02i:%02i:%02i"
#: ../gtk/incall_view.c:760
#: ../gtk/incall_view.c:763
msgid "<b>Call ended.</b>"
msgstr "<b>Hovor skončil.</b>"
#: ../gtk/incall_view.c:791
#: ../gtk/incall_view.c:794
msgid "Transfer in progress"
msgstr "Probíhá přepojení"
#: ../gtk/incall_view.c:794
#: ../gtk/incall_view.c:797
msgid "Transfer done."
msgstr "Přepojení dokončeno."
#: ../gtk/incall_view.c:797
#: ../gtk/incall_view.c:800
msgid "Transfer failed."
msgstr "Přepojení selhalo."
#: ../gtk/incall_view.c:841
#: ../gtk/incall_view.c:844
msgid "Resume"
msgstr "Obnovit"
#: ../gtk/incall_view.c:848 ../gtk/main.ui.h:9
#: ../gtk/incall_view.c:851 ../gtk/main.ui.h:9
msgid "Pause"
msgstr "Odložit"
#: ../gtk/incall_view.c:913
#: ../gtk/incall_view.c:916
#, c-format
msgid ""
"<small><i>Recording into\n"
......@@ -777,7 +777,7 @@ msgstr ""
"<small><i>Nahrává se do\n"
"%s %s</i></small>"
#: ../gtk/incall_view.c:913
#: ../gtk/incall_view.c:916
msgid "(Paused)"
msgstr "(Odloženo)"
......@@ -1820,96 +1820,65 @@ msgstr "Připojuje se…"
msgid "Please wait while fetching configuration from server..."
msgstr ""
#: ../coreapi/linphonecore.c:242
msgid "aborted"
msgstr "přerušen"
#: ../coreapi/linphonecore.c:245
msgid "completed"
msgstr "dokončen"
#: ../coreapi/linphonecore.c:248
msgid "missed"
msgstr "promeškán"
#: ../coreapi/linphonecore.c:253
#, c-format
msgid ""
"%s at %s\n"
"From: %s\n"
"To: %s\n"
"Status: %s\n"
"Duration: %i mn %i sec\n"
msgstr ""
"%s v %s\n"
"Od: %s\n"
"Pro: %s\n"
"Stav: %s\n"
"Délka: %i min %i s\n"
#: ../coreapi/linphonecore.c:254
msgid "Outgoing call"
msgstr "Odchozí hovor"
#: ../coreapi/linphonecore.c:1287
#: ../coreapi/linphonecore.c:1011
msgid "Ready"
msgstr "Připraven."
#: ../coreapi/linphonecore.c:2248
#: ../coreapi/linphonecore.c:1944
#, fuzzy
msgid "Configuring"
msgstr "Potvrzení"
#: ../coreapi/linphonecore.c:2410
#: ../coreapi/linphonecore.c:2110
msgid "Looking for telephone number destination..."
msgstr "Vyhledává se umístění čísla…"
#: ../coreapi/linphonecore.c:2413
#: ../coreapi/linphonecore.c:2113
msgid "Could not resolve this number."
msgstr "Toto číslo nelze vyhledat."
#. must be known at that time
#: ../coreapi/linphonecore.c:2695
#: ../coreapi/linphonecore.c:2395
msgid "Contacting"
msgstr "Navazuje se spojení"
#: ../coreapi/linphonecore.c:2702
#: ../coreapi/linphonecore.c:2402
msgid "Could not call"
msgstr "Nelze volat"
#: ../coreapi/linphonecore.c:2852
#: ../coreapi/linphonecore.c:2553
msgid "Sorry, we have reached the maximum number of simultaneous calls"
msgstr "Je nám líto, ale byl dosažen maximální počet současných hovorů."
#: ../coreapi/linphonecore.c:3022
#: ../coreapi/linphonecore.c:2722
msgid "is contacting you"
msgstr "vás volá"
#: ../coreapi/linphonecore.c:3023
#: ../coreapi/linphonecore.c:2723
msgid " and asked autoanswer."
msgstr " a požaduje automatickou zvednutí."
#: ../coreapi/linphonecore.c:3023
#: ../coreapi/linphonecore.c:2723
msgid "."
msgstr "."
#: ../coreapi/linphonecore.c:3139
#: ../coreapi/linphonecore.c:2839
msgid "Modifying call parameters..."
msgstr "Upravují se parametry hovoru…"
#: ../coreapi/linphonecore.c:3469
#: ../coreapi/linphonecore.c:3170
msgid "Connected."
msgstr "Připojeno."
#: ../coreapi/linphonecore.c:3495
#: ../coreapi/linphonecore.c:3196
msgid "Call aborted"
msgstr "Hovor přerušen"
#: ../coreapi/linphonecore.c:3685
#: ../coreapi/linphonecore.c:3388
msgid "Could not pause the call"
msgstr "Hovor nebylo možné odložit"
#: ../coreapi/linphonecore.c:3690
#: ../coreapi/linphonecore.c:3393
msgid "Pausing the current call..."
msgstr "Současný hovor se odkládá…"
......@@ -1974,7 +1943,7 @@ msgstr "Délka"
msgid "Unknown-bug"
msgstr "Neznámá chyba"
#: ../coreapi/proxy.c:279
#: ../coreapi/proxy.c:314
msgid ""
"The sip proxy address you entered is invalid, it must start with \"sip:\" "
"followed by a hostname."
......@@ -1982,7 +1951,7 @@ msgstr ""
"Adresa SIP proxy, kterou jste zadali, není platná. Musí začínat na „sip:“ a "
"pak musí následovat jméno stroje."
#: ../coreapi/proxy.c:285
#: ../coreapi/proxy.c:320
msgid ""
"The sip identity you entered is invalid.\n"
"It should look like sip:username@proxydomain, such as sip:alice@example.net"
......@@ -1990,115 +1959,115 @@ msgstr ""
"SIP identita, kterou jste zadali, není platná.\n"
"Měla by mít tvar sip:uživatel@proxydoména, například sip:alice@example.net"
#: ../coreapi/proxy.c:1299
#: ../coreapi/proxy.c:1369
#, c-format
msgid "Could not login as %s"
msgstr "Nelze se přihlásit jako %s"
#: ../coreapi/callbacks.c:354
#: ../coreapi/callbacks.c:355
msgid "Remote ringing."
msgstr "Vyzvání na druhé straně."
#: ../coreapi/callbacks.c:370
#: ../coreapi/callbacks.c:371
msgid "Remote ringing..."
msgstr "Vyzvání na druhé straně…"
#: ../coreapi/callbacks.c:381
#: ../coreapi/callbacks.c:382
msgid "Early media."
msgstr "Časná média."
#: ../coreapi/callbacks.c:432
#: ../coreapi/callbacks.c:433
#, c-format
msgid "Call with %s is paused."
msgstr "Hovor s %s je odložen."
#: ../coreapi/callbacks.c:445
#: ../coreapi/callbacks.c:446
#, c-format
msgid "Call answered by %s - on hold."
msgstr "Hovor přijat kým: %s – odložen."
#: ../coreapi/callbacks.c:456
#: ../coreapi/callbacks.c:457
msgid "Call resumed."
msgstr "Hovor obnoven."
#: ../coreapi/callbacks.c:461
#: ../coreapi/callbacks.c:462
#, c-format
msgid "Call answered by %s."
msgstr "Hovor přijat kým: %s."
#: ../coreapi/callbacks.c:480
#: ../coreapi/callbacks.c:481
msgid "Incompatible, check codecs or security settings..."
msgstr "Není slučitelné. Zkontrolujte nastavení kodeků a zabezpečení…"
#: ../coreapi/callbacks.c:531
#: ../coreapi/callbacks.c:532
msgid "We have been resumed."
msgstr "Byli jsme obnoveni."
#: ../coreapi/callbacks.c:541
#: ../coreapi/callbacks.c:542
msgid "We are paused by other party."
msgstr "Byli jsme odloženi protistranou."
#: ../coreapi/callbacks.c:558
#: ../coreapi/callbacks.c:559
msgid "Call is updated by remote."
msgstr "Hovor byl aktualizován protistranou."
#: ../coreapi/callbacks.c:637
#: ../coreapi/callbacks.c:638
msgid "Call terminated."
msgstr "Hovor ukončen."
#: ../coreapi/callbacks.c:666
#: ../coreapi/callbacks.c:667
msgid "User is busy."
msgstr "Uživatel je zaneprázdněn."
#: ../coreapi/callbacks.c:667
#: ../coreapi/callbacks.c:668
msgid "User is temporarily unavailable."
msgstr "Uživatel je dočasně nedostupný."
#. char *retrymsg=_("%s. Retry after %i minute(s).");
#: ../coreapi/callbacks.c:669
#: ../coreapi/callbacks.c:670
msgid "User does not want to be disturbed."
msgstr "Uživatel si nepřeje být rušen."
#: ../coreapi/callbacks.c:670
#: ../coreapi/callbacks.c:671
msgid "Call declined."
msgstr "Volání odmítnuto."
#: ../coreapi/callbacks.c:685
#: ../coreapi/callbacks.c:686
msgid "Request timeout."
msgstr ""
#: ../coreapi/callbacks.c:716
#: ../coreapi/callbacks.c:717
msgid "Redirected"
msgstr "Přesměrováno"
#: ../coreapi/callbacks.c:766
#: ../coreapi/callbacks.c:767
msgid "Incompatible media parameters."
msgstr "Neslučitelné parametry médií."
#: ../coreapi/callbacks.c:777
#: ../coreapi/callbacks.c:778
msgid "Call failed."
msgstr "Volání se nezdařilo."
#: ../coreapi/callbacks.c:852
#: ../coreapi/callbacks.c:858
#, c-format
msgid "Registration on %s successful."
msgstr "Registrace na %s byla úspěšná."
#: ../coreapi/callbacks.c:853
#: ../coreapi/callbacks.c:859
#, c-format
msgid "Unregistration on %s done."
msgstr "Odregistrování z %s hotovo."
#: ../coreapi/callbacks.c:875
#: ../coreapi/callbacks.c:877
msgid "no response timeout"
msgstr "odpověď nedorazila včas"
#: ../coreapi/callbacks.c:878
#: ../coreapi/callbacks.c:880
#, c-format
msgid "Registration on %s failed: %s"
msgstr "Registrace na %s selhala: %s"
#: ../coreapi/callbacks.c:885
#: ../coreapi/callbacks.c:887
msgid "Service unavailable, retrying"
msgstr ""
......@@ -2107,7 +2076,7 @@ msgstr ""
msgid "Authentication token is %s"
msgstr "Klíč k ověření totožnosti je %s"
#: ../coreapi/linphonecall.c:2994
#: ../coreapi/linphonecall.c:2916
#, c-format
msgid "You have missed %i call."
msgid_plural "You have missed %i calls."
......@@ -2115,6 +2084,31 @@ msgstr[0] "Máte %i zmeškaný hovor."
msgstr[1] "Máte %i zmeškané hovory."
msgstr[2] "Máte %i zmeškaných hovorů."
#~ msgid "aborted"
#~ msgstr "přerušen"
#~ msgid "completed"
#~ msgstr "dokončen"
#~ msgid "missed"
#~ msgstr "promeškán"
#~ msgid ""
#~ "%s at %s\n"
#~ "From: %s\n"
#~ "To: %s\n"
#~ "Status: %s\n"
#~ "Duration: %i mn %i sec\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s v %s\n"
#~ "Od: %s\n"
#~ "Pro: %s\n"
#~ "Stav: %s\n"
#~ "Délka: %i min %i s\n"
#~ msgid "Outgoing call"
#~ msgstr "Odchozí hovor"
#~ msgid "No response."
#~ msgstr "Žádná odpověď."
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: linphone 0.7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-01 21:24+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-09 10:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-11-07 19:27+0100\n"
"Last-Translator: Gerhard Stengel <gstengel@gmx.net>\n"
"Language-Team: German <kde-i18n-de@kde.org>\n"
......@@ -149,7 +149,7 @@ msgstr "Konto-Einrichtungsassistent"
msgid "Call with %s"
msgstr "Im Gespräch mit %s"
#: ../gtk/main.c:1171
#: ../gtk/main.c:1181
#, c-format
msgid ""
"%s would like to add you to his contact list.\n"
......@@ -162,7 +162,7 @@ msgstr ""
"Ihrer Kontaktliste hinzufügen?\n"
"Wenn Sie mit Nein antworten, wird diese Person vorläufig blockiert."
#: ../gtk/main.c:1248
#: ../gtk/main.c:1258
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Please enter your password for username <i>%s</i>\n"
......@@ -171,59 +171,59 @@ msgstr ""
"Geben Sie bitte Ihr Passwort für den Benutzernamen <i>%s</i>\n"
" auf der Domäne <i>%s</i> ein:"
#: ../gtk/main.c:1364
#: ../gtk/main.c:1374
msgid "Call error"
msgstr "Anruf fehlgeschlagen"
#: ../gtk/main.c:1367 ../coreapi/linphonecore.c:3515
#: ../gtk/main.c:1377 ../coreapi/linphonecore.c:3216
msgid "Call ended"
msgstr "Anruf beendet"
#: ../gtk/main.c:1370 ../coreapi/linphonecore.c:254
#: ../gtk/main.c:1380
msgid "Incoming call"
msgstr "Eingehender Anruf"