Commit 8f03136a authored by François Grisez's avatar François Grisez
Browse files

Update translations

parent 8707d201
This diff is collapsed.
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: linphone-gtk\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-30 10:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-30 08:13+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-09 11:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-06-09 09:47+0000\n"
"Last-Translator: Belledonne Communications <support@belledonne-communications.com>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/linphone-gtk/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -19,38 +19,38 @@ msgstr ""
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: ../gtk/calllogs.c:148 ../gtk/friendlist.c:974
#: ../gtk/calllogs.c:149 ../gtk/friendlist.c:978
#, c-format
msgid "Call %s"
msgstr "Volat komu: %s"
#: ../gtk/calllogs.c:149 ../gtk/friendlist.c:975
#: ../gtk/calllogs.c:150 ../gtk/friendlist.c:979
#, c-format
msgid "Send text to %s"
msgstr "Poslat text komu: %s"
#: ../gtk/calllogs.c:232
#: ../gtk/calllogs.c:233
#, c-format
msgid "<b>Recent calls (%i)</b>"
msgstr "<b>Nedávné hovory (%i)</b>"
#: ../gtk/calllogs.c:314
#: ../gtk/calllogs.c:315
msgid "n/a"
msgstr "–"
#: ../gtk/calllogs.c:317
#: ../gtk/calllogs.c:318
msgid "Aborted"
msgstr "Přerušen"
#: ../gtk/calllogs.c:320
#: ../gtk/calllogs.c:321
msgid "Missed"
msgstr "Zmeškán"
#: ../gtk/calllogs.c:323
#: ../gtk/calllogs.c:324
msgid "Declined"
msgstr "Odmítnut"
#: ../gtk/calllogs.c:329
#: ../gtk/calllogs.c:330
#, c-format
msgid "%i minute"
msgid_plural "%i minutes"
......@@ -58,7 +58,7 @@ msgstr[0] "%i minuta"
msgstr[1] "%i minuty"
msgstr[2] "%i minut"
#: ../gtk/calllogs.c:332
#: ../gtk/calllogs.c:333
#, c-format
msgid "%i second"
msgid_plural "%i seconds"
......@@ -66,14 +66,14 @@ msgstr[0] "%i sekunda"
msgstr[1] "%i sekundy"
msgstr[2] "%i sekund"
#: ../gtk/calllogs.c:337
#: ../gtk/calllogs.c:338
#, c-format
msgid ""
"<small><i>%s</i>\t<i>Quality: %s</i></small>\n"
"%s\t%s\t"
msgstr "<small><i>%s</i>\t<i>Kvalita: %s</i></small>\n%s\t%s\t"
#: ../gtk/calllogs.c:341
#: ../gtk/calllogs.c:342
#, c-format
msgid "<big><b>%s</b></big>\t%s"
msgstr "<big><b>%s</b></big>\t%s"
......@@ -91,45 +91,49 @@ msgstr "Já"
msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
msgstr "Nelze najít soubor s obrázkem: %s"
#: ../gtk/main.c:137
#: ../gtk/main.c:138
msgid "log to stdout some debug information while running."
msgstr "Za běhu vypisuje některé ladicí informace na standardní výstup."
#: ../gtk/main.c:138
#: ../gtk/main.c:139
msgid "display version and exit."
msgstr ""
#: ../gtk/main.c:140
msgid "path to a file to write logs into."
msgstr "Soubor, kam zapisovat protokol."
#: ../gtk/main.c:139
#: ../gtk/main.c:141
msgid "Start linphone with video disabled."
msgstr "Spustí linphone se zakázaným obrazem."
#: ../gtk/main.c:140
#: ../gtk/main.c:142
msgid "Start only in the system tray, do not show the main interface."
msgstr "Spustí se pouze do systémové oblasti, nezobrazí hlavní okno."
#: ../gtk/main.c:141
#: ../gtk/main.c:143
msgid "address to call right now"
msgstr "Zavolá právě teď na tuto adresu"
#: ../gtk/main.c:142
#: ../gtk/main.c:144
msgid ""
"Specifiy a working directory (should be the base of the installation, eg: "
"c:\\Program Files\\Linphone)"
msgstr "Zadejte pracovní adresář (měl by být základní instalační adresář, například c:\\Program Files\\Linphone)"
#: ../gtk/main.c:143
#: ../gtk/main.c:145
msgid "Configuration file"
msgstr ""
#: ../gtk/main.c:144
#: ../gtk/main.c:146
msgid "Run the audio assistant"
msgstr ""
#: ../gtk/main.c:145
#: ../gtk/main.c:147
msgid "Run self test and exit 0 if succeed"
msgstr ""
#: ../gtk/main.c:1070
#: ../gtk/main.c:1073
#, c-format
msgid ""
"%s would like to add you to his contact list.\n"
......@@ -137,129 +141,129 @@ msgid ""
"If you answer no, this person will be temporarily blacklisted."
msgstr "%s si vás chce přidat do svého adresáře.\nDovolíte mu, aby viděl váš stav přítomnosti, nebo si ho také chcete přidat do svého adresáře?\nOdpovíte-li ne, tato osobo bude dočasně blokována."
#: ../gtk/main.c:1147
#: ../gtk/main.c:1150
#, c-format
msgid ""
"Please enter your password for username <i>%s</i>\n"
" at realm <i>%s</i>:"
msgstr ""
#: ../gtk/main.c:1268
#: ../gtk/main.c:1271
msgid "Call error"
msgstr "Chyba hovoru"
#: ../gtk/main.c:1271 ../coreapi/linphonecore.c:3846
#: ../gtk/main.c:1274 ../coreapi/linphonecore.c:3889
msgid "Call ended"
msgstr "Hovor ukončen"
#: ../gtk/main.c:1274 ../coreapi/call_log.c:221
#: ../gtk/main.c:1277 ../coreapi/call_log.c:221
msgid "Incoming call"
msgstr "Příchozí hovor"
#: ../gtk/main.c:1276 ../gtk/incall_view.c:532 ../gtk/main.ui.h:5
#: ../gtk/main.c:1279 ../gtk/incall_view.c:532 ../gtk/main.ui.h:5
msgid "Answer"
msgstr "Odpovědět"
#: ../gtk/main.c:1278 ../gtk/main.ui.h:6
#: ../gtk/main.c:1281 ../gtk/main.ui.h:6
msgid "Decline"
msgstr "Odmítnout"
#: ../gtk/main.c:1284
#: ../gtk/main.c:1287
msgid "Call paused"
msgstr "Hovor odložen"
#: ../gtk/main.c:1284
#: ../gtk/main.c:1287
#, c-format
msgid "<b>by %s</b>"
msgstr "<b>kým: %s</b>"
#: ../gtk/main.c:1354
#: ../gtk/main.c:1357
#, c-format
msgid "%s proposed to start video. Do you accept ?"
msgstr "%s navrhuje začít videohovor. Přijímáte?"
#: ../gtk/main.c:1509
#: ../gtk/main.c:1512
msgid "Website link"
msgstr "Odkaz na webovou stránku"
#: ../gtk/main.c:1568 ../gtk/waiting.ui.h:1
#: ../gtk/main.c:1571 ../gtk/waiting.ui.h:1
msgid "Linphone"
msgstr "Linphone"
#: ../gtk/main.c:1569
#: ../gtk/main.c:1572
msgid "A video internet phone"
msgstr ""
#: ../gtk/main.c:1629
#: ../gtk/main.c:1631
#, c-format
msgid "%s (Default)"
msgstr "%s (Výchozí)"
#: ../gtk/main.c:1962 ../coreapi/callbacks.c:1063
#: ../gtk/main.c:1964 ../coreapi/callbacks.c:1077
#, c-format
msgid "We are transferred to %s"
msgstr "Byly jsme přepojeni na %s"
#: ../gtk/main.c:1972
#: ../gtk/main.c:1974
msgid ""
"No sound cards have been detected on this computer.\n"
"You won't be able to send or receive audio calls."
msgstr "Na tomto počítači nebyla objevena žádná zvuková karta.\nNebudete moci vytáčet a přijímat a zvukové hovory."
#: ../gtk/main.c:2117
#: ../gtk/main.c:2102
msgid "A free SIP video-phone"
msgstr "Volný SIP videofon"
#: ../gtk/main.c:2221
#: ../gtk/main.c:2211
#, c-format
msgid "Hello\n"
msgstr ""
#: ../gtk/friendlist.c:505
#: ../gtk/friendlist.c:506
msgid "Add to addressbook"
msgstr "Přidat do adresáře"
#: ../gtk/friendlist.c:691
#: ../gtk/friendlist.c:692
msgid "Presence status"
msgstr "Stav"
#: ../gtk/friendlist.c:709 ../gtk/propertybox.c:569 ../gtk/contact.ui.h:1
#: ../gtk/friendlist.c:710 ../gtk/propertybox.c:569 ../gtk/contact.ui.h:1
msgid "Name"
msgstr "Jméno"
#: ../gtk/friendlist.c:721
#: ../gtk/friendlist.c:722
msgid "Call"
msgstr "Zavolat"
#: ../gtk/friendlist.c:726
#: ../gtk/friendlist.c:727
msgid "Chat"
msgstr "Diskuze"
#: ../gtk/friendlist.c:756
#: ../gtk/friendlist.c:757
#, c-format
msgid "Search in %s directory"
msgstr "Hledat v adresáři %s"
#: ../gtk/friendlist.c:924
#: ../gtk/friendlist.c:928
msgid "Invalid sip contact !"
msgstr "Neplatný sipový kontakt!"
#: ../gtk/friendlist.c:976
#: ../gtk/friendlist.c:980
#, c-format
msgid "Edit contact '%s'"
msgstr "Upravit kontakt „%s“"
#: ../gtk/friendlist.c:977
#: ../gtk/friendlist.c:981
#, c-format
msgid "Delete contact '%s'"
msgstr "Odstranit kontakt „%s“"
#: ../gtk/friendlist.c:978
#: ../gtk/friendlist.c:982
#, c-format
msgid "Delete chat history of '%s'"
msgstr "Odstranit historii diskuze u kontaktu „%s“"
#: ../gtk/friendlist.c:1029
#: ../gtk/friendlist.c:1033
#, c-format
msgid "Add new contact from %s directory"
msgstr "Přidat nový kontakt z adresáře %s"
......@@ -424,133 +428,149 @@ msgstr[0] "Nalezen %i kontakt"
msgstr[1] "Nalezeny %i kontakty"
msgstr[2] "Nalezeno %i kontaktů"
#: ../gtk/setupwizard.c:32
#: ../gtk/setupwizard.c:169
msgid ""
"Welcome!\n"
"This assistant will help you to use a SIP account for your calls."
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:41
#: ../gtk/setupwizard.c:178
msgid "Create an account on linphone.org"
msgstr "Vytvořit účet na linphone.org"
#: ../gtk/setupwizard.c:42
#: ../gtk/setupwizard.c:179
msgid "I have already a linphone.org account and I just want to use it"
msgstr "Účet na linphone.org již mám a chci jej použít"
#: ../gtk/setupwizard.c:43
#: ../gtk/setupwizard.c:180
msgid "I have already a sip account and I just want to use it"
msgstr "SIP účet již mám a chci jej použít"
#: ../gtk/setupwizard.c:44
#: ../gtk/setupwizard.c:181
msgid "I want to specify a remote configuration URI"
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:87
msgid "Enter your linphone.org username"
msgstr "Zadejte uživatelské jméno na linphone.org"
#: ../gtk/setupwizard.c:100 ../gtk/parameters.ui.h:85 ../gtk/ldap.ui.h:4
msgid "Username:"
msgstr "Uživatelské jméno:"
#: ../gtk/setupwizard.c:102 ../gtk/password.ui.h:4 ../gtk/ldap.ui.h:5
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"
#: ../gtk/setupwizard.c:122
msgid "Enter your account informations"
msgstr "Zadejte údaje o vašem účtu"
#: ../gtk/setupwizard.c:215
msgid "Enter your account information"
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:138
#: ../gtk/setupwizard.c:230
msgid "Username*"
msgstr "Uživatelské jméno*"
#: ../gtk/setupwizard.c:139
#: ../gtk/setupwizard.c:231
msgid "Password*"
msgstr "Heslo*"
#: ../gtk/setupwizard.c:142
#: ../gtk/setupwizard.c:234
msgid "Domain*"
msgstr "Doména*"
#: ../gtk/setupwizard.c:143
#: ../gtk/setupwizard.c:235
msgid "Proxy"
msgstr "Proxy"
#: ../gtk/setupwizard.c:322
#: ../gtk/setupwizard.c:272
msgid "Enter your linphone.org username"
msgstr "Zadejte uživatelské jméno na linphone.org"
#: ../gtk/setupwizard.c:284 ../gtk/parameters.ui.h:85 ../gtk/ldap.ui.h:4
msgid "Username:"
msgstr "Uživatelské jméno:"
#: ../gtk/setupwizard.c:286 ../gtk/password.ui.h:4 ../gtk/ldap.ui.h:5
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"
#: ../gtk/setupwizard.c:427
msgid "(*) Required fields"
msgstr "(*) Povinné položky"
#: ../gtk/setupwizard.c:323
#: ../gtk/setupwizard.c:428
msgid "Username: (*)"
msgstr "Uživatelské jméno: (*)"
#: ../gtk/setupwizard.c:325
#: ../gtk/setupwizard.c:430
msgid "Password: (*)"
msgstr "Heslo: (*)"
#: ../gtk/setupwizard.c:327
#: ../gtk/setupwizard.c:432
msgid "Email: (*)"
msgstr "E-mail: (*)"
#: ../gtk/setupwizard.c:329
#: ../gtk/setupwizard.c:434
msgid "Confirm your password: (*)"
msgstr "Potvrďte heslo: (*)"
#: ../gtk/setupwizard.c:343
#: ../gtk/setupwizard.c:449
msgid "Keep me informed with linphone updates"
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:399
#: ../gtk/setupwizard.c:494
msgid "Your account is being created, please wait."
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:502
msgid ""
"Please validate your account by clicking on the link we just sent you by email.\n"
"Then come back here and press Next button."
msgstr "Prosím, ověřte svůj účet tak, že kliknete na odkaz, který jsme vám právě zaslali e-mailem.\nPak se sem vraťte a stiskněte tlačítko Další."
#: ../gtk/setupwizard.c:512
msgid "Checking if your account is been validated, please wait."
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:520
msgid ""
"Error, account not validated, username already used or server unreachable.\n"
"Please go back and try again."
msgstr "Došlo k chybě (účet nebyl ověřen, uživatelské jméno již existuje nebo server není dostupný).\nProsím, vraťte se a zkoste to znovu."
#: ../gtk/setupwizard.c:410
#: ../gtk/setupwizard.c:529
msgid "Thank you. Your account is now configured and ready for use."
msgstr "Děkujeme vám. Váš účet je nyní nastaven a připraven k použití."
#: ../gtk/setupwizard.c:418
msgid ""
"Please validate your account by clicking on the link we just sent you by email.\n"
"Then come back here and press Next button."
msgstr "Prosím, ověřte svůj účet tak, že kliknete na odkaz, který jsme vám právě zaslali e-mailem.\nPak se sem vraťte a stiskněte tlačítko Další."
#: ../gtk/setupwizard.c:609
#: ../gtk/setupwizard.c:554
msgid "SIP account configuration assistant"
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:629
#: ../gtk/setupwizard.c:575
msgid "Welcome to the account setup assistant"
msgstr "Vítejte v průvodci nastavení účtu"
#: ../gtk/setupwizard.c:634
#: ../gtk/setupwizard.c:580
msgid "Account setup assistant"
msgstr "Průvodce nastavením účtu"
#: ../gtk/setupwizard.c:640
#: ../gtk/setupwizard.c:585
msgid "Configure your account (step 1/1)"
msgstr "Nastavit účet (krok 1/1)"
#: ../gtk/setupwizard.c:645
#: ../gtk/setupwizard.c:589
msgid "Enter your sip username (step 1/1)"
msgstr "Zadejte vaše sipové uživatelské jméno (krok 1/1)"
#: ../gtk/setupwizard.c:649
#: ../gtk/setupwizard.c:593
msgid "Enter account information (step 1/2)"
msgstr "Zadejte údaje o účtu (krok 1/2)"
#: ../gtk/setupwizard.c:658
#: ../gtk/setupwizard.c:597
msgid "Account creation in progress"
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:601
msgid "Validation (step 2/2)"
msgstr "Ověření (krok 2/2)"
#: ../gtk/setupwizard.c:663
#: ../gtk/setupwizard.c:606
msgid "Account validation check in progress"
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:610
msgid "Error"
msgstr "Chyba"
#: ../gtk/setupwizard.c:667 ../gtk/audio_assistant.c:534
#: ../gtk/setupwizard.c:614 ../gtk/audio_assistant.c:534
msgid "Terminating"
msgstr "Ukončuje se"
......@@ -1703,60 +1723,60 @@ msgstr ""
msgid "Please wait while fetching configuration from server..."
msgstr ""
#: ../coreapi/linphonecore.c:1539
#: ../coreapi/linphonecore.c:1547
msgid "Ready"
msgstr "Připraven."
#: ../coreapi/linphonecore.c:2551
#: ../coreapi/linphonecore.c:2563
msgid "Configuring"
msgstr ""
#: ../coreapi/linphonecore.c:2725
#: ../coreapi/linphonecore.c:2737
msgid "Looking for telephone number destination..."
msgstr "Vyhledává se umístění čísla…"
#: ../coreapi/linphonecore.c:2727
#: ../coreapi/linphonecore.c:2739
msgid "Could not resolve this number."
msgstr "Toto číslo nelze vyhledat."
#. must be known at that time
#: ../coreapi/linphonecore.c:3013
#: ../coreapi/linphonecore.c:3025
msgid "Contacting"
msgstr "Navazuje se spojení"
#: ../coreapi/linphonecore.c:3018
#: ../coreapi/linphonecore.c:3030
msgid "Could not call"
msgstr "Nelze volat"
#: ../coreapi/linphonecore.c:3169
#: ../coreapi/linphonecore.c:3181
msgid "Sorry, we have reached the maximum number of simultaneous calls"
msgstr "Je nám líto, ale byl dosažen maximální počet současných hovorů."
#: ../coreapi/linphonecore.c:3327
#: ../coreapi/linphonecore.c:3339
msgid "is contacting you"
msgstr "vás volá"
#: ../coreapi/linphonecore.c:3328
#: ../coreapi/linphonecore.c:3340
msgid " and asked autoanswer."
msgstr " a požaduje automatickou zvednutí."
#: ../coreapi/linphonecore.c:3452
#: ../coreapi/linphonecore.c:3466
msgid "Modifying call parameters..."
msgstr "Upravují se parametry hovoru…"
#: ../coreapi/linphonecore.c:3802
#: ../coreapi/linphonecore.c:3845
msgid "Connected."
msgstr "Připojeno."
#: ../coreapi/linphonecore.c:3827
#: ../coreapi/linphonecore.c:3870
msgid "Call aborted"
msgstr "Hovor přerušen"
#: ../coreapi/linphonecore.c:4024
#: ../coreapi/linphonecore.c:4067
msgid "Could not pause the call"
msgstr "Hovor nebylo možné odložit"
#: ../coreapi/linphonecore.c:4027
#: ../coreapi/linphonecore.c:4070
msgid "Pausing the current call..."
msgstr "Současný hovor se odkládá…"
......@@ -1832,131 +1852,131 @@ msgid ""
"It should look like sip:username@proxydomain, such as sip:alice@example.net"
msgstr "SIP identita, kterou jste zadali, není platná.\nMěla by mít tvar sip:uživatel@proxydoména, například sip:alice@example.net"
#: ../coreapi/proxy.c:1416
#: ../coreapi/proxy.c:1429
#, c-format
msgid "Could not login as %s"
msgstr "Nelze se přihlásit jako %s"
#: ../coreapi/callbacks.c:428
#: ../coreapi/callbacks.c:442
msgid "Remote ringing."
msgstr "Vyzvání na druhé straně."
#: ../coreapi/callbacks.c:440
#: ../coreapi/callbacks.c:454
msgid "Remote ringing..."
msgstr "Vyzvání na druhé straně…"
#: ../coreapi/callbacks.c:461
#: ../coreapi/callbacks.c:475
msgid "Early media."
msgstr "Časná média."
#: ../coreapi/callbacks.c:534
#: ../coreapi/callbacks.c:548
#, c-format
msgid "Call with %s is paused."
msgstr "Hovor s %s je odložen."
#: ../coreapi/callbacks.c:547
#: ../coreapi/callbacks.c:561
#, c-format
msgid "Call answered by %s - on hold."
msgstr "Hovor přijat kým: %s – odložen."
#: ../coreapi/callbacks.c:557
#: ../coreapi/callbacks.c:571
msgid "Call resumed."
msgstr "Hovor obnoven."
#: ../coreapi/callbacks.c:561
#: ../coreapi/callbacks.c:575
#, c-format
msgid "Call answered by %s."
msgstr "Hovor přijat kým: %s."
#: ../coreapi/callbacks.c:584
#: ../coreapi/callbacks.c:598
msgid "Incompatible, check codecs or security settings..."
msgstr "Není slučitelné. Zkontrolujte nastavení kodeků a zabezpečení…"
#: ../coreapi/callbacks.c:589 ../coreapi/callbacks.c:906
#: ../coreapi/callbacks.c:603 ../coreapi/callbacks.c:920
msgid "Incompatible media parameters."
msgstr "Neslučitelné parametry médií."
#: ../coreapi/callbacks.c:619
#: ../coreapi/callbacks.c:633
msgid "We have been resumed."
msgstr "Byli jsme obnoveni."
#. we are being paused
#: ../coreapi/callbacks.c:628
#: ../coreapi/callbacks.c:642
msgid "We are paused by other party."
msgstr "Byli jsme odloženi protistranou."
#. reINVITE and in-dialogs UPDATE go here
#: ../coreapi/callbacks.c:666
#: ../coreapi/callbacks.c:680
msgid "Call is updated by remote."
msgstr "Hovor byl aktualizován protistranou."
#: ../coreapi/callbacks.c:782
#: ../coreapi/callbacks.c:796
msgid "Call terminated."
msgstr "Hovor ukončen."
#: ../coreapi/callbacks.c:810
#: ../coreapi/callbacks.c:824
msgid "User is busy."
msgstr "Uživatel je zaneprázdněn."
#: ../coreapi/callbacks.c:811