Commit b29a1267 authored by smorlat's avatar smorlat
Browse files

new swedish translation.

git-svn-id: svn+ssh://svn.savannah.nongnu.org/linphone/trunk@686 3f6dc0c8-ddfe-455d-9043-3cd528dc4637
parent 38546588
......@@ -852,7 +852,7 @@ static GtkWidget *create_icon_menu(){
const gchar *homesite;
homesite=linphone_gtk_get_ui_config("home","http://www.linphone.org");
menu_item=gtk_image_menu_item_new_with_label(homesite);
menu_item=gtk_image_menu_item_new_with_label(_("Website link"));
tmp=g_strdup(homesite);
g_object_set_data(G_OBJECT(menu_item),"home",tmp);
g_object_weak_ref(G_OBJECT(menu_item),(GWeakNotify)g_free,tmp);
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: linphone-3.2.0-r659\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-09-11 14:50+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2009-09-28 15:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-09-21 21:44+0200\n"
"Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -30,24 +30,34 @@ msgstr "Nelze najít soubor s obrázkem: %s"
msgid "Chat with %s"
msgstr "Diskuze s %s"
#: ../gtk-glade/main.c:85
#: ../gtk-glade/main.c:90
msgid "log to stdout some debug information while running."
msgstr "za běhu vypisovat některé ladicí informace na standardní výstup."
#: ../gtk-glade/main.c:92
#: ../gtk-glade/main.c:97
msgid "Start only in the system tray, do not show the main interface."
msgstr ""
#: ../gtk-glade/main.c:104
msgid "address to call right now"
msgstr "zavolat právě teď na tuto adresu"
#: ../gtk-glade/main.c:99
#: ../gtk-glade/main.c:111
msgid "if set automatically answer incoming calls"
msgstr "je-li nastaveno, automaticky zvedne příchozí hovor"
#: ../gtk-glade/main.c:619
#: ../gtk-glade/main.c:119
msgid ""
"Specifiy a working directory (should be the base of the installation, eg: c:"
"\\Program Files\\Linphone)"
msgstr ""
#: ../gtk-glade/main.c:662
#, c-format
msgid "Incoming call from %s"
msgstr "Příchozí hovor od %s"
#: ../gtk-glade/main.c:654
#: ../gtk-glade/main.c:694
#, c-format
msgid ""
"%s would like to add you to his contact list.\n"
......@@ -60,21 +70,27 @@ msgstr ""
"do svého adresáře?\n"
"Odpovíte-li ne, tato osobo bude dočasně blokována."
#: ../gtk-glade/main.c:724
#, c-format
msgid "Please enter your password for domain %s:"
#: ../gtk-glade/main.c:764
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Please enter your password for username <i>%s</i>\n"
" at domain <i>%s</i>:"
msgstr "Prosím, zadejte svoje heslo pro doménu %s:"
#: ../gtk-glade/main.c:849
#: ../gtk-glade/main.c:855
msgid "Website link"
msgstr ""
#: ../gtk-glade/main.c:891
msgid "Linphone - a video internet phone"
msgstr "Lipnhone – internetový videofon"
#: ../gtk-glade/main.c:868
#: ../gtk-glade/main.c:910
#, c-format
msgid "%s (Default)"
msgstr "%s (Výchozí)"
#: ../gtk-glade/main.c:1099
#: ../gtk-glade/main.c:1143
msgid "A free SIP video-phone"
msgstr "Volný SIP videofon"
......@@ -201,7 +217,11 @@ msgstr "maďarština"
msgid "Czech"
msgstr "čeština"
#: ../gtk-glade/propertybox.c:689
#: ../gtk-glade/propertybox.c:633
msgid "Chineese"
msgstr ""
#: ../gtk-glade/propertybox.c:690
msgid ""
"You need to restart linphone for the new language selection to take effect."
msgstr "Aby se projevil výběr nového jazyka, je nutné znovu spustit linphone."
......@@ -267,7 +287,7 @@ msgstr "Účet již mám a chci jej použít"
msgid "Please choose a username:"
msgstr "Prosím, vyberte si uživatelské jméno:"
#: ../gtk-glade/setupwizard.c:54 ../gtk-glade/password.glade.h:4
#: ../gtk-glade/setupwizard.c:54
msgid "Username:"
msgstr "Uživatelské jméno:"
......@@ -324,28 +344,28 @@ msgstr "Vytváření účtu"
msgid "Now ready !"
msgstr "Připraveno!"
#: ../gtk-glade/incall_view.c:42
#: ../gtk-glade/incall_view.c:97
msgid "<b>Calling...</b>"
msgstr "<b>Volá se…</b>"
#: ../gtk-glade/incall_view.c:64
#: ../gtk-glade/incall_view.c:121
msgid "<b>In call with</b>"
msgstr "<b>Hovor s</b>"
#: ../gtk-glade/incall_view.c:68
#: ../gtk-glade/incall_view.c:123
msgid "00::00::00"
msgstr "00:00:00"
#: ../gtk-glade/incall_view.c:82
#: ../gtk-glade/incall_view.c:137
#, c-format
msgid "%02i::%02i::%02i"
msgstr "%02i:%02i:%02i"
#: ../gtk-glade/incall_view.c:100
#: ../gtk-glade/incall_view.c:155
msgid "<b>Call ended.</b>"
msgstr "<b>Hovor skončil.</b>"
#: ../gtk-glade/loginframe.c:40
#: ../gtk-glade/loginframe.c:82
#, c-format
msgid "Please enter login information for %s"
msgstr "Prosím, zadejte své přihlašovací jméno pro %s:"
......@@ -443,115 +463,120 @@ msgid "Audio only"
msgstr "Pouze zvuk"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:24
#, fuzzy
msgid "Automatically log me in"
msgstr "Automaticky uhodnout platné jméno"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:25
msgid "B"
msgstr "B"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:25 ../gtk-glade/parameters.glade.h:20
#: ../gtk-glade/main.glade.h:26 ../gtk-glade/parameters.glade.h:20
msgid "C"
msgstr "C"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:26
#: ../gtk-glade/main.glade.h:27
msgid "D"
msgstr "D"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:27
#: ../gtk-glade/main.glade.h:28
msgid "Default"
msgstr "Výchozí"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:28
#: ../gtk-glade/main.glade.h:29
msgid "Digits"
msgstr "Číslice"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:29
#: ../gtk-glade/main.glade.h:30
msgid "Duration"
msgstr "Délka"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:30
#: ../gtk-glade/main.glade.h:31
msgid "Duration:"
msgstr "Délka:"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:31
#: ../gtk-glade/main.glade.h:32
msgid "Enable self-view"
msgstr "Zobrazovat sám sebe"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:32
#: ../gtk-glade/main.glade.h:33
msgid "Enter username, phone number, or full sip address"
msgstr "Zadejte uživatelské jméno, telefonní číslo nebo plnou sipovou adresu"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:33
#: ../gtk-glade/main.glade.h:34
msgid "In call"
msgstr "Telefonuje se"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:34
#: ../gtk-glade/main.glade.h:35
msgid "Internet connection:"
msgstr "Připojení k Internetu:"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:35
#: ../gtk-glade/main.glade.h:36
msgid "Login information"
msgstr "Informace o přihlášení"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:36
#: ../gtk-glade/main.glade.h:37
msgid "Lookup:"
msgstr "Hledat:"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:37
#: ../gtk-glade/main.glade.h:38
msgid "Main view"
msgstr "Hlavní zobrazení"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:38
#: ../gtk-glade/main.glade.h:39
msgid "Mute"
msgstr "Ztlumit"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:39
#: ../gtk-glade/main.glade.h:40
msgid "My current identity:"
msgstr "Moje současná totožnost:"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:40
#: ../gtk-glade/main.glade.h:41
msgid "Password"
msgstr "Heslo"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:41
#: ../gtk-glade/main.glade.h:42
msgid "SIP address or phone number:"
msgstr "SIP adresa nebo telefonní číslo:"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:42
#: ../gtk-glade/main.glade.h:43
msgid "Show current call"
msgstr "Zobrazit současný hovor"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:43
#: ../gtk-glade/main.glade.h:44
msgid "Start call"
msgstr "Zahájit hovor"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:44
#: ../gtk-glade/main.glade.h:45
msgid "Terminate call"
msgstr "Ukončit hovor"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:45
#: ../gtk-glade/main.glade.h:46
msgid "Username"
msgstr "Uživatelské jméno"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:46
#: ../gtk-glade/main.glade.h:47
msgid "_Linphone"
msgstr "_Linphone"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:47
#: ../gtk-glade/main.glade.h:48
msgid "_Modes"
msgstr "Reži_my"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:48
#: ../gtk-glade/main.glade.h:49
msgid "gtk-connect"
msgstr ""
#: ../gtk-glade/main.glade.h:49
#: ../gtk-glade/main.glade.h:50
msgid "gtk-find"
msgstr ""
#: ../gtk-glade/main.glade.h:50
#: ../gtk-glade/main.glade.h:51
msgid "in"
msgstr "ve"
# XXX: Dummy string. Make it not translatable or use real message
#: ../gtk-glade/main.glade.h:51
#: ../gtk-glade/main.glade.h:52
msgid "label"
msgstr ""
......@@ -641,6 +666,10 @@ msgstr "Heslo:"
msgid "Please enter the domain password"
msgstr "Prosím, zadejte heslo pro doménu"
#: ../gtk-glade/password.glade.h:4
msgid "UserID"
msgstr ""
#: ../gtk-glade/call_logs.glade.h:1
msgid "Call history"
msgstr "Historie volání"
......@@ -693,7 +722,7 @@ msgstr "Přijmout"
msgid "Decline"
msgstr "Odmítnout"
#: ../gtk-glade/incoming_call.glade.h:3 ../coreapi/linphonecore.c:234
#: ../gtk-glade/incoming_call.glade.h:3 ../coreapi/linphonecore.c:235
msgid "Incoming call"
msgstr "Příchozí hovor"
......@@ -973,7 +1002,7 @@ msgstr "Linphone"
msgid "Please wait"
msgstr "Prosím, čekejte"
#: ../coreapi/linphonecore.c:194
#: ../coreapi/linphonecore.c:195
#, c-format
msgid "You have missed %i call."
msgid_plural "You have missed %i calls."
......@@ -981,19 +1010,19 @@ msgstr[0] "Máte %i zmeškaný hovor."
msgstr[1] "Máte %i zmeškané hovory."
msgstr[2] "Máte %i zmeškaných hovorů."
#: ../coreapi/linphonecore.c:222
#: ../coreapi/linphonecore.c:223
msgid "aborted"
msgstr "přerušen"
#: ../coreapi/linphonecore.c:225
#: ../coreapi/linphonecore.c:226
msgid "completed"
msgstr "dokončen"
#: ../coreapi/linphonecore.c:228
#: ../coreapi/linphonecore.c:229
msgid "missed"
msgstr "promeškán"
#: ../coreapi/linphonecore.c:233
#: ../coreapi/linphonecore.c:234
#, c-format
msgid ""
"%s at %s\n"
......@@ -1008,11 +1037,11 @@ msgstr ""
"Stav: %s\n"
"Délka: %i min %i s\n"
#: ../coreapi/linphonecore.c:234
#: ../coreapi/linphonecore.c:235
msgid "Outgoing call"
msgstr "Odchozí hovor"
#: ../coreapi/linphonecore.c:444
#: ../coreapi/linphonecore.c:445
msgid ""
"Your machine appears to be connected to an IPv6 network. By default linphone "
"always uses IPv4. Please update your configuration if you want to use IPv6"
......@@ -1020,54 +1049,54 @@ msgstr ""
"Zdá se, že váš počítač je připojen do IPv6 sítě. Standardně linphone používá "
"pouze IPv4. Prosím, změňte nastavení programu, pokud chcete používat IPv6."
#: ../coreapi/linphonecore.c:726
#: ../coreapi/linphonecore.c:737
msgid "Ready"
msgstr "Připraven."
#: ../coreapi/linphonecore.c:1001
#: ../coreapi/linphonecore.c:1012
msgid "Remote end seems to have disconnected, the call is going to be closed."
msgstr "Vzdálený konec se asi odpojil, hovor bude ukončen."
#: ../coreapi/linphonecore.c:1159
#: ../coreapi/linphonecore.c:1170
msgid "Looking for telephone number destination..."
msgstr "Vyhledává se umístění čísla…"
#: ../coreapi/linphonecore.c:1161
#: ../coreapi/linphonecore.c:1172
msgid "Could not resolve this number."
msgstr "Toto číslo nelze vyhledat."
#: ../coreapi/linphonecore.c:1226
#: ../coreapi/linphonecore.c:1237
msgid ""
"Could not parse given sip address. A sip url usually looks like sip:"
"user@domain"
msgstr ""
"Špatně zadaná SIP adresa. Adresa má mít tento formát <sip:uživatel@doména>"
#: ../coreapi/linphonecore.c:1327
#: ../coreapi/linphonecore.c:1338
msgid "Sorry, having multiple simultaneous calls is not supported yet !"
msgstr "Promiňte, vedení více současných hovorů není podporováno!"
#: ../coreapi/linphonecore.c:1371
#: ../coreapi/linphonecore.c:1385
msgid "Contacting"
msgstr "Kontaktuji"
#: ../coreapi/linphonecore.c:1386
#: ../coreapi/linphonecore.c:1400
msgid "could not call"
msgstr "Nelze volat."
#: ../coreapi/linphonecore.c:1767 ../coreapi/exevents.c:49
#: ../coreapi/linphonecore.c:1785 ../coreapi/exevents.c:50
msgid "Connected."
msgstr "Připojeno."
#: ../coreapi/linphonecore.c:1793
#: ../coreapi/linphonecore.c:1811
msgid "Call ended"
msgstr "Hovor skončil."
#: ../coreapi/linphonecore.c:2155
#: ../coreapi/linphonecore.c:2173
msgid "No nat/firewall address supplied !"
msgstr "Žádná adresa NATu/firewallu nebyla zadána!"
#: ../coreapi/linphonecore.c:2167 ../coreapi/linphonecore.c:2179
#: ../coreapi/linphonecore.c:2185 ../coreapi/linphonecore.c:2197
#, c-format
msgid "Invalid nat address '%s' : %s"
msgstr "Neplatná adresa NATu '%s': '%s"
......@@ -1100,66 +1129,66 @@ msgstr ""
msgid "Stun lookup in progress..."
msgstr "Hledá se adresa pomocí STUN…"
#: ../coreapi/exevents.c:126
#: ../coreapi/exevents.c:127
msgid "Call terminated."
msgstr "Hovor ukončen."
#: ../coreapi/exevents.c:148
#: ../coreapi/exevents.c:149
msgid "Could not reach destination."
msgstr "Cíl je nedostupný."
#: ../coreapi/exevents.c:157
#: ../coreapi/exevents.c:158
msgid "User is busy."
msgstr "Uživatel je zaneprázdněn."
#: ../coreapi/exevents.c:158
#: ../coreapi/exevents.c:159
msgid "User is temporarily unavailable."
msgstr "Uživatel je dočasně nedostupný."
#: ../coreapi/exevents.c:159
#: ../coreapi/exevents.c:160
msgid "Request Cancelled."
msgstr "Dotaz přerušen."
#. char *retrymsg=_("%s. Retry after %i minute(s).");
#: ../coreapi/exevents.c:161
#: ../coreapi/exevents.c:162
msgid "User does not want to be disturbed."
msgstr "Uživatel si nepřeje být rušen."
#: ../coreapi/exevents.c:162
#: ../coreapi/exevents.c:163
msgid "Call declined."
msgstr "Volání odmítnuto."
#: ../coreapi/exevents.c:190
#: ../coreapi/exevents.c:191
msgid "Bad request"
msgstr "Chybný dotaz"
#: ../coreapi/exevents.c:193
#: ../coreapi/exevents.c:194
msgid "User cannot be found at given address."
msgstr "Uživatele nelze na dané adrese zastihnout."
#: ../coreapi/exevents.c:196
#: ../coreapi/exevents.c:197
msgid "Remote user cannot support any of proposed codecs."
msgstr "Vzdálený uživatel nemá podporu pro žádný z navržených kodeků."
#. time out, call leg is lost
#: ../coreapi/exevents.c:222
#: ../coreapi/exevents.c:227
msgid "Timeout."
msgstr "Vypršení časového limitu."
#: ../coreapi/exevents.c:225
#: ../coreapi/exevents.c:230
msgid "Remote host was found but refused connection."
msgstr "Vzdálený počítač byl nalezen, ale odmítl připojení."
#: ../coreapi/exevents.c:333
#: ../coreapi/exevents.c:339
msgid "is contacting you."
msgstr "vás volá."
#: ../coreapi/exevents.c:418
#: ../coreapi/exevents.c:424
#, c-format
msgid "Redirected to %s..."
msgstr "Přesměrováno na %s…"
#: ../coreapi/exevents.c:434
#: ../coreapi/exevents.c:440
msgid ""
"User is not reachable at the moment but he invites you\n"
"to contact him using the following alternate resource:"
......@@ -1167,24 +1196,29 @@ msgstr ""
"Uživatel je nedostupný, ale navrhuje tyto alternativní\n"
"setkání:"
#: ../coreapi/exevents.c:855
#: ../coreapi/exevents.c:861
msgid "Early media."
msgstr "Časná média."
#: ../coreapi/exevents.c:954
#: ../coreapi/exevents.c:960
#, c-format
msgid "Registration on %s failed: %s"
msgstr "Registrace na %s selhala: %s"
#: ../coreapi/exevents.c:954
#: ../coreapi/exevents.c:960
msgid "no response timeout"
msgstr "odpověď nedorazila včas"
#: ../coreapi/exevents.c:969
#: ../coreapi/exevents.c:986
#, c-format
msgid "Registration on %s successful."
msgstr "Registrace na %s byla úspěšná."
#: ../coreapi/exevents.c:987
#, fuzzy, c-format
msgid "Unregistration on %s done."
msgstr "Registrace na %s byla úspěšná."
#. people for which we don't have yet an answer should appear as offline
#: ../coreapi/presence.c:112 ../coreapi/presence.c:164 ../coreapi/friend.c:147
msgid "Gone"
......@@ -1364,7 +1398,7 @@ msgstr "Filtr RTP vstupu"
msgid "The free and wonderful speex codec"
msgstr "Svobodný a úžasný kodek speex"
#: ../mediastreamer2/src/msvolume.c:355 ../mediastreamer2/src/msvolume.c:370
#: ../mediastreamer2/src/msvolume.c:390 ../mediastreamer2/src/msvolume.c:405
msgid "A filter that controls and measure sound volume"
msgstr "Filtr, který měří a řídí hlasitost zvuku"
......@@ -1408,17 +1442,17 @@ msgstr "Potlačení ozvěny používající knihovnu speex"
msgid "A filter that reads from input and copy to its multiple outputs."
msgstr "Filtr, který čte vstup a kopíruje ho více výstupů."
#: ../mediastreamer2/src/theora.c:374
#: ../mediastreamer2/src/theora.c:375
msgid "The theora video encoder from xiph.org"
msgstr "Kodér videa do theory od xiph.org"
#: ../mediastreamer2/src/theora.c:392
#: ../mediastreamer2/src/theora.c:393
msgid "The open-source and royalty-free 'theora' video codec from xiph.org"
msgstr ""
"Kodek pro video „theora“ od xiph.org, který má otevřený zdrojový kód a je "
"prostý licenčních poplatků"
#: ../mediastreamer2/src/theora.c:560 ../mediastreamer2/src/theora.c:578
#: ../mediastreamer2/src/theora.c:561 ../mediastreamer2/src/theora.c:579
msgid "The theora video decoder from xiph.org"
msgstr "Dekodér theora videa od xiph.org"
......@@ -1488,15 +1522,15 @@ msgstr ""
"Avšak stále se vyvíjí, je trochu nestabilní a kompatibilita s ostatními "
"verzemi není zaručena."
#: ../mediastreamer2/src/videoout.c:904 ../mediastreamer2/src/videoout.c:922
#: ../mediastreamer2/src/videoout.c:905 ../mediastreamer2/src/videoout.c:923
msgid "A generic video display"
msgstr "Obecné zobrazování videa"
#: ../mediastreamer2/src/wincevideods.c:966
#: ../mediastreamer2/src/wincevideods.c:984
#: ../mediastreamer2/src/winvideo.c:596 ../mediastreamer2/src/winvideo.c:614
#: ../mediastreamer2/src/winvideods.c:1286
#: ../mediastreamer2/src/winvideods.c:1304
#: ../mediastreamer2/src/winvideods.c:1306
#: ../mediastreamer2/src/winvideods.c:1324
msgid "A video4windows compatible source filter to stream pictures."
msgstr "Zdrojový filtr kompatibilní s video4windows proudující obrázky."
......@@ -1806,9 +1840,6 @@ msgstr "Snímač kamer postavený na directshow."
#~ msgid "@"
#~ msgstr "@"
#~ msgid "Automatically guess a valid hostname"
#~ msgstr "Automaticky uhodnout platné jméno"
#~ msgid "Identity"
#~ msgstr "Identita"
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: linphone 0.7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-09-11 14:50+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2009-09-28 15:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-05-23 17:51-0400\n"
"Last-Translator: Jean-Jacques Sarton <jj.sarton@t-online.de>, Ursula Herles-"
"Hartz <UAHartz@t-online.de>\n"
......@@ -26,24 +26,34 @@ msgstr "Pixmapdatei %s nicht gefunden"
msgid "Chat with %s"
msgstr "Chat mit %s"
#: ../gtk-glade/main.c:85
#: ../gtk-glade/main.c:90
msgid "log to stdout some debug information while running."
msgstr ""
#: ../gtk-glade/main.c:92
#: ../gtk-glade/main.c:97
msgid "Start only in the system tray, do not show the main interface."
msgstr ""
#: ../gtk-glade/main.c:104
msgid "address to call right now"
msgstr ""
#: ../gtk-glade/main.c:99
#: ../gtk-glade/main.c:111
msgid "if set automatically answer incoming calls"
msgstr ""
#: ../gtk-glade/main.c:619
#: ../gtk-glade/main.c:119
msgid ""
"Specifiy a working directory (should be the base of the installation, eg: c:"
"\\Program Files\\Linphone)"
msgstr ""
#: ../gtk-glade/main.c:662
#, fuzzy, c-format
msgid "Incoming call from %s"
msgstr "Eingehendes Gespr�h"
#: ../gtk-glade/main.c:654
#: ../gtk-glade/main.c:694
#, c-format
msgid ""
"%s would like to add you to his contact list.\n"
......@@ -52,21 +62,27 @@ msgid ""
"If you answer no, this person will be temporarily blacklisted."
msgstr ""
#: ../gtk-glade/main.c:724
#: ../gtk-glade/main.c:764
#, c-format