Commit bd48c492 authored by François Grisez's avatar François Grisez
Browse files

Move the auto-answer check box in the SIP account panel

parent 415fb027
This diff is collapsed.
......@@ -1583,7 +1583,7 @@ void linphone_gtk_show_parameters(void){
linphone_core_adaptive_rate_control_enabled(lc));
/* CALL PARAMS CONFIG */
gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(linphone_gtk_get_widget(pb, "auto_answer")), linphone_gtk_get_ui_config_int("auto_answer", 0));
gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(linphone_gtk_get_widget(pb, "auto_answer_checkbox")), linphone_gtk_get_ui_config_int("auto_answer", 0));
/* UI CONFIG */
linphone_gtk_fill_langs(pb);
......
This diff is collapsed.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
#
# Translators:
# Klara Cihlarova <koty@seznam.cz>, 2005
# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2006-2011,2013
......@@ -9,16 +9,14 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: linphone-gtk\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-27 10:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-27 09:49+0000\n"
"Last-Translator: Belledonne Communications <support@belledonne-"
"communications.com>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/linphone-gtk/"
"language/cs/)\n"
"Language: cs\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-27 14:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-27 13:40+0000\n"
"Last-Translator: Belledonne Communications <support@belledonne-communications.com>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/linphone-gtk/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: ../gtk/calllogs.c:148 ../gtk/friendlist.c:974
......@@ -73,9 +71,7 @@ msgstr[2] "%i sekund"
msgid ""
"<small><i>%s</i>\t<i>Quality: %s</i></small>\n"
"%s\t%s\t"
msgstr ""
"<small><i>%s</i>\t<i>Kvalita: %s</i></small>\n"
"%s\t%s\t"
msgstr "<small><i>%s</i>\t<i>Kvalita: %s</i></small>\n%s\t%s\t"
#: ../gtk/calllogs.c:341
#, c-format
......@@ -117,11 +113,9 @@ msgstr "Zavolá právě teď na tuto adresu"
#: ../gtk/main.c:141
msgid ""
"Specifiy a working directory (should be the base of the installation, eg: c:"
"\\Program Files\\Linphone)"
msgstr ""
"Zadejte pracovní adresář (měl by být základní instalační adresář, například "
"Specifiy a working directory (should be the base of the installation, eg: "
"c:\\Program Files\\Linphone)"
msgstr "Zadejte pracovní adresář (měl by být základní instalační adresář, například c:\\Program Files\\Linphone)"
#: ../gtk/main.c:142
msgid "Configuration file"
......@@ -139,14 +133,9 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid ""
"%s would like to add you to his contact list.\n"
"Would you allow him to see your presence status or add him to your contact "
"list ?\n"
"Would you allow him to see your presence status or add him to your contact list ?\n"
"If you answer no, this person will be temporarily blacklisted."
msgstr ""
"%s si vás chce přidat do svého adresáře.\n"
"Dovolíte mu, aby viděl váš stav přítomnosti, nebo si ho také chcete přidat "
"do svého adresáře?\n"
"Odpovíte-li ne, tato osobo bude dočasně blokována."
msgstr "%s si vás chce přidat do svého adresáře.\nDovolíte mu, aby viděl váš stav přítomnosti, nebo si ho také chcete přidat do svého adresáře?\nOdpovíte-li ne, tato osobo bude dočasně blokována."
#: ../gtk/main.c:1136
#, c-format
......@@ -159,7 +148,7 @@ msgstr ""
msgid "Call error"
msgstr "Chyba hovoru"
#: ../gtk/main.c:1260 ../coreapi/linphonecore.c:3825
#: ../gtk/main.c:1260 ../coreapi/linphonecore.c:3826
msgid "Call ended"
msgstr "Hovor ukončen"
......@@ -211,9 +200,7 @@ msgstr "Byly jsme přepojeni na %s"
msgid ""
"No sound cards have been detected on this computer.\n"
"You won't be able to send or receive audio calls."
msgstr ""
"Na tomto počítači nebyla objevena žádná zvuková karta.\n"
"Nebudete moci vytáčet a přijímat a zvukové hovory."
msgstr "Na tomto počítači nebyla objevena žádná zvuková karta.\nNebudete moci vytáčet a přijímat a zvukové hovory."
#: ../gtk/main.c:2136
msgid "A free SIP video-phone"
......@@ -293,7 +280,7 @@ msgstr "Parametry"
msgid "Enabled"
msgstr "Povoleno"
#: ../gtk/propertybox.c:622 ../gtk/propertybox.c:763 ../gtk/parameters.ui.h:20
#: ../gtk/propertybox.c:622 ../gtk/propertybox.c:763 ../gtk/parameters.ui.h:17
msgid "Disabled"
msgstr "Zakázáno"
......@@ -399,9 +386,7 @@ msgstr "ZRTP"
msgid ""
"A more recent version is availalble from %s.\n"
"Would you like to open a browser to download it ?"
msgstr ""
"Na %s je dostupná novější verze.\n"
"Přejete si otevřít prohlížeč, abyste si ji mohli stáhnout?"
msgstr "Na %s je dostupná novější verze.\nPřejete si otevřít prohlížeč, abyste si ji mohli stáhnout?"
#: ../gtk/update.c:91
msgid "You are running the lastest version."
......@@ -461,7 +446,7 @@ msgstr ""
msgid "Enter your linphone.org username"
msgstr "Zadejte uživatelské jméno na linphone.org"
#: ../gtk/setupwizard.c:102 ../gtk/parameters.ui.h:84 ../gtk/ldap.ui.h:4
#: ../gtk/setupwizard.c:102 ../gtk/parameters.ui.h:81 ../gtk/ldap.ui.h:4
msgid "Username:"
msgstr "Uživatelské jméno:"
......@@ -517,10 +502,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"Error, account not validated, username already used or server unreachable.\n"
"Please go back and try again."
msgstr ""
"Došlo k chybě (účet nebyl ověřen, uživatelské jméno již existuje nebo server "
"není dostupný).\n"
"Prosím, vraťte se a zkoste to znovu."
msgstr "Došlo k chybě (účet nebyl ověřen, uživatelské jméno již existuje nebo server není dostupný).\nProsím, vraťte se a zkoste to znovu."
#: ../gtk/setupwizard.c:405
msgid "Thank you. Your account is now configured and ready for use."
......@@ -528,13 +510,9 @@ msgstr "Děkujeme vám. Váš účet je nyní nastaven a připraven k použití
#: ../gtk/setupwizard.c:413
msgid ""
"Please validate your account by clicking on the link we just sent you by "
"email.\n"
"Please validate your account by clicking on the link we just sent you by email.\n"
"Then come back here and press Next button."
msgstr ""
"Prosím, ověřte svůj účet tak, že kliknete na odkaz, který jsme vám právě "
"zaslali e-mailem.\n"
"Pak se sem vraťte a stiskněte tlačítko Další."
msgstr "Prosím, ověřte svůj účet tak, že kliknete na odkaz, který jsme vám právě zaslali e-mailem.\nPak se sem vraťte a stiskněte tlačítko Další."
#: ../gtk/setupwizard.c:602
msgid "SIP account configuration assistant"
......@@ -639,9 +617,7 @@ msgstr "Přímé nebo skrze server"
msgid ""
"download: %f\n"
"upload: %f (kbit/s)"
msgstr ""
"příchozí: %f\n"
"odchozí: %f (kb/s)"
msgstr "příchozí: %f\nodchozí: %f (kb/s)"
#: ../gtk/incall_view.c:272 ../gtk/incall_view.c:274
#, c-format
......@@ -755,9 +731,7 @@ msgstr "Odložit"
msgid ""
"<small><i>Recording into\n"
"%s %s</i></small>"
msgstr ""
"<small><i>Nahrává se do\n"
"%s %s</i></small>"
msgstr "<small><i>Nahrává se do\n%s %s</i></small>"
#: ../gtk/incall_view.c:954
msgid "(Paused)"
......@@ -1209,309 +1183,307 @@ msgid "C"
msgstr "C"
#: ../gtk/parameters.ui.h:11
msgid "SIP (UDP)"
msgstr "SIP (UDP)"
#: ../gtk/parameters.ui.h:12
msgid "SIP (TCP)"
msgstr "SIP (TCP)"
#: ../gtk/parameters.ui.h:13
msgid "SIP (TLS)"
msgstr "SIP (TLS)"
#: ../gtk/parameters.ui.h:14
msgid "Settings"
msgstr "Nastavení"
#: ../gtk/parameters.ui.h:15
#: ../gtk/parameters.ui.h:12
msgid "Set Maximum Transmission Unit:"
msgstr "Nastavit MTU (největší přenositelná zpráva):"
#: ../gtk/parameters.ui.h:16
#: ../gtk/parameters.ui.h:13
msgid "Send DTMFs as SIP info"
msgstr "Odesílat tóny DTMF jako SIP INFO zprávy"
#: ../gtk/parameters.ui.h:17
#: ../gtk/parameters.ui.h:14
msgid "Allow IPv6"
msgstr ""
#: ../gtk/parameters.ui.h:18
#: ../gtk/parameters.ui.h:15
msgid "<b>Transport</b>"
msgstr "<b>Přenos</b>"
#: ../gtk/parameters.ui.h:19
#: ../gtk/parameters.ui.h:16
msgid "SIP/UDP port"
msgstr ""
#: ../gtk/parameters.ui.h:21
#: ../gtk/parameters.ui.h:18
msgid "Random"
msgstr ""
#: ../gtk/parameters.ui.h:22
#: ../gtk/parameters.ui.h:19
msgid "SIP/TCP port"
msgstr ""
#: ../gtk/parameters.ui.h:23
#: ../gtk/parameters.ui.h:20
msgid "Audio RTP/UDP:"
msgstr "Zvukový RTP/UDP:"
#: ../gtk/parameters.ui.h:24
#: ../gtk/parameters.ui.h:21
msgid "Fixed"
msgstr "Stálý"
#: ../gtk/parameters.ui.h:25
#: ../gtk/parameters.ui.h:22
msgid "Video RTP/UDP:"
msgstr "Obrazový RTP/UDP:"
#: ../gtk/parameters.ui.h:26
#: ../gtk/parameters.ui.h:23
msgid "Media encryption type"
msgstr "Druh šifrování médií"
#: ../gtk/parameters.ui.h:27
#: ../gtk/parameters.ui.h:24
msgid "Media encryption is mandatory"
msgstr "Šifrování médií je povinné"
#: ../gtk/parameters.ui.h:28
#: ../gtk/parameters.ui.h:25
msgid "Tunnel"
msgstr "Tunel"
#: ../gtk/parameters.ui.h:29
#: ../gtk/parameters.ui.h:26
msgid "DSCP fields"
msgstr "Položky DSCP"
#: ../gtk/parameters.ui.h:30
#: ../gtk/parameters.ui.h:27
msgid "<b>Network protocol and ports</b>"
msgstr "<b>Síťové protokoly a porty</b>"
#: ../gtk/parameters.ui.h:31
#: ../gtk/parameters.ui.h:28
msgid "Direct connection to the Internet"
msgstr "Přímé připojení do Internetu"
#: ../gtk/parameters.ui.h:32
#: ../gtk/parameters.ui.h:29
msgid "Behind NAT / Firewall (specify gateway IP )"
msgstr ""
#: ../gtk/parameters.ui.h:33
#: ../gtk/parameters.ui.h:30
msgid "Behind NAT / Firewall (use STUN to resolve)"
msgstr "Za NAT/firewallem (adresu určí STUN)"
#: ../gtk/parameters.ui.h:34
#: ../gtk/parameters.ui.h:31
msgid "Behind NAT / Firewall (use ICE)"
msgstr "Za NAT/firewallem (adresu určí ICE)"
#: ../gtk/parameters.ui.h:35
#: ../gtk/parameters.ui.h:32
msgid "Behind NAT / Firewall (use uPnP)"
msgstr "Za NAT/firewallem (adresu určí UPnP)"
#: ../gtk/parameters.ui.h:36
#: ../gtk/parameters.ui.h:33
msgid "Public IP address:"
msgstr "Veřejná IP adresa:"
#: ../gtk/parameters.ui.h:37
#: ../gtk/parameters.ui.h:34
msgid "Stun server:"
msgstr "STUN server:"
#: ../gtk/parameters.ui.h:38
#: ../gtk/parameters.ui.h:35
msgid "<b>NAT and Firewall</b>"
msgstr "<b>NAT a firewall</b>"
#: ../gtk/parameters.ui.h:39
#: ../gtk/parameters.ui.h:36
msgid "Network settings"
msgstr "Nastavení sítě"
#: ../gtk/parameters.ui.h:40
#: ../gtk/parameters.ui.h:37
msgid "Ring sound:"
msgstr "Vyzvánění:"
#: ../gtk/parameters.ui.h:41
#: ../gtk/parameters.ui.h:38
msgid "ALSA special device (optional):"
msgstr "Zvláštní ALSA zařízení (volitelné):"
#: ../gtk/parameters.ui.h:42
#: ../gtk/parameters.ui.h:39
msgid "Capture device:"
msgstr "Zařízení pro nahrávání:"
#: ../gtk/parameters.ui.h:43
#: ../gtk/parameters.ui.h:40
msgid "Ring device:"
msgstr "Zařízení pro vyzvánění:"
#: ../gtk/parameters.ui.h:44
#: ../gtk/parameters.ui.h:41
msgid "Playback device:"
msgstr "Zařízení pro přehrávání:"
#: ../gtk/parameters.ui.h:45
#: ../gtk/parameters.ui.h:42
msgid "Enable echo cancellation"
msgstr "Zapnout potlačení ozvěny"
#: ../gtk/parameters.ui.h:46
#: ../gtk/parameters.ui.h:43
msgid "<b>Audio</b>"
msgstr "<b>Zvuk</b>"
#: ../gtk/parameters.ui.h:47
#: ../gtk/parameters.ui.h:44
msgid "Video input device:"
msgstr "Vstupní zařízení obrazu:"
#: ../gtk/parameters.ui.h:48
#: ../gtk/parameters.ui.h:45
msgid "Prefered video resolution:"
msgstr "Upřednostňované rozlišení obrazu:"
#: ../gtk/parameters.ui.h:49
#: ../gtk/parameters.ui.h:46
msgid "Video output method:"
msgstr ""
#: ../gtk/parameters.ui.h:50
#: ../gtk/parameters.ui.h:47
msgid "Show camera preview"
msgstr ""
#: ../gtk/parameters.ui.h:51
#: ../gtk/parameters.ui.h:48
msgid "<b>Video</b>"
msgstr "<b>Obraz</b>"
#: ../gtk/parameters.ui.h:52
#: ../gtk/parameters.ui.h:49
msgid "Multimedia settings"
msgstr "Nastavení multimédií"
#: ../gtk/parameters.ui.h:53
#: ../gtk/parameters.ui.h:50
msgid "This section defines your SIP address when not using a SIP account"
msgstr "Tento oddíl určuje vaši SIP adresu, když se nepoužívá žádný účet"
#: ../gtk/parameters.ui.h:54
#: ../gtk/parameters.ui.h:51
msgid "Your display name (eg: John Doe):"
msgstr "Vaše zobrazované jméno (např. Jan Novák):"
#: ../gtk/parameters.ui.h:55
#: ../gtk/parameters.ui.h:52
msgid "Your username:"
msgstr "Vaše uživatelské jméno:"
#: ../gtk/parameters.ui.h:56
#: ../gtk/parameters.ui.h:53
msgid "Your resulting SIP address:"
msgstr "Vaše výsledná SIP adresa:"
#: ../gtk/parameters.ui.h:57
#: ../gtk/parameters.ui.h:54
msgid "<b>Default identity</b>"
msgstr "<b>Implicitní totožnost</b>"
#: ../gtk/parameters.ui.h:58
#: ../gtk/parameters.ui.h:55
msgid "Wizard"
msgstr "Průvodce"
#: ../gtk/parameters.ui.h:59
#: ../gtk/parameters.ui.h:56
msgid "Add"
msgstr "Přidat"
#: ../gtk/parameters.ui.h:60
#: ../gtk/parameters.ui.h:57
msgid "Edit"
msgstr "Upravit"
#: ../gtk/parameters.ui.h:61
#: ../gtk/parameters.ui.h:58
msgid "Remove"
msgstr "Odstranit"
#: ../gtk/parameters.ui.h:62
#: ../gtk/parameters.ui.h:59
msgid "<b>Proxy accounts</b>"
msgstr "<b>Proxy účty</b>"
#: ../gtk/parameters.ui.h:63
#: ../gtk/parameters.ui.h:60
msgid "Erase all passwords"
msgstr "Vymazat všechna hesla"
#: ../gtk/parameters.ui.h:64
#: ../gtk/parameters.ui.h:61
msgid "<b>Privacy</b>"
msgstr "<b>Soukromí</b>"
#: ../gtk/parameters.ui.h:65
#: ../gtk/parameters.ui.h:62
msgid "Automatically answer when a call is received"
msgstr ""
#: ../gtk/parameters.ui.h:63
msgid "<b>Auto-answer</b>"
msgstr ""
#: ../gtk/parameters.ui.h:64
msgid "Manage SIP Accounts"
msgstr "Nastavení SIP účtů"
#: ../gtk/parameters.ui.h:66 ../gtk/tunnel_config.ui.h:4
#: ../gtk/parameters.ui.h:65 ../gtk/tunnel_config.ui.h:4
msgid "Enable"
msgstr "Povolit"
#: ../gtk/parameters.ui.h:67 ../gtk/tunnel_config.ui.h:5
#: ../gtk/parameters.ui.h:66 ../gtk/tunnel_config.ui.h:5
msgid "Disable"
msgstr "Zakázat"
#: ../gtk/parameters.ui.h:68
#: ../gtk/parameters.ui.h:67
msgid "<b>Codecs</b>"
msgstr "<b>Kodeky</b>"
#: ../gtk/parameters.ui.h:69
#: ../gtk/parameters.ui.h:68
msgid "0 stands for \"unlimited\""
msgstr "0 znamená „neomezeno“"
#: ../gtk/parameters.ui.h:70
#: ../gtk/parameters.ui.h:69
msgid "Upload speed limit in Kbit/sec:"
msgstr "Omezení odchozí rychlosti (kb/s):"
#: ../gtk/parameters.ui.h:71
#: ../gtk/parameters.ui.h:70
msgid "Download speed limit in Kbit/sec:"
msgstr "Omezení příchozí rychlosti (kb/s):"
#: ../gtk/parameters.ui.h:72
#: ../gtk/parameters.ui.h:71
msgid "Enable adaptive rate control"
msgstr "Zapnout přizpůsobující se řízení rychlosti"
#: ../gtk/parameters.ui.h:73
#: ../gtk/parameters.ui.h:72
msgid ""
"<i>Adaptive rate control is a technique to dynamically guess the available "
"bandwidth during a call.</i>"
msgstr ""
"<i>Přizpůsobující se řízení rychlosti je technika dynamického odhadu "
"dostupného pásma během hovoru.</i>"
msgstr "<i>Přizpůsobující se řízení rychlosti je technika dynamického odhadu dostupného pásma během hovoru.</i>"
#: ../gtk/parameters.ui.h:74
#: ../gtk/parameters.ui.h:73
msgid "<b>Bandwidth control</b>"
msgstr "<b>Využití šířky pásma</b>"
#: ../gtk/parameters.ui.h:75
#: ../gtk/parameters.ui.h:74
msgid "Codecs"
msgstr "Kodeky"
#: ../gtk/parameters.ui.h:76
msgid "Automatically answer when a call is received"
msgstr ""
#: ../gtk/parameters.ui.h:77
msgid "Call parameters"
msgstr ""
#: ../gtk/parameters.ui.h:78
#: ../gtk/parameters.ui.h:75
msgid "<b>Language</b>"
msgstr "<b>Jazyk</b>"
#: ../gtk/parameters.ui.h:79
#: ../gtk/parameters.ui.h:76
msgid "Show advanced settings"
msgstr "Zobrazit podrobnější nastavení"
#: ../gtk/parameters.ui.h:80
#: ../gtk/parameters.ui.h:77
msgid "<b>Level</b>"
msgstr "<b>Úroveň</b>"
#: ../gtk/parameters.ui.h:81
#: ../gtk/parameters.ui.h:78
msgid "User interface"
msgstr "Uživatelské rozhraní"
#: ../gtk/parameters.ui.h:82 ../gtk/ldap.ui.h:2
#: ../gtk/parameters.ui.h:79 ../gtk/ldap.ui.h:2
msgid "Server address:"
msgstr ""
#: ../gtk/parameters.ui.h:83 ../gtk/ldap.ui.h:3
#: ../gtk/parameters.ui.h:80 ../gtk/ldap.ui.h:3
msgid "Authentication method:"
msgstr ""
#: ../gtk/parameters.ui.h:85
#: ../gtk/parameters.ui.h:82
msgid "<b>LDAP Account setup</b>"
msgstr ""
#: ../gtk/parameters.ui.h:86
#: ../gtk/parameters.ui.h:83
msgid "LDAP"
msgstr ""
#: ../gtk/parameters.ui.h:87
#: ../gtk/parameters.ui.h:84
msgid "Done"
msgstr "Hotovo"
#: ../gtk/parameters.ui.h:85
msgid "SIP (UDP)"
msgstr "SIP (UDP)"
#: ../gtk/parameters.ui.h:86
msgid "SIP (TCP)"
msgstr "SIP (TCP)"
#: ../gtk/parameters.ui.h:87
msgid "SIP (TLS)"
msgstr "SIP (TLS)"
#: ../gtk/buddylookup.ui.h:1
msgid "Search contacts in directory"
msgstr "Hledat kontakty v adresáři"
......@@ -1715,11 +1687,8 @@ msgstr ""
#: ../gtk/config-uri.ui.h:2
msgid ""
"This dialog allows to set an http or https address when configuration is to "
"be fetched at startup.\n"
"Please enter or modify the configuration URI below. After clicking OK, "
"Linphone will restart automatically in order to fetch and take into account "
"the new configuration. "
"This dialog allows to set an http or https address when configuration is to be fetched at startup.\n"
"Please enter or modify the configuration URI below. After clicking OK, Linphone will restart automatically in order to fetch and take into account the new configuration. "
msgstr ""
#: ../gtk/provisioning-fetch.ui.h:1
......@@ -1755,35 +1724,35 @@ msgstr "Navazuje se spojení"
msgid "Could not call"
msgstr "Nelze volat"
#: ../coreapi/linphonecore.c:3151
#: ../coreapi/linphonecore.c:3152
msgid "Sorry, we have reached the maximum number of simultaneous calls"
msgstr "Je nám líto, ale byl dosažen maximální počet současných hovorů."
#: ../coreapi/linphonecore.c:3309
#: ../coreapi/linphonecore.c:3310
msgid "is contacting you"
msgstr "vás volá"
#: ../coreapi/linphonecore.c:3310
#: ../coreapi/linphonecore.c:3311
msgid " and asked autoanswer."
msgstr " a požaduje automatickou zvednutí."
#: ../coreapi/linphonecore.c:3434
#: ../coreapi/linphonecore.c:3435
msgid "Modifying call parameters..."
msgstr "Upravují se parametry hovoru…"
#: ../coreapi/linphonecore.c:3781
#: ../coreapi/linphonecore.c:3782
msgid "Connected."
msgstr "Připojeno."
#: ../coreapi/linphonecore.c:3806
#: ../coreapi/linphonecore.c:3807
msgid "Call aborted"
msgstr "Hovor přerušen"
#: ../coreapi/linphonecore.c:3996
#: ../coreapi/linphonecore.c:3997
msgid "Could not pause the call"
msgstr "Hovor nebylo možné odložit"
#: ../coreapi/linphonecore.c:3999
#: ../coreapi/linphonecore.c:4000
msgid "Pausing the current call..."
msgstr "Současný hovor se odkládá…"
......@@ -1851,17 +1820,13 @@ msgstr ""
msgid ""
"The sip proxy address you entered is invalid, it must start with \"sip:\" "
"followed by a hostname."
msgstr ""
"Adresa SIP proxy, kterou jste zadali, není platná. Musí začínat na „sip:“ a "
"pak musí následovat jméno stroje."
msgstr "Adresa SIP proxy, kterou jste zadali, není platná. Musí začínat na „sip:“ a pak musí následovat jméno stroje."
#: ../coreapi/proxy.c:334
msgid ""
"The sip identity you entered is invalid.\n"
"It should look like sip:username@proxydomain, such as sip:alice@example.net"
msgstr ""
"SIP identita, kterou jste zadali, není platná.\n"
"Měla by mít tvar sip:uživatel@proxydoména, například sip:alice@example.net"
msgstr "SIP identita, kterou jste zadali, není platná.\nMěla by mít tvar sip:uživatel@proxydoména, například sip:alice@example.net"
#: ../coreapi/proxy.c:1416
#, c-format
......@@ -1983,11 +1948,11 @@ msgstr ""