Commit bfd0d728 authored by Margaux Clerc's avatar Margaux Clerc
Browse files

Update Czech translation

Add patch for search in friendlist no case sensitive
parent ca42ee87
......@@ -5,7 +5,7 @@
<object class="GtkDialog" id="dscp_settings">
<property name="can_focus">False</property>
<property name="border_width">5</property>
<property name="title" translatable="yes">Dscp settings</property>
<property name="title" translatable="yes">DSCP settings</property>
<property name="modal">True</property>
<property name="type_hint">dialog</property>
<signal name="response" handler="linphone_gtk_dscp_edit_response" swapped="no"/>
......
......@@ -513,7 +513,11 @@ static gboolean friend_search_func(GtkTreeModel *model, gint column,
gboolean ret=TRUE;
gtk_tree_model_get(model,iter,FRIEND_NAME,&name,-1);
if (name!=NULL){
ret=strstr(name,key)==NULL;
gchar *uname=g_utf8_casefold(name,-1); /* need that to perform case-insensitive search in utf8 */
gchar *ukey=g_utf8_casefold(key,-1);
ret=strstr(uname,ukey)==NULL;
g_free(uname);
g_free(ukey);
g_free(name);
}
return ret;
......
......@@ -2,12 +2,13 @@
# This file is distributed under the same license as the linphone package.
# Copyright (C) 2009 Simon Morlat (msgids)
# Klara Cihlarova <koty@seznam.cz>, 2005.
# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013.
#
# XXX: Don't translate gtk-* messages. They will be replaced from GTK+
# catalogue.
#
# On hold → odložen
# chat → diskuze
# Pause call → odložit hovor
# Resume call → obnovit hovor
# token → klíč
......@@ -15,10 +16,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: linphone-3.4.99.4\n"
"Project-Id-Version: linphone-3.5.99.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-04-24 14:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-11-04 22:30+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-04-08 16:59+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-01 09:55+0200\n"
"Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -38,49 +39,46 @@ msgid "Send text to %s"
msgstr "Poslat text komu: %s"
#: ../gtk/calllogs.c:223
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "<b>Recent calls (%i)</b>"
msgstr "<b>Probíhá hovor</b>"
msgstr "<b>Nedávné hovory (%i)</b>"
#: ../gtk/calllogs.c:300
msgid "n/a"
msgstr "–"
#: ../gtk/calllogs.c:303
#, fuzzy
msgid "Aborted"
msgstr "přerušen"
msgstr "Přerušen"
#: ../gtk/calllogs.c:306
#, fuzzy
msgid "Missed"
msgstr "promeškán"
msgstr "Zmeškán"
#: ../gtk/calllogs.c:309
#, fuzzy
msgid "Declined"
msgstr "Odmítnout"
msgstr "Odmítnut"
#: ../gtk/calllogs.c:315
#, c-format
msgid "%i minute"
msgid_plural "%i minutes"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[0] "%i minuta"
msgstr[1] "%i minuty"
msgstr[2] "%i minut"
#: ../gtk/calllogs.c:318
#, c-format
msgid "%i second"
msgid_plural "%i seconds"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[0] "%i sekunda"
msgstr[1] "%i sekundy"
msgstr[2] "%i sekund"
#: ../gtk/calllogs.c:321 ../gtk/calllogs.c:327
#, c-format
msgid "<big><b>%s</b></big>\t%s"
msgstr ""
msgstr "<big><b>%s</b></big>\t%s"
#: ../gtk/calllogs.c:323
#, c-format
......@@ -88,6 +86,8 @@ msgid ""
"<small><i>%s</i>\t<i>Quality: %s</i></small>\n"
"%s\t%s\t"
msgstr ""
"<small><i>%s</i>\t<i>Kvalita: %s</i></small>\n"
"%s\t%s\t"
#: ../gtk/calllogs.c:329
#, c-format
......@@ -95,6 +95,8 @@ msgid ""
"<small><i>%s</i></small>\t\n"
"%s"
msgstr ""
"<small><i>%s</i></small>\t\n"
"%s"
#: ../gtk/conference.c:38 ../gtk/main.ui.h:13
msgid "Conference"
......@@ -109,7 +111,7 @@ msgstr "Já"
msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
msgstr "Nelze najít soubor s obrázkem: %s"
#: ../gtk/chat.c:336 ../gtk/friendlist.c:872
#: ../gtk/chat.c:324 ../gtk/friendlist.c:872
msgid "Invalid sip contact !"
msgstr "Neplatný sipový kontakt!"
......@@ -123,7 +125,7 @@ msgstr "Soubor, kam zapisovat protokol."
#: ../gtk/main.c:106
msgid "Start linphone with video disabled."
msgstr ""
msgstr "Spustí linphone se zakázaným obrazem."
#: ../gtk/main.c:113
msgid "Start only in the system tray, do not show the main interface."
......@@ -176,11 +178,11 @@ msgstr ""
msgid "Call error"
msgstr "Chyba hovoru"
#: ../gtk/main.c:1129 ../coreapi/linphonecore.c:3210
#: ../gtk/main.c:1129 ../coreapi/linphonecore.c:3189
msgid "Call ended"
msgstr "Hovor ukončen"
#: ../gtk/main.c:1132 ../coreapi/linphonecore.c:240
#: ../gtk/main.c:1132 ../coreapi/linphonecore.c:239
msgid "Incoming call"
msgstr "Příchozí hovor"
......@@ -197,14 +199,14 @@ msgid "Call paused"
msgstr "Hovor odložen"
#: ../gtk/main.c:1142
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "<b>by %s</b>"
msgstr "<b>Porty</b>"
msgstr "<b>kým: %s</b>"
#: ../gtk/main.c:1191
#, c-format
msgid "%s proposed to start video. Do you accept ?"
msgstr ""
msgstr "%s navrhuje začít videohovor. Přijímáte?"
#: ../gtk/main.c:1353
msgid "Website link"
......@@ -237,9 +239,8 @@ msgid "A free SIP video-phone"
msgstr "Volný SIP videofon"
#: ../gtk/friendlist.c:469
#, fuzzy
msgid "Add to addressbook"
msgstr "Zobrazit adresář"
msgstr "Přidat do adresáře"
#: ../gtk/friendlist.c:643
msgid "Presence status"
......@@ -250,14 +251,12 @@ msgid "Name"
msgstr "Jméno"
#: ../gtk/friendlist.c:673
#, fuzzy
msgid "Call"
msgstr "Volat komu: %s"
msgstr "Zavolat"
#: ../gtk/friendlist.c:678
#, fuzzy
msgid "Chat"
msgstr "Diskuzní skupina"
msgstr "Diskuze"
#: ../gtk/friendlist.c:708
#, c-format
......@@ -275,9 +274,9 @@ msgid "Delete contact '%s'"
msgstr "Odstranit kontakt „%s“"
#: ../gtk/friendlist.c:926
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Delete chat history of '%s'"
msgstr "Odstranit kontakt „%s“"
msgstr "Odstranit historii diskuze u kontaktu „%s“"
#: ../gtk/friendlist.c:977
#, c-format
......@@ -378,20 +377,21 @@ msgstr "norština"
#: ../gtk/propertybox.c:780
msgid "Hebrew"
msgstr ""
msgstr "hebrejština"
#: ../gtk/propertybox.c:781
msgid "Serbian"
msgstr ""
msgstr "srbština"
#: ../gtk/propertybox.c:848
msgid ""
"You need to restart linphone for the new language selection to take effect."
msgstr "Aby se projevil výběr nového jazyka, je nutné znovu spustit linphone."
# Media encryption type:
#: ../gtk/propertybox.c:934
msgid "None"
msgstr "Žádná"
msgstr "Žádné"
#: ../gtk/propertybox.c:938
msgid "SRTP"
......@@ -451,23 +451,20 @@ msgstr ""
"Tento průvodce vám pomůže používat sipový účet při vašich hovorech."
#: ../gtk/setupwizard.c:43
#, fuzzy
msgid "Create an account on linphone.org"
msgstr "Vytvořit účet vybráním uživatelského jména"
msgstr "Vytvořit účet na linphone.org"
#: ../gtk/setupwizard.c:44
#, fuzzy
msgid "I have already a linphone.org account and I just want to use it"
msgstr "Účet již mám a chci jej použít"
msgstr "Účet na linphone.org již mám a chci jej použít"
#: ../gtk/setupwizard.c:45
#, fuzzy
msgid "I have already a sip account and I just want to use it"
msgstr "Účet již mám a chci jej použít"
msgstr "SIP účet již mám a chci jej použít"
#: ../gtk/setupwizard.c:85
msgid "Enter your linphone.org username"
msgstr ""
msgstr "Zadejte uživatelské jméno na linphone.org"
#: ../gtk/setupwizard.c:92
msgid "Username:"
......@@ -479,53 +476,52 @@ msgstr "Heslo:"
#: ../gtk/setupwizard.c:114
msgid "Enter your account informations"
msgstr ""
msgstr "Zadejte údaje o vašem účtu"
#: ../gtk/setupwizard.c:121
#, fuzzy
msgid "Username*"
msgstr "Uživatelské jméno"
msgstr "Uživatelské jméno*"
#: ../gtk/setupwizard.c:122
#, fuzzy
msgid "Password*"
msgstr "Heslo"
msgstr "Heslo*"
#: ../gtk/setupwizard.c:125
msgid "Domain*"
msgstr ""
msgstr "Doména*"
#: ../gtk/setupwizard.c:126
msgid "Proxy"
msgstr ""
msgstr "Proxy"
#: ../gtk/setupwizard.c:298
msgid "(*) Required fields"
msgstr ""
msgstr "(*) Povinné položky"
#: ../gtk/setupwizard.c:299
#, fuzzy
msgid "Username: (*)"
msgstr "Uživatelské jméno:"
msgstr "Uživatelské jméno: (*)"
#: ../gtk/setupwizard.c:301
#, fuzzy
msgid "Password: (*)"
msgstr "Heslo:"
msgstr "Heslo: (*)"
#: ../gtk/setupwizard.c:303
msgid "Email: (*)"
msgstr ""
msgstr "E-mail: (*)"
#: ../gtk/setupwizard.c:305
msgid "Confirm your password: (*)"
msgstr ""
msgstr "Potvrďte heslo: (*)"
#: ../gtk/setupwizard.c:369
msgid ""
"Error, account not validated, username already used or server unreachable.\n"
"Please go back and try again."
msgstr ""
"Došlo k chybě (účet nebyl ověřen, uživatelské jméno již existuje nebo server "
"není dostupný).\n"
"Prosím, vraťte se a zkoste to znovu."
#: ../gtk/setupwizard.c:380
msgid "Thank you. Your account is now configured and ready for use."
......@@ -537,6 +533,9 @@ msgid ""
"email.\n"
"Then come back here and press Next button."
msgstr ""
"Prosím, ověřte svůj účet tak, že kliknete na odkaz, který jsme vám právě "
"zaslali e-mailem.\n"
"Pak se sem vraťte a stiskněte tlačítko Další."
#: ../gtk/setupwizard.c:564
msgid "Welcome to the account setup assistant"
......@@ -547,31 +546,28 @@ msgid "Account setup assistant"
msgstr "Průvodce nastavením účtu"
#: ../gtk/setupwizard.c:575
#, fuzzy
msgid "Configure your account (step 1/1)"
msgstr "Nastavit SIP účet"
msgstr "Nastavit účet (krok 1/1)"
#: ../gtk/setupwizard.c:580
msgid "Enter your sip username (step 1/1)"
msgstr ""
msgstr "Zadejte vaše sipové uživatelské jméno (krok 1/1)"
#: ../gtk/setupwizard.c:584
msgid "Enter account information (step 1/2)"
msgstr ""
msgstr "Zadejte údaje o účtu (krok 1/2)"
#: ../gtk/setupwizard.c:593
msgid "Validation (step 2/2)"
msgstr ""
msgstr "Ověření (krok 2/2)"
#: ../gtk/setupwizard.c:598
#, fuzzy
msgid "Error"
msgstr "Chyba."
msgstr "Chyba"
#: ../gtk/setupwizard.c:602
#, fuzzy
msgid "Terminating"
msgstr "Ukončit hovor"
msgstr "Ukončuje se"
#: ../gtk/incall_view.c:70 ../gtk/incall_view.c:94
#, c-format
......@@ -584,62 +580,56 @@ msgid "Transfer to call #%i with %s"
msgstr "Přepojit hovor č. %i s %s"
#: ../gtk/incall_view.c:210 ../gtk/incall_view.c:213
#, fuzzy
msgid "Not used"
msgstr "Nenalezeno"
msgstr "Nepoužito"
#: ../gtk/incall_view.c:220
msgid "ICE not activated"
msgstr ""
msgstr "ICE není zapnuto"
#: ../gtk/incall_view.c:222
#, fuzzy
msgid "ICE failed"
msgstr "Filtr ICE"
msgstr "ICE selhalo"
#: ../gtk/incall_view.c:224
msgid "ICE in progress"
msgstr ""
msgstr "Probíhá ICE"
#: ../gtk/incall_view.c:226
msgid "Going through one or more NATs"
msgstr ""
msgstr "Prochází se jedním nebo více NATy"
#: ../gtk/incall_view.c:228
#, fuzzy
msgid "Direct"
msgstr "Přesměrováno"
msgstr "Přímé"
#: ../gtk/incall_view.c:230
msgid "Through a relay server"
msgstr ""
msgstr "Skrze relay server"
#: ../gtk/incall_view.c:238
msgid "uPnP not activated"
msgstr ""
msgstr "UPnP není zapnuto"
#: ../gtk/incall_view.c:240
#, fuzzy
msgid "uPnP in progress"
msgstr "Hledá se adresa pomocí STUN…"
msgstr "Probíhá UPnP"
#: ../gtk/incall_view.c:242
#, fuzzy
msgid "uPnp not available"
msgstr "nedostupná"
msgstr "UPnP není nedostupné"
#: ../gtk/incall_view.c:244
msgid "uPnP is running"
msgstr ""
msgstr "UPnP běží"
#: ../gtk/incall_view.c:246
#, fuzzy
msgid "uPnP failed"
msgstr "Filtr ICE"
msgstr "UPnP selhalo"
#: ../gtk/incall_view.c:256 ../gtk/incall_view.c:257
msgid "Direct or through server"
msgstr ""
msgstr "Přímé nebo skrze server"
#: ../gtk/incall_view.c:259 ../gtk/incall_view.c:265
#, c-format
......@@ -647,15 +637,17 @@ msgid ""
"download: %f\n"
"upload: %f (kbit/s)"
msgstr ""
"příchozí: %f\n"
"odchozí: %f (kb/s)"
#: ../gtk/incall_view.c:286
#, c-format
msgid "%.3f seconds"
msgstr ""
msgstr "%.3f sekund"
#: ../gtk/incall_view.c:384 ../gtk/main.ui.h:12
msgid "Hang up"
msgstr ""
msgstr "Zavěsit"
#: ../gtk/incall_view.c:476
msgid "<b>Calling...</b>"
......@@ -695,20 +687,20 @@ msgstr "nedostupná"
#: ../gtk/incall_view.c:651
msgid "Secured by SRTP"
msgstr ""
msgstr "Zabezpečeno pomocí SRTP"
#: ../gtk/incall_view.c:657
#, c-format
msgid "Secured by ZRTP - [auth token: %s]"
msgstr ""
msgstr "Zabezpečeno pomocí ZRTP – [ověřovací klíč: %s]"
#: ../gtk/incall_view.c:663
msgid "Set unverified"
msgstr ""
msgstr "Nastavit na neověřeno"
#: ../gtk/incall_view.c:663 ../gtk/main.ui.h:4
msgid "Set verified"
msgstr ""
msgstr "Nastavit na ověřeno"
#: ../gtk/incall_view.c:684
msgid "In conference"
......@@ -733,17 +725,15 @@ msgstr "<b>Hovor skončil.</b>"
#: ../gtk/incall_view.c:778
msgid "Transfer in progress"
msgstr ""
msgstr "Probíhá přepojení"
#: ../gtk/incall_view.c:781
#, fuzzy
msgid "Transfer done."
msgstr "Přepojit"
msgstr "Přepojení dokončeno."
#: ../gtk/incall_view.c:784
#, fuzzy
msgid "Transfer failed."
msgstr "Přepojit"
msgstr "Přepojení selhalo."
#: ../gtk/incall_view.c:828
msgid "Resume"
......@@ -759,11 +749,12 @@ msgid ""
"<small><i>Recording into\n"
"%s %s</i></small>"
msgstr ""
"<small><i>Nahrává se do\n"
"%s %s</i></small>"
#: ../gtk/incall_view.c:900
#, fuzzy
msgid "(Paused)"
msgstr "Odložit"
msgstr "(Odloženo)"
#: ../gtk/loginframe.c:93
#, c-format
......@@ -779,21 +770,20 @@ msgid "Send"
msgstr "Odeslat"
#: ../gtk/main.ui.h:3
#, fuzzy
msgid "End conference"
msgstr "Probíhá konference"
msgstr "Ukončit konferenci"
#: ../gtk/main.ui.h:7
msgid "Record this call to an audio file"
msgstr ""
msgstr "Nahrát tento hovor do zvukového souboru"
#: ../gtk/main.ui.h:8
msgid "Video"
msgstr ""
msgstr "Obraz"
#: ../gtk/main.ui.h:10
msgid "Mute"
msgstr ""
msgstr "Ztišit"
#: ../gtk/main.ui.h:11
msgid "Transfer"
......@@ -817,7 +807,7 @@ msgstr "V_olby"
#: ../gtk/main.ui.h:18
msgid "Always start video"
msgstr ""
msgstr "Vždy spustit obraz"
#: ../gtk/main.ui.h:19
msgid "Enable self-view"
......@@ -840,9 +830,8 @@ msgid "Check _Updates"
msgstr "Vyhledat akt_ualizace"
#: ../gtk/main.ui.h:24
#, fuzzy
msgid "Account assistant"
msgstr "Průvodce nastavením účtu"
msgstr "Průvodce účtem"
#: ../gtk/main.ui.h:25
msgid "SIP address or phone number:"
......@@ -930,7 +919,7 @@ msgstr "Výchozí"
#: ../gtk/main.ui.h:46
msgid "Delete"
msgstr ""
msgstr "Smazat"
#: ../gtk/about.ui.h:1
msgid "About linphone"
......@@ -992,7 +981,7 @@ msgstr "Ladicí okno Linphonu"
#: ../gtk/log.ui.h:2
msgid "Scroll to end"
msgstr ""
msgstr "Přejít na konec"
#: ../gtk/password.ui.h:1
msgid "Linphone - Authentication required"
......@@ -1052,7 +1041,7 @@ msgstr "Registrační období (s):"
#: ../gtk/sip_account.ui.h:9
msgid "Register"
msgstr ""
msgstr "Zaregistrovat se"
#: ../gtk/sip_account.ui.h:10
msgid "Publish presence information"
......@@ -1136,20 +1125,20 @@ msgstr "Zvukový RTP/UDP:"
#: ../gtk/parameters.ui.h:19
msgid "DSCP fields"
msgstr ""
msgstr "Položky DSCP"
# Port number
#: ../gtk/parameters.ui.h:20
msgid "Fixed"
msgstr ""
msgstr "Stálý"
#: ../gtk/parameters.ui.h:21
msgid "Tunnel"
msgstr ""
msgstr "Tunel"
#: ../gtk/parameters.ui.h:22
#, fuzzy
msgid "Media encryption is mandatory"
msgstr "Druh šifrování médií"
msgstr "Šifrování médií je povinné"
#: ../gtk/parameters.ui.h:23
msgid "<b>Network protocol and ports</b>"
......@@ -1172,14 +1161,12 @@ msgid "Behind NAT / Firewall (use STUN to resolve)"
msgstr "Za NAT/firewallem (adresu určí STUN)"
#: ../gtk/parameters.ui.h:28
#, fuzzy
msgid "Behind NAT / Firewall (use ICE)"
msgstr "Za NAT/firewallem (adresu určí STUN)"
msgstr "Za NAT/firewallem (adresu určí ICE)"
#: ../gtk/parameters.ui.h:29
#, fuzzy
msgid "Behind NAT / Firewall (use uPnP)"
msgstr "Za NAT/firewallem (adresu určí STUN)"
msgstr "Za NAT/firewallem (adresu určí UPnP)"
#: ../gtk/parameters.ui.h:30
msgid "Stun server:"
......@@ -1259,7 +1246,7 @@ msgstr "<b>Implicitní totožnost</b>"
#: ../gtk/parameters.ui.h:49
msgid "Wizard"
msgstr ""
msgstr "Průvodce"
#: ../gtk/parameters.ui.h:52
msgid "Remove"
......@@ -1307,7 +1294,7 @@ msgstr "Omezení příchozí rychlosti (kb/s):"
#: ../gtk/parameters.ui.h:63
msgid "Enable adaptive rate control"
msgstr "Zapnout přizpůsobující řízení rychlosti"
msgstr "Zapnout přizpůsobující se řízení rychlosti"
#: ../gtk/parameters.ui.h:64
msgid ""
......@@ -1366,91 +1353,80 @@ msgid "Please wait"
msgstr "Prosím, čekejte"
#: ../gtk/dscp_settings.ui.h:1
#, fuzzy
msgid "Dscp settings"
msgstr "Nastavení"
msgstr "Nastavení DSCP"
</