Commit c0a07de3 authored by François Grisez's avatar François Grisez
Browse files

Update traductions

parent b03c70b0
This diff is collapsed.
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: linphone-gtk\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-01 16:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-01 14:26+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-30 10:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-30 08:13+0000\n"
"Last-Translator: Belledonne Communications <support@belledonne-communications.com>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/linphone-gtk/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -91,45 +91,45 @@ msgstr "Já"
msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
msgstr "Nelze najít soubor s obrázkem: %s"
#: ../gtk/main.c:136
#: ../gtk/main.c:137
msgid "log to stdout some debug information while running."
msgstr "Za běhu vypisuje některé ladicí informace na standardní výstup."
#: ../gtk/main.c:137
#: ../gtk/main.c:138
msgid "path to a file to write logs into."
msgstr "Soubor, kam zapisovat protokol."
#: ../gtk/main.c:138
#: ../gtk/main.c:139
msgid "Start linphone with video disabled."
msgstr "Spustí linphone se zakázaným obrazem."
#: ../gtk/main.c:139
#: ../gtk/main.c:140
msgid "Start only in the system tray, do not show the main interface."
msgstr "Spustí se pouze do systémové oblasti, nezobrazí hlavní okno."
#: ../gtk/main.c:140
#: ../gtk/main.c:141
msgid "address to call right now"
msgstr "Zavolá právě teď na tuto adresu"
#: ../gtk/main.c:141
#: ../gtk/main.c:142
msgid ""
"Specifiy a working directory (should be the base of the installation, eg: "
"c:\\Program Files\\Linphone)"
msgstr "Zadejte pracovní adresář (měl by být základní instalační adresář, například c:\\Program Files\\Linphone)"
#: ../gtk/main.c:142
#: ../gtk/main.c:143
msgid "Configuration file"
msgstr ""
#: ../gtk/main.c:143
#: ../gtk/main.c:144
msgid "Run the audio assistant"
msgstr ""
#: ../gtk/main.c:144
#: ../gtk/main.c:145
msgid "Run self test and exit 0 if succeed"
msgstr ""
#: ../gtk/main.c:1069
#: ../gtk/main.c:1070
#, c-format
msgid ""
"%s would like to add you to his contact list.\n"
......@@ -137,76 +137,80 @@ msgid ""
"If you answer no, this person will be temporarily blacklisted."
msgstr "%s si vás chce přidat do svého adresáře.\nDovolíte mu, aby viděl váš stav přítomnosti, nebo si ho také chcete přidat do svého adresáře?\nOdpovíte-li ne, tato osobo bude dočasně blokována."
#: ../gtk/main.c:1146
#: ../gtk/main.c:1147
#, c-format
msgid ""
"Please enter your password for username <i>%s</i>\n"
" at realm <i>%s</i>:"
msgstr ""
#: ../gtk/main.c:1267
#: ../gtk/main.c:1268
msgid "Call error"
msgstr "Chyba hovoru"
#: ../gtk/main.c:1270 ../coreapi/linphonecore.c:3842
#: ../gtk/main.c:1271 ../coreapi/linphonecore.c:3846
msgid "Call ended"
msgstr "Hovor ukončen"
#: ../gtk/main.c:1273 ../coreapi/call_log.c:221
#: ../gtk/main.c:1274 ../coreapi/call_log.c:221
msgid "Incoming call"
msgstr "Příchozí hovor"
#: ../gtk/main.c:1275 ../gtk/incall_view.c:532 ../gtk/main.ui.h:5
#: ../gtk/main.c:1276 ../gtk/incall_view.c:532 ../gtk/main.ui.h:5
msgid "Answer"
msgstr "Odpovědět"
#: ../gtk/main.c:1277 ../gtk/main.ui.h:6
#: ../gtk/main.c:1278 ../gtk/main.ui.h:6
msgid "Decline"
msgstr "Odmítnout"
#: ../gtk/main.c:1283
#: ../gtk/main.c:1284
msgid "Call paused"
msgstr "Hovor odložen"
#: ../gtk/main.c:1283
#: ../gtk/main.c:1284
#, c-format
msgid "<b>by %s</b>"
msgstr "<b>kým: %s</b>"
#: ../gtk/main.c:1353
#: ../gtk/main.c:1354
#, c-format
msgid "%s proposed to start video. Do you accept ?"
msgstr "%s navrhuje začít videohovor. Přijímáte?"
#: ../gtk/main.c:1516
#: ../gtk/main.c:1509
msgid "Website link"
msgstr "Odkaz na webovou stránku"
#: ../gtk/main.c:1565
msgid "Linphone - a video internet phone"
msgstr "Lipnhone – internetový videofon"
#: ../gtk/main.c:1568 ../gtk/waiting.ui.h:1
msgid "Linphone"
msgstr "Linphone"
#: ../gtk/main.c:1657
#: ../gtk/main.c:1569
msgid "A video internet phone"
msgstr ""
#: ../gtk/main.c:1629
#, c-format
msgid "%s (Default)"
msgstr "%s (Výchozí)"
#: ../gtk/main.c:1989 ../coreapi/callbacks.c:1057
#: ../gtk/main.c:1962 ../coreapi/callbacks.c:1063
#, c-format
msgid "We are transferred to %s"
msgstr "Byly jsme přepojeni na %s"
#: ../gtk/main.c:1999
#: ../gtk/main.c:1972
msgid ""
"No sound cards have been detected on this computer.\n"
"You won't be able to send or receive audio calls."
msgstr "Na tomto počítači nebyla objevena žádná zvuková karta.\nNebudete moci vytáčet a přijímat a zvukové hovory."
#: ../gtk/main.c:2147
#: ../gtk/main.c:2117
msgid "A free SIP video-phone"
msgstr "Volný SIP videofon"
#: ../gtk/main.c:2252
#: ../gtk/main.c:2221
#, c-format
msgid "Hello\n"
msgstr ""
......@@ -219,7 +223,7 @@ msgstr "Přidat do adresáře"
msgid "Presence status"
msgstr "Stav"
#: ../gtk/friendlist.c:709 ../gtk/propertybox.c:552 ../gtk/contact.ui.h:1
#: ../gtk/friendlist.c:709 ../gtk/propertybox.c:569 ../gtk/contact.ui.h:1
msgid "Name"
msgstr "Jméno"
......@@ -260,124 +264,124 @@ msgstr "Odstranit historii diskuze u kontaktu „%s“"
msgid "Add new contact from %s directory"
msgstr "Přidat nový kontakt z adresáře %s"
#: ../gtk/propertybox.c:558
#: ../gtk/propertybox.c:575
msgid "Rate (Hz)"
msgstr "Kmitočet (Hz)"
#: ../gtk/propertybox.c:564
#: ../gtk/propertybox.c:581
msgid "Status"
msgstr "Stav"
#: ../gtk/propertybox.c:570
#: ../gtk/propertybox.c:587
msgid "IP Bitrate (kbit/s)"
msgstr ""
#: ../gtk/propertybox.c:577
#: ../gtk/propertybox.c:596
msgid "Parameters"
msgstr "Parametry"
#: ../gtk/propertybox.c:620 ../gtk/propertybox.c:763
#: ../gtk/propertybox.c:639 ../gtk/propertybox.c:782
msgid "Enabled"
msgstr "Povoleno"
#: ../gtk/propertybox.c:622 ../gtk/propertybox.c:763 ../gtk/parameters.ui.h:20
#: ../gtk/propertybox.c:641 ../gtk/propertybox.c:782 ../gtk/parameters.ui.h:20
msgid "Disabled"
msgstr "Zakázáno"
#: ../gtk/propertybox.c:809
#: ../gtk/propertybox.c:828
msgid "Account"
msgstr "Účet"
#: ../gtk/propertybox.c:1072
#: ../gtk/propertybox.c:1091
msgid "English"
msgstr "angličtina"
#: ../gtk/propertybox.c:1073
#: ../gtk/propertybox.c:1092
msgid "French"
msgstr "francouzština"
#: ../gtk/propertybox.c:1074
#: ../gtk/propertybox.c:1093
msgid "Swedish"
msgstr "švédština"
#: ../gtk/propertybox.c:1075
#: ../gtk/propertybox.c:1094
msgid "Italian"
msgstr "italština"
#: ../gtk/propertybox.c:1076
#: ../gtk/propertybox.c:1095
msgid "Spanish"
msgstr "španělština"
#: ../gtk/propertybox.c:1077
#: ../gtk/propertybox.c:1096
msgid "Brazilian Portugese"
msgstr "brazilská portugalština"
#: ../gtk/propertybox.c:1078
#: ../gtk/propertybox.c:1097
msgid "Polish"
msgstr "polština"
#: ../gtk/propertybox.c:1079
#: ../gtk/propertybox.c:1098
msgid "German"
msgstr "němčina"
#: ../gtk/propertybox.c:1080
#: ../gtk/propertybox.c:1099
msgid "Russian"
msgstr "ruština"
#: ../gtk/propertybox.c:1081
#: ../gtk/propertybox.c:1100
msgid "Japanese"
msgstr "japonština"
#: ../gtk/propertybox.c:1082
#: ../gtk/propertybox.c:1101
msgid "Dutch"
msgstr "dánština"
#: ../gtk/propertybox.c:1083
#: ../gtk/propertybox.c:1102
msgid "Hungarian"
msgstr "maďarština"
#: ../gtk/propertybox.c:1084
#: ../gtk/propertybox.c:1103
msgid "Czech"
msgstr "čeština"
#: ../gtk/propertybox.c:1085
#: ../gtk/propertybox.c:1104
msgid "Chinese"
msgstr "čínština"
#: ../gtk/propertybox.c:1086
#: ../gtk/propertybox.c:1105
msgid "Traditional Chinese"
msgstr "tradiční čínština"
#: ../gtk/propertybox.c:1087
#: ../gtk/propertybox.c:1106
msgid "Norwegian"
msgstr "norština"
#: ../gtk/propertybox.c:1088
#: ../gtk/propertybox.c:1107
msgid "Hebrew"
msgstr "hebrejština"
#: ../gtk/propertybox.c:1089
#: ../gtk/propertybox.c:1108
msgid "Serbian"
msgstr "srbština"
#: ../gtk/propertybox.c:1156
#: ../gtk/propertybox.c:1175
msgid ""
"You need to restart linphone for the new language selection to take effect."
msgstr "Aby se projevil výběr nového jazyka, je nutné znovu spustit linphone."
#: ../gtk/propertybox.c:1236
#: ../gtk/propertybox.c:1255
msgid "None"
msgstr "Žádné"
#: ../gtk/propertybox.c:1240
#: ../gtk/propertybox.c:1259
msgid "SRTP"
msgstr "SRTP"
#: ../gtk/propertybox.c:1246
#: ../gtk/propertybox.c:1265
msgid "DTLS"
msgstr ""
#: ../gtk/propertybox.c:1253
#: ../gtk/propertybox.c:1272
msgid "ZRTP"
msgstr "ZRTP"
......@@ -420,133 +424,133 @@ msgstr[0] "Nalezen %i kontakt"
msgstr[1] "Nalezeny %i kontakty"
msgstr[2] "Nalezeno %i kontaktů"
#: ../gtk/setupwizard.c:34
#: ../gtk/setupwizard.c:32
msgid ""
"Welcome!\n"
"This assistant will help you to use a SIP account for your calls."
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:43
#: ../gtk/setupwizard.c:41
msgid "Create an account on linphone.org"
msgstr "Vytvořit účet na linphone.org"
#: ../gtk/setupwizard.c:44
#: ../gtk/setupwizard.c:42
msgid "I have already a linphone.org account and I just want to use it"
msgstr "Účet na linphone.org již mám a chci jej použít"
#: ../gtk/setupwizard.c:45
#: ../gtk/setupwizard.c:43
msgid "I have already a sip account and I just want to use it"
msgstr "SIP účet již mám a chci jej použít"
#: ../gtk/setupwizard.c:46
#: ../gtk/setupwizard.c:44
msgid "I want to specify a remote configuration URI"
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:89
#: ../gtk/setupwizard.c:87
msgid "Enter your linphone.org username"
msgstr "Zadejte uživatelské jméno na linphone.org"
#: ../gtk/setupwizard.c:102 ../gtk/parameters.ui.h:85 ../gtk/ldap.ui.h:4
#: ../gtk/setupwizard.c:100 ../gtk/parameters.ui.h:85 ../gtk/ldap.ui.h:4
msgid "Username:"
msgstr "Uživatelské jméno:"
#: ../gtk/setupwizard.c:104 ../gtk/password.ui.h:4 ../gtk/ldap.ui.h:5
#: ../gtk/setupwizard.c:102 ../gtk/password.ui.h:4 ../gtk/ldap.ui.h:5
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"
#: ../gtk/setupwizard.c:124
#: ../gtk/setupwizard.c:122
msgid "Enter your account informations"
msgstr "Zadejte údaje o vašem účtu"
#: ../gtk/setupwizard.c:140
#: ../gtk/setupwizard.c:138
msgid "Username*"
msgstr "Uživatelské jméno*"
#: ../gtk/setupwizard.c:141
#: ../gtk/setupwizard.c:139
msgid "Password*"
msgstr "Heslo*"
#: ../gtk/setupwizard.c:144
#: ../gtk/setupwizard.c:142
msgid "Domain*"
msgstr "Doména*"
#: ../gtk/setupwizard.c:145
#: ../gtk/setupwizard.c:143
msgid "Proxy"
msgstr "Proxy"
#: ../gtk/setupwizard.c:317
#: ../gtk/setupwizard.c:322
msgid "(*) Required fields"
msgstr "(*) Povinné položky"
#: ../gtk/setupwizard.c:318
#: ../gtk/setupwizard.c:323
msgid "Username: (*)"
msgstr "Uživatelské jméno: (*)"
#: ../gtk/setupwizard.c:320
#: ../gtk/setupwizard.c:325
msgid "Password: (*)"
msgstr "Heslo: (*)"
#: ../gtk/setupwizard.c:322
#: ../gtk/setupwizard.c:327
msgid "Email: (*)"
msgstr "E-mail: (*)"
#: ../gtk/setupwizard.c:324
#: ../gtk/setupwizard.c:329
msgid "Confirm your password: (*)"
msgstr "Potvrďte heslo: (*)"
#: ../gtk/setupwizard.c:338
#: ../gtk/setupwizard.c:343
msgid "Keep me informed with linphone updates"
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:394
#: ../gtk/setupwizard.c:399
msgid ""
"Error, account not validated, username already used or server unreachable.\n"
"Please go back and try again."
msgstr "Došlo k chybě (účet nebyl ověřen, uživatelské jméno již existuje nebo server není dostupný).\nProsím, vraťte se a zkoste to znovu."
#: ../gtk/setupwizard.c:405
#: ../gtk/setupwizard.c:410
msgid "Thank you. Your account is now configured and ready for use."
msgstr "Děkujeme vám. Váš účet je nyní nastaven a připraven k použití."
#: ../gtk/setupwizard.c:413
#: ../gtk/setupwizard.c:418
msgid ""
"Please validate your account by clicking on the link we just sent you by email.\n"
"Then come back here and press Next button."
msgstr "Prosím, ověřte svůj účet tak, že kliknete na odkaz, který jsme vám právě zaslali e-mailem.\nPak se sem vraťte a stiskněte tlačítko Další."
#: ../gtk/setupwizard.c:602
#: ../gtk/setupwizard.c:609
msgid "SIP account configuration assistant"
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:620
#: ../gtk/setupwizard.c:629
msgid "Welcome to the account setup assistant"
msgstr "Vítejte v průvodci nastavení účtu"
#: ../gtk/setupwizard.c:625
#: ../gtk/setupwizard.c:634
msgid "Account setup assistant"
msgstr "Průvodce nastavením účtu"
#: ../gtk/setupwizard.c:631
#: ../gtk/setupwizard.c:640
msgid "Configure your account (step 1/1)"
msgstr "Nastavit účet (krok 1/1)"
#: ../gtk/setupwizard.c:636
#: ../gtk/setupwizard.c:645
msgid "Enter your sip username (step 1/1)"
msgstr "Zadejte vaše sipové uživatelské jméno (krok 1/1)"
#: ../gtk/setupwizard.c:640
#: ../gtk/setupwizard.c:649
msgid "Enter account information (step 1/2)"
msgstr "Zadejte údaje o účtu (krok 1/2)"
#: ../gtk/setupwizard.c:649
#: ../gtk/setupwizard.c:658
msgid "Validation (step 2/2)"
msgstr "Ověření (krok 2/2)"
#: ../gtk/setupwizard.c:654
#: ../gtk/setupwizard.c:663
msgid "Error"
msgstr "Chyba"
#: ../gtk/setupwizard.c:658 ../gtk/audio_assistant.c:534
#: ../gtk/setupwizard.c:667 ../gtk/audio_assistant.c:534
msgid "Terminating"
msgstr "Ukončuje se"
......@@ -1500,10 +1504,6 @@ msgstr "Přidat na svůj seznam"
msgid "<b>Search somebody</b>"
msgstr "<b>Hledat někoho</b>"
#: ../gtk/waiting.ui.h:1
msgid "Linphone"
msgstr "Linphone"
#: ../gtk/waiting.ui.h:2
msgid "Please wait"
msgstr "Prosím, čekejte"
......@@ -1703,68 +1703,68 @@ msgstr ""
msgid "Please wait while fetching configuration from server..."
msgstr ""
#: ../coreapi/linphonecore.c:1538
#: ../coreapi/linphonecore.c:1539
msgid "Ready"
msgstr "Připraven."
#: ../coreapi/linphonecore.c:2550
#: ../coreapi/linphonecore.c:2551
msgid "Configuring"
msgstr ""
#: ../coreapi/linphonecore.c:2724
#: ../coreapi/linphonecore.c:2725
msgid "Looking for telephone number destination..."
msgstr "Vyhledává se umístění čísla…"
#: ../coreapi/linphonecore.c:2726
#: ../coreapi/linphonecore.c:2727
msgid "Could not resolve this number."
msgstr "Toto číslo nelze vyhledat."
#. must be known at that time
#: ../coreapi/linphonecore.c:3012
#: ../coreapi/linphonecore.c:3013
msgid "Contacting"
msgstr "Navazuje se spojení"
#: ../coreapi/linphonecore.c:3017
#: ../coreapi/linphonecore.c:3018
msgid "Could not call"
msgstr "Nelze volat"
#: ../coreapi/linphonecore.c:3168
#: ../coreapi/linphonecore.c:3169
msgid "Sorry, we have reached the maximum number of simultaneous calls"
msgstr "Je nám líto, ale byl dosažen maximální počet současných hovorů."
#: ../coreapi/linphonecore.c:3326
#: ../coreapi/linphonecore.c:3327
msgid "is contacting you"
msgstr "vás volá"
#: ../coreapi/linphonecore.c:3327
#: ../coreapi/linphonecore.c:3328
msgid " and asked autoanswer."
msgstr " a požaduje automatickou zvednutí."
#: ../coreapi/linphonecore.c:3451
#: ../coreapi/linphonecore.c:3452
msgid "Modifying call parameters..."
msgstr "Upravují se parametry hovoru…"
#: ../coreapi/linphonecore.c:3798
#: ../coreapi/linphonecore.c:3802
msgid "Connected."
msgstr "Připojeno."
#: ../coreapi/linphonecore.c:3823
#: ../coreapi/linphonecore.c:3827
msgid "Call aborted"
msgstr "Hovor přerušen"
#: ../coreapi/linphonecore.c:4013
#: ../coreapi/linphonecore.c:4024
msgid "Could not pause the call"
msgstr "Hovor nebylo možné odložit"
#: ../coreapi/linphonecore.c:4016
#: ../coreapi/linphonecore.c:4027
msgid "Pausing the current call..."
msgstr "Současný hovor se odkládá…"
#: ../coreapi/misc.c:433
#: ../coreapi/misc.c:434
msgid "Stun lookup in progress..."
msgstr "Hledá se adresa pomocí STUN…"
#: ../coreapi/misc.c:614
#: ../coreapi/misc.c:615
msgid "ICE local candidates gathering in progress..."
msgstr "Shromažďují se místní kandidáti ICE…"
......@@ -1849,100 +1849,100 @@ msgstr "Vyzvání na druhé straně…"
msgid "Early media."
msgstr "Časná média."
#: ../coreapi/callbacks.c:533
#: ../coreapi/callbacks.c:534
#, c-format
msgid "Call with %s is paused."
msgstr "Hovor s %s je odložen."
#: ../coreapi/callbacks.c:546
#: ../coreapi/callbacks.c:547
#, c-format
msgid "Call answered by %s - on hold."
msgstr "Hovor přijat kým: %s – odložen."
#: ../coreapi/callbacks.c:556
#: ../coreapi/callbacks.c:557
msgid "Call resumed."
msgstr "Hovor obnoven."
#: ../coreapi/callbacks.c:560
#: ../coreapi/callbacks.c:561
#, c-format
msgid "Call answered by %s."
msgstr "Hovor přijat kým: %s."
#: ../coreapi/callbacks.c:583
#: ../coreapi/callbacks.c:584
msgid "Incompatible, check codecs or security settings..."
msgstr "Není slučitelné. Zkontrolujte nastavení kodeků a zabezpečení…"
#: ../coreapi/callbacks.c:588 ../coreapi/callbacks.c:900
#: ../coreapi/callbacks.c:589 ../coreapi/callbacks.c:906
msgid "Incompatible media parameters."
msgstr "Neslučitelné parametry médií."
#: ../coreapi/callbacks.c:618
#: ../coreapi/callbacks.c:619
msgid "We have been resumed."
msgstr "Byli jsme obnoveni."
#. we are being paused
#: ../coreapi/callbacks.c:626
#: ../coreapi/callbacks.c:628
msgid "We are paused by other party."
msgstr "Byli jsme odloženi protistranou."
#. reINVITE and in-dialogs UPDATE go here
#: ../coreapi/callbacks.c:660
#: ../coreapi/callbacks.c:666
msgid "Call is updated by remote."
msgstr "Hovor byl aktualizován protistranou."
#: ../coreapi/callbacks.c:776
#: ../coreapi/callbacks.c:782
msgid "Call terminated."
msgstr "Hovor ukončen."
#: ../coreapi/callbacks.c:804
#: ../coreapi/callbacks.c:810
msgid "User is busy."
msgstr "Uživatel je zaneprázdněn."
#: ../coreapi/callbacks.c:805
#: ../coreapi/callbacks.c:811
msgid "User is temporarily unavailable."
msgstr "Uživatel je dočasně nedostupný."