Commit ce18ada3 authored by smorlat's avatar smorlat
Browse files

fix memory leak.git-svn-id: svn+ssh://svn.savannah.nongnu.org/linphone/trunk@40 3f6dc0c8-ddfe-455d-9043-3cd528dc4637
parent 57439d08
......@@ -620,6 +620,19 @@ static void video_out_uninit(MSFilter *f){
sws_freeContext(obj->sws2);
obj->sws2=NULL;
}
if (obj->local_msg!=NULL) {
freemsg(obj->local_msg);
obj->local_msg=NULL;
}
if (obj->previous_selfview!=NULL)
{
freemsg(obj->previous_selfview);
obj->previous_selfview=NULL;
}
if (obj->tmp_local_msg!=NULL) {
freemsg(obj->tmp_local_msg);
obj->tmp_local_msg=NULL;
}
ms_free(obj);
}
......@@ -650,12 +663,11 @@ static void video_out_preprocess(MSFilter *f){
freemsg(obj->local_msg);
obj->local_msg=NULL;
}
if (obj->previous_selfview!=NULL)
{
freemsg(obj->previous_selfview);
obj->previous_selfview=NULL;
}
if (obj->previous_selfview!=NULL)
{
freemsg(obj->previous_selfview);
obj->previous_selfview=NULL;
}
if (obj->tmp_local_msg!=NULL) {
freemsg(obj->tmp_local_msg);
obj->tmp_local_msg=NULL;
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: linphone-2.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: linphone-developers@nongnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-26 14:26+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2008-09-23 12:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-11-21 17:50+0100\n"
"Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -735,24 +735,24 @@ msgstr "Špatně zadaná SIP adresa: SIP adresa má tvar sip:uživatel@doména"
msgid "Contact list"
msgstr "Seznam kontaktů"
#: coreapi/linphonecore.c:186
#: coreapi/linphonecore.c:192
#, c-format
msgid "You have missed %i call(s)."
msgstr "Zameškané hovory: %i"
#: coreapi/linphonecore.c:212
#: coreapi/linphonecore.c:218
msgid "aborted"
msgstr "přerušen"
#: coreapi/linphonecore.c:215
#: coreapi/linphonecore.c:221
msgid "completed"
msgstr "dokončen"
#: coreapi/linphonecore.c:218
#: coreapi/linphonecore.c:224
msgid "missed"
msgstr "promeškán"
#: coreapi/linphonecore.c:223
#: coreapi/linphonecore.c:229
#, c-format
msgid ""
"%s at %s\n"
......@@ -767,15 +767,15 @@ msgstr ""
"Stav: %s\n"
"Trvání: %i min %i s\n"
#: coreapi/linphonecore.c:224
#: coreapi/linphonecore.c:230
msgid "Incoming call"
msgstr "Příchozí hovor"
#: coreapi/linphonecore.c:224
#: coreapi/linphonecore.c:230
msgid "Outgoing call"
msgstr "Odchozí hovor"
#: coreapi/linphonecore.c:410
#: coreapi/linphonecore.c:416
msgid ""
"Your machine appears to be connected to an IPv6 network. By default linphone "
"always uses IPv4. Please update your configuration if you want to use IPv6"
......@@ -784,67 +784,59 @@ msgstr ""
"pouze IPv4. Prosím, povedtě změny v konfiguraci programu, pokud chcete "
"používat IPv6."
#: coreapi/linphonecore.c:692
#: coreapi/linphonecore.c:701
msgid "Ready"
msgstr "Připraven."
#: coreapi/linphonecore.c:741
msgid "Stun lookup in progress..."
msgstr "Hledá se adresa pomocí STUN…"
#: coreapi/linphonecore.c:750
msgid "Stun lookup done..."
msgstr "STUN vyhledávání dokončeno…"
#: coreapi/linphonecore.c:985
#: coreapi/linphonecore.c:976
msgid "Remote end seems to have disconnected, the call is going to be closed."
msgstr ""
#: coreapi/linphonecore.c:1077
#: coreapi/linphonecore.c:1069
msgid "Looking for telephone number destination..."
msgstr "Vyhledává se umístění čísla…"
#: coreapi/linphonecore.c:1079
#: coreapi/linphonecore.c:1071
msgid "Could not resolve this number."
msgstr "Toto číslo nelze vyhledat."
#: coreapi/linphonecore.c:1138
#: coreapi/linphonecore.c:1130
msgid ""
"Could not parse given sip address. A sip url usually looks like sip:"
"user@domain"
msgstr ""
"Špatně zadaná SIP adresa. Adresa má mít tento formát <sip:uživatel@doména>"
#: coreapi/linphonecore.c:1187
#: coreapi/linphonecore.c:1179
msgid "Sorry, having multiple simultaneous calls is not supported yet !"
msgstr "Promiňte, vedení více současných hovorů není podporováno!"
#: coreapi/linphonecore.c:1198
#: coreapi/linphonecore.c:1190
msgid "Contacting"
msgstr "Kontaktuji"
#: coreapi/linphonecore.c:1235
#: coreapi/linphonecore.c:1227
msgid "could not call"
msgstr "Nelze volat."
#: coreapi/linphonecore.c:1524 coreapi/exevents.c:41
#: coreapi/linphonecore.c:1522 coreapi/exevents.c:41
msgid "Connected."
msgstr "Připojeno."
#: coreapi/linphonecore.c:1550
#: coreapi/linphonecore.c:1548
msgid "Call ended"
msgstr "Hovor skončil."
#: coreapi/linphonecore.c:1846
#: coreapi/linphonecore.c:1859
msgid "No nat/firewall address supplied !"
msgstr "Žádná adresa NATu/firewallu nebyla zadána!"
#: coreapi/linphonecore.c:1858 coreapi/linphonecore.c:1870
#: coreapi/linphonecore.c:1871 coreapi/linphonecore.c:1883
#, c-format
msgid "Invalid nat address '%s' : %s"
msgstr "Neplatná adresa NATu '%s': '%s"
#: coreapi/misc.c:130
#: coreapi/misc.c:132
msgid ""
"Your computer appears to be using ALSA sound drivers.\n"
"This is the best choice. However the pcm oss emulation module\n"
......@@ -856,7 +848,7 @@ msgstr ""
"oss, který chybí. Prosím zadejte jako uživatel root příkaz\n"
"'modprobe snd-pcm-oss', kterým modul zavede."
#: coreapi/misc.c:133
#: coreapi/misc.c:135
msgid ""
"Your computer appears to be using ALSA sound drivers.\n"
"This is the best choice. However the mixer oss emulation module\n"
......@@ -868,64 +860,68 @@ msgstr ""
"oss, který chybí. Prosím zadejte jako uživatel root příkaz\n"
"'modprobe snd-mixer-oss', kterým modul zavede."
#: coreapi/exevents.c:115
#: coreapi/misc.c:567
msgid "Stun lookup in progress..."
msgstr "Hledá se adresa pomocí STUN…"
#: coreapi/exevents.c:117
msgid "Call terminated."
msgstr "Hovor ukončen."
#: coreapi/exevents.c:137
#: coreapi/exevents.c:139
msgid "Could not reach destination."
msgstr "Cíl je nedostupný."
#: coreapi/exevents.c:146
#: coreapi/exevents.c:148
msgid "User is busy."
msgstr "Uživatel je zaneprázdněn."
#: coreapi/exevents.c:147
#: coreapi/exevents.c:149
msgid "User is temporarily unavailable."
msgstr "Uživatel je dočasně nedostupný."
#: coreapi/exevents.c:148
#: coreapi/exevents.c:150
msgid "Request Cancelled."
msgstr "Dotaz přerušen."
#: coreapi/exevents.c:150
#: coreapi/exevents.c:152
msgid "User does not want to be disturbed."
msgstr "Uživatel si nepřeje být rušen."
#: coreapi/exevents.c:151
#: coreapi/exevents.c:153
msgid "Call declined."
msgstr "Volání odmítnuto."
#: coreapi/exevents.c:170
#: coreapi/exevents.c:172
msgid "Bad request"
msgstr "Chybný dotaz"
#: coreapi/exevents.c:173
#: coreapi/exevents.c:175
msgid "User cannot be found at given address."
msgstr "Uživatele nelze na dané adrese zastihnout."
#: coreapi/exevents.c:176
#: coreapi/exevents.c:178
msgid "Remote user cannot support any of proposed codecs."
msgstr "Vzdálený uživatel nemá podporu pro žádný z navržených kodeků."
#: coreapi/exevents.c:202
#: coreapi/exevents.c:204
msgid "Timeout."
msgstr "Vypršení časového limitu."
#: coreapi/exevents.c:205
#: coreapi/exevents.c:207
msgid "Remote host was found but refused connection."
msgstr "Vzdálený počítač byl nalezen, ale odmítl připojení."
#: coreapi/exevents.c:312
#: coreapi/exevents.c:315
msgid "is contacting you."
msgstr "vás volá."
#: coreapi/exevents.c:392
#: coreapi/exevents.c:399
#, c-format
msgid "Redirected to %s..."
msgstr "Přesměrováno na %s…"
#: coreapi/exevents.c:408
#: coreapi/exevents.c:415
msgid ""
"User is not reachable at the moment but he invites you\n"
"to contact him using the following alternate resource:"
......@@ -933,20 +929,20 @@ msgstr ""
"Uživatel je nedostupný, ale navrhuje tyto alternativní\n"
"setkání:"
#: coreapi/exevents.c:775
#: coreapi/exevents.c:819
msgid "Early media."
msgstr "Časná média."
#: coreapi/exevents.c:837
#: coreapi/exevents.c:881
#, c-format
msgid "Registration on %s failed: %s"
msgstr "Registrace na %s selhala: %s"
#: coreapi/exevents.c:837
#: coreapi/exevents.c:881
msgid "no response timeout"
msgstr "odpověď nedorazila včas"
#: coreapi/exevents.c:851
#: coreapi/exevents.c:895
#, c-format
msgid "Registration on %s successful."
msgstr "Registrace na %s byla úspěšná."
......@@ -983,6 +979,9 @@ msgstr "Na obědě"
msgid "Closed"
msgstr "Zavřeno"
#~ msgid "Stun lookup done..."
#~ msgstr "STUN vyhledávání dokončeno…"
#~ msgid "enter sip uri here"
#~ msgstr "Sem zadejte SIP URI"
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: linphone 0.7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: linphone-developers@nongnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-26 14:26+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2008-09-23 12:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-05-23 17:51-0400\n"
"Last-Translator: Jean-Jacques Sarton <jj.sarton@t-online.de>, Ursula Herles-"
"Hartz <UAHartz@t-online.de>\n"
......@@ -730,24 +730,24 @@ msgstr ""
msgid "Contact list"
msgstr "Kontaktliste"
#: coreapi/linphonecore.c:186
#: coreapi/linphonecore.c:192
#, c-format
msgid "You have missed %i call(s)."
msgstr "Sie haben %i Anruf(e) in Abwesenheit."
#: coreapi/linphonecore.c:212
#: coreapi/linphonecore.c:218
msgid "aborted"
msgstr "abgebrochen"
#: coreapi/linphonecore.c:215
#: coreapi/linphonecore.c:221
msgid "completed"
msgstr "beendet"
#: coreapi/linphonecore.c:218
#: coreapi/linphonecore.c:224
msgid "missed"
msgstr "verpasst"
#: coreapi/linphonecore.c:223
#: coreapi/linphonecore.c:229
#, c-format
msgid ""
"%s at %s\n"
......@@ -761,15 +761,15 @@ msgstr ""
"Status: %s\n"
"Dauer: %i mn %i sec\n"
#: coreapi/linphonecore.c:224
#: coreapi/linphonecore.c:230
msgid "Incoming call"
msgstr "Eingehendes Gespr�h"
#: coreapi/linphonecore.c:224
#: coreapi/linphonecore.c:230
msgid "Outgoing call"
msgstr "Abgehendes Gespräch"
#: coreapi/linphonecore.c:410
#: coreapi/linphonecore.c:416
msgid ""
"Your machine appears to be connected to an IPv6 network. By default linphone "
"always uses IPv4. Please update your configuration if you want to use IPv6"
......@@ -778,31 +778,23 @@ msgstr ""
"Linphoneverwendet normalerweise IPv4. Bitte Konfiguration anpassen wenn sie "
"IPv6 verwenden wollen"
#: coreapi/linphonecore.c:692
#: coreapi/linphonecore.c:701
msgid "Ready"
msgstr "Bereit"
#: coreapi/linphonecore.c:741
msgid "Stun lookup in progress..."
msgstr "Stun Ermittlung läuft..."
#: coreapi/linphonecore.c:750
msgid "Stun lookup done..."
msgstr "Stun Ermittlung beendet..."
#: coreapi/linphonecore.c:985
#: coreapi/linphonecore.c:976
msgid "Remote end seems to have disconnected, the call is going to be closed."
msgstr ""
#: coreapi/linphonecore.c:1077
#: coreapi/linphonecore.c:1069
msgid "Looking for telephone number destination..."
msgstr "Suche Telefonnummernziel.."
#: coreapi/linphonecore.c:1079
#: coreapi/linphonecore.c:1071
msgid "Could not resolve this number."
msgstr "Konnte dies Nummer nicht auflösen."
#: coreapi/linphonecore.c:1138
#: coreapi/linphonecore.c:1130
msgid ""
"Could not parse given sip address. A sip url usually looks like sip:"
"user@domain"
......@@ -810,36 +802,36 @@ msgstr ""
"Sip-Adresse kann nicht bestimmt werden. Eine Sip-Adresse hat folgenden "
"Aufbau <sip:anwendername@domainname>"
#: coreapi/linphonecore.c:1187
#: coreapi/linphonecore.c:1179
msgid "Sorry, having multiple simultaneous calls is not supported yet !"
msgstr "Mehrfachen gleichzeitigen Anrufen nicht unterstützt !"
#: coreapi/linphonecore.c:1198
#: coreapi/linphonecore.c:1190
msgid "Contacting"
msgstr "Rufe an"
#: coreapi/linphonecore.c:1235
#: coreapi/linphonecore.c:1227
msgid "could not call"
msgstr "Konnte kein Anruf vornehmen"
#: coreapi/linphonecore.c:1524 coreapi/exevents.c:41
#: coreapi/linphonecore.c:1522 coreapi/exevents.c:41
msgid "Connected."
msgstr "Verbunden."
#: coreapi/linphonecore.c:1550
#: coreapi/linphonecore.c:1548
msgid "Call ended"
msgstr "Anruf beendet"
#: coreapi/linphonecore.c:1846
#: coreapi/linphonecore.c:1859
msgid "No nat/firewall address supplied !"
msgstr "Keine Nat/Firewall Adresse vorgegeben !"
#: coreapi/linphonecore.c:1858 coreapi/linphonecore.c:1870
#: coreapi/linphonecore.c:1871 coreapi/linphonecore.c:1883
#, c-format
msgid "Invalid nat address '%s' : %s"
msgstr "Ungültige NAT Adresse '%s' : '%s'"
#: coreapi/misc.c:130
#: coreapi/misc.c:132
msgid ""
"Your computer appears to be using ALSA sound drivers.\n"
"This is the best choice. However the pcm oss emulation module\n"
......@@ -852,7 +844,7 @@ msgstr ""
"nicht vorhanden. Für die Einbindung des Moduls\n"
"bitte den Befehl 'modprobe snd-pcm-oss' als Anwender-Root verwenden."
#: coreapi/misc.c:133
#: coreapi/misc.c:135
msgid ""
"Your computer appears to be using ALSA sound drivers.\n"
"This is the best choice. However the mixer oss emulation module\n"
......@@ -865,64 +857,68 @@ msgstr ""
"nicht vorhanden. Fr die Einbindung des Moduls\n"
"bitte den Befehl 'modprobe snd-pcm-oss' als Anwender-Root verwenden."
#: coreapi/exevents.c:115
#: coreapi/misc.c:567
msgid "Stun lookup in progress..."
msgstr "Stun Ermittlung läuft..."
#: coreapi/exevents.c:117
msgid "Call terminated."
msgstr "Anruf beendet"
#: coreapi/exevents.c:137
#: coreapi/exevents.c:139
msgid "Could not reach destination."
msgstr "Konnte Ziel nicht erreichen"
#: coreapi/exevents.c:146
#: coreapi/exevents.c:148
msgid "User is busy."
msgstr "Besetzt."
#: coreapi/exevents.c:147
#: coreapi/exevents.c:149
msgid "User is temporarily unavailable."
msgstr "Teilnehmer zur Zeit nicht ansprechbar."
#: coreapi/exevents.c:148
#: coreapi/exevents.c:150
msgid "Request Cancelled."
msgstr "Anruf annulliert."
#: coreapi/exevents.c:150
#: coreapi/exevents.c:152
msgid "User does not want to be disturbed."
msgstr "Teilnehmer möchte nicht gestört werden."
#: coreapi/exevents.c:151
#: coreapi/exevents.c:153
msgid "Call declined."
msgstr "Anruf abgewiesen"
#: coreapi/exevents.c:170
#: coreapi/exevents.c:172
msgid "Bad request"
msgstr "Fehlerhafte Anfrage"
#: coreapi/exevents.c:173
#: coreapi/exevents.c:175
msgid "User cannot be found at given address."
msgstr "Teilnehmer ist unter der angegebene Adresse nicht erreichbar."
#: coreapi/exevents.c:176
#: coreapi/exevents.c:178
msgid "Remote user cannot support any of proposed codecs."
msgstr "Die Gegenstelle untersttzt die angebotenen Codecs nicht."
#: coreapi/exevents.c:202
#: coreapi/exevents.c:204
msgid "Timeout."
msgstr "Zeitberschreitung."
#: coreapi/exevents.c:205
#: coreapi/exevents.c:207
msgid "Remote host was found but refused connection."
msgstr "Die Gegenstelle hat die Verbindung abgewiesen."
#: coreapi/exevents.c:312
#: coreapi/exevents.c:315
msgid "is contacting you."
msgstr "ruft Sie an"
#: coreapi/exevents.c:392
#: coreapi/exevents.c:399
#, c-format
msgid "Redirected to %s..."
msgstr "Nach %s umgeleitet..."
#: coreapi/exevents.c:408
#: coreapi/exevents.c:415
msgid ""
"User is not reachable at the moment but he invites you\n"
"to contact him using the following alternate resource:"
......@@ -930,20 +926,20 @@ msgstr ""
"Teilnehmer nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es unter nachstehender "
"Ressource:"
#: coreapi/exevents.c:775
#: coreapi/exevents.c:819
msgid "Early media."
msgstr ""
#: coreapi/exevents.c:837
#: coreapi/exevents.c:881
#, fuzzy, c-format
msgid "Registration on %s failed: %s"
msgstr "Registrierung auf %s schlug fehl (Zeitberschreitung)."
#: coreapi/exevents.c:837
#: coreapi/exevents.c:881
msgid "no response timeout"
msgstr ""
#: coreapi/exevents.c:851
#: coreapi/exevents.c:895
#, c-format
msgid "Registration on %s successful."
msgstr "Registrierung auf %s erfolgreich."
......@@ -980,6 +976,9 @@ msgstr "Beim Essen"
msgid "Closed"
msgstr ""
#~ msgid "Stun lookup done..."
#~ msgstr "Stun Ermittlung beendet..."
#~ msgid "enter sip uri here"
#~ msgstr "Sip URI eingeben"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Linphone 0.9.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: linphone-developers@nongnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-26 14:26+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2008-09-23 12:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-10-15 HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Nelson Benitez <gnelson@inMail.sk>\n"
"Language-Team: es <es@li.org>\n"
......@@ -742,24 +742,24 @@ msgstr ""
msgid "Contact list"
msgstr "Contactando "
#: coreapi/linphonecore.c:186
#: coreapi/linphonecore.c:192
#, c-format
msgid "You have missed %i call(s)."
msgstr ""
#: coreapi/linphonecore.c:212
#: coreapi/linphonecore.c:218
msgid "aborted"
msgstr ""
#: coreapi/linphonecore.c:215
#: coreapi/linphonecore.c:221
msgid "completed"
msgstr ""
#: coreapi/linphonecore.c:218
#: coreapi/linphonecore.c:224
msgid "missed"
msgstr ""
#: coreapi/linphonecore.c:223
#: coreapi/linphonecore.c:229
#, c-format
msgid ""
"%s at %s\n"
......@@ -769,46 +769,38 @@ msgid ""
"Duration: %i mn %i sec\n"
msgstr ""
#: coreapi/linphonecore.c:224
#: coreapi/linphonecore.c:230
msgid "Incoming call"
msgstr ""
#: coreapi/linphonecore.c:224
#: coreapi/linphonecore.c:230
msgid "Outgoing call"
msgstr ""
#: coreapi/linphonecore.c:410
#: coreapi/linphonecore.c:416
msgid ""
"Your machine appears to be connected to an IPv6 network. By default linphone "
"always uses IPv4. Please update your configuration if you want to use IPv6"
msgstr ""
#: coreapi/linphonecore.c:692
#: coreapi/linphonecore.c:701
#, fuzzy
msgid "Ready"
msgstr "Preparado."
#: coreapi/linphonecore.c:741
msgid "Stun lookup in progress..."
msgstr ""
#: coreapi/linphonecore.c:750
msgid "Stun lookup done..."
msgstr ""
#: coreapi/linphonecore.c:985
#: coreapi/linphonecore.c:976
msgid "Remote end seems to have disconnected, the call is going to be closed."
msgstr ""
#: coreapi/linphonecore.c:1077
#: coreapi/linphonecore.c:1069
msgid "Looking for telephone number destination..."
msgstr ""
#: coreapi/linphonecore.c:1079
#: coreapi/linphonecore.c:1071
msgid "Could not resolve this number."
msgstr ""
#: coreapi/linphonecore.c:1138
#: coreapi/linphonecore.c:1130
#, fuzzy
msgid ""
"Could not parse given sip address. A sip url usually looks like sip:"
......@@ -816,38 +808,38 @@ msgid ""
msgstr ""
"Direccion SIP mal escrita. Una direccion SIP es <sip:username@domainname>"