Commit d32446b2 authored by Margaux Clerc's avatar Margaux Clerc
Browse files

update translation files and dtmf table

parent 77ff807e
......@@ -68,17 +68,14 @@ void linphone_gtk_push_text(GtkWidget *w, const LinphoneAddress *from, const cha
const char *display=linphone_address_get_display_name(from);
if (display==NULL || display[0]=='\0') {
display=linphone_address_get_username(from);
}
gtk_text_buffer_insert(buffer,&iter,display,-1);
//gtk_text_buffer_apply_tag_by_name(b,"bold",&begin,&iter);
}
gtk_text_buffer_insert_with_tags_by_name(buffer,&iter,display,-1,"bold",NULL);
gtk_text_buffer_get_end_iter(buffer,&iter);
gtk_text_buffer_insert(buffer,&iter,":",-1);
gtk_text_buffer_get_end_iter(buffer,&iter);
gtk_text_buffer_insert(buffer,&iter,"\n",-1);
g_object_set_data(G_OBJECT(w),"from_message",linphone_address_as_string(from));
}
//gtk_text_buffer_apply_tag_by_name(b,me ? "green" : "blue" ,&begin,&iter);
gtk_text_buffer_get_end_iter(buffer,&iter);
gtk_text_buffer_get_iter_at_offset(buffer,&begin,off);
if(me){
......@@ -218,6 +215,12 @@ GtkWidget* linphone_gtk_init_chatroom(LinphoneChatRoom *cr, const LinphoneAddres
gtk_text_buffer_delete (text_buffer, &start, &end);
gtk_text_buffer_insert(text_buffer,&start,buf,-1);
}
gtk_text_buffer_create_tag(gtk_text_view_get_buffer(GTK_TEXT_VIEW(text)),
"right","justification", GTK_JUSTIFY_RIGHT,NULL);
gtk_text_buffer_create_tag(gtk_text_view_get_buffer(GTK_TEXT_VIEW(text)),
"bold","weight", PANGO_WEIGHT_BOLD,NULL);
GtkWidget *button = linphone_gtk_get_widget(chat_view,"send");
g_signal_connect_swapped(G_OBJECT(button),"clicked",(GCallback)linphone_gtk_send_text,cr);
......
......@@ -1427,7 +1427,7 @@ void linphone_gtk_load_identities(void){
}
static void linphone_gtk_dtmf_pressed(GtkButton *button){
const char *label=gtk_button_get_label(button);
const char *label=(char *)g_object_get_data(G_OBJECT(button),"label");
GtkWidget *uri_bar=linphone_gtk_get_widget(gtk_widget_get_toplevel(GTK_WIDGET(button)),"uribar");
int pos=-1;
gtk_editable_insert_text(GTK_EDITABLE(uri_bar),label,1,&pos);
......@@ -1611,6 +1611,28 @@ static gboolean on_window_state_event(GtkWidget *w, GdkEventWindowState *event){
}
#endif
void linphone_gtk_init_dtmf_table(GtkWidget *mw){
GtkWidget *dtmf_table=linphone_gtk_get_widget(mw,"dtmf_table");
gtk_widget_set_direction(dtmf_table, GTK_TEXT_DIR_LTR);
g_object_set_data(G_OBJECT(linphone_gtk_get_widget(mw,"dtmf_A")),"label","A");
g_object_set_data(G_OBJECT(linphone_gtk_get_widget(mw,"dtmf_B")),"label","B");
g_object_set_data(G_OBJECT(linphone_gtk_get_widget(mw,"dtmf_C")),"label","C");
g_object_set_data(G_OBJECT(linphone_gtk_get_widget(mw,"dtmf_D")),"label","D");
g_object_set_data(G_OBJECT(linphone_gtk_get_widget(mw,"dtmf_1")),"label","1");
g_object_set_data(G_OBJECT(linphone_gtk_get_widget(mw,"dtmf_2")),"label","2");
g_object_set_data(G_OBJECT(linphone_gtk_get_widget(mw,"dtmf_3")),"label","3");
g_object_set_data(G_OBJECT(linphone_gtk_get_widget(mw,"dtmf_4")),"label","4");
g_object_set_data(G_OBJECT(linphone_gtk_get_widget(mw,"dtmf_5")),"label","5");
g_object_set_data(G_OBJECT(linphone_gtk_get_widget(mw,"dtmf_6")),"label","6");
g_object_set_data(G_OBJECT(linphone_gtk_get_widget(mw,"dtmf_7")),"label","7");
g_object_set_data(G_OBJECT(linphone_gtk_get_widget(mw,"dtmf_8")),"label","8");
g_object_set_data(G_OBJECT(linphone_gtk_get_widget(mw,"dtmf_9")),"label","9");
g_object_set_data(G_OBJECT(linphone_gtk_get_widget(mw,"dtmf_0")),"label","0");
g_object_set_data(G_OBJECT(linphone_gtk_get_widget(mw,"dtmf_#")),"label","#");
g_object_set_data(G_OBJECT(linphone_gtk_get_widget(mw,"dtmf_*")),"label","*");
}
static void linphone_gtk_init_main_window(){
GtkWidget *main_window;
......@@ -1624,7 +1646,8 @@ static void linphone_gtk_init_main_window(){
linphone_gtk_connect_digits();
main_window=linphone_gtk_get_main_window();
linphone_gtk_call_log_update(main_window);
linphone_gtk_init_dtmf_table(main_window);
linphone_gtk_update_call_buttons (NULL);
g_object_set_data(G_OBJECT(main_window),"is_conf",GINT_TO_POINTER(FALSE));
/*prevent the main window from being destroyed by a user click on WM controls, instead we hide it*/
......
......@@ -772,6 +772,7 @@ static LangCodes supported_langs[]={
{ "zh_CN" , N_("Chinese") },
{ "zh_TW" , N_("Traditional Chinese") },
{ "nb_NO" , N_("Norwegian") },
{ "he" , N_("Hebrew") },
{ NULL , NULL }
};
......
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: linphone-3.4.99.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-05 12:41+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-01-08 10:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-11-04 22:30+0100\n"
"Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -27,7 +27,22 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: ../gtk/calllogs.c:71
#: ../gtk/calllogs.c:82
#, fuzzy
msgid "Aborted"
msgstr "přerušen"
#: ../gtk/calllogs.c:85
#, fuzzy
msgid "Missed"
msgstr "promeškán"
#: ../gtk/calllogs.c:88
#, fuzzy
msgid "Declined"
msgstr "Odmítnout"
#: ../gtk/calllogs.c:94
#, c-format
msgid "%i minute"
msgid_plural "%i minutes"
......@@ -35,7 +50,7 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
#: ../gtk/calllogs.c:74
#: ../gtk/calllogs.c:97
#, c-format
msgid "%i second"
msgid_plural "%i seconds"
......@@ -43,18 +58,25 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
#: ../gtk/calllogs.c:77
#: ../gtk/calllogs.c:100
#, c-format
msgid ""
"<big><b>%s</b></big>\t<small><i>%s</i>\t<i>Quality: %s</i></small>\n"
"%s\t%s %s\t"
msgstr ""
#: ../gtk/calllogs.c:79
#: ../gtk/calllogs.c:102
msgid "n/a"
msgstr "–"
#: ../gtk/conference.c:33 ../gtk/incall_view.c:183
#: ../gtk/calllogs.c:105
#, c-format
msgid ""
"<big><b>%s</b></big>\t<small><i>%s</i></small>\t\n"
"%s\t%s"
msgstr ""
#: ../gtk/conference.c:33 ../gtk/main.ui.h:13
msgid "Conference"
msgstr "Konference"
......@@ -67,32 +89,31 @@ msgstr "Já"
msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
msgstr "Nelze najít soubor s obrázkem: %s"
#: ../gtk/chat.c:27
#, c-format
msgid "Chat with %s"
msgstr "Diskuze s %s"
#: ../gtk/main.c:83
#: ../gtk/main.c:89
msgid "log to stdout some debug information while running."
msgstr "Za běhu vypisuje některé ladicí informace na standardní výstup."
#: ../gtk/main.c:90
#: ../gtk/main.c:96
msgid "path to a file to write logs into."
msgstr "Soubor, kam zapisovat protokol."
#: ../gtk/main.c:97
#: ../gtk/main.c:103
msgid "Start linphone with video disabled."
msgstr ""
#: ../gtk/main.c:110
msgid "Start only in the system tray, do not show the main interface."
msgstr "Spustí se pouze do systémové oblasti, nezobrazí hlavní okno."
#: ../gtk/main.c:104
#: ../gtk/main.c:117
msgid "address to call right now"
msgstr "Zavolá právě teď na tuto adresu"
#: ../gtk/main.c:111
#: ../gtk/main.c:124
msgid "if set automatically answer incoming calls"
msgstr "je-li nastaveno, automaticky zvedne příchozí hovor"
#: ../gtk/main.c:118
#: ../gtk/main.c:131
msgid ""
"Specifiy a working directory (should be the base of the installation, eg: c:"
"\\Program Files\\Linphone)"
......@@ -100,12 +121,12 @@ msgstr ""
"Zadejte pracovní adresář (měl by být základní instalační adresář, například "
"c:\\Program Files\\Linphone)"
#: ../gtk/main.c:464
#: ../gtk/main.c:498
#, c-format
msgid "Call with %s"
msgstr "Hovor s %s"
#: ../gtk/main.c:815
#: ../gtk/main.c:871
#, c-format
msgid ""
"%s would like to add you to his contact list.\n"
......@@ -118,7 +139,7 @@ msgstr ""
"do svého adresáře?\n"
"Odpovíte-li ne, tato osobo bude dočasně blokována."
#: ../gtk/main.c:893
#: ../gtk/main.c:948
#, c-format
msgid ""
"Please enter your password for username <i>%s</i>\n"
......@@ -127,54 +148,59 @@ msgstr ""
"Prosím, zadejte heslo pro uživatele <i>%s</i>\n"
"v doméně <i>%s</i>:"
#: ../gtk/main.c:993
#: ../gtk/main.c:1051
msgid "Call error"
msgstr "Chyba hovoru"
#: ../gtk/main.c:996 ../coreapi/linphonecore.c:2406
#: ../gtk/main.c:1054 ../coreapi/linphonecore.c:2949
msgid "Call ended"
msgstr "Hovor ukončen"
#: ../gtk/main.c:999 ../coreapi/linphonecore.c:199
#: ../gtk/main.c:1057 ../coreapi/linphonecore.c:244
msgid "Incoming call"
msgstr "Příchozí hovor"
#: ../gtk/main.c:1001 ../gtk/incall_view.c:292 ../gtk/main.ui.h:20
#: ../gtk/main.c:1059 ../gtk/incall_view.c:451 ../gtk/main.ui.h:6
msgid "Answer"
msgstr "Odpovědět"
#: ../gtk/main.c:1003 ../gtk/main.ui.h:29
#: ../gtk/main.c:1061 ../gtk/main.ui.h:7
msgid "Decline"
msgstr "Odmítnout"
#: ../gtk/main.c:1009
#: ../gtk/main.c:1067
msgid "Call paused"
msgstr "Hovor odložen"
#: ../gtk/main.c:1009
#: ../gtk/main.c:1067
#, c-format
msgid "<span size=\"large\">by %s</span>"
msgstr "<span size=\"large\">kým: %s</span>"
#: ../gtk/main.c:1165
#: ../gtk/main.c:1116
#, c-format
msgid "%s proposed to start video. Do you accept ?"
msgstr ""
#: ../gtk/main.c:1278
msgid "Website link"
msgstr "Odkaz na webovou stránku"
#: ../gtk/main.c:1205
#: ../gtk/main.c:1318
msgid "Linphone - a video internet phone"
msgstr "Lipnhone – internetový videofon"
#: ../gtk/main.c:1295
#: ../gtk/main.c:1410
#, c-format
msgid "%s (Default)"
msgstr "%s (Výchozí)"
#: ../gtk/main.c:1566 ../coreapi/callbacks.c:700
#: ../gtk/main.c:1714 ../coreapi/callbacks.c:774
#, c-format
msgid "We are transferred to %s"
msgstr "Byly jsme přepojeni na %s"
#: ../gtk/main.c:1576
#: ../gtk/main.c:1724
msgid ""
"No sound cards have been detected on this computer.\n"
"You won't be able to send or receive audio calls."
......@@ -182,163 +208,177 @@ msgstr ""
"Na tomto počítači nebyla objevena žádná zvuková karta.\n"
"Nebudete moci vytáčet a přijímat a zvukové hovory."
#: ../gtk/main.c:1663
#: ../gtk/main.c:1833
msgid "A free SIP video-phone"
msgstr "Volný SIP videofon"
#: ../gtk/friendlist.c:203
#: ../gtk/friendlist.c:335
#, fuzzy
msgid "Add to addressbook"
msgstr "Zobrazit adresář"
#: ../gtk/friendlist.c:258 ../gtk/propertybox.c:296 ../gtk/contact.ui.h:3
#: ../gtk/friendlist.c:509
msgid "Presence status"
msgstr "Stav"
#: ../gtk/friendlist.c:526 ../gtk/propertybox.c:362 ../gtk/contact.ui.h:1
msgid "Name"
msgstr "Jméno"
#: ../gtk/friendlist.c:271
msgid "Presence status"
msgstr "Stav"
#: ../gtk/friendlist.c:538
#, fuzzy
msgid "Call"
msgstr "Volat komu: %s"
#: ../gtk/friendlist.c:308
#: ../gtk/friendlist.c:543
#, fuzzy
msgid "Chat"
msgstr "Diskuzní skupina"
#: ../gtk/friendlist.c:573
#, c-format
msgid "Search in %s directory"
msgstr "Hledat v adresáři %s"
#: ../gtk/friendlist.c:568
#: ../gtk/friendlist.c:730
msgid "Invalid sip contact !"
msgstr "Neplatný sipový kontakt!"
#: ../gtk/friendlist.c:613
#: ../gtk/friendlist.c:775
#, c-format
msgid "Call %s"
msgstr "Volat komu: %s"
#: ../gtk/friendlist.c:614
#: ../gtk/friendlist.c:776
#, c-format
msgid "Send text to %s"
msgstr "Poslat text komu: %s"
#: ../gtk/friendlist.c:615
#: ../gtk/friendlist.c:777
#, c-format
msgid "Edit contact '%s'"
msgstr "Upravit kontakt „%s“"
#: ../gtk/friendlist.c:616
#: ../gtk/friendlist.c:778
#, c-format
msgid "Delete contact '%s'"
msgstr "Odstranit kontakt „%s“"
#: ../gtk/friendlist.c:658
#: ../gtk/friendlist.c:820
#, c-format
msgid "Add new contact from %s directory"
msgstr "Přidat nový kontakt z adresáře %s"
#: ../gtk/propertybox.c:302
#: ../gtk/propertybox.c:368
msgid "Rate (Hz)"
msgstr "Kmitočet (Hz)"
#: ../gtk/propertybox.c:308
#: ../gtk/propertybox.c:374
msgid "Status"
msgstr "Stav"
#: ../gtk/propertybox.c:314
#: ../gtk/propertybox.c:380
msgid "Min bitrate (kbit/s)"
msgstr "Min. rychlost (kb/s)"
#: ../gtk/propertybox.c:321
#: ../gtk/propertybox.c:387
msgid "Parameters"
msgstr "Parametry"
#: ../gtk/propertybox.c:364 ../gtk/propertybox.c:507
#: ../gtk/propertybox.c:430 ../gtk/propertybox.c:573
msgid "Enabled"
msgstr "Povoleno"
#: ../gtk/propertybox.c:366 ../gtk/propertybox.c:507
#: ../gtk/propertybox.c:432 ../gtk/propertybox.c:573
msgid "Disabled"
msgstr "Zakázáno"
#: ../gtk/propertybox.c:553
#: ../gtk/propertybox.c:619
msgid "Account"
msgstr "Účet"
#: ../gtk/propertybox.c:693
#: ../gtk/propertybox.c:759
msgid "English"
msgstr "angličtina"
#: ../gtk/propertybox.c:694
#: ../gtk/propertybox.c:760
msgid "French"
msgstr "francouzština"
#: ../gtk/propertybox.c:695
#: ../gtk/propertybox.c:761
msgid "Swedish"
msgstr "švédština"
#: ../gtk/propertybox.c:696
#: ../gtk/propertybox.c:762
msgid "Italian"
msgstr "italština"
#: ../gtk/propertybox.c:697
#: ../gtk/propertybox.c:763
msgid "Spanish"
msgstr "španělština"
#: ../gtk/propertybox.c:698
#: ../gtk/propertybox.c:764
msgid "Brazilian Portugese"
msgstr "brazilská portugalština"
#: ../gtk/propertybox.c:699
#: ../gtk/propertybox.c:765
msgid "Polish"
msgstr "polština"
#: ../gtk/propertybox.c:700
#: ../gtk/propertybox.c:766
msgid "German"
msgstr "němčina"
#: ../gtk/propertybox.c:701
#: ../gtk/propertybox.c:767
msgid "Russian"
msgstr "ruština"
#: ../gtk/propertybox.c:702
#: ../gtk/propertybox.c:768
msgid "Japanese"
msgstr "japonština"
#: ../gtk/propertybox.c:703
#: ../gtk/propertybox.c:769
msgid "Dutch"
msgstr "dánština"
#: ../gtk/propertybox.c:704
#: ../gtk/propertybox.c:770
msgid "Hungarian"
msgstr "maďarština"
#: ../gtk/propertybox.c:705
#: ../gtk/propertybox.c:771
msgid "Czech"
msgstr "čeština"
#: ../gtk/propertybox.c:706
#: ../gtk/propertybox.c:772
msgid "Chinese"
msgstr "čínština"
#: ../gtk/propertybox.c:707
#: ../gtk/propertybox.c:773
msgid "Traditional Chinese"
msgstr "tradiční čínština"
#: ../gtk/propertybox.c:708
#: ../gtk/propertybox.c:774
msgid "Norwegian"
msgstr "norština"
#: ../gtk/propertybox.c:765
#: ../gtk/propertybox.c:775
msgid "Hebrew"
msgstr ""
#: ../gtk/propertybox.c:842
msgid ""
"You need to restart linphone for the new language selection to take effect."
msgstr "Aby se projevil výběr nového jazyka, je nutné znovu spustit linphone."
#: ../gtk/propertybox.c:835
#: ../gtk/propertybox.c:912
msgid "None"
msgstr "Žádná"
#: ../gtk/propertybox.c:839
#: ../gtk/propertybox.c:916
msgid "SRTP"
msgstr "SRTP"
#: ../gtk/propertybox.c:845
#: ../gtk/propertybox.c:922
msgid "ZRTP"
msgstr "ZRTP"
......@@ -383,7 +423,7 @@ msgstr[0] "Nalezen %i kontakt"
msgstr[1] "Nalezeny %i kontakty"
msgstr[2] "Nalezeno %i kontaktů"
#: ../gtk/setupwizard.c:25
#: ../gtk/setupwizard.c:33
msgid ""
"Welcome !\n"
"This assistant will help you to use a SIP account for your calls."
......@@ -391,168 +431,274 @@ msgstr ""
"Vítejte!\n"
"Tento průvodce vám pomůže používat sipový účet při vašich hovorech."
#: ../gtk/setupwizard.c:34
msgid "Create an account by choosing a username"
#: ../gtk/setupwizard.c:42
#, fuzzy
msgid "Create an account on linphone.org"
msgstr "Vytvořit účet vybráním uživatelského jména"
#: ../gtk/setupwizard.c:35
msgid "I have already an account and just want to use it"
#: ../gtk/setupwizard.c:43
#, fuzzy
msgid "I have already a linphone.org account and I just want to use it"
msgstr "Účet již mám a chci jej použít"
#: ../gtk/setupwizard.c:44
#, fuzzy
msgid "I have already a sip account and I just want to use it"
msgstr "Účet již mám a chci jej použít"
#: ../gtk/setupwizard.c:53
msgid "Please choose a username:"
msgstr "Prosím, vyberte si uživatelské jméno:"
#: ../gtk/setupwizard.c:84
msgid "Enter your linphone.org username"
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:54
#: ../gtk/setupwizard.c:91
msgid "Username:"
msgstr "Uživatelské jméno:"
#: ../gtk/setupwizard.c:92
#, c-format
msgid "Checking if '%s' is available..."
msgstr "Zjišťuji, zda-li je „%s“ přípustné…"
#: ../gtk/setupwizard.c:93 ../gtk/password.ui.h:4
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"
#: ../gtk/setupwizard.c:113
msgid "Enter your account informations"
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:120
#, fuzzy
msgid "Username*"
msgstr "Uživatelské jméno"
#: ../gtk/setupwizard.c:97 ../gtk/setupwizard.c:164
msgid "Please wait..."
msgstr "Prosím, čekejte…"
#: ../gtk/setupwizard.c:121
#, fuzzy
msgid "Password*"
msgstr "Heslo"
#: ../gtk/setupwizard.c:124
msgid "Domain*"
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:125
msgid "Proxy"
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:297
msgid "(*) Required fields"
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:101
msgid "Sorry this username already exists. Please try a new one."
msgstr "Je nám líto, ale toto jméno již existuje. Prosím, zvolte jiné."
#: ../gtk/setupwizard.c:298
#, fuzzy
msgid "Username: (*)"
msgstr "Uživatelské jméno:"
#: ../gtk/setupwizard.c:300
#, fuzzy
msgid "Password: (*)"
msgstr "Heslo:"
#: ../gtk/setupwizard.c:302
msgid "Email: (*)"
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:103 ../gtk/setupwizard.c:168
msgid "Ok !"
msgstr "V pořádku!"
#: ../gtk/setupwizard.c:304
msgid "Confirm your password: (*)"
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:106 ../gtk/setupwizard.c:171
msgid "Communication problem, please try again later."
msgstr "Chyba při komunikaci. Prosím, zkuste to později."
#: ../gtk/setupwizard.c:368
msgid ""
"Error, account not validated, username already used or server unreachable.\n"
"Please go back and try again."
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:134
#: ../gtk/setupwizard.c:379
msgid "Thank you. Your account is now configured and ready for use."
msgstr "Děkujeme vám. Váš účet je nyní nastaven a připraven k použití."
#: ../gtk/setupwizard.c:228
#: ../gtk/setupwizard.c:387
msgid ""
"Please validate your account by clicking on the link we just sent you by "
"email.\n"
"Then come back here and press Next button."
msgstr ""
#: ../gtk/setupwizard.c:554
msgid "Welcome to the account setup assistant"
msgstr "Vítejte v průvodci nastavení účtu"
#: ../gtk/setupwizard.c:232
#: ../gtk/setupwizard.c:559
msgid "Account setup assistant"
msgstr "Průvodce nastavením účtu"
#: ../gtk/setupwizard.c:236
msgid "Choosing a username"
msgstr "Výběr uživatelského jména"
#: ../gtk/setupwizard.c:565
#, fuzzy
msgid "Configure your account (step 1/1)"
msgstr "Nastavit SIP účet"
#: ../gtk/setupwizard.c:570
msgid "Enter your sip username (step 1/1)"
msgstr ""