sv.ts 51.5 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.1" language="sv">
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <source>ok</source>
8
    <translation>OK</translation>
9 10 11 12 13 14
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActivateLinphoneSipAccountWithEmail</name>
  <message>
    <source>activateLinphoneSipAccount</source>
15
    <translation>AKTIVERA DITT LINPHONE-KONTO</translation>
16 17 18
  </message>
  <message>
    <source>confirmAction</source>
19
    <translation>AKTIVERA</translation>
20 21 22
  </message>
  <message>
    <source>activationSteps</source>
23
    <translation>För att aktivera ditt konto: Följ anvisningarna som vi skickade till %1, och klicka sedan nedan.</translation>
24 25 26 27 28 29
  </message>
</context>
<context>
  <name>ActivateLinphoneSipAccountWithPhoneNumber</name>
  <message>
    <source>activateLinphoneSipAccount</source>
30
    <translation>AKTIVERA DITT LINPHONE-KONTO</translation>
31 32 33
  </message>
  <message>
    <source>confirmAction</source>
34
    <translation>AKTIVERA</translation>
35 36 37
  </message>
  <message>
    <source>activationSteps</source>
38
    <translation>Vi har skickat ett SMS med en validerings kod till %1. För att slutföra din telefonnummerverifiering, ange 4 siffror koden nedan.</translation>
39 40 41 42 43 44
  </message>
</context>
<context>
  <name>App</name>
  <message>
    <source>commandLineOptionVerbose</source>
45
    <translation>logga till stdout viss felsökningsinformation under körning</translation>
46 47 48
  </message>
  <message>
    <source>commandLineOptionConfig</source>
49
    <translation>specificera linphone konfigurationsfilen som skall användas</translation>
50 51 52
  </message>
  <message>
    <source>applicationDescription</source>
53
    <translation>En gratis (libre) SIP-videotelefon.</translation>
54 55 56
  </message>
  <message>
    <source>commandLineOptionIconified</source>
57
    <translation>starta i systemfältet, visa inte huvudgränssnittet</translation>
58 59 60
  </message>
  <message>
    <source>commandLineOptionConfigArg</source>
61
    <translation>fil</translation>
62 63 64
  </message>
  <message>
    <source>commandLineOptionHelp</source>
65
    <translation>visa denna hjälp</translation>
66 67 68
  </message>
  <message>
    <source>commandLineOptionVersion</source>
69
    <translation>visa appversion</translation>
70 71 72
  </message>
  <message>
    <source>commandLineOptionCliHelp</source>
73
    <translation type="unfinished"></translation>
74 75 76
  </message>
  <message>
    <source>commandLineDescription</source>
77
    <translation type="unfinished"></translation>
78
  </message>
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
  <message>
    <source>restore</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>quit</source>
    <translation>Avsluta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>settings</source>
    <translation>Inställningar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>about</source>
    <translation>Om</translation>
  </message>
95 96 97 98 99
</context>
<context>
  <name>AssistantAbstractView</name>
  <message>
    <source>back</source>
100
    <translation>TILLBAKA</translation>
101 102 103 104 105 106
  </message>
</context>
<context>
  <name>AssistantHome</name>
  <message>
    <source>useLinphoneSipAccount</source>
107
    <translation>ANVÄND ETT LINPHONE-KONTO</translation>
108 109 110
  </message>
  <message>
    <source>useOtherSipAccount</source>
111
    <translation>ANVÄND ETT SIP-KONTO</translation>
112 113 114
  </message>
  <message>
    <source>fetchRemoteConfiguration</source>
115
    <translation>HÄMTA FJÄRRKONFIGURATION</translation>
116 117 118
  </message>
  <message>
    <source>homeTitle</source>
119
    <translation>VÄLKOMMEN</translation>
120 121 122
  </message>
  <message>
    <source>homeDescription</source>
123
    <translation>Denna assistent hjälper dig att konfigurera och använda ditt linphone-konto.</translation>
124 125 126
  </message>
  <message>
    <source>createLinphoneSipAccount</source>
127
    <translation>SKAPA ETT LINPHONE-KONTO</translation>
128 129 130 131 132 133
  </message>
</context>
<context>
  <name>AssistantModel</name>
  <message>
    <source>loginWithUsernameFailed</source>
134
    <translation>Inloggningen misslyckades. Kontrollera ditt användarnamn/lösenord.</translation>
135 136 137
  </message>
  <message>
    <source>usernameStatusTooShort</source>
138
    <translation>För kort! (minst %1 tecken)</translation>
139 140 141
  </message>
  <message>
    <source>usernameStatusTooLong</source>
142
    <translation>För långt! (max %1 tecken)</translation>
143 144 145
  </message>
  <message>
    <source>usernameStatusInvalidCharacters</source>
146
    <translation>Ogiltiga tecken upptäckta. (regex: `%1`)</translation>
147 148 149
  </message>
  <message>
    <source>usernameStatusInvalid</source>
150
    <translation>Ogiltigt användarnamn.</translation>
151 152 153
  </message>
  <message>
    <source>passwordStatusTooShort</source>
154
    <translation>För kort! (minst %1 tecken)</translation>
155 156 157
  </message>
  <message>
    <source>passwordStatusTooLong</source>
158
    <translation>För långt! (max %1 tecken)</translation>
159 160 161
  </message>
  <message>
    <source>passwordStatusInvalidCharacters</source>
162
    <translation>Ogiltiga tecken upptäckta. (regex: `%1`)</translation>
163 164 165
  </message>
  <message>
    <source>passwordStatusMissingCharacters</source>
166
    <translation>Saknade tecken: `%1`.</translation>
167 168 169
  </message>
  <message>
    <source>requestFailed</source>
170
    <translation>Det gick inte att skicka förfrågan.</translation>
171 172 173
  </message>
  <message>
    <source>emailStatusMalformed</source>
174
    <translation>Felaktig e-postadress.</translation>
175 176 177
  </message>
  <message>
    <source>emailStatusMalformedInvalidCharacters</source>
178
    <translation>Felaktig e-postadress eller ogiltiga tecken.</translation>
179 180 181
  </message>
  <message>
    <source>cannotSendSms</source>
182
    <translation>Serverfel: det går inte att skicka sms.</translation>
183 184 185
  </message>
  <message>
    <source>accountAlreadyExists</source>
186
    <translation>Detta konto finns redan.</translation>
187 188 189
  </message>
  <message>
    <source>smsActivationFailed</source>
190
    <translation>SMS-aktivering misslyckades!</translation>
191 192 193
  </message>
  <message>
    <source>emailActivationFailed</source>
194
    <translation>Kontrollera att du har validerat ditt konto eller försök igen.</translation>
195 196 197
  </message>
  <message>
    <source>phoneNumberStatusInvalid</source>
198
    <translation>Ogiltigt telefonnummer!</translation>
199 200 201
  </message>
  <message>
    <source>phoneNumberStatusTooShort</source>
202
    <translation>För kort!</translation>
203 204 205
  </message>
  <message>
    <source>phoneNumberStatusTooLong</source>
206
    <translation>För långt!</translation>
207 208 209
  </message>
  <message>
    <source>phoneNumberStatusInvalidCountryCode</source>
210
    <translation>Ogiltig landskod!</translation>
211 212 213
  </message>
  <message>
    <source>loginWithPhoneNumberFailed</source>
214
    <translation>Inloggningen misslyckades. Kolla ditt telefonnummer.</translation>
215 216 217 218 219 220
  </message>
</context>
<context>
  <name>AuthenticationRequest</name>
  <message>
    <source>cancel</source>
221
    <translation>AVBRYT</translation>
222 223 224
  </message>
  <message>
    <source>confirm</source>
225
    <translation>LOGGA IN</translation>
226 227 228
  </message>
  <message>
    <source>identityLabel</source>
229
    <translation>Identitet</translation>
230 231 232
  </message>
  <message>
    <source>passwordLabel</source>
233
    <translation>Lösenord</translation>
234 235 236
  </message>
  <message>
    <source>authenticationRequestDescription</source>
237
    <translation>Det går inte att autentisera. Verifiera ditt lösenord.</translation>
238 239 240
  </message>
  <message>
    <source>userIdLabel</source>
241
    <translation>Användar-ID (valfritt)</translation>
242 243 244
  </message>
  <message>
    <source>realmLabel</source>
245
    <translation type="unfinished"></translation>
246 247 248 249 250 251
  </message>
</context>
<context>
  <name>CallModel</name>
  <message>
    <source>callStatsCodec</source>
252
    <translation type="unfinished"></translation>
253 254 255
  </message>
  <message>
    <source>callStatsUploadBandwidth</source>
256
    <translation type="unfinished"></translation>
257 258 259
  </message>
  <message>
    <source>callStatsDownloadBandwidth</source>
260
    <translation type="unfinished"></translation>
261 262 263
  </message>
  <message>
    <source>callStatsEstimatedDownloadBandwidth</source>
264
    <translation type="unfinished"></translation>
265 266 267
  </message>
  <message>
    <source>callStatsIceState</source>
268
    <translation type="unfinished"></translation>
269 270 271
  </message>
  <message>
    <source>callStatsIpFamily</source>
272
    <translation>IP-familj</translation>
273 274 275
  </message>
  <message>
    <source>callStatsSenderLossRate</source>
276
    <translation type="unfinished"></translation>
277 278 279
  </message>
  <message>
    <source>callStatsReceiverLossRate</source>
280
    <translation type="unfinished"></translation>
281 282 283
  </message>
  <message>
    <source>callStatsJitterBuffer</source>
284
    <translation type="unfinished"></translation>
285 286 287
  </message>
  <message>
    <source>callStatsSentVideoDefinition</source>
288
    <translation type="unfinished"></translation>
289 290 291
  </message>
  <message>
    <source>callStatsReceivedVideoDefinition</source>
292
    <translation type="unfinished"></translation>
293 294 295
  </message>
  <message>
    <source>iceStateNotActivated</source>
296
    <translation>Inte aktiverad</translation>
297 298 299
  </message>
  <message>
    <source>iceStateFailed</source>
300
    <translation>Misslyckades</translation>
301 302 303
  </message>
  <message>
    <source>iceStateInProgress</source>
304
    <translation type="unfinished"></translation>
305 306 307
  </message>
  <message>
    <source>iceStateReflexiveConnection</source>
308
    <translation type="unfinished"></translation>
309 310 311
  </message>
  <message>
    <source>iceStateHostConnection</source>
312
    <translation type="unfinished"></translation>
313 314 315
  </message>
  <message>
    <source>iceStateRelayConnection</source>
316
    <translation type="unfinished"></translation>
317 318 319
  </message>
  <message>
    <source>iceStateInvalid</source>
320
    <translation>Ogiltig</translation>
321 322 323
  </message>
  <message>
    <source>callErrorDeclined</source>
324
    <translation type="unfinished"></translation>
325 326 327
  </message>
  <message>
    <source>callErrorNotFound</source>
328
    <translation type="unfinished"></translation>
329 330 331
  </message>
  <message>
    <source>callErrorBusy</source>
332
    <translation type="unfinished"></translation>
333 334 335
  </message>
  <message>
    <source>callErrorNotAcceptable</source>
336
    <translation type="unfinished"></translation>
337 338 339
  </message>
  <message>
    <source>callStatsReceivedFramerate</source>
340
    <translation>Mottagen bildfrekvens</translation>
341 342 343
  </message>
  <message>
    <source>callStatsSentFramerate</source>
344
    <translation>Skickad bildfrekvens</translation>
345 346 347 348 349 350
  </message>
</context>
<context>
  <name>CallSipAddress</name>
  <message>
    <source>cancel</source>
351
    <translation>AVBRYT</translation>
352 353 354
  </message>
  <message>
    <source>callSipAddressDescription</source>
355
    <translation>Starta ett nytt samtal.</translation>
356 357 358 359 360 361
  </message>
</context>
<context>
  <name>CallStatistics</name>
  <message>
    <source>audioStatsLabel</source>
362
    <translation>Ljud</translation>
363 364 365
  </message>
  <message>
    <source>videoStatsLabel</source>
366
    <translation>Video</translation>
367 368 369 370 371 372
  </message>
</context>
<context>
  <name>CallTransfer</name>
  <message>
    <source>cancel</source>
373
    <translation>AVBRYT</translation>
374 375 376
  </message>
  <message>
    <source>callTransferDescription</source>
377
    <translation>Vill du överföra detta samtalet?</translation>
378 379 380 381 382 383
  </message>
</context>
<context>
  <name>Calls</name>
  <message>
    <source>acceptAudioCall</source>
384
    <translation>ACCEPTERA LJUDSAMTAL</translation>
385 386 387
  </message>
  <message>
    <source>acceptVideoCall</source>
388
    <translation>ACCEPTERA VIDEOSAMTAL</translation>
389 390 391
  </message>
  <message>
    <source>terminateCall</source>
392
    <translation>LÄGG </translation>
393 394 395
  </message>
  <message>
    <source>resumeCall</source>
396
    <translation>ÅTERUPPTA SAMTAL</translation>
397 398 399
  </message>
  <message>
    <source>transferCall</source>
400
    <translation>ÖVERFÖR SAMTAL</translation>
401 402 403
  </message>
  <message>
    <source>pauseCall</source>
404
    <translation>PAUSA SAMTAL</translation>
405 406 407 408 409 410
  </message>
</context>
<context>
  <name>CallsWindow</name>
  <message>
    <source>callsTitle</source>
411
    <translation>Samtal</translation>
412 413 414
  </message>
  <message>
    <source>acceptClosingDescription</source>
415
    <translation>Är du säker att du vill avsluta alla samtal?</translation>
416 417 418 419 420 421
  </message>
</context>
<context>
  <name>Chat</name>
  <message>
    <source>newMessagePlaceholder</source>
422
    <translation>Ange ditt meddelande</translation>
423 424 425
  </message>
  <message>
    <source>noFileTransferUrl</source>
426
    <translation type="unfinished"></translation>
427 428 429
  </message>
  <message>
    <source>isComposing</source>
430
    <translation>%1 skriver...</translation>
431 432 433 434 435 436
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cli</name>
  <message>
    <source>linphoneCliDescription</source>
437
    <translation>Sätt att styra Linphone-programmet via kommandoraden.</translation>
438 439 440
  </message>
  <message>
    <source>uriCommandLineSyntax</source>
441
    <translation>linphone-sip:&lt;sip-address&gt;?method=&lt;method&gt;([&amp;&lt;argument&gt;=&lt;base64-value&gt;]*)</translation>
442 443 444
  </message>
  <message>
    <source>cliCommandLineSyntax</source>
445
    <translation>linphone &quot;&lt;method&gt; ([&lt;argument&gt;=&lt;value&gt;]*)&quot;</translation>
446 447 448
  </message>
  <message>
    <source>commandsName</source>
449
    <translation type="unfinished"></translation>
450 451 452
  </message>
  <message>
    <source>showFunctionDescription</source>
453
    <translation type="unfinished"></translation>
454 455 456
  </message>
  <message>
    <source>callFunctionDescription</source>
457
    <translation type="unfinished"></translation>
458 459 460
  </message>
  <message>
    <source>initiateConferenceFunctionDescription</source>
461
    <translation type="unfinished"></translation>
462 463 464
  </message>
  <message>
    <source>joinConferenceFunctionDescription</source>
465
    <translation type="unfinished"></translation>
466 467 468
  </message>
  <message>
    <source>joinConferenceAsFunctionDescription</source>
469
    <translation type="unfinished"></translation>
470 471 472 473 474 475
  </message>
</context>
<context>
  <name>CodecsViewer</name>
  <message>
    <source>codecMime</source>
476
    <translation>Namn</translation>
477 478 479
  </message>
  <message>
    <source>codecEncoderDescription</source>
480
    <translation>Beskrivning</translation>
481 482 483
  </message>
  <message>
    <source>codecEncoderClockRate</source>
484
    <translation type="unfinished"></translation>
485 486 487
  </message>
  <message>
    <source>codecBitrate</source>
488
    <translation>Bithastighet (Kbit/s)</translation>
489 490 491
  </message>
  <message>
    <source>codecRecvFmtp</source>
492
    <translation>Parametrar</translation>
493 494 495
  </message>
  <message>
    <source>codecStatus</source>
496
    <translation>Status</translation>
497 498 499 500 501 502
  </message>
</context>
<context>
  <name>Conference</name>
  <message>
    <source>conferenceTitle</source>
503
    <translation>KONFERENS</translation>
504 505 506 507 508 509
  </message>
</context>
<context>
  <name>ConferenceControls</name>
  <message>
    <source>conference</source>
510
    <translation>KONFERENS</translation>
511 512 513 514 515 516
  </message>
</context>
<context>
  <name>ConferenceManager</name>
  <message>
    <source>conferenceManagerDescription</source>
517
    <translation>Hantera deltagare till din konferens.</translation>
518 519 520
  </message>
  <message>
    <source>cancel</source>
521
    <translation>AVBRYT</translation>
522 523 524
  </message>
  <message>
    <source>confirm</source>
525
    <translation>BÖRJA</translation>
526 527 528 529 530 531
  </message>
</context>
<context>
  <name>ConfirmDialog</name>
  <message>
    <source>cancel</source>
532
    <translation>AVBRYT</translation>
533 534 535
  </message>
  <message>
    <source>confirm</source>
536
    <translation>BEKRÄFTA</translation>
537 538 539 540 541 542
  </message>
</context>
<context>
  <name>ContactEdit</name>
  <message>
    <source>removeContactDescription</source>
543
    <translation>Vill du verkligen ta bort denna kontakt från din adressbok?</translation>
544 545 546
  </message>
  <message>
    <source>sipAccounts</source>
547
    <translation>SIP-KONTO(N)</translation>
548 549 550
  </message>
  <message>
    <source>address</source>
551
    <translation>ADRESS</translation>
552 553 554
  </message>
  <message>
    <source>emails</source>
555
    <translation>E-POSTADRESS(ER)</translation>
556 557 558
  </message>
  <message>
    <source>webSites</source>
559
    <translation>WEBBPLATS(ER)</translation>
560 561 562
  </message>
  <message>
    <source>avatarChooserTitle</source>
563
    <translation>Välj din avatar</translation>
564 565 566
  </message>
  <message>
    <source>companies</source>
567
    <translation>FÖRETAG</translation>
568 569 570
  </message>
  <message>
    <source>save</source>
571
    <translation>SPARA</translation>
572 573 574
  </message>
  <message>
    <source>cancel</source>
575
    <translation>AVBRYT</translation>
576 577 578
  </message>
  <message>
    <source>sipAccountsPlaceholder</source>
579
    <translation>SIP-konto</translation>
580 581 582
  </message>
  <message>
    <source>companiesPlaceholder</source>
583
    <translation>Företag</translation>
584 585 586
  </message>
  <message>
    <source>emailsPlaceholder</source>
587
    <translation>E-post</translation>
588 589 590
  </message>
  <message>
    <source>webSitesPlaceholder</source>
591
    <translation>Webbplats</translation>
592 593 594
  </message>
  <message>
    <source>street</source>
595
    <translation>Väg</translation>
596 597 598
  </message>
  <message>
    <source>postalCode</source>
599
    <translation>Postnummer</translation>
600 601 602
  </message>
  <message>
    <source>country</source>
603
    <translation>Land</translation>
604 605 606
  </message>
  <message>
    <source>locality</source>
607
    <translation>Lokalitet</translation>
608 609
  </message>
  <message>
Ronan's avatar
Ronan committed
610
    <source>abortEditDescriptionText</source>
611
    <translation>Är du säker att du vill avbryta kontaktändringen?</translation>
612 613 614 615 616 617
  </message>
</context>
<context>
  <name>Contacts</name>
  <message>
    <source>searchContactPlaceholder</source>
618
    <translation>Sök kontakt</translation>
619 620 621
  </message>
  <message>
    <source>selectAllContacts</source>
622
    <translation>Alla</translation>
623 624 625
  </message>
  <message>
    <source>selectConnectedContacts</source>
626
    <translation>Ansluten</translation>
627 628 629
  </message>
  <message>
    <source>addContact</source>
630
    <translation>LÄGG TILL KONTAKT</translation>
631 632 633
  </message>
  <message>
    <source>removeContactDescription</source>
634
    <translation>Vill du verkligen ta bort denna kontakt från din adressbok?</translation>
635 636 637 638 639 640
  </message>
</context>
<context>
  <name>Conversation</name>
  <message>
    <source>displayCallsAndMessages</source>
641
    <translation>ALLA</translation>
642 643 644
  </message>
  <message>
    <source>displayCalls</source>
645
    <translation>SAMTAL</translation>
646 647 648
  </message>
  <message>
    <source>displayMessages</source>
649
    <translation>MEDDELANDEN</translation>
650 651 652
  </message>
  <message>
    <source>removeAllEntriesDescription</source>
653
    <translation>Är du säker att du vill rensa den här historiken?</translation>
654 655 656 657 658 659
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateLinphoneSipAccount</name>
  <message>
    <source>createLinphoneSipAccountDescription</source>
660
    <translation>Hur vill du skapa ditt konto?</translation>
661 662 663
  </message>
  <message>
    <source>createLinphoneSipAccountTitle</source>
664
    <translation>SKAPA ETT LINPHONE-KONTO</translation>
665 666 667
  </message>
  <message>
    <source>withPhoneNumber</source>
668
    <translation>MED ETT TELEFONNUMMER</translation>
669 670 671
  </message>
  <message>
    <source>withEmailAddress</source>
672
    <translation>MED E-POSTADRESS</translation>
673 674 675 676 677 678
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateLinphoneSipAccountWithEmail</name>
  <message>
    <source>createLinphoneSipAccountTitle</source>
679
    <translation>SKAPA ETT LINPHONE-KONTO</translation>
680 681 682
  </message>
  <message>
    <source>confirmAction</source>
683
    <translation>SKAPA</translation>
684 685 686
  </message>
  <message>
    <source>usernameLabel</source>
687
    <translation>Användarnamn</translation>
688 689 690
  </message>
  <message>
    <source>emailLabel</source>
691
    <translation>E-post</translation>
692 693 694
  </message>
  <message>
    <source>passwordLabel</source>
695
    <translation>Lösenord</translation>
696 697 698
  </message>
  <message>
    <source>passwordConfirmationLabel</source>
699
    <translation>Lösenordsbekräftelse</translation>
700 701 702
  </message>
  <message>
    <source>passwordConfirmationError</source>
703
    <translation>Lösenorden du angav matchade inte.</translation>
704 705 706
  </message>
  <message>
    <source>quitWarning</source>
707
    <translation>Ditt konto har skapats men har ännu inte validerats. Är du säker att du vill avsluta den här vyn?</translation>
708 709 710
  </message>
  <message>
    <source>displayNameLabel</source>
711
    <translation>Visningsnamn (valfritt)</translation>
712 713 714 715 716 717
  </message>
</context>
<context>
  <name>CreateLinphoneSipAccountWithPhoneNumber</name>
  <message>
    <source>createLinphoneSipAccountTitle</source>
718
    <translation>SKAPA ETT LINPHONE-KONTO</translation>
719 720 721
  </message>
  <message>
    <source>countryLabel</source>
722
    <translation>Land</translation>
723 724 725
  </message>
  <message>
    <source>phoneNumberLabel</source>
726
    <translation>Telefonnummer</translation>
727 728 729
  </message>
  <message>
    <source>usernameLabel</source>
730
    <translation>Användarnamn</translation>
731 732 733
  </message>
  <message>
    <source>displayNameLabel</source>
734
    <translation>Visningsnamn (valfritt)</translation>
735 736 737
  </message>
  <message>
    <source>confirmAction</source>
738
    <translation>SKAPA</translation>
739 740 741
  </message>
  <message>
    <source>quitWarning</source>
742
    <translation>Ditt konto har skapats men har ännu inte validerats. Om du avslutar den här vyn måste du manuellt lägga till och validera ditt konto inom 24 timmar.</translation>
743 744 745 746 747 748
  </message>
</context>
<context>
  <name>DroppableTextArea</name>
  <message>
    <source>fileChooserTitle</source>
749
    <translation>Välj en eller flera filer</translation>
750 751 752
  </message>
  <message>
    <source>dropYourAttachment</source>
753
    <translation>Släpp din bilaga</translation>
754 755 756
  </message>
  <message>
    <source>attachmentTooltip</source>
757
    <translation>Skicka en fil</translation>
758 759 760 761 762 763
  </message>
</context>
<context>
  <name>Event</name>
  <message>
    <source>incomingCall</source>
764
    <translation>Inkommande samtal</translation>
765 766 767
  </message>
  <message>
    <source>outgoingCall</source>
768
    <translation>Utgående samtal</translation>
769 770 771
  </message>
  <message>
    <source>declinedIncomingCall</source>
772
    <translation>Avböjt inkommande samtal</translation>
773 774 775
  </message>
  <message>
    <source>declinedOutgoingCall</source>
776
    <translation>Avböjt utgående samtal</translation>
777 778 779
  </message>
  <message>
    <source>endedCall</source>
780
    <translation>Avslutat samtal</translation>
781 782 783
  </message>
  <message>
    <source>missedIncomingCall</source>
784
    <translation>Missat inkommande samtal</translation>
785 786 787
  </message>
  <message>
    <source>missedOutgoingCall</source>
788
    <translation>Missat utgående samtal</translation>
789 790 791 792 793 794
  </message>
</context>
<context>
  <name>FetchRemoteConfiguration</name>
  <message>
    <source>confirmAction</source>
795
    <translation>HÄMTA</translation>
796 797 798
  </message>
  <message>
    <source>fetchRemoteConfigurationTitle</source>
799
    <translation>HÄMTA FJÄRRKONFIGURATION</translation>
800 801 802
  </message>
  <message>
    <source>urlLabel</source>
803
    <translation>WEBBADRESS</translation>
804 805 806
  </message>
  <message>
    <source>remoteProvisioningError</source>
807
    <translation type="unfinished"></translation>
808 809 810
  </message>
  <message>
    <source>remoteProvisioningUpdateDescription</source>
811
    <translation>Det är nödvändigt att starta om programmet. Vill du starta om nu?</translation>
812 813 814 815 816 817
  </message>
</context>
<context>
  <name>Home</name>
  <message>
    <source>howToDescription</source>
818
    <translation>Behöver du hjälp med hur du använder Linphone?</translation>
819 820 821
  </message>
  <message>
    <source>howToTitle</source>
822
    <translation>HUR DU ANVÄNDER LINPHONE</translation>
823 824 825
  </message>
  <message>
    <source>inviteDescription</source>
826
    <translation>Bjud in dina vänner Linphone.</translation>
827 828 829
  </message>
  <message>
    <source>inviteTitle</source>
830
    <translation>BJUD IN DINA VÄNNER</translation>
831 832 833
  </message>
  <message>
    <source>accountAssistantDescription</source>
834
    <translation>Skapa eller hantera ditt Linphone-konto.</translation>
835 836 837
  </message>
  <message>