lt.ts 55.2 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.1" language="lt">
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <source>ok</source>
    <translation>GERAI</translation>
  </message>
</context>
<context>
12
  <name>ActivateAppSipAccountWithEmail</name>
13
  <message>
14
    <source>activateAppSipAccount</source>
15
    <translation type="unfinished"></translation>
16 17 18
  </message>
  <message>
    <source>confirmAction</source>
19
    <translation>AKTYVUOTI</translation>
20 21 22
  </message>
  <message>
    <source>activationSteps</source>
23
    <translation>Norėdami aktyvuoti savo paskyrą: sekite jums į %1 išsiųstas instrukcijas, o tuomet spustelėkite žemiau.</translation>
24 25 26
  </message>
</context>
<context>
27
  <name>ActivateAppSipAccountWithPhoneNumber</name>
28
  <message>
29
    <source>activateAppSipAccount</source>
30
    <translation type="unfinished"></translation>
31 32 33
  </message>
  <message>
    <source>confirmAction</source>
34
    <translation>AKTYVUOTI</translation>
35 36 37
  </message>
  <message>
    <source>activationSteps</source>
38
    <translation>SMS žinutę su patvirtinimo kodu išsiuntėme į %1. Norėdami užbaigti savo telefono numerio patvirtinimą, žemiau įveskite 4 skaitmenų kodą.</translation>
39 40 41 42 43 44
  </message>
</context>
<context>
  <name>App</name>
  <message>
    <source>commandLineOptionVerbose</source>
45
    <translation>paleidus, registruoti kai kurią derinimo informaciją į stdout</translation>
46 47 48
  </message>
  <message>
    <source>commandLineOptionConfig</source>
49
    <translation>nurodyti norimą naudoti %1 konfigūracijos failą</translation>
50 51 52
  </message>
  <message>
    <source>applicationDescription</source>
53
    <translation>Nemokamas (laisvas) SIP vaizdo telefonas.</translation>
54 55 56
  </message>
  <message>
    <source>commandLineOptionIconified</source>
57
    <translation>paleisti sistemos dėkle, nerodyti pagrindinės sąsajos</translation>
58 59 60
  </message>
  <message>
    <source>commandLineOptionConfigArg</source>
61
    <translation>failas</translation>
62 63 64
  </message>
  <message>
    <source>commandLineOptionHelp</source>
65
    <translation>rodyti šią pagalbą</translation>
66 67 68
  </message>
  <message>
    <source>commandLineOptionVersion</source>
69
    <translation>rodyti programos versiją</translation>
70 71 72
  </message>
  <message>
    <source>commandLineOptionCliHelp</source>
73
    <translation>rodo pagalbos meniu, skirtą naudoti %1 su komandų eilute</translation>
74 75 76
  </message>
  <message>
    <source>commandLineDescription</source>
77
    <translation>siųsti programai įsakymą į komandų eilutę</translation>
78
  </message>
79 80
  <message>
    <source>restore</source>
81
    <translation>Atkurti</translation>
82 83 84 85 86
  </message>
  <message>
    <source>quit</source>
    <translation>Išeiti</translation>
  </message>
87 88 89 90 91 92 93 94
  <message>
    <source>settings</source>
    <translation>Nuostatos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>about</source>
    <translation>Apie</translation>
  </message>
95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
</context>
<context>
  <name>AssistantAbstractView</name>
  <message>
    <source>back</source>
    <translation>ATGAL</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AssistantHome</name>
  <message>
106
    <source>useAppSipAccount</source>
107
    <translation>NAUDOTI %1 PASKYRĄ</translation>
108 109 110
  </message>
  <message>
    <source>useOtherSipAccount</source>
111
    <translation>NAUDOTI SIP PASKYRĄ</translation>
112 113 114
  </message>
  <message>
    <source>fetchRemoteConfiguration</source>
115
    <translation>GAUTI NUOTOLINĘ KONFIGŪRACIJĄ</translation>
116 117 118
  </message>
  <message>
    <source>homeTitle</source>
119
    <translation>SVEIKI</translation>
120 121 122
  </message>
  <message>
    <source>homeDescription</source>
123
    <translation>Šis pagelbiklis padės jums sukonfigūruoti ir naudoti savo %1 paskyrą.</translation>
124 125
  </message>
  <message>
126
    <source>createAppSipAccount</source>
127
    <translation>SUSIKURTI %1 PASKYRĄ</translation>
128 129 130 131 132 133
  </message>
</context>
<context>
  <name>AssistantModel</name>
  <message>
    <source>loginWithUsernameFailed</source>
134
    <translation>Prisijungimas nepavyko. Patikrinkite savo naudotojo vardą/slaptažodį.</translation>
135 136 137
  </message>
  <message>
    <source>usernameStatusTooShort</source>
138
    <translation>Per trumpas! (mažiausiai %1 simb.)</translation>
139 140 141
  </message>
  <message>
    <source>usernameStatusTooLong</source>
142
    <translation>Per ilgas! (daugiausiai %1 simb.)</translation>
143 144 145
  </message>
  <message>
    <source>usernameStatusInvalidCharacters</source>
146
    <translation>Aptikti neteisingi simboliai. (reguliarusis reiškinys: &quot;%1&quot;)</translation>
147 148 149
  </message>
  <message>
    <source>usernameStatusInvalid</source>
150
    <translation>Neteisingas naudotojo vardas.</translation>
151 152 153
  </message>
  <message>
    <source>passwordStatusTooShort</source>
154
    <translation>Per trumpas! (mažiausiai %1 simb.)</translation>
155 156 157
  </message>
  <message>
    <source>passwordStatusTooLong</source>
158
    <translation>Per ilgas! (daugiausiai %1 simb.)</translation>
159 160 161
  </message>
  <message>
    <source>passwordStatusInvalidCharacters</source>
162
    <translation>Aptikti neteisingi simboliai. (reguliarusis reiškinys: &quot;%1&quot;)</translation>
163 164 165
  </message>
  <message>
    <source>passwordStatusMissingCharacters</source>
166
    <translation>Trūkstami simboliai: &quot;%1&quot;.</translation>
167 168 169
  </message>
  <message>
    <source>requestFailed</source>
170
    <translation>Nepavyko išsiųsti užklausos.</translation>
171 172 173
  </message>
  <message>
    <source>emailStatusMalformed</source>
174
    <translation>Neteisingas el. pašto adresas.</translation>
175 176 177
  </message>
  <message>
    <source>emailStatusMalformedInvalidCharacters</source>
178
    <translation>Neteisingas el. pašto adresas arba neteisingi simboliai.</translation>
179 180 181
  </message>
  <message>
    <source>cannotSendSms</source>
182
    <translation>Serverio klaida: nepavyko išsiųsti sms.</translation>
183 184 185
  </message>
  <message>
    <source>accountAlreadyExists</source>
186
    <translation>Tokia paskyra jau yra.</translation>
187 188 189
  </message>
  <message>
    <source>smsActivationFailed</source>
190
    <translation>Aktyvavimas SMS žinute nepavyko!</translation>
191 192 193
  </message>
  <message>
    <source>emailActivationFailed</source>
194
    <translation>Įsitikinkite, kad esate patvirtinę savo paskyrą ir bandykite dar kartą.</translation>
195 196 197
  </message>
  <message>
    <source>phoneNumberStatusInvalid</source>
198
    <translation>Neteisingas telefono numeris!</translation>
199 200 201
  </message>
  <message>
    <source>phoneNumberStatusTooShort</source>
202
    <translation>Per trumpas!</translation>
203 204 205
  </message>
  <message>
    <source>phoneNumberStatusTooLong</source>
206
    <translation>Per ilgas!</translation>
207 208 209
  </message>
  <message>
    <source>phoneNumberStatusInvalidCountryCode</source>
210
    <translation>Neteisingas šalies kodas!</translation>
211 212 213
  </message>
  <message>
    <source>loginWithPhoneNumberFailed</source>
214
    <translation>Prisijungimas nepavyko. Patikrinkite savo telefono numerį.</translation>
215
  </message>
216 217 218 219
  <message>
    <source>unableToAddAccount</source>
    <translation>Nepavyko pridėti šios paskyros.</translation>
  </message>
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
</context>
<context>
  <name>AuthenticationRequest</name>
  <message>
    <source>cancel</source>
    <translation>ATSISAKYTI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>confirm</source>
    <translation>PRISIJUNGTI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>identityLabel</source>
    <translation>Tapatybė</translation>
  </message>
  <message>
    <source>passwordLabel</source>
    <translation>Slaptažodis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>authenticationRequestDescription</source>
241
    <translation>Nepavyko nustatyti tapatybę. Patikrinkite savo slaptažodį.</translation>
242 243 244 245 246 247 248
  </message>
  <message>
    <source>userIdLabel</source>
    <translation>Naudotojo ID (nebūtina)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>realmLabel</source>
249
    <translation type="unfinished"></translation>
250 251 252 253 254 255
  </message>
</context>
<context>
  <name>CallModel</name>
  <message>
    <source>callStatsCodec</source>
256
    <translation>Kodekas</translation>
257 258 259
  </message>
  <message>
    <source>callStatsUploadBandwidth</source>
260
    <translation>Išsiuntimo sparta</translation>
261 262 263
  </message>
  <message>
    <source>callStatsDownloadBandwidth</source>
264
    <translation>Atsiuntimo sparta</translation>
265 266 267
  </message>
  <message>
    <source>callStatsEstimatedDownloadBandwidth</source>
268
    <translation>Apskaičiuotoji atsiuntimo sparta</translation>
269 270 271
  </message>
  <message>
    <source>callStatsIceState</source>
272
    <translation>ICE būsena</translation>
273 274 275 276 277 278 279
  </message>
  <message>
    <source>callStatsIpFamily</source>
    <translation>IP šeima</translation>
  </message>
  <message>
    <source>callStatsSenderLossRate</source>
280
    <translation type="unfinished"></translation>
281 282 283
  </message>
  <message>
    <source>callStatsReceiverLossRate</source>
284
    <translation type="unfinished"></translation>
285 286 287
  </message>
  <message>
    <source>callStatsJitterBuffer</source>
288
    <translation>Jitter buferis</translation>
289 290 291
  </message>
  <message>
    <source>callStatsSentVideoDefinition</source>
292
    <translation>Išsiųsto vaizdo apibrėžimas</translation>
293 294 295
  </message>
  <message>
    <source>callStatsReceivedVideoDefinition</source>
296
    <translation>Gauto vaizdo apibrėžimas</translation>
297 298 299
  </message>
  <message>
    <source>iceStateNotActivated</source>
300
    <translation>Neaktyvuota</translation>
301 302 303 304 305 306 307
  </message>
  <message>
    <source>iceStateFailed</source>
    <translation>Nepavyko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>iceStateInProgress</source>
308
    <translation>Eigoje</translation>
309 310 311
  </message>
  <message>
    <source>iceStateReflexiveConnection</source>
312
    <translation type="unfinished"></translation>
313 314 315
  </message>
  <message>
    <source>iceStateHostConnection</source>
316
    <translation type="unfinished"></translation>
317 318 319
  </message>
  <message>
    <source>iceStateRelayConnection</source>
320
    <translation type="unfinished"></translation>
321 322 323
  </message>
  <message>
    <source>iceStateInvalid</source>
324
    <translation>Neteisinga</translation>
325 326 327
  </message>
  <message>
    <source>callErrorDeclined</source>
328
    <translation type="unfinished"></translation>
329 330 331
  </message>
  <message>
    <source>callErrorNotFound</source>
332
    <translation type="unfinished"></translation>
333 334 335
  </message>
  <message>
    <source>callErrorBusy</source>
336
    <translation type="unfinished"></translation>
337 338 339
  </message>
  <message>
    <source>callErrorNotAcceptable</source>
340
    <translation type="unfinished"></translation>
341 342 343
  </message>
  <message>
    <source>callStatsReceivedFramerate</source>
344
    <translation type="unfinished"></translation>
345 346 347
  </message>
  <message>
    <source>callStatsSentFramerate</source>
348
    <translation type="unfinished"></translation>
349 350 351 352 353 354 355 356 357 358
  </message>
</context>
<context>
  <name>CallSipAddress</name>
  <message>
    <source>cancel</source>
    <translation>ATSISAKYTI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>callSipAddressDescription</source>
359
    <translation>Pradėti naują skambutį.</translation>
360 361 362 363 364 365
  </message>
</context>
<context>
  <name>CallStatistics</name>
  <message>
    <source>audioStatsLabel</source>
366
    <translation>Garsas</translation>
367 368 369
  </message>
  <message>
    <source>videoStatsLabel</source>
370
    <translation>Vaizdas</translation>
371 372 373 374 375 376 377 378 379 380
  </message>
</context>
<context>
  <name>CallTransfer</name>
  <message>
    <source>cancel</source>
    <translation>ATSISAKYTI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>callTransferDescription</source>
381
    <translation type="unfinished"></translation>
382 383 384 385 386 387
  </message>
</context>
<context>
  <name>Calls</name>
  <message>
    <source>acceptAudioCall</source>
388
    <translation type="unfinished"></translation>
389 390 391
  </message>
  <message>
    <source>acceptVideoCall</source>
392
    <translation type="unfinished"></translation>
393 394 395
  </message>
  <message>
    <source>terminateCall</source>
396
    <translation type="unfinished"></translation>
397 398 399
  </message>
  <message>
    <source>resumeCall</source>
400
    <translation>PRATĘSTI SKAMBUTĮ</translation>
401 402 403
  </message>
  <message>
    <source>transferCall</source>
404
    <translation type="unfinished"></translation>
405 406
  </message>
  <message>
407
    <source>callPause</source>
408
    <translation>PRISTABDYTI SKAMBUTĮ</translation>
409 410 411 412 413 414
  </message>
</context>
<context>
  <name>CallsWindow</name>
  <message>
    <source>callsTitle</source>
415
    <translation>Skambučiai</translation>
416 417 418
  </message>
  <message>
    <source>acceptClosingDescription</source>
419
    <translation>Ar norite baigti visus skambučius?</translation>
420 421 422 423 424 425
  </message>
</context>
<context>
  <name>Chat</name>
  <message>
    <source>newMessagePlaceholder</source>
426
    <translation>Įrašykite savo žinutę</translation>
427 428 429
  </message>
  <message>
    <source>noFileTransferUrl</source>
430 431
    <translation>Nepavyko išsiųsti failą.
Nesukonfigūruotas serverio url.</translation>
432 433 434
  </message>
  <message>
    <source>isComposing</source>
435
    <translation>%1 rašo...</translation>
436 437 438 439 440
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cli</name>
  <message>
441
    <source>appCliDescription</source>
442
    <translation>Būdai valdyti %1 programą per komandų eilutę.</translation>
443 444 445
  </message>
  <message>
    <source>uriCommandLineSyntax</source>
446
    <translation type="unfinished"></translation>
447 448 449
  </message>
  <message>
    <source>cliCommandLineSyntax</source>
450
    <translation>%1 &quot;&lt;method&gt; ([&lt;argument&gt;=&lt;value&gt;]*)&quot;</translation>
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461
  </message>
  <message>
    <source>commandsName</source>
    <translation>komandų sąrašas :</translation>
  </message>
  <message>
    <source>showFunctionDescription</source>
    <translation>Rodyti pagrindinį programos langą.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>callFunctionDescription</source>
462
    <translation>Inicijuoti skambutį į sip adresą.</translation>
463 464 465
  </message>
  <message>
    <source>initiateConferenceFunctionDescription</source>
466
    <translation>Inicijuoti konferenciją</translation>
467 468 469
  </message>
  <message>
    <source>joinConferenceFunctionDescription</source>
470
    <translation type="unfinished"></translation>
471 472 473
  </message>
  <message>
    <source>joinConferenceAsFunctionDescription</source>
474
    <translation type="unfinished"></translation>
475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488
  </message>
</context>
<context>
  <name>CodecsViewer</name>
  <message>
    <source>codecMime</source>
    <translation>Pavadinimas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>codecEncoderDescription</source>
    <translation>Aprašas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>codecEncoderClockRate</source>
489
    <translation>Dažnis (Hz)</translation>
490 491 492
  </message>
  <message>
    <source>codecBitrate</source>
493
    <translation>Pralaidumas (Kbit/s)</translation>
494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507
  </message>
  <message>
    <source>codecRecvFmtp</source>
    <translation>Parametrai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>codecStatus</source>
    <translation>Būsena</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Conference</name>
  <message>
    <source>conferenceTitle</source>
508
    <translation>KONFERENCIJA</translation>
509 510 511 512 513 514
  </message>
</context>
<context>
  <name>ConferenceControls</name>
  <message>
    <source>conference</source>
515
    <translation>KONFERENCIJA</translation>
516 517 518 519 520 521
  </message>
</context>
<context>
  <name>ConferenceManager</name>
  <message>
    <source>conferenceManagerDescription</source>
522
    <translation>Tvarkykite savo konferencijos dalyvius.</translation>
523 524 525 526 527 528 529
  </message>
  <message>
    <source>cancel</source>
    <translation>ATSISAKYTI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>confirm</source>
530
    <translation>PRADĖTI</translation>
531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567
  </message>
</context>
<context>
  <name>ConfirmDialog</name>
  <message>
    <source>cancel</source>
    <translation>ATSISAKYTI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>confirm</source>
    <translation>PATVIRTINTI</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ContactEdit</name>
  <message>
    <source>removeContactDescription</source>
    <translation>Ar tikrai norite pašalinti šį kontaktą iš savo adresų knygos?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sipAccounts</source>
    <translation>SIP PASKYRA(-OS)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>address</source>
    <translation>ADRESAS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>emails</source>
    <translation>EL. PAŠTAS(-AI)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>webSites</source>
    <translation>SVETAINĖ(-S)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>avatarChooserTitle</source>
568
    <translation>Pasirinkite savo avatarą</translation>
569 570 571
  </message>
  <message>
    <source>companies</source>
572
    <translation>KOMPANIJOS</translation>
573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583
  </message>
  <message>
    <source>save</source>
    <translation>ĮRAŠYTI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>cancel</source>
    <translation>ATSISAKYTI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sipAccountsPlaceholder</source>
584
    <translation>SIP paskyra</translation>
585 586 587
  </message>
  <message>
    <source>companiesPlaceholder</source>
588
    <translation>Kompanija</translation>
589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614
  </message>
  <message>
    <source>emailsPlaceholder</source>
    <translation>El. paštas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>webSitesPlaceholder</source>
    <translation>Svetainė</translation>
  </message>
  <message>
    <source>street</source>
    <translation>Gatvė</translation>
  </message>
  <message>
    <source>postalCode</source>
    <translation>Pašto kodas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>country</source>
    <translation>Šalis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>locality</source>
    <translation>Vietovė</translation>
  </message>
  <message>
Ronan's avatar
Ronan committed
615
    <source>abortEditDescriptionText</source>
616
    <translation type="unfinished"></translation>
617 618 619 620 621 622
  </message>
</context>
<context>
  <name>Contacts</name>
  <message>
    <source>searchContactPlaceholder</source>
623
    <translation>Ieškoti kontakto</translation>
624 625 626
  </message>
  <message>
    <source>selectAllContacts</source>
627
    <translation>Visi</translation>
628 629 630
  </message>
  <message>
    <source>selectConnectedContacts</source>
631
    <translation>Prisijungę</translation>
632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657
  </message>
  <message>
    <source>addContact</source>
    <translation>PRIDĖTI KONTAKTĄ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>removeContactDescription</source>
    <translation>Ar tikrai norite pašalinti šį kontaktą iš savo adresų knygos?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Conversation</name>
  <message>
    <source>displayCallsAndMessages</source>
    <translation>VISKAS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>displayCalls</source>
    <translation>SKAMBUČIAI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>displayMessages</source>
    <translation>ŽINUTĖS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>removeAllEntriesDescription</source>
658
    <translation>Ar tikrai norite išvalyti šią istoriją?</translation>
659 660 661
  </message>
</context>
<context>
662
  <name>CreateAppSipAccount</name>
663
  <message>
664
    <source>createAppSipAccountDescription</source>
665
    <translation>Kaip norėtumėte susikurti savo paskyrą?</translation>
666 667
  </message>
  <message>
668
    <source>createAppSipAccountTitle</source>
669
    <translation>SUSIKURTI %1 PASKYRĄ</translation>
670 671 672
  </message>
  <message>
    <source>withPhoneNumber</source>
673
    <translation>NAUDOJANT TELEFONO NUMERĮ</translation>
674 675 676
  </message>
  <message>
    <source>withEmailAddress</source>
677
    <translation>NAUDOJANT EL. PAŠTO ADRESĄ</translation>
678 679 680
  </message>
</context>
<context>
681
  <name>CreateAppSipAccountWithEmail</name>
682
  <message>
683
    <source>createAppSipAccountTitle</source>
684
    <translation>SUSIKURTI %1 PASKYRĄ</translation>
685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703
  </message>
  <message>
    <source>confirmAction</source>
    <translation>SUKURTI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>usernameLabel</source>
    <translation>Naudotojo vardas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>emailLabel</source>
    <translation>El. paštas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>passwordLabel</source>
    <translation>Slaptažodis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>passwordConfirmationLabel</source>
704
    <translation>Pakartokite slaptažodį</translation>
705 706 707 708 709 710 711
  </message>
  <message>
    <source>passwordConfirmationError</source>
    <translation>Jūsų įvesti slaptažodžiai nesutampa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>quitWarning</source>
712
    <translation>Jūsų paskyra buvo sukurta, tačiau dar nebuvo patvirtinta. Ar tikrai norite išeiti iš šio rodinio?</translation>
713 714 715
  </message>
  <message>
    <source>displayNameLabel</source>
716
    <translation>Rodomas vardas (nebūtina)</translation>
717 718 719
  </message>
</context>
<context>
720
  <name>CreateAppSipAccountWithPhoneNumber</name>
721
  <message>
722
    <source>createAppSipAccountTitle</source>
723
    <translation>SUSIKURTI %1 PASKYRĄ</translation>
724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738
  </message>
  <message>
    <source>countryLabel</source>
    <translation>Šalis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>phoneNumberLabel</source>
    <translation>Telefono numeris</translation>
  </message>
  <message>
    <source>usernameLabel</source>
    <translation>Naudotojo vardas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>displayNameLabel</source>
739
    <translation>Rodomas vardas (nebūtina)</translation>
740 741 742 743 744 745 746
  </message>
  <message>
    <source>confirmAction</source>
    <translation>SUKURTI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>quitWarning</source>
747
    <translation type="unfinished">Jūsų paskyra buvo sukurta, tačiau dar nebuvo patvirtinta. Ar tikrai norite išeiti iš šio rodinio?</translation>
748 749 750 751 752 753 754 755 756 757
  </message>
</context>
<context>
  <name>DroppableTextArea</name>
  <message>
    <source>fileChooserTitle</source>
    <translation>Pasirinkite vieną ar daugiau failų</translation>
  </message>
  <message>
    <source>dropYourAttachment</source>
758
    <translation>Vilkite priedą</translation>
759 760 761
  </message>
  <message>
    <source>attachmentTooltip</source>
762
    <translation>Siųsti failą</translation>
763 764 765 766 767 768
  </message>
</context>
<context>
  <name>Event</name>
  <message>
    <source>incomingCall</source>
769
    <translation>Gaunamasis skambutis</translation>
770 771 772
  </message>
  <message>
    <source>outgoingCall</source>
773
    <translation>Išsiunčiamasis skambutis</translation>
774 775 776
  </message>
  <message>
    <source>declinedIncomingCall</source>
777
    <translation>Atmestas gaunamasis skambutis</translation>
778 779 780
  </message>
  <message>
    <source>declinedOutgoingCall</source>
781
    <translation>Atmestas išsiunčiamasis skambutis</translation>
782 783 784
  </message>
  <message>
    <source>endedCall</source>
785
    <translation>Nutrauktas skambutis</translation>
786 787 788
  </message>
  <message>
    <source>missedIncomingCall</source>
789
    <translation>Praleistas gaunamasis skambutis</translation>
790 791 792
  </message>
  <message>
    <source>missedOutgoingCall</source>
793
    <translation>Praleistas išsiunčiamasis skambutis</translation>
794 795 796 797 798 799
  </message>
</context>
<context>
  <name>FetchRemoteConfiguration</name>
  <message>
    <source>confirmAction</source>
800
    <translation>GAUTI</translation>
801 802 803
  </message>
  <message>
    <source>fetchRemoteConfigurationTitle</source>
804
    <translation>GAUTI NUOTOLINĘ KONFIGŪRACIJĄ</translation>
805 806 807
  </message>
  <message>
    <source>urlLabel</source>
808
    <translation>URL</translation>
809 810 811
  </message>
  <message>
    <source>remoteProvisioningError</source>
812
    <translation type="unfinished"></translation>
813 814 815
  </message>
  <message>
    <source>remoteProvisioningUpdateDescription</source>
816
    <translation>Yra būtina paleisti programą iš naujo. Ar norite tai atlikti dabar?</translation>
817 818 819 820 821 822
  </message>
</context>
<context>
  <name>Home</name>
  <message>
    <source>howToDescription</source>
823
    <translation>Reikia pagalbos kaip naudotis %1?</translation>
824 825 826
  </message>
  <message>
    <source>howToTitle</source>
827
    <translation>KAIP NAUDOTIS %1</translation>
828 829 830
  </message>
  <message>
    <source>inviteDescription</source>
831
    <translation>Pakvieskite savo draugus į %1.</translation>
832 833 834
  </message>
  <message>
    <source>inviteTitle</source>
835
    <translation>PAKVIESTI SAVO DRAUGUS</translation>
836 837 838
  </message>
  <message>
    <source>accountAssistantDescription</source>
839
    <translation>Susikurkite ar tvarkykite savo %1 paskyrą.</translation>
840 841 842
  </message>
  <message>
    <source>accountAssistantTitle</source>
843
    <translation>PASKYRŲ PAGELBIKLIS</translation>
844 845 846
  </message>
  <message>
    <source>assistantButton</source>
847
    <translation>PAGELBIKLIS</translation>
848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861
  </message>
  <message>
    <source>showTooltips</source>
    <translation>Rodyti paaiškinimus.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>inviteButton</source>
    <translation>PAKVIESTI</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Incall</name>
  <message>
    <source>acceptVideoDescription</source>
862
    <translation>Jūsų kontaktas norėtų įjungti vaizdą.</translation>
863 864 865
  </message>
  <message>
    <source>pendingRequestLabel</source>
866
    <translation>Palaukite, laukiama užklausa.</translation>
867 868 869
  </message>
  <message>
    <source>securedStringFormat</source>
870
    <translation>Skambutis yra šifruotas, naudojant: %1.</translation>
871 872 873
  </message>
  <message>
    <source>callNotSecured</source>
874
    <translation>Skambutis nėra šifruotas.</translation>
875 876 877
  </message>
  <message>
    <source>takeSnapshotLabel</source>
878
    <translation type="unfinished"></translation>
879 880 881
  </message>
  <message>
    <source>startRecordingLabel</source>
882
    <translation type="unfinished"></translation>
883 884 885
  </message>
  <message>
    <source>stopRecordingLabel</source>
886
    <translation type="unfinished"></translation>
887 888 889 890 891 892
  </message>
</context>
<context>
  <name>IncallFullscreenWindow</name>
  <message>
    <source>takeSnapshotLabel</source>
893
    <translation type="unfinished"></translation>
894 895 896
  </message>
  <message>
    <source>startRecordingLabel</source>
897
    <translation type="unfinished"></translation>
898 899 900
  </message>
  <message>
    <source>stopRecordingLabel</source>
901
    <translation type="unfinished"></translation>
902 903 904 905 906 907
  </message>
</context>
<context>
  <name>InviteFriends</name>
  <message>
    <source>enterEmailLabel</source>
908
    <translation>Draugo el. pašto adresas</translation>
909 910 911
  </message>
  <message>
    <source>messageLabel</source>
912
    <translation>Žinutė</translation>
913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923
  </message>
  <message>
    <source>cancel</source>
    <translation>ATSISAKYTI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>confirm</source>
    <translation>PATVIRTINTI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>inviteFriendsTitle</source>
924
    <translation>Pakviesti draugus</translation>
925 926 927
  </message>
  <message>
    <source>defaultMessage</source>
928
    <translation>%1 nori pakviesti jus į %2!</translation>
929 930 931
  </message>
  <message>
    <source>defaultSubject</source>
932
    <translation>%1 pakvietimas</translation>
933 934 935
  </message>
  <message>
    <source>forcedMessage</source>
936 937 938 939
    <translation>Atsisiųskite programą į savo kompiuterį ir skambinkite bei kalbėkitės su naudotojais nemokamai.

Spustelėkite čia: &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;%1&lt;/a&gt;
</translation>
940 941 942 943 944 945
  </message>
</context>
<context>
  <name>MainWindow</name>
  <message>
    <source>mainSearchBarPlaceholder</source>
946
    <translation>Ieškoti kontaktų, pradėti skambutį ar pokalbį...</translation>
947 948 949
  </message>
  <message>
    <source>homeEntry</source>
950
    <translation>PRADŽIA</translation>
951 952 953
  </message>
  <message>
    <source>contactsEntry</source>
954
    <translation>KONTAKTAI</translation>
955 956 957
  </message>
  <message>
    <source>autoAnswerStatus</source>
958
    <translation type="unfinished"></translation>
959 960 961
  </message>
  <message>
    <source>smartSearchBarTooltip</source>
962 963 964
    <translation>Naudokite išmaniąją paieškos juostą, norėdami tiesiogiai pradėti
garso ir vaizdo skambučius, siųsti žinutę ar pridėti naują kontaktą.
Tiesiog, įveskite savo draugo SIP adresą ar naudotojo vardą.</translation>
965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989
  </message>
</context>
<context>
  <name>MainWindowMenuBar</name>
  <message>
    <source>settings</source>
    <translation>Nuostatos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>about</source>
    <translation>Apie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>quit</source>
    <translation>Išeiti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ManageAccounts</name>
  <message>
    <source>ok</source>
    <translation>GERAI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>selectPresenceLabel</source>
990
    <translation type="unfinished"></translation>
991 992 993
  </message>
  <message>
    <source>selectAccountLabel</source>
994
    <translation>Aktyvi paskyra</translation>
995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004
  </message>
</context>
<context>
  <name>Message</name>
  <message>
    <source>menuCopy</source>
    <translation>Kopijuoti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>menuPlayMe</source>
1005
    <translation type="unfinished"></translation>
1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultimediaParameters</name>
  <message>
    <source>ok</source>
    <translation>GERAI</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Notifier</name>
  <message>
    <source>newVersionAvailable</source>
1019
    <translation>Yra prieinama nauja versija (%1)!</translation>
1020 1021 1022 1023 1024 1025
  </message>
  <message>
    <source>newFileMessage</source>
    <translation>Gautas naujas priedas!</translation>
  </message>
</context>
1026 1027 1028 1029
<context>
  <name>OnlineInstallerDialog</name>
  <message>
    <source>confirm</source>
1030
    <translation>PATVIRTINTI</translation>
1031 1032 1033
  </message>
  <message>
    <source>onlineInstallerExtractingDescription</source>
1034
    <translation>Išskleidžiama %1...</translation>
1035 1036 1037
  </message>
  <message>
    <source>onlineInstallerDownloadingDescription</source>
1038
    <translation>Atsiunčiama %1...</translation>
1039 1040 1041
  </message>
  <message>
    <source>onlineInstallerFinishedDescription</source>
1042
    <translation>Dabar, %1 yra įdiegta!</translation>
1043 1044 1045
  </message>
  <message>
    <source>onlineInstallerFailedDescription</source>
1046
    <translation>Nepavyko įdiegti %1!</translation>
1047 1048
  </message>
</context>
1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056
<context>
  <name>OutgoingMessage</name>
  <message>
    <source>messageError</source>
    <translation>Klaida</translation>
  </message>
  <message>
    <source>messageRead</source>
1057
    <translation>Perskaityta</translation>
1058 1059 1060
  </message>
  <message>
    <source>messageDelivered</source>
1061
    <translation>Pristatyta</translation>
1062 1063 1064 1065 1066 1067
  </message>
</context>
<context>
  <name>Presence</name>
  <message>
    <source>presenceOnline</source>
1068
    <translation>Pasiekiamas</translation>
1069 1070 1071
  </message>
  <message>
    <source>presenceBusy</source>
1072
    <translation>Užsiėmęs</translation>
1073 1074 1075
  </message>
  <message>
    <source>presenceDoNotDisturb</source>
1076
    <translation>Netrukdyti</translation>
1077 1078 1079
  </message>
  <message>
    <source>presenceOffline</source>
1080
    <translation>Atsijungęs</translation>
1081 1082 1083 1084 1085 1086
  </message>
</context>
<context>
  <name>SettingsAdvanced</name>
  <message>
    <source>logsTitle</source>
1087
    <translation>Žurnalai</translation>
1088 1089 1090
  </message>
  <message>
    <source>logsFolderLabel</source>
1091
    <translation>Žurnalų aplankas</translation>
1092 1093 1094
  </message>
  <message>
    <source>sendLogs</source>
1095
    <translation>SIŲSTI ŽURNALUS</translation>
1096 1097 1098
  </message>
  <message>
    <source>logsUploadUrlLabel</source>
1099
    <translation>Žurnalų įkėlimo serverio url</translation>
1100 1101 1102
  </message>
  <message>
    <source>logsUploadFailed</source>
1103
    <translation>Nepavyko įkelti žurnalų.</translation>
1104 1105 1106
  </message>
  <message>
    <source>logsEnabledLabel</source>
1107
    <translation>Žurnalai įjungti</translation>
1108 1109 1110
  </message>
  <message>
    <source>cleanLogs</source>
1111
    <translation>IŠVALYTI ŽURNALUS</translation>
1112 1113 1114
  </message>
  <message>
    <source>cleanLogsDescription</source>
1115 1116 1117 1118
    <translation>Ar tikrai norite pašalinti visus žurnalus?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>developerSettingsTitle</source>
1119
    <translation>Kūrėjo nustatymai</translation>
1120 1121 1122
  </message>
  <message>
    <source>developerSettingsEnabledLabel</source>
1123
    <translation>Įjungti kūrėjo nustatymus</translation>
1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133
  </message>
</context>
<context>
  <name>SettingsAudio</name>
  <message>
    <source>audioTitle</source>
    <translation>Garso parametrai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>playbackDeviceLabel</source>
1134
    <translation>Atkūrimo įrenginys</translation>
1135 1136 1137
  </message>
  <message>
    <source>captureDeviceLabel</source>
1138
    <translation type="unfinished"></translation>
1139 1140 1141
  </message>
  <message>
    <source>ringerDeviceLabel</source>
1142
    <translation type="unfinished"></translation>
1143 1144 1145
  </message>
  <message>
    <source>ringLabel</source>
1146
    <translation type="unfinished"></translation>
1147 1148 1149
  </message>
  <message>
    <source>echoCancellationLabel</source>
1150
    <translation>Įjungti aido malšinimą</translation>
1151 1152 1153 1154 1155
  </message>
  <message>
    <source>audioCodecsTitle</source>
    <translation>Garso kodekai</translation>
  </message>
1156 1157
  <message>
    <source>showAudioCodecsLabel</source>
1158
    <translation>Rodyti garso kodekus</translation>
1159
  </message>
1160 1161 1162 1163 1164
</context>
<context>
  <name>SettingsCallsChat</name>
  <message>
    <source>fileServerLabel</source>
1165
    <translation>Failų serveris</translation>
1166 1167 1168
  </message>
  <message>
    <source>encryptWithLimeLabel</source>
1169
    <translation>Šifruoti naudojant LIME</translation>
1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176
  </message>
  <message>
    <source>limeDisabled</source>
    <translation>Išjungta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>limeRequired</source>
1177
    <translation type="unfinished"></translation>
1178 1179 1180
  </message>
  <message>
    <source>limePreferred</source>
1181
    <translation type="unfinished"></translation>
1182 1183 1184
  </message>
  <message>
    <source>chatTitle</source>
1185
    <translation>Pokalbiai</translation>
1186 1187 1188
  </message>
  <message>
    <source>callsTitle</source>
1189
    <translation>Skambučiai</translation>
1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200
  </message>
  <message>
    <source>encryptionLabel</source>
    <translation>Šifravimas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>noEncryption</source>
    <translation>Nėra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>autoAnswerLabel</source>
1201
    <translation>Automatiškai atsiliepti</translation>
1202 1203 1204
  </message>
  <message>
    <source>autoAnswerDelayLabel</source>
1205
    <translation>Delsa (ms)</translation>
1206 1207 1208
  </message>
  <message>
    <source>autoAnswerWithVideoLabel</source>
1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>chatEnabledLabel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>callRecorderEnabledLabel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
1218
  </message>
1219
  <message>
1220
    <source>chatNotificationSoundEnabledLabel</source>
1221
    <translation>Įjungti pranešimų garsą</translation>
1222 1223 1224
  </message>
  <message>
    <source>chatNotificationSoundLabel</source>
1225
    <translation>Pranešimų garsas</translation>
1226
  </message>
1227 1228 1229 1230
  <message>
    <source>conferenceEnabledLabel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238
  <message>
    <source>contactsTitle</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>contactsEnabledLabel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
1239 1240 1241 1242
  <message>
    <source>muteMicrophoneEnabledLabel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
1243
  <message>
1244
    <source>outgoingCallsEnabledLabel</source>
1245 1246
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
1247 1248 1249 1250
  <message>
    <source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
1251 1252 1253 1254
  <message>
    <source>automaticallyRecordCallsLabel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
1255 1256 1257 1258
  <message>
    <source>keepCallsWindowInBackgroundLabel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
1259 1260 1261 1262
  <message>
    <source>callPauseEnabledLabel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
1263 1264 1265 1266 1267
</context>
<context>
  <name>SettingsNetwork</name>
  <message>
    <source>sendDtmfsLabel</source>
1268
    <translation type="unfinished"></translation>
1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275
  </message>
  <message>
    <source>allowIpV6Label</source>
    <translation>Leisti IPv6</translation>
  </message>
  <message>
    <source>transportTitle</source>
1276
    <translation>Perdavimas</translation>
1277 1278 1279
  </message>
  <message>
    <source>natAndFirewallTitle</source>
1280
    <translation>NAT ir užkarda</translation>
1281 1282 1283
  </message>
  <message>
    <source>enableIceLabel</source>
1284
    <translation>Įjungti ICE</translation>
1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335
  </message>
  <message>
    <source>