Commit 8d8fb551 authored by Ronan's avatar Ronan

chore(assets/languages): update languages

parent 2222366c
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
......@@ -305,7 +305,7 @@
</message>
<message>
<source>iceStateInProgress</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pågående</translation>
</message>
<message>
<source>iceStateReflexiveConnection</source>
......
......@@ -78,7 +78,7 @@
</message>
<message>
<source>restore</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kurtar</translation>
</message>
<message>
<source>quit</source>
......@@ -933,7 +933,10 @@ Sunucu url&apos;si yapılandırılmadı.</translation>
</message>
<message>
<source>forcedMessage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uygulamayı bilgisayarınıza indirin ve kullanıcıları ücretsiz olarak aramaya ve konuşmaya başlayın.
Buraya tıklayın: &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;%1&lt;/a&gt;
</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1013,7 +1016,7 @@ arkadaşınızın SIP adresini veya kullanıcı adını girin.</translation>
<name>Notifier</name>
<message>
<source>newVersionAvailable</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Yeni sürüm (%1) var!</translation>
</message>
<message>
<source>newFileMessage</source>
......@@ -1152,7 +1155,7 @@ arkadaşınızın SIP adresini veya kullanıcı adını girin.</translation>
</message>
<message>
<source>showAudioCodecsLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ses çözücüleri göster</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1223,39 +1226,39 @@ arkadaşınızın SIP adresini veya kullanıcı adını girin.</translation>
</message>
<message>
<source>conferenceEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Toplantıyı etkinleştir</translation>
</message>
<message>
<source>contactsTitle</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kişiler</translation>
</message>
<message>
<source>contactsEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kişileri etkinleştir</translation>
</message>
<message>
<source>muteMicrophoneEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mikrofonu kısmayı etkinleştir</translation>
</message>
<message>
<source>outgoingCallsEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Giden çağrıları ektinleştir</translation>
</message>
<message>
<source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Telefon numara takımını kendiliğinden göster</translation>
</message>
<message>
<source>automaticallyRecordCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Çağrıları kendiliğinden kaydet</translation>
</message>
<message>
<source>keepCallsWindowInBackgroundLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Çağrı pencerelerini arka planda tut</translation>
</message>
<message>
<source>callPauseEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Çağrı duraklatma etkin</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1378,11 +1381,11 @@ arkadaşınızın SIP adresini veya kullanıcı adını girin.</translation>
</message>
<message>
<source>showNetworkSettingsLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ağ ayarlarını göster</translation>
</message>
<message>
<source>generalTitle</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Genel</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1437,23 +1440,23 @@ arkadaşınızın SIP adresini veya kullanıcı adını girin.</translation>
</message>
<message>
<source>createAppSipAccountEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hesap oluşturmayı etkinleştir</translation>
</message>
<message>
<source>useAppSipAccountEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hesap kullanımını etkinleştir</translation>
</message>
<message>
<source>useOtherSipAccountEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Genel hesap kullanımını etkinleştir</translation>
</message>
<message>
<source>fetchRemoteConfigurationEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Yapılandırma almayı etkinleştir</translation>
</message>
<message>
<source>assistantSupportsPhoneNumbersLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Telefon numaralarını destekler</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1559,7 +1562,7 @@ arkadaşınızın SIP adresini veya kullanıcı adını girin.</translation>
</message>
<message>
<source>savedCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kaydedilen çağrılar klasörü</translation>
</message>
<message>
<source>languagesTitle</source>
......@@ -1646,7 +1649,7 @@ arkadaşınızın SIP adresini veya kullanıcı adını girin.</translation>
</message>
<message>
<source>showVideoCodecsLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Görüntü çözücüleri göster</translation>
</message>
</context>
<context>
......
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
......@@ -3,18 +3,18 @@
<name>About</name>
<message>
<source>ok</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>確定</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ActivateAppSipAccountWithEmail</name>
<message>
<source>activateAppSipAccount</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>啟用您的 %1 帳號</translation>
</message>
<message>
<source>confirmAction</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>啟用</translation>
</message>
<message>
<source>activationSteps</source>
......@@ -25,11 +25,11 @@
<name>ActivateAppSipAccountWithPhoneNumber</name>
<message>
<source>activateAppSipAccount</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>啟用您的 %1 帳號</translation>
</message>
<message>
<source>confirmAction</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>啟用</translation>
</message>
<message>
<source>activationSteps</source>
......@@ -56,15 +56,15 @@
</message>
<message>
<source>commandLineOptionConfigArg</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>檔案</translation>
</message>
<message>
<source>commandLineOptionHelp</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>顯示這個說明</translation>
</message>
<message>
<source>commandLineOptionVersion</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>顯示應用程式版本</translation>
</message>
<message>
<source>commandLineOptionCliHelp</source>
......@@ -1323,10 +1323,6 @@
<source>enabledPortHeader</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>enableTlsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>dscpFieldsTitle</source>
<translation type="unfinished"/>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment