Commit e3c20a47 authored by Ronan's avatar Ronan

chore(assets/languages): update languages

parent 0aec075a
......@@ -1240,6 +1240,14 @@
<source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>automaticallyRecordCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>keepCallsWindowInBackgroundLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SettingsNetwork</name>
......
......@@ -1240,6 +1240,14 @@
<source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>automaticallyRecordCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>keepCallsWindowInBackgroundLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SettingsNetwork</name>
......
......@@ -1240,6 +1240,14 @@
<source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>automaticallyRecordCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>keepCallsWindowInBackgroundLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SettingsNetwork</name>
......
......@@ -1240,6 +1240,14 @@
<source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>automaticallyRecordCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>keepCallsWindowInBackgroundLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SettingsNetwork</name>
......
......@@ -1236,6 +1236,18 @@
<source>outgoingCallsEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>automaticallyRecordCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>keepCallsWindowInBackgroundLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SettingsNetwork</name>
......
......@@ -1236,6 +1236,18 @@
<source>outgoingCallsEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>automaticallyRecordCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>keepCallsWindowInBackgroundLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SettingsNetwork</name>
......
......@@ -1236,6 +1236,18 @@
<source>outgoingCallsEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>automaticallyRecordCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>keepCallsWindowInBackgroundLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SettingsNetwork</name>
......
......@@ -1236,6 +1236,18 @@
<source>outgoingCallsEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>automaticallyRecordCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>keepCallsWindowInBackgroundLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SettingsNetwork</name>
......
......@@ -1236,6 +1236,18 @@
<source>outgoingCallsEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>automaticallyRecordCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>keepCallsWindowInBackgroundLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SettingsNetwork</name>
......
......@@ -1236,6 +1236,18 @@
<source>outgoingCallsEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>automaticallyRecordCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>keepCallsWindowInBackgroundLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SettingsNetwork</name>
......
......@@ -1236,6 +1236,18 @@
<source>outgoingCallsEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>automaticallyRecordCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>keepCallsWindowInBackgroundLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SettingsNetwork</name>
......
......@@ -1236,6 +1236,18 @@
<source>outgoingCallsEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>automaticallyRecordCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>keepCallsWindowInBackgroundLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SettingsNetwork</name>
......
......@@ -1236,6 +1236,18 @@
<source>outgoingCallsEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>automaticallyRecordCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>keepCallsWindowInBackgroundLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SettingsNetwork</name>
......
......@@ -1236,6 +1236,18 @@
<source>outgoingCallsEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>automaticallyRecordCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>keepCallsWindowInBackgroundLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SettingsNetwork</name>
......
......@@ -1236,6 +1236,18 @@
<source>outgoingCallsEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>automaticallyRecordCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>keepCallsWindowInBackgroundLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SettingsNetwork</name>
......
......@@ -78,7 +78,7 @@
</message>
<message>
<source>restore</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Atkurti</translation>
</message>
<message>
<source>quit</source>
......@@ -933,7 +933,10 @@ Nesukonfigūruotas serverio url.</translation>
</message>
<message>
<source>forcedMessage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Atsisiųskite programą į savo kompiuterį ir skambinkite bei kalbėkitės su naudotojais nemokamai.
Spustelėkite čia: &lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;%1&lt;/a&gt;
</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1013,7 +1016,7 @@ Tiesiog, įveskite savo draugo SIP adresą ar naudotojo vardą.</translation>
<name>Notifier</name>
<message>
<source>newVersionAvailable</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Yra prieinama nauja versija (%1)!</translation>
</message>
<message>
<source>newFileMessage</source>
......@@ -1152,7 +1155,7 @@ Tiesiog, įveskite savo draugo SIP adresą ar naudotojo vardą.</translation>
</message>
<message>
<source>showAudioCodecsLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rodyti garso kodekus</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1378,11 +1381,11 @@ Tiesiog, įveskite savo draugo SIP adresą ar naudotojo vardą.</translation>
</message>
<message>
<source>showNetworkSettingsLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rodyti tinklo nustatymus</translation>
</message>
<message>
<source>generalTitle</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bendra</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1437,11 +1440,11 @@ Tiesiog, įveskite savo draugo SIP adresą ar naudotojo vardą.</translation>
</message>
<message>
<source>createAppSipAccountEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įjungti paskyros sukūrimą</translation>
</message>
<message>
<source>useAppSipAccountEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įjungti paskyros naudojimą</translation>
</message>
<message>
<source>useOtherSipAccountEnabledLabel</source>
......@@ -1453,7 +1456,7 @@ Tiesiog, įveskite savo draugo SIP adresą ar naudotojo vardą.</translation>
</message>
<message>
<source>assistantSupportsPhoneNumbersLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Palaiko telefonų numerius</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1496,7 +1499,7 @@ Tiesiog, įveskite savo draugo SIP adresą ar naudotojo vardą.</translation>
</message>
<message>
<source>avpfEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Įjungti AVPF</translation>
</message>
<message>
<source>cancel</source>
......@@ -1646,7 +1649,7 @@ Tiesiog, įveskite savo draugo SIP adresą ar naudotojo vardą.</translation>
</message>
<message>
<source>showVideoCodecsLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rodyti vaizdo kodekus</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1812,7 +1815,7 @@ Tiesiog, įveskite savo draugo SIP adresą ar naudotojo vardą.</translation>
<name>linphone-utils</name>
<message>
<source>downloadCodecDescription</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ar norite atsisiųsti %1 (%2)?</translation>
</message>
</context>
</TS>
......@@ -1236,6 +1236,18 @@
<source>outgoingCallsEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>automaticallyRecordCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>keepCallsWindowInBackgroundLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SettingsNetwork</name>
......
......@@ -1236,6 +1236,18 @@
<source>outgoingCallsEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>automaticallyRecordCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>keepCallsWindowInBackgroundLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SettingsNetwork</name>
......
......@@ -1236,6 +1236,18 @@
<source>outgoingCallsEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>automaticallyRecordCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>keepCallsWindowInBackgroundLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SettingsNetwork</name>
......
......@@ -1236,6 +1236,18 @@
<source>outgoingCallsEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>automaticallyRecordCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>keepCallsWindowInBackgroundLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SettingsNetwork</name>
......
......@@ -1236,6 +1236,18 @@
<source>outgoingCallsEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>automaticallyRecordCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>keepCallsWindowInBackgroundLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SettingsNetwork</name>
......
......@@ -78,7 +78,7 @@
</message>
<message>
<source>restore</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Restaurar</translation>
</message>
<message>
<source>quit</source>
......@@ -1016,7 +1016,7 @@ o endereço SIP ou nome de usuário do seu amigo.</translation>
<name>Notifier</name>
<message>
<source>newVersionAvailable</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uma nova versão está disponível!</translation>
</message>
<message>
<source>newFileMessage</source>
......@@ -1155,7 +1155,7 @@ o endereço SIP ou nome de usuário do seu amigo.</translation>
</message>
<message>
<source>showAudioCodecsLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mostrar codecs de áudio</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1226,35 +1226,35 @@ o endereço SIP ou nome de usuário do seu amigo.</translation>
</message>
<message>
<source>conferenceEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Habilitar conferência</translation>
</message>
<message>
<source>contactsTitle</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Contatos</translation>
</message>
<message>
<source>contactsEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Habilitar contatos</translation>
</message>
<message>
<source>muteMicrophoneEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Habilitar o desligamento temporário do microfone</translation>
</message>
<message>
<source>outgoingCallsEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Habilitar chamadas de saída</translation>
</message>
<message>
<source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Exibir automaticamente o teclado do telefone </translation>
</message>
<message>
<source>automaticallyRecordCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gravar automaticamente as chamadas</translation>
</message>
<message>
<source>keepCallsWindowInBackgroundLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Manter as janelas de chamada em segundo plano</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1381,11 +1381,11 @@ o endereço SIP ou nome de usuário do seu amigo.</translation>
</message>
<message>
<source>showNetworkSettingsLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Exibir as configurações de rede</translation>
</message>
<message>
<source>generalTitle</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Geral</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1440,23 +1440,23 @@ o endereço SIP ou nome de usuário do seu amigo.</translation>
</message>
<message>
<source>createAppSipAccountEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Habilitar criação de contas</translation>
</message>
<message>
<source>useAppSipAccountEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Habilitar o uso de contas</translation>
</message>
<message>
<source>useOtherSipAccountEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Habilitar o uso de contas genéricas</translation>
</message>
<message>
<source>fetchRemoteConfigurationEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Habilitar a captura de configurações</translation>
</message>
<message>
<source>assistantSupportsPhoneNumbersLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Suporte a números de telefone</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1562,7 +1562,7 @@ o endereço SIP ou nome de usuário do seu amigo.</translation>
</message>
<message>
<source>savedCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pasta para chamadas salvas</translation>
</message>
<message>
<source>languagesTitle</source>
......@@ -1649,7 +1649,7 @@ o endereço SIP ou nome de usuário do seu amigo.</translation>
</message>
<message>
<source>showVideoCodecsLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Exibir codecs de vídeo</translation>
</message>
</context>
<context>
......
......@@ -1236,6 +1236,18 @@
<source>outgoingCallsEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>automaticallyRecordCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>keepCallsWindowInBackgroundLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SettingsNetwork</name>
......
......@@ -1236,6 +1236,18 @@
<source>outgoingCallsEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>automaticallyRecordCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>keepCallsWindowInBackgroundLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SettingsNetwork</name>
......
......@@ -1236,6 +1236,18 @@
<source>outgoingCallsEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>automaticallyRecordCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>keepCallsWindowInBackgroundLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SettingsNetwork</name>
......
......@@ -1236,6 +1236,18 @@
<source>outgoingCallsEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>automaticallyRecordCallsLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>keepCallsWindowInBackgroundLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>SettingsNetwork</name>
......
......@@ -1236,6 +1236,18 @@
<source>outgoingCallsEnabledLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>showTelKeypadAutomaticallyLabel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<source>automaticallyRecordCallsLabel</source>