cs.po 10.2 KB
Newer Older
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
# Czech translations for mediastreamer package.
# This file is distributed under the same license as the linphone package.
# Copyright (C) 2009 Simon Morlat (msgids)
# Klara Cihlarova <koty@seznam.cz>, 2005.
# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
#
# On hold → odložen
# Pause call → odložit hovor
# Resume call → obnovit hovor
# Transfer → přepojit
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mediastreamer 2.7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
17
"POT-Creation-Date: 2011-12-02 18:14+0100\n"
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
18 19 20 21 22 23 24 25 26
"PO-Revision-Date: 2011-02-14 16:41+0100\n"
"Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

27
#: ../src/alaw.c:144 ../src/alaw.c:162
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
28 29 30
msgid "ITU-G.711 alaw encoder"
msgstr "Kodér a-law ITU-G.711"

31
#: ../src/alaw.c:194 ../src/alaw.c:211
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
32 33 34
msgid "ITU-G.711 alaw decoder"
msgstr "Dekodér a-law ITU-G.711"

35
#: ../src/alsa.c:1014
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
36 37 38
msgid "Alsa sound source"
msgstr "Zdroj zvuku ALSA"

39
#: ../src/alsa.c:1117
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
40 41 42
msgid "Alsa sound output"
msgstr "Zvukový výstup ALSA"

43
#: ../src/aqsnd.c:1020
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
44 45 46
msgid "Sound capture filter for MacOS X Audio Queue Service"
msgstr "Filtr zachytávání zvuku přes MacOS X službu zvukové fronty"

47
#: ../src/aqsnd.c:1044
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
48 49 50
msgid "Sound playback filter for MacOS X Audio Queue Service"
msgstr "Filtr přehrávání zvuku přes MacOS X službu zvukové fronty"

51
#: ../src/dtmfgen.c:302 ../src/dtmfgen.c:321
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
msgid "DTMF generator"
msgstr "Generátor DTMF"

#: ../src/gsm.c:120 ../src/gsm.c:138
msgid "The GSM full-rate codec"
msgstr "Kodek plnopásmového GSM"

#: ../src/gsm.c:187 ../src/gsm.c:205
msgid "The GSM codec"
msgstr "GSM kodek"

63 64 65
#: ../src/macsnd.c:630
#, fuzzy
msgid "Sound capture filter for MacOS X Audio Unit"
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
66 67
msgstr "Filtr zachytávání zvuku přes MacOS X ovladače Core Audio"

68 69 70
#: ../src/macsnd.c:645
#, fuzzy
msgid "Sound playback filter for MacOS X Audio Unit"
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
71 72
msgstr "Filtr přehrávání zvuku přes MacOS X ovladače Core Audio"

73
#: ../src/msconf.c:784 ../src/msconf.c:802
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
74 75 76
msgid "A filter to make conferencing"
msgstr "Filtr pro vytváření konferencí"

77
#: ../src/msfileplayer.c:315 ../src/msfileplayer.c:333
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
78 79 80
msgid "Raw files and wav reader"
msgstr "Čtení syrových souborů a souborů WAV"

81
#: ../src/msfilerec.c:174 ../src/msfilerec.c:192 ../src/msfilerec_win.c:216
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
82 83 84 85
#: ../src/msfilerec_win.c:234
msgid "Wav file recorder"
msgstr "Nahrávání do souborů WAV"

86
#: ../src/msjoin.c:47 ../src/msjoin.c:65
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
87 88 89
msgid "A filter that send several inputs to one output."
msgstr "Filtr, který směšuje několik vstupů do jednoho výstupu."

90
#: ../src/msresample.c:181 ../src/msresample.c:199
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
91 92 93
msgid "Audio resampler"
msgstr "měnič frekvence"

94
#: ../src/msrtp.c:377 ../src/msrtp.c:396
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
95 96 97
msgid "RTP output filter"
msgstr "Filtr RTP výstupu"

98
#: ../src/msrtp.c:517 ../src/msrtp.c:535
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
99 100 101
msgid "RTP input filter"
msgstr "Filtr RTP vstupu"

102 103
#: ../src/msspeex.c:421 ../src/msspeex.c:439 ../src/msspeex.c:616
#: ../src/msspeex.c:635
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
msgid "The free and wonderful speex codec"
msgstr "Svobodný a úžasný kodek speex"

#: ../src/msvolume.c:527 ../src/msvolume.c:542
msgid "A filter that controls and measure sound volume"
msgstr "Filtr, který měří a řídí hlasitost zvuku"

#: ../src/msv4l.c:1012
msgid "A video4linux compatible source filter to stream pictures."
msgstr "Zdrojový filtr kompatibilní s Video4Linux proudující obrázky."

115
#: ../src/msv4l2.c:588
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
msgid "A filter to grab pictures from Video4Linux2-powered cameras"
msgstr "Filtr zachytávající obrázky z Video4Linux2 kamer"

#: ../src/nowebcam.c:1854
msgid "A filter that outputs a static image."
msgstr "Filtr, který vydává nehybný obrázek."

#: ../src/pixconv.c:129 ../src/pixconv.c:147
msgid "A pixel format converter"
msgstr "Převodník formátu pixelů"

#: ../src/sizeconv.c:202
msgid "A video size converter"
msgstr "Převaděč velikosti videa"

#: ../src/sizeconv.c:220
msgid "a small video size converter"
msgstr "Převaděč velikosti malých videí"

135
#: ../src/speexec.c:474 ../src/speexec.c:492
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
136 137 138
msgid "Echo canceller using speex library"
msgstr "Potlačení ozvěny prostřednictvím knihovny speex"

139
#: ../src/tee.c:81 ../src/tee.c:99
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
140 141 142
msgid "A filter that reads from input and copy to its multiple outputs."
msgstr "Filtr, který čte vstup a kopíruje ho více výstupů."

143
#: ../src/theora.c:376
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
144 145 146
msgid "The theora video encoder from xiph.org"
msgstr "Kodér videa do theory od xiph.org"

147
#: ../src/theora.c:394
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
148 149 150 151 152
msgid "The open-source and royalty-free 'theora' video codec from xiph.org"
msgstr ""
"Kodek pro video „theora“ od xiph.org, který má otevřený zdrojový kód a je "
"prostý licenčních poplatků"

153
#: ../src/theora.c:562 ../src/theora.c:580
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
154 155 156
msgid "The theora video decoder from xiph.org"
msgstr "Dekodér theora videa od xiph.org"

157
#: ../src/ulaw.c:147 ../src/ulaw.c:165
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
158 159 160
msgid "ITU-G.711 ulaw encoder"
msgstr "Kodér µ-law ITU-G.711"

161
#: ../src/ulaw.c:197 ../src/ulaw.c:215
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
msgid "ITU-G.711 ulaw decoder"
msgstr "Dekodér µ-law ITU-G.711"

#: ../src/videodec.c:713 ../src/videodec.c:729 ../src/videodec.c:812
#: ../src/videodec.c:828
msgid "A H.263 decoder using ffmpeg library"
msgstr "Dekodér H.263 používající knihovnu ffmpeg"

#: ../src/videodec.c:746
msgid "A MPEG4 decoder using ffmpeg library"
msgstr "Dekodér MPEG4 používající knihovnu ffmpeg"

#: ../src/videodec.c:762
msgid "A RTP/JPEG decoder using ffmpeg library"
msgstr "Dekodér RTP/JPEG používající knihovnu ffmpeg"

#: ../src/videodec.c:778
msgid "A MJPEG decoder using ffmpeg library"
msgstr "Dekodér MPEG používající knihovnu ffmpeg"

#: ../src/videodec.c:794
msgid "A snow decoder using ffmpeg library"
msgstr "Dekodér snow používající knihovnu ffmpeg"

186
#: ../src/videoenc.c:904 ../src/videoenc.c:986
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
187 188 189
msgid "A video H.263 encoder using ffmpeg library."
msgstr "Kodér H.263 používající knihovnu ffmpeg."

190
#: ../src/videoenc.c:920
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
191 192 193 194 195 196 197
msgid ""
"A video H.263 encoder using ffmpeg library. It is compliant with old RFC2190 "
"spec."
msgstr ""
"Kodér H.263 videa používající knihovnu ffmpeg. Vyhovuje staré specifikaci "
"RFC 2190."

198
#: ../src/videoenc.c:936 ../src/videoenc.c:1018
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
199 200 201
msgid "A video MPEG4 encoder using ffmpeg library."
msgstr "Kodér MPEG4 videa používající knihovnu ffmpeg."

202
#: ../src/videoenc.c:952
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
203 204 205
msgid "A video snow encoder using ffmpeg library."
msgstr "Kodér snow videa používající knihovnu ffmpeg."

206
#: ../src/videoenc.c:968
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
207 208 209
msgid "A RTP/MJPEG encoder using ffmpeg library."
msgstr "Kodér RTP/MJPEG používající knihovnu ffmpeg."

210
#: ../src/videoenc.c:1002
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
211 212 213 214 215 216
msgid ""
"A video H.263 encoder using ffmpeg library, compliant with old RFC2190 spec."
msgstr ""
"Kodér H.263 videa používající knihovnu ffmpeg, vyhovuje staré specifikaci "
"RFC 2190."

217
#: ../src/videoenc.c:1034
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
msgid ""
"The snow codec is royalty-free and is open-source. \n"
"It uses innovative techniques that makes it one of most promising video "
"codec. It is implemented within the ffmpeg project.\n"
"However it is under development, quite unstable and compatibility with other "
"versions cannot be guaranteed."
msgstr ""
"Kodek snow není zatížen poplatky a má otevřený zdrojový kód.\n"
"Využívá průkopnické techniky, které jej činí jedním z nejslibnějších video "
"kodeků. Je implementován v projektu ffmpeg.\n"
"Avšak stále se vyvíjí, je trochu nestabilní a kompatibilita s ostatními "
"verzemi není zaručena."

231
#: ../src/videoenc.c:1054
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
232 233 234
msgid "A MJPEG encoder using ffmpeg library."
msgstr "Kodér MJPEG používající knihovnu ffmpeg."

235
#: ../src/videoout.c:1028
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248
msgid "A SDL-based video display"
msgstr ""

#: ../src/wincevideods.c:969 ../src/wincevideods.c:987 ../src/winvideo.c:596
#: ../src/winvideo.c:614 ../src/winvideods.c:1385 ../src/winvideods.c:1403
msgid "A video4windows compatible source filter to stream pictures."
msgstr "Zdrojový filtr kompatibilní s video4windows proudující obrázky."

#: ../src/winvideo2.c:436 ../src/winvideo2.c:454
msgid "A video for windows (vfw.h) based source filter to grab pictures."
msgstr ""
"Zdrojový filtr založený na videu pro windows (vwf.h) pro zachytávání obrázků."

249
#: ../src/ice.c:1349 ../src/ice.c:1367
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
250 251 252
msgid "ICE filter"
msgstr "Filtr ICE"

253
#: ../src/void.c:35 ../src/void.c:52
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
254 255 256 257
msgid "A filter that trashes its input (useful for terminating some graphs)."
msgstr ""
"Filtr, který zahazuje svůj vstup (užitečné na zakončení některých grafů)."

258
#: ../src/equalizer.c:338 ../src/equalizer.c:356
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
259 260 261
msgid "Parametric sound equalizer."
msgstr "Parametrický ekvalizér zvuku."

262
#: ../src/msdscap-mingw.cc:1039
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
263 264 265 266 267 268 269
msgid "A webcam grabber based on directshow."
msgstr "Snímač kamer postavený na directshow."

#: ../src/drawdib-display.c:552 ../src/drawdib-display.c:570
msgid "A video display based on windows DrawDib api"
msgstr ""

270
#: ../src/audiomixer.c:296 ../src/audiomixer.c:315
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
271 272 273
msgid "A filter that mixes down 16 bit sample audio streams"
msgstr ""

274
#: ../src/chanadapt.c:110 ../src/chanadapt.c:128
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
275 276 277
msgid "A filter that converts from mono to stereo and vice versa."
msgstr ""

278
#: ../src/itc.c:98 ../src/itc.c:116 ../src/itc.c:198 ../src/itc.c:216
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
279 280 281
msgid "Inter ticker communication filter."
msgstr ""

282
#: ../src/extdisplay.c:64 ../src/extdisplay.c:81
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
283 284 285
msgid "A display filter sending the buffers to draw to the upper layer"
msgstr ""

286
#: ../src/msiounit.c:634
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
287 288 289
msgid "Sound capture filter for MacOS X Audio Unit Service"
msgstr ""

290
#: ../src/msiounit.c:648
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
291 292 293
msgid "Sound playback filter for MacOS X Audio Unit Service"
msgstr ""

294
#: ../src/x11video.c:529
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
295 296 297 298 299 300
msgid "A video display using X11+Xv"
msgstr ""

#. .id=
#. .name=
#. .text=
301
#: ../src/msandroid.cpp:516
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
302 303 304 305 306 307
msgid "Sound capture filter for Android"
msgstr ""

#. .id=
#. .name=
#. .text=
308
#: ../src/msandroid.cpp:826
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
309 310 311
msgid "Sound playback filter for Android"
msgstr ""

312
#: ../src/msandroidvideo.cpp:367
Simon Morlat's avatar
Simon Morlat committed
313 314
msgid "A filter that captures Android video."
msgstr ""
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325

#: ../src/vp8.c:350 ../src/vp8.c:366
#, fuzzy
msgid "A video VP8 encoder using libvpx library."
msgstr "Kodér MPEG4 videa používající knihovnu ffmpeg."

#~ msgid "Sound capture filter for OSS drivers"
#~ msgstr "Zvukový zachytávací filtr pro ovladače OSS"

#~ msgid "Sound playback filter for OSS drivers"
#~ msgstr "Zvukový přehrávací filtr pro ovladače OSS"