Commit cf65002f authored by Simon Morlat's avatar Simon Morlat
Browse files

add mising po directory !

parent e7ff20be
......@@ -26,4 +26,5 @@ mediastreamer.pc
mediastreamer2.spec
missing
stamp-h1
*.gmo
.intltool-merge-cache
Makefile
Makefile.in
Makefile.in.in
POTFILES
*.gmo
stamp-*
Makevars
Rules-quot
boldquot.sed
en@boldquot.header
en@quot.header
insert-header.sin
quot.sed
remove-potcdate.sin
2011-02-14 gettextize <bug-gnu-gettext@gnu.org>
* Makefile.in.in: New file, from gettext-0.18.1.
* boldquot.sed: New file, from gettext-0.18.1.
* en@boldquot.header: New file, from gettext-0.18.1.
* en@quot.header: New file, from gettext-0.18.1.
* insert-header.sin: New file, from gettext-0.18.1.
* quot.sed: New file, from gettext-0.18.1.
* remove-potcdate.sin: New file, from gettext-0.18.1.
* Rules-quot: New file, from gettext-0.18.1.
* POTFILES.in: New file.
fr it de ja es pl cs nl sv pt_BR hu ru zh_CN
# List of source files which contain translatable strings.
src/alaw.c
src/alsa.c
src/aqsnd.c
src/dtmfgen.c
src/gsm.c
src/macsnd.c
src/msconf.c
src/msfileplayer.c
src/msfilerec.c
src/msfilerec_win.c
src/msjoin.c
src/msresample.c
src/msrtp.c
src/msspeex.c
src/msvolume.c
src/msv4l.c
src/msv4l2.c
src/msv4m.m
src/nowebcam.c
src/oss.c
src/pixconv.c
src/sizeconv.c
src/speexec.c
src/tee.c
src/theora.c
src/ulaw.c
src/videodec.c
src/videoenc.c
src/videoout.c
src/wincevideods.c
src/winvideo.c
src/winvideods.c
src/winvideo2.c
src/ice.c
src/void.c
src/equalizer.c
src/msdscap-mingw.cc
src/drawdib-display.c
src/audiomixer.c
src/chanadapt.c
src/itc.c
src/extdisplay.c
src/msiounit.c
src/x11video.c
src/msandroid.cpp
src/msandroidvideo.cpp
# Czech translations for mediastreamer package.
# This file is distributed under the same license as the linphone package.
# Copyright (C) 2009 Simon Morlat (msgids)
# Klara Cihlarova <koty@seznam.cz>, 2005.
# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
#
# On hold → odložen
# Pause call → odložit hovor
# Resume call → obnovit hovor
# Transfer → přepojit
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mediastreamer 2.7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-02-14 16:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-02-14 16:41+0100\n"
"Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: ../src/alaw.c:149 ../src/alaw.c:167
msgid "ITU-G.711 alaw encoder"
msgstr "Kodér a-law ITU-G.711"
#: ../src/alaw.c:199 ../src/alaw.c:216
msgid "ITU-G.711 alaw decoder"
msgstr "Dekodér a-law ITU-G.711"
#: ../src/alsa.c:954
msgid "Alsa sound source"
msgstr "Zdroj zvuku ALSA"
#: ../src/alsa.c:1058
msgid "Alsa sound output"
msgstr "Zvukový výstup ALSA"
#: ../src/aqsnd.c:1008
msgid "Sound capture filter for MacOS X Audio Queue Service"
msgstr "Filtr zachytávání zvuku přes MacOS X službu zvukové fronty"
#: ../src/aqsnd.c:1032
msgid "Sound playback filter for MacOS X Audio Queue Service"
msgstr "Filtr přehrávání zvuku přes MacOS X službu zvukové fronty"
#: ../src/dtmfgen.c:292 ../src/dtmfgen.c:311
msgid "DTMF generator"
msgstr "Generátor DTMF"
#: ../src/gsm.c:120 ../src/gsm.c:138
msgid "The GSM full-rate codec"
msgstr "Kodek plnopásmového GSM"
#: ../src/gsm.c:187 ../src/gsm.c:205
msgid "The GSM codec"
msgstr "GSM kodek"
#: ../src/macsnd.c:1083
msgid "Sound capture filter for MacOS X Core Audio drivers"
msgstr "Filtr zachytávání zvuku přes MacOS X ovladače Core Audio"
#: ../src/macsnd.c:1098
msgid "Sound playback filter for MacOS X Core Audio drivers"
msgstr "Filtr přehrávání zvuku přes MacOS X ovladače Core Audio"
#: ../src/msconf.c:787 ../src/msconf.c:805
msgid "A filter to make conferencing"
msgstr "Filtr pro vytváření konferencí"
#: ../src/msfileplayer.c:317 ../src/msfileplayer.c:335
msgid "Raw files and wav reader"
msgstr "Čtení syrových souborů a souborů WAV"
#: ../src/msfilerec.c:175 ../src/msfilerec.c:193 ../src/msfilerec_win.c:216
#: ../src/msfilerec_win.c:234
msgid "Wav file recorder"
msgstr "Nahrávání do souborů WAV"
#: ../src/msjoin.c:50 ../src/msjoin.c:68
msgid "A filter that send several inputs to one output."
msgstr "Filtr, který směšuje několik vstupů do jednoho výstupu."
#: ../src/msresample.c:164 ../src/msresample.c:182
msgid "Audio resampler"
msgstr "měnič frekvence"
#: ../src/msrtp.c:374 ../src/msrtp.c:392
msgid "RTP output filter"
msgstr "Filtr RTP výstupu"
#: ../src/msrtp.c:510 ../src/msrtp.c:528
msgid "RTP input filter"
msgstr "Filtr RTP vstupu"
#: ../src/msspeex.c:365 ../src/msspeex.c:383 ../src/msspeex.c:553
#: ../src/msspeex.c:572
msgid "The free and wonderful speex codec"
msgstr "Svobodný a úžasný kodek speex"
#: ../src/msvolume.c:527 ../src/msvolume.c:542
msgid "A filter that controls and measure sound volume"
msgstr "Filtr, který měří a řídí hlasitost zvuku"
#: ../src/msv4l.c:1012
msgid "A video4linux compatible source filter to stream pictures."
msgstr "Zdrojový filtr kompatibilní s Video4Linux proudující obrázky."
#: ../src/msv4l2.c:554
msgid "A filter to grab pictures from Video4Linux2-powered cameras"
msgstr "Filtr zachytávající obrázky z Video4Linux2 kamer"
#: ../src/nowebcam.c:1854
msgid "A filter that outputs a static image."
msgstr "Filtr, který vydává nehybný obrázek."
#: ../src/oss.c:517
msgid "Sound capture filter for OSS drivers"
msgstr "Zvukový zachytávací filtr pro ovladače OSS"
#: ../src/oss.c:531
msgid "Sound playback filter for OSS drivers"
msgstr "Zvukový přehrávací filtr pro ovladače OSS"
#: ../src/pixconv.c:129 ../src/pixconv.c:147
msgid "A pixel format converter"
msgstr "Převodník formátu pixelů"
#: ../src/sizeconv.c:202
msgid "A video size converter"
msgstr "Převaděč velikosti videa"
#: ../src/sizeconv.c:220
msgid "a small video size converter"
msgstr "Převaděč velikosti malých videí"
#: ../src/speexec.c:281 ../src/speexec.c:299
msgid "Echo canceller using speex library"
msgstr "Potlačení ozvěny prostřednictvím knihovny speex"
#: ../src/tee.c:85 ../src/tee.c:103
msgid "A filter that reads from input and copy to its multiple outputs."
msgstr "Filtr, který čte vstup a kopíruje ho více výstupů."
#: ../src/theora.c:380
msgid "The theora video encoder from xiph.org"
msgstr "Kodér videa do theory od xiph.org"
#: ../src/theora.c:398
msgid "The open-source and royalty-free 'theora' video codec from xiph.org"
msgstr ""
"Kodek pro video „theora“ od xiph.org, který má otevřený zdrojový kód a je "
"prostý licenčních poplatků"
#: ../src/theora.c:566 ../src/theora.c:584
msgid "The theora video decoder from xiph.org"
msgstr "Dekodér theora videa od xiph.org"
#: ../src/ulaw.c:151 ../src/ulaw.c:169
msgid "ITU-G.711 ulaw encoder"
msgstr "Kodér µ-law ITU-G.711"
#: ../src/ulaw.c:201 ../src/ulaw.c:219
msgid "ITU-G.711 ulaw decoder"
msgstr "Dekodér µ-law ITU-G.711"
#: ../src/videodec.c:713 ../src/videodec.c:729 ../src/videodec.c:812
#: ../src/videodec.c:828
msgid "A H.263 decoder using ffmpeg library"
msgstr "Dekodér H.263 používající knihovnu ffmpeg"
#: ../src/videodec.c:746
msgid "A MPEG4 decoder using ffmpeg library"
msgstr "Dekodér MPEG4 používající knihovnu ffmpeg"
#: ../src/videodec.c:762
msgid "A RTP/JPEG decoder using ffmpeg library"
msgstr "Dekodér RTP/JPEG používající knihovnu ffmpeg"
#: ../src/videodec.c:778
msgid "A MJPEG decoder using ffmpeg library"
msgstr "Dekodér MPEG používající knihovnu ffmpeg"
#: ../src/videodec.c:794
msgid "A snow decoder using ffmpeg library"
msgstr "Dekodér snow používající knihovnu ffmpeg"
#: ../src/videoenc.c:908 ../src/videoenc.c:990
msgid "A video H.263 encoder using ffmpeg library."
msgstr "Kodér H.263 používající knihovnu ffmpeg."
#: ../src/videoenc.c:924
msgid ""
"A video H.263 encoder using ffmpeg library. It is compliant with old RFC2190 "
"spec."
msgstr ""
"Kodér H.263 videa používající knihovnu ffmpeg. Vyhovuje staré specifikaci "
"RFC 2190."
#: ../src/videoenc.c:940 ../src/videoenc.c:1022
msgid "A video MPEG4 encoder using ffmpeg library."
msgstr "Kodér MPEG4 videa používající knihovnu ffmpeg."
#: ../src/videoenc.c:956
msgid "A video snow encoder using ffmpeg library."
msgstr "Kodér snow videa používající knihovnu ffmpeg."
#: ../src/videoenc.c:972
msgid "A RTP/MJPEG encoder using ffmpeg library."
msgstr "Kodér RTP/MJPEG používající knihovnu ffmpeg."
#: ../src/videoenc.c:1006
msgid ""
"A video H.263 encoder using ffmpeg library, compliant with old RFC2190 spec."
msgstr ""
"Kodér H.263 videa používající knihovnu ffmpeg, vyhovuje staré specifikaci "
"RFC 2190."
#: ../src/videoenc.c:1038
msgid ""
"The snow codec is royalty-free and is open-source. \n"
"It uses innovative techniques that makes it one of most promising video "
"codec. It is implemented within the ffmpeg project.\n"
"However it is under development, quite unstable and compatibility with other "
"versions cannot be guaranteed."
msgstr ""
"Kodek snow není zatížen poplatky a má otevřený zdrojový kód.\n"
"Využívá průkopnické techniky, které jej činí jedním z nejslibnějších video "
"kodeků. Je implementován v projektu ffmpeg.\n"
"Avšak stále se vyvíjí, je trochu nestabilní a kompatibilita s ostatními "
"verzemi není zaručena."
#: ../src/videoenc.c:1058
msgid "A MJPEG encoder using ffmpeg library."
msgstr "Kodér MJPEG používající knihovnu ffmpeg."
#: ../src/videoout.c:933
msgid "A SDL-based video display"
msgstr ""
#: ../src/wincevideods.c:969 ../src/wincevideods.c:987 ../src/winvideo.c:596
#: ../src/winvideo.c:614 ../src/winvideods.c:1385 ../src/winvideods.c:1403
msgid "A video4windows compatible source filter to stream pictures."
msgstr "Zdrojový filtr kompatibilní s video4windows proudující obrázky."
#: ../src/winvideo2.c:436 ../src/winvideo2.c:454
msgid "A video for windows (vfw.h) based source filter to grab pictures."
msgstr ""
"Zdrojový filtr založený na videu pro windows (vwf.h) pro zachytávání obrázků."
#: ../src/ice.c:1353 ../src/ice.c:1371
msgid "ICE filter"
msgstr "Filtr ICE"
#: ../src/void.c:40 ../src/void.c:57
msgid "A filter that trashes its input (useful for terminating some graphs)."
msgstr ""
"Filtr, který zahazuje svůj vstup (užitečné na zakončení některých grafů)."
#: ../src/equalizer.c:343 ../src/equalizer.c:361
msgid "Parametric sound equalizer."
msgstr "Parametrický ekvalizér zvuku."
#: ../src/msdscap-mingw.cc:1038
msgid "A webcam grabber based on directshow."
msgstr "Snímač kamer postavený na directshow."
#: ../src/drawdib-display.c:552 ../src/drawdib-display.c:570
msgid "A video display based on windows DrawDib api"
msgstr ""
#: ../src/audiomixer.c:197 ../src/audiomixer.c:216
msgid "A filter that mixes down 16 bit sample audio streams"
msgstr ""
#: ../src/chanadapt.c:115 ../src/chanadapt.c:133
msgid "A filter that converts from mono to stereo and vice versa."
msgstr ""
#: ../src/itc.c:102 ../src/itc.c:120 ../src/itc.c:202 ../src/itc.c:220
msgid "Inter ticker communication filter."
msgstr ""
#: ../src/extdisplay.c:66 ../src/extdisplay.c:83
msgid "A display filter sending the buffers to draw to the upper layer"
msgstr ""
#: ../src/msiounit.c:622
msgid "Sound capture filter for MacOS X Audio Unit Service"
msgstr ""
#: ../src/msiounit.c:636
msgid "Sound playback filter for MacOS X Audio Unit Service"
msgstr ""
#: ../src/x11video.c:562
msgid "A video display using X11+Xv"
msgstr ""
#. .id=
#. .name=
#. .text=
#: ../src/msandroid.cpp:370
msgid "Sound capture filter for Android"
msgstr ""
#. .id=
#. .name=
#. .text=
#: ../src/msandroid.cpp:667
msgid "Sound playback filter for Android"
msgstr ""
#: ../src/msandroidvideo.cpp:134
msgid "A filter that captures Android video."
msgstr ""
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mediastreamer 2.7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-02-14 16:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-02-14 16:41+0100\n"
"Last-Translator: Jean-Jacques Sarton <jj.sarton@t-online.de>, Ursula Herles\n"
"Hartz <UAHartz@t-online.de>\n"
"Language-Team: Deutsch <de@li.org>\n"
"Language: de\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
#: ../src/alaw.c:149 ../src/alaw.c:167
msgid "ITU-G.711 alaw encoder"
msgstr ""
#: ../src/alaw.c:199 ../src/alaw.c:216
msgid "ITU-G.711 alaw decoder"
msgstr ""
#: ../src/alsa.c:954
msgid "Alsa sound source"
msgstr ""
#: ../src/alsa.c:1058
msgid "Alsa sound output"
msgstr ""
#: ../src/aqsnd.c:1008
msgid "Sound capture filter for MacOS X Audio Queue Service"
msgstr ""
#: ../src/aqsnd.c:1032
msgid "Sound playback filter for MacOS X Audio Queue Service"
msgstr ""
#: ../src/dtmfgen.c:292 ../src/dtmfgen.c:311
msgid "DTMF generator"
msgstr ""
#: ../src/gsm.c:120 ../src/gsm.c:138
msgid "The GSM full-rate codec"
msgstr ""
#: ../src/gsm.c:187 ../src/gsm.c:205
msgid "The GSM codec"
msgstr ""
#: ../src/macsnd.c:1083
msgid "Sound capture filter for MacOS X Core Audio drivers"
msgstr ""
#: ../src/macsnd.c:1098
msgid "Sound playback filter for MacOS X Core Audio drivers"
msgstr ""
#: ../src/msconf.c:787 ../src/msconf.c:805
msgid "A filter to make conferencing"
msgstr ""
#: ../src/msfileplayer.c:317 ../src/msfileplayer.c:335
msgid "Raw files and wav reader"
msgstr ""
#: ../src/msfilerec.c:175 ../src/msfilerec.c:193 ../src/msfilerec_win.c:216
#: ../src/msfilerec_win.c:234
msgid "Wav file recorder"
msgstr ""
#: ../src/msjoin.c:50 ../src/msjoin.c:68
msgid "A filter that send several inputs to one output."
msgstr ""
#: ../src/msresample.c:164 ../src/msresample.c:182
msgid "Audio resampler"
msgstr ""
#: ../src/msrtp.c:374 ../src/msrtp.c:392
msgid "RTP output filter"
msgstr ""
#: ../src/msrtp.c:510 ../src/msrtp.c:528
msgid "RTP input filter"
msgstr ""
#: ../src/msspeex.c:365 ../src/msspeex.c:383 ../src/msspeex.c:553
#: ../src/msspeex.c:572
msgid "The free and wonderful speex codec"
msgstr ""
#: ../src/msvolume.c:527 ../src/msvolume.c:542
msgid "A filter that controls and measure sound volume"
msgstr ""
#: ../src/msv4l.c:1012
msgid "A video4linux compatible source filter to stream pictures."
msgstr ""
#: ../src/msv4l2.c:554
msgid "A filter to grab pictures from Video4Linux2-powered cameras"
msgstr ""
#: ../src/nowebcam.c:1854
msgid "A filter that outputs a static image."
msgstr ""
#: ../src/pixconv.c:129 ../src/pixconv.c:147
msgid "A pixel format converter"
msgstr ""
#: ../src/sizeconv.c:202
msgid "A video size converter"
msgstr ""
#: ../src/sizeconv.c:220
msgid "a small video size converter"
msgstr ""
#: ../src/speexec.c:281 ../src/speexec.c:299
msgid "Echo canceller using speex library"
msgstr ""
#: ../src/tee.c:85 ../src/tee.c:103
msgid "A filter that reads from input and copy to its multiple outputs."
msgstr ""
#: ../src/theora.c:380
msgid "The theora video encoder from xiph.org"
msgstr ""
#: ../src/theora.c:398
msgid "The open-source and royalty-free 'theora' video codec from xiph.org"
msgstr ""
#: ../src/theora.c:566 ../src/theora.c:584
msgid "The theora video decoder from xiph.org"
msgstr ""
#: ../src/ulaw.c:151 ../src/ulaw.c:169
msgid "ITU-G.711 ulaw encoder"
msgstr ""
#: ../src/ulaw.c:201 ../src/ulaw.c:219
msgid "ITU-G.711 ulaw decoder"
msgstr ""
#: ../src/videodec.c:713 ../src/videodec.c:729 ../src/videodec.c:812
#: ../src/videodec.c:828
msgid "A H.263 decoder using ffmpeg library"
msgstr ""
#: ../src/videodec.c:746
msgid "A MPEG4 decoder using ffmpeg library"
msgstr ""
#: ../src/videodec.c:762
msgid "A RTP/JPEG decoder using ffmpeg library"
msgstr ""
#: ../src/videodec.c:778
msgid "A MJPEG decoder using ffmpeg library"
msgstr ""
#: ../src/videodec.c:794
msgid "A snow decoder using ffmpeg library"
msgstr ""
#: ../src/videoenc.c:908 ../src/videoenc.c:990
msgid "A video H.263 encoder using ffmpeg library."
msgstr ""
#: ../src/videoenc.c:924
msgid ""
"A video H.263 encoder using ffmpeg library. It is compliant with old RFC2190 "
"spec."
msgstr ""
#: ../src/videoenc.c:940 ../src/videoenc.c:1022
msgid "A video MPEG4 encoder using ffmpeg library."
msgstr ""
#: ../src/videoenc.c:956
msgid "A video snow encoder using ffmpeg library."
msgstr ""
#: ../src/videoenc.c:972
msgid "A RTP/MJPEG encoder using ffmpeg library."
msgstr ""
#: ../src/videoenc.c:1006
msgid ""
"A video H.263 encoder using ffmpeg library, compliant with old RFC2190 spec."
msgstr ""
#: ../src/videoenc.c:1038
msgid ""
"The snow codec is royalty-free and is open-source. \n"
"It uses innovative techniques that makes it one of most promising video "
"codec. It is implemented within the ffmpeg project.\n"
"However it is under development, quite unstable and compatibility with other "
"versions cannot be guaranteed."
msgstr ""
#: ../src/videoenc.c:1058
msgid "A MJPEG encoder using ffmpeg library."
msgstr ""
#: ../src/videoout.c:933
msgid "A SDL-based video display"
msgstr ""
#: ../src/wincevideods.c:969 ../src/wincevideods.c:987 ../src/winvideo.c:596
#: ../src/winvideo.c:614 ../src/winvideods.c:1385 ../src/winvideods.c:1403
msgid "A video4windows compatible source filter to stream pictures."
msgstr ""
#: ../src/winvideo2.c:436 ../src/winvideo2.c:454
msgid "A video for windows (vfw.h) based source filter to grab pictures."
msgstr ""
#: ../src/ice.c:1353 ../src/ice.c:1371
msgid "ICE filter"
msgstr ""
#: ../src/void.c:40 ../src/void.c:57
msgid "A filter that trashes its input (useful for terminating some graphs)."
msgstr ""
#: ../src/equalizer.c:343 ../src/equalizer.c:361
msgid "Parametric sound equalizer."
msgstr ""
#: ../src/msdscap-mingw.cc:1038
msgid "A webcam grabber based on directshow."
msgstr ""
#: ../src/drawdib-display.c:552 ../src/drawdib-display.c:570
msgid "A video display based on windows DrawDib api"
msgstr ""
#: ../src/audiomixer.c:197 ../src/audiomixer.c:216
msgid "A filter that mixes down 16 bit sample audio streams"
msgstr ""
#: ../src/chanadapt.c:115 ../src/chanadapt.c:133
msgid "A filter that converts from mono to stereo and vice versa."
msgstr ""