Commit e83722c7 authored by Simon Morlat's avatar Simon Morlat
Browse files

update german translation and run update-po

parent 7ce7d1b7
......@@ -14,7 +14,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mediastreamer 2.7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-02-14 16:41+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-02 18:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-02-14 16:41+0100\n"
"Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -24,31 +24,31 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: ../src/alaw.c:149 ../src/alaw.c:167
#: ../src/alaw.c:144 ../src/alaw.c:162
msgid "ITU-G.711 alaw encoder"
msgstr "Kodér a-law ITU-G.711"
#: ../src/alaw.c:199 ../src/alaw.c:216
#: ../src/alaw.c:194 ../src/alaw.c:211
msgid "ITU-G.711 alaw decoder"
msgstr "Dekodér a-law ITU-G.711"
#: ../src/alsa.c:954
#: ../src/alsa.c:1014
msgid "Alsa sound source"
msgstr "Zdroj zvuku ALSA"
#: ../src/alsa.c:1058
#: ../src/alsa.c:1117
msgid "Alsa sound output"
msgstr "Zvukový výstup ALSA"
#: ../src/aqsnd.c:1008
#: ../src/aqsnd.c:1020
msgid "Sound capture filter for MacOS X Audio Queue Service"
msgstr "Filtr zachytávání zvuku přes MacOS X službu zvukové fronty"
#: ../src/aqsnd.c:1032
#: ../src/aqsnd.c:1044
msgid "Sound playback filter for MacOS X Audio Queue Service"
msgstr "Filtr přehrávání zvuku přes MacOS X službu zvukové fronty"
#: ../src/dtmfgen.c:292 ../src/dtmfgen.c:311
#: ../src/dtmfgen.c:302 ../src/dtmfgen.c:321
msgid "DTMF generator"
msgstr "Generátor DTMF"
......@@ -60,45 +60,47 @@ msgstr "Kodek plnopásmového GSM"
msgid "The GSM codec"
msgstr "GSM kodek"
#: ../src/macsnd.c:1083
msgid "Sound capture filter for MacOS X Core Audio drivers"
#: ../src/macsnd.c:630
#, fuzzy
msgid "Sound capture filter for MacOS X Audio Unit"
msgstr "Filtr zachytávání zvuku přes MacOS X ovladače Core Audio"
#: ../src/macsnd.c:1098
msgid "Sound playback filter for MacOS X Core Audio drivers"
#: ../src/macsnd.c:645
#, fuzzy
msgid "Sound playback filter for MacOS X Audio Unit"
msgstr "Filtr přehrávání zvuku přes MacOS X ovladače Core Audio"
#: ../src/msconf.c:787 ../src/msconf.c:805
#: ../src/msconf.c:784 ../src/msconf.c:802
msgid "A filter to make conferencing"
msgstr "Filtr pro vytváření konferencí"
#: ../src/msfileplayer.c:317 ../src/msfileplayer.c:335
#: ../src/msfileplayer.c:315 ../src/msfileplayer.c:333
msgid "Raw files and wav reader"
msgstr "Čtení syrových souborů a souborů WAV"
#: ../src/msfilerec.c:175 ../src/msfilerec.c:193 ../src/msfilerec_win.c:216
#: ../src/msfilerec.c:174 ../src/msfilerec.c:192 ../src/msfilerec_win.c:216
#: ../src/msfilerec_win.c:234
msgid "Wav file recorder"
msgstr "Nahrávání do souborů WAV"
#: ../src/msjoin.c:50 ../src/msjoin.c:68
#: ../src/msjoin.c:47 ../src/msjoin.c:65
msgid "A filter that send several inputs to one output."
msgstr "Filtr, který směšuje několik vstupů do jednoho výstupu."
#: ../src/msresample.c:164 ../src/msresample.c:182
#: ../src/msresample.c:181 ../src/msresample.c:199
msgid "Audio resampler"
msgstr "měnič frekvence"
#: ../src/msrtp.c:374 ../src/msrtp.c:392
#: ../src/msrtp.c:377 ../src/msrtp.c:396
msgid "RTP output filter"
msgstr "Filtr RTP výstupu"
#: ../src/msrtp.c:510 ../src/msrtp.c:528
#: ../src/msrtp.c:517 ../src/msrtp.c:535
msgid "RTP input filter"
msgstr "Filtr RTP vstupu"
#: ../src/msspeex.c:365 ../src/msspeex.c:383 ../src/msspeex.c:553
#: ../src/msspeex.c:572
#: ../src/msspeex.c:421 ../src/msspeex.c:439 ../src/msspeex.c:616
#: ../src/msspeex.c:635
msgid "The free and wonderful speex codec"
msgstr "Svobodný a úžasný kodek speex"
......@@ -110,7 +112,7 @@ msgstr "Filtr, který měří a řídí hlasitost zvuku"
msgid "A video4linux compatible source filter to stream pictures."
msgstr "Zdrojový filtr kompatibilní s Video4Linux proudující obrázky."
#: ../src/msv4l2.c:554
#: ../src/msv4l2.c:588
msgid "A filter to grab pictures from Video4Linux2-powered cameras"
msgstr "Filtr zachytávající obrázky z Video4Linux2 kamer"
......@@ -118,14 +120,6 @@ msgstr "Filtr zachytávající obrázky z Video4Linux2 kamer"
msgid "A filter that outputs a static image."
msgstr "Filtr, který vydává nehybný obrázek."
#: ../src/oss.c:517
msgid "Sound capture filter for OSS drivers"
msgstr "Zvukový zachytávací filtr pro ovladače OSS"
#: ../src/oss.c:531
msgid "Sound playback filter for OSS drivers"
msgstr "Zvukový přehrávací filtr pro ovladače OSS"
#: ../src/pixconv.c:129 ../src/pixconv.c:147
msgid "A pixel format converter"
msgstr "Převodník formátu pixelů"
......@@ -138,33 +132,33 @@ msgstr "Převaděč velikosti videa"
msgid "a small video size converter"
msgstr "Převaděč velikosti malých videí"
#: ../src/speexec.c:281 ../src/speexec.c:299
#: ../src/speexec.c:474 ../src/speexec.c:492
msgid "Echo canceller using speex library"
msgstr "Potlačení ozvěny prostřednictvím knihovny speex"
#: ../src/tee.c:85 ../src/tee.c:103
#: ../src/tee.c:81 ../src/tee.c:99
msgid "A filter that reads from input and copy to its multiple outputs."
msgstr "Filtr, který čte vstup a kopíruje ho více výstupů."
#: ../src/theora.c:380
#: ../src/theora.c:376
msgid "The theora video encoder from xiph.org"
msgstr "Kodér videa do theory od xiph.org"
#: ../src/theora.c:398
#: ../src/theora.c:394
msgid "The open-source and royalty-free 'theora' video codec from xiph.org"
msgstr ""
"Kodek pro video „theora“ od xiph.org, který má otevřený zdrojový kód a je "
"prostý licenčních poplatků"
#: ../src/theora.c:566 ../src/theora.c:584
#: ../src/theora.c:562 ../src/theora.c:580
msgid "The theora video decoder from xiph.org"
msgstr "Dekodér theora videa od xiph.org"
#: ../src/ulaw.c:151 ../src/ulaw.c:169
#: ../src/ulaw.c:147 ../src/ulaw.c:165
msgid "ITU-G.711 ulaw encoder"
msgstr "Kodér µ-law ITU-G.711"
#: ../src/ulaw.c:201 ../src/ulaw.c:219
#: ../src/ulaw.c:197 ../src/ulaw.c:215
msgid "ITU-G.711 ulaw decoder"
msgstr "Dekodér µ-law ITU-G.711"
......@@ -189,11 +183,11 @@ msgstr "Dekodér MPEG používající knihovnu ffmpeg"
msgid "A snow decoder using ffmpeg library"
msgstr "Dekodér snow používající knihovnu ffmpeg"
#: ../src/videoenc.c:908 ../src/videoenc.c:990
#: ../src/videoenc.c:904 ../src/videoenc.c:986
msgid "A video H.263 encoder using ffmpeg library."
msgstr "Kodér H.263 používající knihovnu ffmpeg."
#: ../src/videoenc.c:924
#: ../src/videoenc.c:920
msgid ""
"A video H.263 encoder using ffmpeg library. It is compliant with old RFC2190 "
"spec."
......@@ -201,26 +195,26 @@ msgstr ""
"Kodér H.263 videa používající knihovnu ffmpeg. Vyhovuje staré specifikaci "
"RFC 2190."
#: ../src/videoenc.c:940 ../src/videoenc.c:1022
#: ../src/videoenc.c:936 ../src/videoenc.c:1018
msgid "A video MPEG4 encoder using ffmpeg library."
msgstr "Kodér MPEG4 videa používající knihovnu ffmpeg."
#: ../src/videoenc.c:956
#: ../src/videoenc.c:952
msgid "A video snow encoder using ffmpeg library."
msgstr "Kodér snow videa používající knihovnu ffmpeg."
#: ../src/videoenc.c:972
#: ../src/videoenc.c:968
msgid "A RTP/MJPEG encoder using ffmpeg library."
msgstr "Kodér RTP/MJPEG používající knihovnu ffmpeg."
#: ../src/videoenc.c:1006
#: ../src/videoenc.c:1002
msgid ""
"A video H.263 encoder using ffmpeg library, compliant with old RFC2190 spec."
msgstr ""
"Kodér H.263 videa používající knihovnu ffmpeg, vyhovuje staré specifikaci "
"RFC 2190."
#: ../src/videoenc.c:1038
#: ../src/videoenc.c:1034
msgid ""
"The snow codec is royalty-free and is open-source. \n"
"It uses innovative techniques that makes it one of most promising video "
......@@ -234,11 +228,11 @@ msgstr ""
"Avšak stále se vyvíjí, je trochu nestabilní a kompatibilita s ostatními "
"verzemi není zaručena."
#: ../src/videoenc.c:1058
#: ../src/videoenc.c:1054
msgid "A MJPEG encoder using ffmpeg library."
msgstr "Kodér MJPEG používající knihovnu ffmpeg."
#: ../src/videoout.c:933
#: ../src/videoout.c:1028
msgid "A SDL-based video display"
msgstr ""
......@@ -252,20 +246,20 @@ msgid "A video for windows (vfw.h) based source filter to grab pictures."
msgstr ""
"Zdrojový filtr založený na videu pro windows (vwf.h) pro zachytávání obrázků."
#: ../src/ice.c:1353 ../src/ice.c:1371
#: ../src/ice.c:1349 ../src/ice.c:1367
msgid "ICE filter"
msgstr "Filtr ICE"
#: ../src/void.c:40 ../src/void.c:57
#: ../src/void.c:35 ../src/void.c:52
msgid "A filter that trashes its input (useful for terminating some graphs)."
msgstr ""
"Filtr, který zahazuje svůj vstup (užitečné na zakončení některých grafů)."
#: ../src/equalizer.c:343 ../src/equalizer.c:361
#: ../src/equalizer.c:338 ../src/equalizer.c:356
msgid "Parametric sound equalizer."
msgstr "Parametrický ekvalizér zvuku."
#: ../src/msdscap-mingw.cc:1038
#: ../src/msdscap-mingw.cc:1039
msgid "A webcam grabber based on directshow."
msgstr "Snímač kamer postavený na directshow."
......@@ -273,48 +267,59 @@ msgstr "Snímač kamer postavený na directshow."
msgid "A video display based on windows DrawDib api"
msgstr ""
#: ../src/audiomixer.c:197 ../src/audiomixer.c:216
#: ../src/audiomixer.c:296 ../src/audiomixer.c:315
msgid "A filter that mixes down 16 bit sample audio streams"
msgstr ""
#: ../src/chanadapt.c:115 ../src/chanadapt.c:133
#: ../src/chanadapt.c:110 ../src/chanadapt.c:128
msgid "A filter that converts from mono to stereo and vice versa."
msgstr ""
#: ../src/itc.c:102 ../src/itc.c:120 ../src/itc.c:202 ../src/itc.c:220
#: ../src/itc.c:98 ../src/itc.c:116 ../src/itc.c:198 ../src/itc.c:216
msgid "Inter ticker communication filter."
msgstr ""
#: ../src/extdisplay.c:66 ../src/extdisplay.c:83
#: ../src/extdisplay.c:64 ../src/extdisplay.c:81
msgid "A display filter sending the buffers to draw to the upper layer"
msgstr ""
#: ../src/msiounit.c:622
#: ../src/msiounit.c:634
msgid "Sound capture filter for MacOS X Audio Unit Service"
msgstr ""
#: ../src/msiounit.c:636
#: ../src/msiounit.c:648
msgid "Sound playback filter for MacOS X Audio Unit Service"
msgstr ""
#: ../src/x11video.c:562
#: ../src/x11video.c:529
msgid "A video display using X11+Xv"
msgstr ""
#. .id=
#. .name=
#. .text=
#: ../src/msandroid.cpp:370
#: ../src/msandroid.cpp:516
msgid "Sound capture filter for Android"
msgstr ""
#. .id=
#. .name=
#. .text=
#: ../src/msandroid.cpp:667
#: ../src/msandroid.cpp:826
msgid "Sound playback filter for Android"
msgstr ""
#: ../src/msandroidvideo.cpp:134
#: ../src/msandroidvideo.cpp:367
msgid "A filter that captures Android video."
msgstr ""
#: ../src/vp8.c:350 ../src/vp8.c:366
#, fuzzy
msgid "A video VP8 encoder using libvpx library."
msgstr "Kodér MPEG4 videa používající knihovnu ffmpeg."
#~ msgid "Sound capture filter for OSS drivers"
#~ msgstr "Zvukový zachytávací filtr pro ovladače OSS"
#~ msgid "Sound playback filter for OSS drivers"
#~ msgstr "Zvukový přehrávací filtr pro ovladače OSS"
......@@ -6,43 +6,43 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mediastreamer 2.7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-02-14 16:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-10 01:58+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-02 18:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-11-27 21:36+0100\n"
"Last-Translator: Gerhard Stengel <gstengel@gmx.net>\n"
"Hartz <UAHartz@t-online.de>\n"
"Language-Team: German <kde-i18n-de@kde.org>\n"
"Language: de\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
"Hartz <UAHartz@t-online.de>\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
#: ../src/alaw.c:149 ../src/alaw.c:167
#: ../src/alaw.c:144 ../src/alaw.c:162
msgid "ITU-G.711 alaw encoder"
msgstr "ITU-G.711 alaw Encoder"
#: ../src/alaw.c:199 ../src/alaw.c:216
#: ../src/alaw.c:194 ../src/alaw.c:211
msgid "ITU-G.711 alaw decoder"
msgstr "ITU-G.711 alaw Dekoder"
#: ../src/alsa.c:954
#: ../src/alsa.c:1014
msgid "Alsa sound source"
msgstr "ALSA-Sound-Quelle"
#: ../src/alsa.c:1058
#: ../src/alsa.c:1117
msgid "Alsa sound output"
msgstr "ALSA-Sound-Ausgabe"
#: ../src/aqsnd.c:1008
#: ../src/aqsnd.c:1020
msgid "Sound capture filter for MacOS X Audio Queue Service"
msgstr "Sound-Aufnahmefilter für den Audio-Warteschlangendienst auf MacOS X"
#: ../src/aqsnd.c:1032
#: ../src/aqsnd.c:1044
msgid "Sound playback filter for MacOS X Audio Queue Service"
msgstr "Sound-Wiedergabefilter für den Audio-Warteschlangendienst auf MacOS X"
#: ../src/dtmfgen.c:292 ../src/dtmfgen.c:311
#: ../src/dtmfgen.c:302 ../src/dtmfgen.c:321
msgid "DTMF generator"
msgstr "DTMF-Generator"
......@@ -54,45 +54,45 @@ msgstr "Der Full-Rate-GSM-Codec"
msgid "The GSM codec"
msgstr "Der GSM-Codec"
#: ../src/macsnd.c:1083
msgid "Sound capture filter for MacOS X Core Audio drivers"
msgstr "Sound-Aufnahmefilter für die Core-Audio-Treiber auf MacOS X"
#: ../src/macsnd.c:630
msgid "Sound capture filter for MacOS X Audio Unit"
msgstr "Sound-Aufnahmefilter für die Audio-Einheit auf MacOS X"
#: ../src/macsnd.c:1098
msgid "Sound playback filter for MacOS X Core Audio drivers"
msgstr "Sound-Wiedergabefilter für die Core-Audio-Treiber auf MacOS X"
#: ../src/macsnd.c:645
msgid "Sound playback filter for MacOS X Audio Unit"
msgstr "Sound-Wiedergabefilter für die Audio-Einheit auf MacOS X"
#: ../src/msconf.c:787 ../src/msconf.c:805
#: ../src/msconf.c:784 ../src/msconf.c:802
msgid "A filter to make conferencing"
msgstr "Ein Filter zur Durchführung von Konferenzen"
#: ../src/msfileplayer.c:317 ../src/msfileplayer.c:335
#: ../src/msfileplayer.c:315 ../src/msfileplayer.c:333
msgid "Raw files and wav reader"
msgstr "Lesen von Roh- und WAV-Dateien"
#: ../src/msfilerec.c:175 ../src/msfilerec.c:193 ../src/msfilerec_win.c:216
#: ../src/msfilerec.c:174 ../src/msfilerec.c:192 ../src/msfilerec_win.c:216
#: ../src/msfilerec_win.c:234
msgid "Wav file recorder"
msgstr "Aufnahme von WAV-Dateien"
#: ../src/msjoin.c:50 ../src/msjoin.c:68
#: ../src/msjoin.c:47 ../src/msjoin.c:65
msgid "A filter that send several inputs to one output."
msgstr "Ein Filter, der mehrere Eingaben an eine Ausgabe sendet."
#: ../src/msresample.c:164 ../src/msresample.c:182
#: ../src/msresample.c:181 ../src/msresample.c:199
msgid "Audio resampler"
msgstr "Audio-Resampler"
#: ../src/msrtp.c:374 ../src/msrtp.c:392
#: ../src/msrtp.c:377 ../src/msrtp.c:396
msgid "RTP output filter"
msgstr "RTP-Ausgabefilter"
#: ../src/msrtp.c:510 ../src/msrtp.c:528
#: ../src/msrtp.c:517 ../src/msrtp.c:535
msgid "RTP input filter"
msgstr "RTP-Eingabefilter"
#: ../src/msspeex.c:365 ../src/msspeex.c:383 ../src/msspeex.c:553
#: ../src/msspeex.c:572
#: ../src/msspeex.c:421 ../src/msspeex.c:439 ../src/msspeex.c:616
#: ../src/msspeex.c:635
msgid "The free and wonderful speex codec"
msgstr "Der freie und herrliche Speex-Codec"
......@@ -104,7 +104,7 @@ msgstr "Ein Filter zur Steuerung und Messung der Lautstärke"
msgid "A video4linux compatible source filter to stream pictures."
msgstr "Ein mit Video4Linux kompatibler Quellfilter, um Bilder zu streamen."
#: ../src/msv4l2.c:554
#: ../src/msv4l2.c:588
msgid "A filter to grab pictures from Video4Linux2-powered cameras"
msgstr ""
"Ein Filter zur Aufzeichnung von durch Video4Linux2 unterstützten Kameras."
......@@ -125,33 +125,33 @@ msgstr "Ein Konverter für die Größe von Videos"
msgid "a small video size converter"
msgstr "Ein Konverter für die Größe von kleinen Videos"
#: ../src/speexec.c:281 ../src/speexec.c:299
#: ../src/speexec.c:474 ../src/speexec.c:492
msgid "Echo canceller using speex library"
msgstr "Echounterdrückung unter Verwendung der Speex-Bibliothek"
#: ../src/tee.c:85 ../src/tee.c:103
#: ../src/tee.c:81 ../src/tee.c:99
msgid "A filter that reads from input and copy to its multiple outputs."
msgstr ""
"Ein Filter, der aus einer Eingabe liest und auf viele Ausgaben kopiert."
#: ../src/theora.c:380
#: ../src/theora.c:376
msgid "The theora video encoder from xiph.org"
msgstr "Der Theora-Video-Encoder von xiph.org"
#: ../src/theora.c:398
#: ../src/theora.c:394
msgid "The open-source and royalty-free 'theora' video codec from xiph.org"
msgstr ""
"Der quelloffene und lizenzkostenfreie „Theora“-Video-Codec von xiph.org"
#: ../src/theora.c:566 ../src/theora.c:584
#: ../src/theora.c:562 ../src/theora.c:580
msgid "The theora video decoder from xiph.org"
msgstr "Der Theora-Video-Dekoder von xiph.org"
#: ../src/ulaw.c:151 ../src/ulaw.c:169
#: ../src/ulaw.c:147 ../src/ulaw.c:165
msgid "ITU-G.711 ulaw encoder"
msgstr "ITU-G.711 ulaw Encoder"
#: ../src/ulaw.c:201 ../src/ulaw.c:219
#: ../src/ulaw.c:197 ../src/ulaw.c:215
msgid "ITU-G.711 ulaw decoder"
msgstr "ITU-G.711 ulaw Dekoder"
......@@ -176,11 +176,11 @@ msgstr "Ein MJPEG-Dekoder, der die ffmpeg-Bibliothek verwendet"
msgid "A snow decoder using ffmpeg library"
msgstr "Ein Snow-Dekoder, der die ffmpeg-Bibliothek verwendet"
#: ../src/videoenc.c:908 ../src/videoenc.c:990
#: ../src/videoenc.c:904 ../src/videoenc.c:986
msgid "A video H.263 encoder using ffmpeg library."
msgstr "Ein H263-Video-Dekoder, der die ffmpeg-Bibliothek verwendet"
#: ../src/videoenc.c:924
#: ../src/videoenc.c:920
msgid ""
"A video H.263 encoder using ffmpeg library. It is compliant with old RFC2190 "
"spec."
......@@ -188,26 +188,26 @@ msgstr ""
"Ein H263-Video-Dekoder, der die ffmpeg-Bibliothek verwendet. Er erfüllt die "
"alte RFC2190-Spezifikation."
#: ../src/videoenc.c:940 ../src/videoenc.c:1022
#: ../src/videoenc.c:936 ../src/videoenc.c:1018
msgid "A video MPEG4 encoder using ffmpeg library."
msgstr "Ein MPEG4-Video-Encoder, der die ffmpeg-Bibliothek verwendet"
#: ../src/videoenc.c:956
#: ../src/videoenc.c:952
msgid "A video snow encoder using ffmpeg library."
msgstr "Ein Snow-Video-Encoder, der die ffmpeg-Bibliothek verwendet"
#: ../src/videoenc.c:972
#: ../src/videoenc.c:968
msgid "A RTP/MJPEG encoder using ffmpeg library."
msgstr "Ein RTP/MJPEG-Encoder, der die ffmpeg-Bibliothek verwendet"
#: ../src/videoenc.c:1006
#: ../src/videoenc.c:1002
msgid ""
"A video H.263 encoder using ffmpeg library, compliant with old RFC2190 spec."
msgstr ""
"Ein H263-Video-Encoder, der die ffmpeg-Bibliothek verwendet, der die alter "
"RFC2190-Spezifikation erfüllt."
#: ../src/videoenc.c:1038
#: ../src/videoenc.c:1034
msgid ""
"The snow codec is royalty-free and is open-source. \n"
"It uses innovative techniques that makes it one of most promising video "
......@@ -217,16 +217,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Der Snow-Codec ist lizenzkostenfrei und quelloffen.\n"
"Er nutzt innovative Techniken, die ihn zu einem der vielversprechendsten "
"Video-Codecs machen. "
"Er ist im Rahmen des ffmpeg-Projekts implementiert.\n"
"Video-Codecs machen. Er ist im Rahmen des ffmpeg-Projekts implementiert.\n"
"Jedoch ist er noch in der Entwicklung, ziemlich instabil und die "
"Kompatibilität mit anderen Versionen ist nicht gewährleistet."
#: ../src/videoenc.c:1058
#: ../src/videoenc.c:1054
msgid "A MJPEG encoder using ffmpeg library."
msgstr "Ein MJPEG-Encoder, der die ffmpeg-Bibliothek verwendet"
#: ../src/videoout.c:933
#: ../src/videoout.c:1028
msgid "A SDL-based video display"
msgstr "Eine SDL-basierte Video-Anzeige"
......@@ -241,19 +240,19 @@ msgstr ""
"Ein auf Video für Windows (vfw.h) basierender Quellfilter, um Bilder "
"aufzuzeichnen."
#: ../src/ice.c:1353 ../src/ice.c:1371
#: ../src/ice.c:1349 ../src/ice.c:1367
msgid "ICE filter"
msgstr "ICE-Filter"
#: ../src/void.c:40 ../src/void.c:57
#: ../src/void.c:35 ../src/void.c:52
msgid "A filter that trashes its input (useful for terminating some graphs)."
msgstr "Ein Filter, der seine Eingabe vernichtet"
#: ../src/equalizer.c:343 ../src/equalizer.c:361
#: ../src/equalizer.c:338 ../src/equalizer.c:356
msgid "Parametric sound equalizer."
msgstr "Parametrischer Sound-Equalizer"
#: ../src/msdscap-mingw.cc:1038
#: ../src/msdscap-mingw.cc:1039
msgid "A webcam grabber based on directshow."
msgstr "Ein auf Directshow basierender Webcam-Grabber"
......@@ -261,50 +260,59 @@ msgstr "Ein auf Directshow basierender Webcam-Grabber"
msgid "A video display based on windows DrawDib api"
msgstr "Eine Video-Anzeige basierend auf der Windows DrawDib-API"
#: ../src/audiomixer.c:197 ../src/audiomixer.c:216
#: ../src/audiomixer.c:296 ../src/audiomixer.c:315
msgid "A filter that mixes down 16 bit sample audio streams"
msgstr "Ein Filter, der 16-Bit-Sample Audio-Streams abmischt."
#: ../src/chanadapt.c:115 ../src/chanadapt.c:133
#: ../src/chanadapt.c:110 ../src/chanadapt.c:128
msgid "A filter that converts from mono to stereo and vice versa."
msgstr "Ein Filter, der von Mono nach Stereo und umgekehrt konvertiert."
#: ../src/itc.c:102 ../src/itc.c:120 ../src/itc.c:202 ../src/itc.c:220
#: ../src/itc.c:98 ../src/itc.c:116 ../src/itc.c:198 ../src/itc.c:216
msgid "Inter ticker communication filter."
msgstr "Filter für die Inter-Ticker-Kommunikation"
#: ../src/extdisplay.c:66 ../src/extdisplay.c:83
#: ../src/extdisplay.c:64 ../src/extdisplay.c:81
msgid "A display filter sending the buffers to draw to the upper layer"
msgstr ""
"Ein Anzeigefilter, der die Puffer sendet, um die oberste Schicht zu zeichnen"
#: ../src/msiounit.c:622
#: ../src/msiounit.c:634
msgid "Sound capture filter for MacOS X Audio Unit Service"
msgstr "Sound-Aufnahmefilter für den Audio-Unit-Dienst auf MacOS X"
#: ../src/msiounit.c:636
#: ../src/msiounit.c:648
msgid "Sound playback filter for MacOS X Audio Unit Service"
msgstr "Sound-Wiedergabefilter für den Audio-Unit-Dienst auf MacOS X"
#: ../src/x11video.c:562
#: ../src/x11video.c:529
msgid "A video display using X11+Xv"
msgstr "Eine Video-Anzeige, die X11 und Xv verwendet"
#. .id=
#. .name=
#. .text=
#: ../src/msandroid.cpp:370
#: ../src/msandroid.cpp:516
msgid "Sound capture filter for Android"
msgstr "Sound-Aufnahmefilter für Android"
#. .id=
#. .name=
#. .text=
#: ../src/msandroid.cpp:667
#: ../src/msandroid.cpp:826
msgid "Sound playback filter for Android"
msgstr "Sound-Wiedergabefilter für Android"
#: ../src/msandroidvideo.cpp:134
#: ../src/msandroidvideo.cpp:367
msgid "A filter that captures Android video."
msgstr "Ein Filter, der Android-Video aufzeichnet."
#: ../src/vp8.c:350 ../src/vp8.c:366
msgid "A video VP8 encoder using libvpx library."
msgstr "Ein VP8-Video-Encoder, der die libvpx-Bibliothek verwendet."
#~ msgid "Sound capture filter for MacOS X Core Audio drivers"
#~ msgstr "Sound-Aufnahmefilter für die Core-Audio-Treiber auf MacOS X"
#~ msgid "Sound playback filter for MacOS X Core Audio drivers"
#~ msgstr "Sound-Wiedergabefilter für die Core-Audio-Treiber auf MacOS X"
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mediastreamer 2.7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-02-14 16:41+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-02 18:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: elson Benitez <gnelson@inMail.sk>\n"
"Language-Team: es <es@li.org>\n"
......@@ -17,31 +17,31 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../src/alaw.c:149 ../src/alaw.c:167
#: ../src/alaw.c:144 ../src/alaw.c:162
msgid "ITU-G.711 alaw encoder"
msgstr ""
#: ../src/alaw.c:199 ../src/alaw.c:216
#: ../src/alaw.c:194 ../src/alaw.c:211
msgid "ITU-G.711 alaw decoder"
msgstr ""
#: ../src/alsa.c:954
#: ../src/alsa.c:1014
msgid "Alsa sound source"