• Scott LaVarnway's avatar
  vpx: [x86] add vpx_satd_avx2() · 8e602284
  Scott LaVarnway authored
  SSE2 instrinsic vs AVX2 intrinsic speed gains:
  blocksize  16: ~1.33
  blocksize  64: ~1.51
  blocksize 256: ~3.03
  blocksize 1024: ~3.71
  
  Change-Id: I79b28cba82d21f9dd765e79881aa16d24fd0cb58
  8e602284
Name
Last commit
Last update
build Loading commit data...
examples Loading commit data...
test Loading commit data...
third_party Loading commit data...
tools Loading commit data...
vp8 Loading commit data...
vp9 Loading commit data...
vpx Loading commit data...
vpx_dsp Loading commit data...
vpx_mem Loading commit data...
vpx_ports Loading commit data...
vpx_scale Loading commit data...
vpx_util Loading commit data...
.clang-format Loading commit data...
.gitattributes Loading commit data...
.gitignore Loading commit data...
.mailmap Loading commit data...
AUTHORS Loading commit data...
CHANGELOG Loading commit data...
LICENSE Loading commit data...
PATENTS Loading commit data...
README Loading commit data...
args.c Loading commit data...
args.h Loading commit data...
codereview.settings Loading commit data...
configure Loading commit data...
docs.mk Loading commit data...
examples.mk Loading commit data...
ivfdec.c Loading commit data...
ivfdec.h Loading commit data...
ivfenc.c Loading commit data...
ivfenc.h Loading commit data...
keywords.dox Loading commit data...
libs.doxy_template Loading commit data...
libs.mk Loading commit data...
mainpage.dox Loading commit data...
md5_utils.c Loading commit data...
md5_utils.h Loading commit data...
rate_hist.c Loading commit data...
rate_hist.h Loading commit data...
solution.mk Loading commit data...
tools.mk Loading commit data...
tools_common.c Loading commit data...
tools_common.h Loading commit data...
usage.dox Loading commit data...
usage_cx.dox Loading commit data...
usage_dx.dox Loading commit data...
video_common.h Loading commit data...
video_reader.c Loading commit data...
video_reader.h Loading commit data...
video_writer.c Loading commit data...
video_writer.h Loading commit data...
vpxdec.c Loading commit data...
vpxenc.c Loading commit data...
vpxenc.h Loading commit data...
vpxstats.c Loading commit data...
vpxstats.h Loading commit data...
warnings.c Loading commit data...
warnings.h Loading commit data...
webmdec.cc Loading commit data...
webmdec.h Loading commit data...
webmenc.cc Loading commit data...
webmenc.h Loading commit data...
y4menc.c Loading commit data...
y4menc.h Loading commit data...
y4minput.c Loading commit data...
y4minput.h Loading commit data...