Commit 0ed027e2 authored by smorlat's avatar smorlat
Browse files

update translations (it)

fix bug

git-svn-id: svn+ssh://svn.savannah.nongnu.org/linphone/trunk@721 3f6dc0c8-ddfe-455d-9043-3cd528dc4637
parent 480acde2
......@@ -1021,7 +1021,7 @@ static void linphone_gtk_configure_main_window(){
if (!linphone_gtk_can_manage_accounts())
gtk_widget_hide(linphone_gtk_get_widget(w,"run_assistant"));
if (update_check_menu){
gtk_widget_show(linphone_gtk_get_widget(w,"checkversion"));
gtk_widget_show(linphone_gtk_get_widget(w,"versioncheck"));
}
}
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: linphone-3.2.0-r659\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-09-29 11:24+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2009-10-16 15:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-09-21 21:44+0200\n"
"Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -19,8 +19,8 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: ../gtk-glade/support.c:50 ../gtk-glade/support.c:74
#: ../gtk-glade/support.c:103
#: ../gtk-glade/support.c:49 ../gtk-glade/support.c:73
#: ../gtk-glade/support.c:102
#, c-format
msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
msgstr "Nelze najít soubor s obrázkem: %s"
......@@ -52,12 +52,12 @@ msgid ""
"\\Program Files\\Linphone)"
msgstr ""
#: ../gtk-glade/main.c:662
#: ../gtk-glade/main.c:675
#, c-format
msgid "Incoming call from %s"
msgstr "Příchozí hovor od %s"
#: ../gtk-glade/main.c:694
#: ../gtk-glade/main.c:707
#, c-format
msgid ""
"%s would like to add you to his contact list.\n"
......@@ -70,27 +70,27 @@ msgstr ""
"do svého adresáře?\n"
"Odpovíte-li ne, tato osobo bude dočasně blokována."
#: ../gtk-glade/main.c:764
#: ../gtk-glade/main.c:777
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Please enter your password for username <i>%s</i>\n"
" at domain <i>%s</i>:"
msgstr "Prosím, zadejte svoje heslo pro doménu %s:"
#: ../gtk-glade/main.c:855
#: ../gtk-glade/main.c:871
msgid "Website link"
msgstr ""
#: ../gtk-glade/main.c:891
#: ../gtk-glade/main.c:907
msgid "Linphone - a video internet phone"
msgstr "Lipnhone – internetový videofon"
#: ../gtk-glade/main.c:910
#: ../gtk-glade/main.c:926
#, c-format
msgid "%s (Default)"
msgstr "%s (Výchozí)"
#: ../gtk-glade/main.c:1143
#: ../gtk-glade/main.c:1168
msgid "A free SIP video-phone"
msgstr "Volný SIP videofon"
......@@ -186,7 +186,7 @@ msgid "Spanish"
msgstr "španělština"
#: ../gtk-glade/propertybox.c:625
msgid "Brasilian Portugese"
msgid "Brazilian Portugese"
msgstr ""
#: ../gtk-glade/propertybox.c:626
......@@ -235,6 +235,10 @@ msgstr ""
"Na %s je dostupná novější verze.\n"
"Přejete si otevřít prohlížeč, abyste si ji mohli stáhnout?"
#: ../gtk-glade/update.c:91
msgid "You are running the lastest version."
msgstr ""
#: ../gtk-glade/buddylookup.c:66
msgid "Firstname, Lastname"
msgstr "První jméno, Poslední jméno"
......@@ -344,27 +348,36 @@ msgstr "Vytváření účtu"
msgid "Now ready !"
msgstr "Připraveno!"
#: ../gtk-glade/incall_view.c:97
#: ../gtk-glade/incall_view.c:98
msgid "<b>Calling...</b>"
msgstr "<b>Volá se…</b>"
#: ../gtk-glade/incall_view.c:121
#: ../gtk-glade/incall_view.c:122
msgid "<b>In call with</b>"
msgstr "<b>Hovor s</b>"
#: ../gtk-glade/incall_view.c:123
#: ../gtk-glade/incall_view.c:124
msgid "00::00::00"
msgstr "00:00:00"
#: ../gtk-glade/incall_view.c:137
#: ../gtk-glade/incall_view.c:140
#, c-format
msgid "%02i::%02i::%02i"
msgstr "%02i:%02i:%02i"
#: ../gtk-glade/incall_view.c:155
#: ../gtk-glade/incall_view.c:158
msgid "<b>Call ended.</b>"
msgstr "<b>Hovor skončil.</b>"
#: ../gtk-glade/incall_view.c:176
#, fuzzy
msgid "Unmute"
msgstr "Neomezená"
#: ../gtk-glade/incall_view.c:180 ../gtk-glade/main.glade.h:40
msgid "Mute"
msgstr "Ztlumit"
#: ../gtk-glade/loginframe.c:82
#, c-format
msgid "Please enter login information for %s"
......@@ -476,107 +489,107 @@ msgid "C"
msgstr "C"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:27
msgid "Check for updates"
msgstr ""
#: ../gtk-glade/main.glade.h:28
msgid "D"
msgstr "D"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:28
#: ../gtk-glade/main.glade.h:29
msgid "Default"
msgstr "Výchozí"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:29
#: ../gtk-glade/main.glade.h:30
msgid "Digits"
msgstr "Číslice"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:30
#: ../gtk-glade/main.glade.h:31
msgid "Duration"
msgstr "Délka"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:31
#: ../gtk-glade/main.glade.h:32
msgid "Duration:"
msgstr "Délka:"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:32
#: ../gtk-glade/main.glade.h:33
msgid "Enable self-view"
msgstr "Zobrazovat sám sebe"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:33
#: ../gtk-glade/main.glade.h:34
msgid "Enter username, phone number, or full sip address"
msgstr "Zadejte uživatelské jméno, telefonní číslo nebo plnou sipovou adresu"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:34
#: ../gtk-glade/main.glade.h:35
msgid "In call"
msgstr "Telefonuje se"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:35
#: ../gtk-glade/main.glade.h:36
msgid "Internet connection:"
msgstr "Připojení k Internetu:"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:36
#: ../gtk-glade/main.glade.h:37
msgid "Login information"
msgstr "Informace o přihlášení"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:37
#: ../gtk-glade/main.glade.h:38
msgid "Lookup:"
msgstr "Hledat:"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:38
#: ../gtk-glade/main.glade.h:39
msgid "Main view"
msgstr "Hlavní zobrazení"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:39
msgid "Mute"
msgstr "Ztlumit"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:40
#: ../gtk-glade/main.glade.h:41
msgid "My current identity:"
msgstr "Moje současná totožnost:"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:41
#: ../gtk-glade/main.glade.h:42
msgid "Password"
msgstr "Heslo"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:42
#: ../gtk-glade/main.glade.h:43
msgid "SIP address or phone number:"
msgstr "SIP adresa nebo telefonní číslo:"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:43
#: ../gtk-glade/main.glade.h:44
msgid "Show current call"
msgstr "Zobrazit současný hovor"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:44
#: ../gtk-glade/main.glade.h:45
msgid "Start call"
msgstr "Zahájit hovor"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:45
#: ../gtk-glade/main.glade.h:46
msgid "Terminate call"
msgstr "Ukončit hovor"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:46
#: ../gtk-glade/main.glade.h:47
msgid "Username"
msgstr "Uživatelské jméno"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:47
#: ../gtk-glade/main.glade.h:48
msgid "_Linphone"
msgstr "_Linphone"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:48
#: ../gtk-glade/main.glade.h:49
msgid "_Modes"
msgstr "Reži_my"
#: ../gtk-glade/main.glade.h:49
#: ../gtk-glade/main.glade.h:50
msgid "gtk-connect"
msgstr ""
#: ../gtk-glade/main.glade.h:50
#: ../gtk-glade/main.glade.h:51
msgid "gtk-find"
msgstr ""
#: ../gtk-glade/main.glade.h:51
#: ../gtk-glade/main.glade.h:52
msgid "in"
msgstr "ve"
# XXX: Dummy string. Make it not translatable or use real message
#: ../gtk-glade/main.glade.h:52
#: ../gtk-glade/main.glade.h:53
msgid "label"
msgstr ""
......@@ -620,12 +633,13 @@ msgstr ""
"hu: anonym\n"
#: ../gtk-glade/contact.glade.h:1
msgid "Allow this contact to see my presence status"
msgstr "Dovolit tomuto kontaktu, aby viděl můj stav přítomnosti"
#, fuzzy
msgid "<b>Contact information</b>"
msgstr "Informace o kontaktu"
#: ../gtk-glade/contact.glade.h:2
msgid "Contact information"
msgstr "Informace o kontaktu"
msgid "Allow this contact to see my presence status"
msgstr "Dovolit tomuto kontaktu, aby viděl můj stav přítomnosti"
#: ../gtk-glade/contact.glade.h:4
msgid "SIP Address"
......@@ -1049,59 +1063,59 @@ msgstr ""
"Zdá se, že váš počítač je připojen do IPv6 sítě. Standardně linphone používá "
"pouze IPv4. Prosím, změňte nastavení programu, pokud chcete používat IPv6."
#: ../coreapi/linphonecore.c:737
#: ../coreapi/linphonecore.c:739
msgid "Ready"
msgstr "Připraven."
#: ../coreapi/linphonecore.c:1012
#: ../coreapi/linphonecore.c:1014
msgid "Remote end seems to have disconnected, the call is going to be closed."
msgstr "Vzdálený konec se asi odpojil, hovor bude ukončen."
#: ../coreapi/linphonecore.c:1170
#: ../coreapi/linphonecore.c:1172
msgid "Looking for telephone number destination..."
msgstr "Vyhledává se umístění čísla…"
#: ../coreapi/linphonecore.c:1172
#: ../coreapi/linphonecore.c:1174
msgid "Could not resolve this number."
msgstr "Toto číslo nelze vyhledat."
#: ../coreapi/linphonecore.c:1237
#: ../coreapi/linphonecore.c:1239
msgid ""
"Could not parse given sip address. A sip url usually looks like sip:"
"user@domain"
msgstr ""
"Špatně zadaná SIP adresa. Adresa má mít tento formát <sip:uživatel@doména>"
#: ../coreapi/linphonecore.c:1338
#: ../coreapi/linphonecore.c:1340
msgid "Sorry, having multiple simultaneous calls is not supported yet !"
msgstr "Promiňte, vedení více současných hovorů není podporováno!"
#: ../coreapi/linphonecore.c:1385
#: ../coreapi/linphonecore.c:1387
msgid "Contacting"
msgstr "Kontaktuji"
#: ../coreapi/linphonecore.c:1400
#: ../coreapi/linphonecore.c:1402
msgid "could not call"
msgstr "Nelze volat."
#: ../coreapi/linphonecore.c:1785 ../coreapi/exevents.c:50
#: ../coreapi/linphonecore.c:1787 ../coreapi/exevents.c:50
msgid "Connected."
msgstr "Připojeno."
#: ../coreapi/linphonecore.c:1811
#: ../coreapi/linphonecore.c:1813
msgid "Call ended"
msgstr "Hovor skončil."
#: ../coreapi/linphonecore.c:2173
#: ../coreapi/linphonecore.c:2175
msgid "No nat/firewall address supplied !"
msgstr "Žádná adresa NATu/firewallu nebyla zadána!"
#: ../coreapi/linphonecore.c:2185 ../coreapi/linphonecore.c:2197
#: ../coreapi/linphonecore.c:2187 ../coreapi/linphonecore.c:2199
#, c-format
msgid "Invalid nat address '%s' : %s"
msgstr "Neplatná adresa NATu '%s': '%s"
#: ../coreapi/misc.c:132
#: ../coreapi/misc.c:134
msgid ""
"Your computer appears to be using ALSA sound drivers.\n"
"This is the best choice. However the pcm oss emulation module\n"
......@@ -1113,7 +1127,7 @@ msgstr ""
"oss, který chybí. Prosím zadejte jako uživatel root příkaz\n"
"'modprobe snd-pcm-oss', kterým modul zavede."
#: ../coreapi/misc.c:135
#: ../coreapi/misc.c:137
msgid ""
"Your computer appears to be using ALSA sound drivers.\n"
"This is the best choice. However the mixer oss emulation module\n"
......@@ -1125,7 +1139,7 @@ msgstr ""
"oss, který chybí. Prosím zadejte jako uživatel root příkaz\n"
"'modprobe snd-mixer-oss', kterým modul zavede."
#: ../coreapi/misc.c:594
#: ../coreapi/misc.c:610
msgid "Stun lookup in progress..."
msgstr "Hledá se adresa pomocí STUN…"
......@@ -1200,21 +1214,21 @@ msgstr ""
msgid "Early media."
msgstr "Časná média."
#: ../coreapi/exevents.c:960
#: ../coreapi/exevents.c:972
#, c-format
msgid "Registration on %s failed: %s"
msgstr "Registrace na %s selhala: %s"
#: ../coreapi/exevents.c:960
#: ../coreapi/exevents.c:972
msgid "no response timeout"
msgstr "odpověď nedorazila včas"
#: ../coreapi/exevents.c:986
#: ../coreapi/exevents.c:998
#, c-format
msgid "Registration on %s successful."
msgstr "Registrace na %s byla úspěšná."
#: ../coreapi/exevents.c:987
#: ../coreapi/exevents.c:999
#, fuzzy, c-format
msgid "Unregistration on %s done."
msgstr "Registrace na %s byla úspěšná."
......@@ -1333,11 +1347,11 @@ msgstr "Zdroj zvuku ALSA"
msgid "Alsa sound output"
msgstr "Zvukový výstup ALSA"
#: ../mediastreamer2/src/aqsnd.c:599
#: ../mediastreamer2/src/aqsnd.c:891
msgid "Sound capture filter for MacOS X Audio Queue Service"
msgstr "Filtr zachytávání zvuku přes MacOS X službu zvukové fronty"
#: ../mediastreamer2/src/aqsnd.c:613
#: ../mediastreamer2/src/aqsnd.c:915
msgid "Sound playback filter for MacOS X Audio Queue Service"
msgstr "Filtr přehrávání zvuku přes MacOS X službu zvukové fronty"
......@@ -1393,8 +1407,8 @@ msgstr "Filtr RTP výstupu"
msgid "RTP input filter"
msgstr "Filtr RTP vstupu"
#: ../mediastreamer2/src/msspeex.c:358 ../mediastreamer2/src/msspeex.c:376
#: ../mediastreamer2/src/msspeex.c:503 ../mediastreamer2/src/msspeex.c:521
#: ../mediastreamer2/src/msspeex.c:359 ../mediastreamer2/src/msspeex.c:377
#: ../mediastreamer2/src/msspeex.c:504 ../mediastreamer2/src/msspeex.c:522
msgid "The free and wonderful speex codec"
msgstr "Svobodný a úžasný kodek speex"
......@@ -1464,28 +1478,33 @@ msgstr "Kodér µ-law ITU-G.711"
msgid "ITU-G.711 ulaw decoder"
msgstr "Dekodér µ-law ITU-G.711"
#: ../mediastreamer2/src/videodec.c:302 ../mediastreamer2/src/videodec.c:318
#: ../mediastreamer2/src/videodec.c:385 ../mediastreamer2/src/videodec.c:401
#: ../mediastreamer2/src/videodec.c:655 ../mediastreamer2/src/videodec.c:671
#: ../mediastreamer2/src/videodec.c:754 ../mediastreamer2/src/videodec.c:770
msgid "A H.263 decoder using ffmpeg library"
msgstr "Dekodér H.263 používající knihovnu ffmpeg"
#: ../mediastreamer2/src/videodec.c:335
#: ../mediastreamer2/src/videodec.c:688
msgid "A MPEG4 decoder using ffmpeg library"
msgstr "Dekodér MPEG4 používající knihovnu ffmpeg"
#: ../mediastreamer2/src/videodec.c:351
#: ../mediastreamer2/src/videodec.c:704
#, fuzzy
msgid "A RTP/JPEG decoder using ffmpeg library"
msgstr "Dekodér MPEG používající knihovnu ffmpeg"
#: ../mediastreamer2/src/videodec.c:720
msgid "A MJPEG decoder using ffmpeg library"
msgstr "Dekodér MPEG používající knihovnu ffmpeg"
#: ../mediastreamer2/src/videodec.c:367
#: ../mediastreamer2/src/videodec.c:736
msgid "A snow decoder using ffmpeg library"
msgstr "Dekodér snow používající knihovnu ffmpeg"
#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:604 ../mediastreamer2/src/videoenc.c:670
#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:840 ../mediastreamer2/src/videoenc.c:922
msgid "A video H.263 encoder using ffmpeg library."
msgstr "Kodér H.263 používající knihovnu ffmpeg."
#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:620
#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:856
msgid ""
"A video H.263 encoder using ffmpeg library. It is compliant with old RFC2190 "
"spec."
......@@ -1493,22 +1512,27 @@ msgstr ""
"Kodér H.263 videa používající knihovnu ffmpeg. Vyhovuje staré specifikaci "
"RFC 2190."
#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:636 ../mediastreamer2/src/videoenc.c:702
#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:872 ../mediastreamer2/src/videoenc.c:954
msgid "A video MPEG4 encoder using ffmpeg library."
msgstr "Kodér MPEG4 videa používající knihovnu ffmpeg."
#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:652
#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:888
msgid "A video snow encoder using ffmpeg library."
msgstr "Kodér snow videa používající knihovnu ffmpeg."
#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:686
#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:904
#, fuzzy
msgid "A RTP/MJPEG encoder using ffmpeg library."
msgstr "Dekodér MPEG používající knihovnu ffmpeg"
#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:938
msgid ""
"A video H.263 encoder using ffmpeg library, compliant with old RFC2190 spec."
msgstr ""
"Kodér H.263 videa používající knihovnu ffmpeg, vyhovuje staré specifikaci "
"RFC 2190."
#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:718
#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:970
msgid ""
"The snow codec is royalty-free and is open-source. \n"
"It uses innovative techniques that makes it one of most promising video "
......@@ -1522,7 +1546,12 @@ msgstr ""
"Avšak stále se vyvíjí, je trochu nestabilní a kompatibilita s ostatními "
"verzemi není zaručena."
#: ../mediastreamer2/src/videoout.c:905 ../mediastreamer2/src/videoout.c:923
#: ../mediastreamer2/src/videoenc.c:990
#, fuzzy
msgid "A MJPEG encoder using ffmpeg library."
msgstr "Dekodér MPEG používající knihovnu ffmpeg"
#: ../mediastreamer2/src/videoout.c:974 ../mediastreamer2/src/videoout.c:992
msgid "A generic video display"
msgstr "Obecné zobrazování videa"
......@@ -1539,7 +1568,7 @@ msgid "A video for windows (vfw.h) based source filter to grab pictures."
msgstr ""
"Zdrojový filtr založený na videu pro windows (vwf.h) pro zachytávání obrázků."
#: ../mediastreamer2/src/ice.c:1353 ../mediastreamer2/src/ice.c:1371
#: ../mediastreamer2/src/ice.c:1349 ../mediastreamer2/src/ice.c:1367
msgid "ICE filter"
msgstr "Filtr ICE"
......@@ -1934,9 +1963,6 @@ msgstr "Snímač kamer postavený na directshow."
#~ msgid "Text:"
#~ msgstr "Text:"
#~ msgid "Unlimited"
#~ msgstr "Neomezená"
#~ msgid "The caller asks for resource reservation. Do you agree ?"
#~ msgstr "Volající žádá o rezervaci zdrojů. Souhlasíte?"
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: linphone 0.7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-09-29 11:24+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2009-10-16 15:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-05-23 17:51-0400\n"
"Last-Translator: Jean-Jacques Sarton <jj.sarton@t-online.de>, Ursula Herles-"
"Hartz <UAHartz@t-online.de>\n"
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
#: ../gtk-glade/support.c:50 ../gtk-glade/support.c:74
#: ../gtk-glade/support.c:103
#: ../gtk-glade/support.c:49 ../gtk-glade/support.c:73
#: ../gtk-glade/support.c:102
#, c-format
msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
msgstr "Pixmapdatei %s nicht gefunden"
......@@ -48,12 +48,12 @@ msgid ""
"\\Program Files\\Linphone)"
msgstr ""
#: ../gtk-glade/main.c:662
#: ../gtk-glade/main.c:675
#, fuzzy, c-format
msgid "Incoming call from %s"
msgstr "Eingehendes Gespr�h"
#: ../gtk-glade/main.c:694
#: ../gtk-glade/main.c:707
#, c-format
msgid ""
"%s would like to add you to his contact list.\n"
......@@ -62,27 +62,27 @@ msgid ""
"If you answer no, this person will be temporarily blacklisted."
msgstr ""
#: ../gtk-glade/main.c:764
#: ../gtk-glade/main.c:777
#, c-format
msgid ""
"Please enter your password for username <i>%s</i>\n"
" at domain <i>%s</i>:"
msgstr ""
#: ../gtk-glade/main.c:855
#: ../gtk-glade/main.c:871
msgid "Website link"
msgstr ""
#: ../gtk-glade/main.c:891
#: ../gtk-glade/main.c:907
msgid "Linphone - a video internet phone"
msgstr ""
#: ../gtk-glade/main.c:910
#: ../gtk-glade/main.c:926
#, c-format
msgid "%s (Default)"
msgstr ""
#: ../gtk-glade/main.c:1143
#: ../gtk-glade/main.c:1168
msgid "A free SIP video-phone"
msgstr "Ein freies SIP Video-Fone"
......@@ -178,7 +178,7 @@ msgid "Spanish"
msgstr ""
#: ../gtk-glade/propertybox.c:625
msgid "Brasilian Portugese"
msgid "Brazilian Portugese"
msgstr ""
#: ../gtk-glade/propertybox.c:626
......@@ -225,6 +225,10 @@ msgid ""
"Would you like to open a browser to download it ?"
msgstr ""
#: ../gtk-glade/update.c:91
msgid "You are running the lastest version."
msgstr ""
#: ../gtk-glade/buddylookup.c:66
msgid "Firstname, Lastname"
msgstr ""
......@@ -337,30 +341,39 @@ msgstr ""
msgid "Now ready !"
msgstr ""
#: ../gtk-glade/incall_view.c:97
#: ../gtk-glade/incall_view.c:98
#, fuzzy
msgid "<b>Calling...</b>"
msgstr "Kontaktliste"
#: ../gtk-glade/incall_view.c:121
#: ../gtk-glade/incall_view.c:122
#, fuzzy
msgid "<b>In call with</b>"
msgstr "Kontaktliste"
#: ../gtk-glade/incall_view.c:123
#: ../gtk-glade/incall_view.c:124
msgid "00::00::00"
msgstr ""
#: ../gtk-glade/incall_view.c:137
#: ../gtk-glade/incall_view.c:140
#, c-format
msgid "%02i::%02i::%02i"
msgstr ""
#: ../gtk-glade/incall_view.c:155
#: ../gtk-glade/incall_view.c:158
#, fuzzy
msgid "<b>Call ended.</b>"
msgstr "Anruf beendet"
#: ../gtk-glade/incall_view.c:176
#, fuzzy
msgid "Unmute"
msgstr "Unbegrenzt"