Commit d2789fdb authored by Simon Morlat's avatar Simon Morlat
Browse files

update german and french translation, update ms2

parent 2372739e
......@@ -1009,7 +1009,7 @@
</child>
<child>
<object class="GtkButton" id="call_back_button">
<property name="label" translatable="yes">Call back</property>
<property name="label" translatable="yes">Call</property>
<property name="visible">True</property>
<property name="can_focus">True</property>
<property name="receives_default">True</property>
......
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<interface>
<!-- interface-requires gtk+ 2.6 -->
<!-- interface-naming-policy toplevel-contextual -->
<object class="GtkAdjustment" id="adjustment1">
<property name="upper">100000</property>
<property name="value">3600</property>
......@@ -17,13 +16,13 @@
<property name="icon">linphone2.png</property>
<property name="type_hint">dialog</property>
<child internal-child="vbox">
<object class="GtkVBox" id="dialog-vbox2">
<object class="GtkBox" id="dialog-vbox2">
<property name="visible">True</property>
<property name="can_focus">False</property>
<property name="events">GDK_POINTER_MOTION_MASK | GDK_POINTER_MOTION_HINT_MASK | GDK_BUTTON_PRESS_MASK | GDK_BUTTON_RELEASE_MASK</property>
<property name="spacing">2</property>
<child internal-child="action_area">
<object class="GtkHButtonBox" id="dialog-action_area2">
<object class="GtkButtonBox" id="dialog-action_area2">
<property name="visible">True</property>
<property name="can_focus">False</property>
<property name="events">GDK_POINTER_MOTION_MASK | GDK_POINTER_MOTION_HINT_MASK | GDK_BUTTON_PRESS_MASK | GDK_BUTTON_RELEASE_MASK</property>
......@@ -114,8 +113,6 @@
<property name="text" translatable="yes">sip:</property>
<property name="primary_icon_activatable">False</property>
<property name="secondary_icon_activatable">False</property>
<property name="primary_icon_sensitive">True</property>
<property name="secondary_icon_sensitive">True</property>
</object>
<packing>
<property name="left_attach">1</property>
......@@ -144,8 +141,6 @@
<property name="text" translatable="yes">sip:</property>
<property name="primary_icon_activatable">False</property>
<property name="secondary_icon_activatable">False</property>
<property name="primary_icon_sensitive">True</property>
<property name="secondary_icon_sensitive">True</property>
</object>
<packing>
<property name="left_attach">1</property>
......@@ -174,8 +169,6 @@
<property name="events">GDK_POINTER_MOTION_MASK | GDK_POINTER_MOTION_HINT_MASK | GDK_BUTTON_PRESS_MASK | GDK_BUTTON_RELEASE_MASK</property>
<property name="primary_icon_activatable">False</property>
<property name="secondary_icon_activatable">False</property>
<property name="primary_icon_sensitive">True</property>
<property name="secondary_icon_sensitive">True</property>
</object>
<packing>
<property name="left_attach">1</property>
......@@ -204,8 +197,6 @@
<property name="events">GDK_POINTER_MOTION_MASK | GDK_POINTER_MOTION_HINT_MASK | GDK_BUTTON_PRESS_MASK | GDK_BUTTON_RELEASE_MASK</property>
<property name="primary_icon_activatable">False</property>
<property name="secondary_icon_activatable">False</property>
<property name="primary_icon_sensitive">True</property>
<property name="secondary_icon_sensitive">True</property>
<property name="adjustment">adjustment1</property>
</object>
<packing>
......@@ -224,7 +215,7 @@
</child>
<child>
<object class="GtkCheckButton" id="register">
<property name="label" translatable="yes">Register at startup</property>
<property name="label" translatable="yes">Register</property>
<property name="visible">True</property>
<property name="can_focus">True</property>
<property name="receives_default">False</property>
......
mediastreamer2 @ e83722c7
Subproject commit 7ce7d1b76cf84a57489d9c8469f19d1a4113e8d3
Subproject commit e83722c77eedce9eadcfcf54eff1de054dc2a2e9
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: linphone-3.4.99.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-11-04 22:29+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-02 16:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-11-04 22:30+0100\n"
"Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -31,7 +31,7 @@ msgstr ""
msgid "n/a"
msgstr "–"
#: ../gtk/conference.c:33 ../gtk/incall_view.c:178
#: ../gtk/conference.c:33 ../gtk/incall_view.c:183
msgid "Conference"
msgstr "Konference"
......@@ -49,27 +49,27 @@ msgstr "Nelze najít soubor s obrázkem: %s"
msgid "Chat with %s"
msgstr "Diskuze s %s"
#: ../gtk/main.c:82
#: ../gtk/main.c:83
msgid "log to stdout some debug information while running."
msgstr "Za běhu vypisuje některé ladicí informace na standardní výstup."
#: ../gtk/main.c:89
#: ../gtk/main.c:90
msgid "path to a file to write logs into."
msgstr "Soubor, kam zapisovat protokol."
#: ../gtk/main.c:96
#: ../gtk/main.c:97
msgid "Start only in the system tray, do not show the main interface."
msgstr "Spustí se pouze do systémové oblasti, nezobrazí hlavní okno."
#: ../gtk/main.c:103
#: ../gtk/main.c:104
msgid "address to call right now"
msgstr "Zavolá právě teď na tuto adresu"
#: ../gtk/main.c:110
#: ../gtk/main.c:111
msgid "if set automatically answer incoming calls"
msgstr "je-li nastaveno, automaticky zvedne příchozí hovor"
#: ../gtk/main.c:117
#: ../gtk/main.c:118
msgid ""
"Specifiy a working directory (should be the base of the installation, eg: c:"
"\\Program Files\\Linphone)"
......@@ -77,12 +77,12 @@ msgstr ""
"Zadejte pracovní adresář (měl by být základní instalační adresář, například "
"c:\\Program Files\\Linphone)"
#: ../gtk/main.c:458
#: ../gtk/main.c:464
#, c-format
msgid "Call with %s"
msgstr "Hovor s %s"
#: ../gtk/main.c:809
#: ../gtk/main.c:815
#, c-format
msgid ""
"%s would like to add you to his contact list.\n"
......@@ -95,7 +95,7 @@ msgstr ""
"do svého adresáře?\n"
"Odpovíte-li ne, tato osobo bude dočasně blokována."
#: ../gtk/main.c:887
#: ../gtk/main.c:893
#, c-format
msgid ""
"Please enter your password for username <i>%s</i>\n"
......@@ -104,54 +104,54 @@ msgstr ""
"Prosím, zadejte heslo pro uživatele <i>%s</i>\n"
"v doméně <i>%s</i>:"
#: ../gtk/main.c:987
#: ../gtk/main.c:993
msgid "Call error"
msgstr "Chyba hovoru"
#: ../gtk/main.c:990 ../coreapi/linphonecore.c:2396
#: ../gtk/main.c:996 ../coreapi/linphonecore.c:2406
msgid "Call ended"
msgstr "Hovor ukončen"
#: ../gtk/main.c:993 ../coreapi/linphonecore.c:199
#: ../gtk/main.c:999 ../coreapi/linphonecore.c:199
msgid "Incoming call"
msgstr "Příchozí hovor"
#: ../gtk/main.c:995 ../gtk/incall_view.c:287 ../gtk/main.ui.h:20
#: ../gtk/main.c:1001 ../gtk/incall_view.c:292 ../gtk/main.ui.h:20
msgid "Answer"
msgstr "Odpovědět"
#: ../gtk/main.c:997 ../gtk/main.ui.h:29
#: ../gtk/main.c:1003 ../gtk/main.ui.h:29
msgid "Decline"
msgstr "Odmítnout"
#: ../gtk/main.c:1003
#: ../gtk/main.c:1009
msgid "Call paused"
msgstr "Hovor odložen"
#: ../gtk/main.c:1003
#: ../gtk/main.c:1009
#, c-format
msgid "<span size=\"large\">by %s</span>"
msgstr "<span size=\"large\">kým: %s</span>"
#: ../gtk/main.c:1153
#: ../gtk/main.c:1165
msgid "Website link"
msgstr "Odkaz na webovou stránku"
#: ../gtk/main.c:1195
#: ../gtk/main.c:1205
msgid "Linphone - a video internet phone"
msgstr "Lipnhone – internetový videofon"
#: ../gtk/main.c:1278
#: ../gtk/main.c:1295
#, c-format
msgid "%s (Default)"
msgstr "%s (Výchozí)"
#: ../gtk/main.c:1549 ../coreapi/callbacks.c:699
#: ../gtk/main.c:1566 ../coreapi/callbacks.c:700
#, c-format
msgid "We are transferred to %s"
msgstr "Byly jsme přepojeni na %s"
#: ../gtk/main.c:1559
#: ../gtk/main.c:1576
msgid ""
"No sound cards have been detected on this computer.\n"
"You won't be able to send or receive audio calls."
......@@ -159,11 +159,16 @@ msgstr ""
"Na tomto počítači nebyla objevena žádná zvuková karta.\n"
"Nebudete moci vytáčet a přijímat a zvukové hovory."
#: ../gtk/main.c:1646
#: ../gtk/main.c:1663
msgid "A free SIP video-phone"
msgstr "Volný SIP videofon"
#: ../gtk/friendlist.c:203
#, fuzzy
msgid "Add to addressbook"
msgstr "Zobrazit adresář"
#: ../gtk/friendlist.c:258 ../gtk/propertybox.c:296 ../gtk/contact.ui.h:3
msgid "Name"
msgstr "Jméno"
......@@ -229,7 +234,7 @@ msgstr "Povoleno"
msgid "Disabled"
msgstr "Zakázáno"
#: ../gtk/propertybox.c:533
#: ../gtk/propertybox.c:553
msgid "Account"
msgstr "Účet"
......@@ -302,11 +307,15 @@ msgid ""
"You need to restart linphone for the new language selection to take effect."
msgstr "Aby se projevil výběr nového jazyka, je nutné znovu spustit linphone."
#: ../gtk/propertybox.c:825
#: ../gtk/propertybox.c:835
msgid "None"
msgstr "Žádná"
#: ../gtk/propertybox.c:839
msgid "SRTP"
msgstr "SRTP"
#: ../gtk/propertybox.c:830
#: ../gtk/propertybox.c:845
msgid "ZRTP"
msgstr "ZRTP"
......@@ -433,77 +442,94 @@ msgstr "Připraveno!"
msgid "Call #%i"
msgstr "Hovor č. %i"
#: ../gtk/incall_view.c:122
#: ../gtk/incall_view.c:127
#, c-format
msgid "Transfer to call #%i with %s"
msgstr "Přepojit hovor č. %i s %s"
#: ../gtk/incall_view.c:150
#: ../gtk/incall_view.c:155
msgid "Transfer"
msgstr "Přepojit"
#: ../gtk/incall_view.c:266
#: ../gtk/incall_view.c:271
msgid "<b>Calling...</b>"
msgstr "<b>Volá se…</b>"
#: ../gtk/incall_view.c:269 ../gtk/incall_view.c:438
#: ../gtk/incall_view.c:274 ../gtk/incall_view.c:482
msgid "00::00::00"
msgstr "00:00:00"
#: ../gtk/incall_view.c:280
#: ../gtk/incall_view.c:285
msgid "<b>Incoming call</b>"
msgstr "<b>Příchozí hovor</b>"
#: ../gtk/incall_view.c:317
#: ../gtk/incall_view.c:322
msgid "good"
msgstr "dobrá"
#: ../gtk/incall_view.c:319
#: ../gtk/incall_view.c:324
msgid "average"
msgstr "průměrná"
#: ../gtk/incall_view.c:321
#: ../gtk/incall_view.c:326
msgid "poor"
msgstr "slabá"
#: ../gtk/incall_view.c:323
#: ../gtk/incall_view.c:328
msgid "very poor"
msgstr "velmi slabá"
#: ../gtk/incall_view.c:325
#: ../gtk/incall_view.c:330
msgid "too bad"
msgstr "příliš špatná"
#: ../gtk/incall_view.c:326 ../gtk/incall_view.c:342
#: ../gtk/incall_view.c:331 ../gtk/incall_view.c:347
msgid "unavailable"
msgstr "nedostupná"
#: ../gtk/incall_view.c:436
#: ../gtk/incall_view.c:447
msgid "Secured by SRTP"
msgstr ""
#: ../gtk/incall_view.c:453
#, c-format
msgid "Secured by ZRTP - [auth token: %s]"
msgstr ""
#: ../gtk/incall_view.c:459
msgid "Set unverified"
msgstr ""
#: ../gtk/incall_view.c:459 ../gtk/main.ui.h:49
msgid "Set verified"
msgstr ""
#: ../gtk/incall_view.c:480
msgid "In conference"
msgstr "Probíhá konference"
#: ../gtk/incall_view.c:436
#: ../gtk/incall_view.c:480
msgid "<b>In call</b>"
msgstr "<b>Probíhá hovor</b>"
#: ../gtk/incall_view.c:454
#: ../gtk/incall_view.c:499
msgid "<b>Paused call</b>"
msgstr "<b>Odložený hovor</b>"
#: ../gtk/incall_view.c:466
#: ../gtk/incall_view.c:511
#, c-format
msgid "%02i::%02i::%02i"
msgstr "%02i:%02i:%02i"
#: ../gtk/incall_view.c:482
#: ../gtk/incall_view.c:527
msgid "<b>Call ended.</b>"
msgstr "<b>Hovor skončil.</b>"
#: ../gtk/incall_view.c:539
#: ../gtk/incall_view.c:584
msgid "Resume"
msgstr "Obnovit"
#: ../gtk/incall_view.c:546 ../gtk/main.ui.h:45
#: ../gtk/incall_view.c:591 ../gtk/main.ui.h:45
msgid "Pause"
msgstr "Odložit"
......@@ -600,9 +626,10 @@ msgstr "B"
msgid "C"
msgstr "C"
#: ../gtk/main.ui.h:24 ../gtk/call_logs.ui.h:1
msgid "Call back"
msgstr "Zavolat zpátky"
#: ../gtk/main.ui.h:24
#, fuzzy
msgid "Call"
msgstr "Volat komu: %s"
#: ../gtk/main.ui.h:25
msgid "Call quality rating"
......@@ -692,32 +719,32 @@ msgstr "SIP adresa nebo telefonní číslo:"
msgid "Search"
msgstr "Hledat"
#: ../gtk/main.ui.h:49
#: ../gtk/main.ui.h:50
msgid "Show debug window"
msgstr "Zobrazit ladicí okno"
#: ../gtk/main.ui.h:50
#: ../gtk/main.ui.h:51
msgid "Username"
msgstr "Uživatelské jméno"
#: ../gtk/main.ui.h:51
#: ../gtk/main.ui.h:52
msgid "_Help"
msgstr "Nápo_věda"
#: ../gtk/main.ui.h:52
#: ../gtk/main.ui.h:53
msgid "_Homepage"
msgstr "_Domovská stránka"
#: ../gtk/main.ui.h:53
#: ../gtk/main.ui.h:54
msgid "_Options"
msgstr "V_olby"
#: ../gtk/main.ui.h:54
#: ../gtk/main.ui.h:55
msgid "in"
msgstr "ve"
# XXX: Do not translate, this is GTK identifier
#: ../gtk/main.ui.h:55
#: ../gtk/main.ui.h:56
msgid "label"
msgstr ""
......@@ -795,6 +822,10 @@ msgstr "Prosím, zadejte heslo pro doménu"
msgid "UserID"
msgstr "Identifikátor uživatele"
#: ../gtk/call_logs.ui.h:1
msgid "Call back"
msgstr "Zavolat zpátky"
#: ../gtk/call_logs.ui.h:2
msgid "Call history"
msgstr "Historie volání"
......@@ -824,8 +855,8 @@ msgid "Publish presence information"
msgstr "Zveřejnit stav přítomnosti"
#: ../gtk/sip_account.ui.h:6
msgid "Register at startup"
msgstr "Zaregistrovat při spuštění"
msgid "Register"
msgstr ""
#: ../gtk/sip_account.ui.h:7
msgid "Registration duration (sec):"
......@@ -1166,54 +1197,54 @@ msgstr ""
msgid "Outgoing call"
msgstr "Odchozí hovor"
#: ../coreapi/linphonecore.c:1082
#: ../coreapi/linphonecore.c:1088
msgid "Ready"
msgstr "Připraven."
#: ../coreapi/linphonecore.c:1822
#: ../coreapi/linphonecore.c:1831
msgid "Looking for telephone number destination..."
msgstr "Vyhledává se umístění čísla…"
#: ../coreapi/linphonecore.c:1825
#: ../coreapi/linphonecore.c:1834
msgid "Could not resolve this number."
msgstr "Toto číslo nelze vyhledat."
#: ../coreapi/linphonecore.c:1869
#: ../coreapi/linphonecore.c:1878
msgid ""
"Could not parse given sip address. A sip url usually looks like sip:"
"user@domain"
msgstr ""
"Špatně zadaná SIP adresa. Adresa má mít tento formát <sip:uživatel@doména>"
#: ../coreapi/linphonecore.c:2016
#: ../coreapi/linphonecore.c:2025
msgid "Contacting"
msgstr "Kontaktuji"
#: ../coreapi/linphonecore.c:2023
#: ../coreapi/linphonecore.c:2032
msgid "Could not call"
msgstr "Nelze volat"
#: ../coreapi/linphonecore.c:2131
#: ../coreapi/linphonecore.c:2140
msgid "Sorry, we have reached the maximum number of simultaneous calls"
msgstr "Je nám líto, ale byl dosažen maximální počet současných hovorů."
#: ../coreapi/linphonecore.c:2260
#: ../coreapi/linphonecore.c:2270
msgid "Modifying call parameters..."
msgstr "Upravují se parametry hovoru…"
#: ../coreapi/linphonecore.c:2356
#: ../coreapi/linphonecore.c:2366
msgid "Connected."
msgstr "Připojeno."
#: ../coreapi/linphonecore.c:2379
#: ../coreapi/linphonecore.c:2389
msgid "Call aborted"
msgstr "Hovor přerušen"
#: ../coreapi/linphonecore.c:2519
#: ../coreapi/linphonecore.c:2530
msgid "Could not pause the call"
msgstr "Hovor nebylo možné odložit"
#: ../coreapi/linphonecore.c:2523
#: ../coreapi/linphonecore.c:2535
msgid "Pausing the current call..."
msgstr "Současný hovor se odkládá…"
......@@ -1314,135 +1345,135 @@ msgstr ""
msgid "Could not login as %s"
msgstr "Nelze se přihlásit jako %s"
#: ../coreapi/callbacks.c:205
#: ../coreapi/callbacks.c:206
msgid "is contacting you"
msgstr "vás volá"
#: ../coreapi/callbacks.c:206
#: ../coreapi/callbacks.c:207
msgid " and asked autoanswer."
msgstr " a požaduje automatickou zvednutí."
#: ../coreapi/callbacks.c:206
#: ../coreapi/callbacks.c:207
msgid "."
msgstr "."
#: ../coreapi/callbacks.c:265
#: ../coreapi/callbacks.c:266
msgid "Remote ringing."
msgstr "Vyzvání na druhé straně."
#: ../coreapi/callbacks.c:281
#: ../coreapi/callbacks.c:282
msgid "Remote ringing..."
msgstr "Vyzvání na druhé straně…"
#: ../coreapi/callbacks.c:292
#: ../coreapi/callbacks.c:293
msgid "Early media."
msgstr "Časná média."
#: ../coreapi/callbacks.c:330
#: ../coreapi/callbacks.c:331
#, c-format
msgid "Call with %s is paused."
msgstr "Hovor s %s je odložen."
#: ../coreapi/callbacks.c:341
#: ../coreapi/callbacks.c:342
#, c-format
msgid "Call answered by %s - on hold."
msgstr "Hovor přijat kým: %s – odložen."
#: ../coreapi/callbacks.c:356
#: ../coreapi/callbacks.c:357
msgid "Call resumed."
msgstr "Hovor obnoven."
#: ../coreapi/callbacks.c:361
#: ../coreapi/callbacks.c:362
#, c-format
msgid "Call answered by %s."
msgstr "Hovor přijat kým: %s."
#: ../coreapi/callbacks.c:431
#: ../coreapi/callbacks.c:432
msgid "We are being paused..."
msgstr "Jsme odkládáni…"
#: ../coreapi/callbacks.c:435
#: ../coreapi/callbacks.c:436
msgid "We have been resumed..."
msgstr "Byli jsme obnoveni…"
#: ../coreapi/callbacks.c:440
#: ../coreapi/callbacks.c:441
msgid "Call has been updated by remote..."
msgstr "Hovor byl aktualizován protistranou…"
#: ../coreapi/callbacks.c:472
#: ../coreapi/callbacks.c:473
msgid "Call terminated."
msgstr "Hovor ukončen."
#: ../coreapi/callbacks.c:479
#: ../coreapi/callbacks.c:480
msgid "User is busy."
msgstr "Uživatel je zaneprázdněn."
#: ../coreapi/callbacks.c:480
#: ../coreapi/callbacks.c:481
msgid "User is temporarily unavailable."
msgstr "Uživatel je dočasně nedostupný."
#. char *retrymsg=_("%s. Retry after %i minute(s).");
#: ../coreapi/callbacks.c:482
#: ../coreapi/callbacks.c:483
msgid "User does not want to be disturbed."
msgstr "Uživatel si nepřeje být rušen."
#: ../coreapi/callbacks.c:483
#: ../coreapi/callbacks.c:484
msgid "Call declined."
msgstr "Volání odmítnuto."
#: ../coreapi/callbacks.c:495
#: ../coreapi/callbacks.c:496
msgid "No response."
msgstr "Žádná odpověď."
#: ../coreapi/callbacks.c:499
#: ../coreapi/callbacks.c:500
msgid "Protocol error."
msgstr "Chyba protokolu."
#: ../coreapi/callbacks.c:515
#: ../coreapi/callbacks.c:516
msgid "Redirected"
msgstr "Přesměrováno"
#: ../coreapi/callbacks.c:525
#: ../coreapi/callbacks.c:526
msgid "Not found"
msgstr "Nenalezeno"
#: ../coreapi/callbacks.c:550
#: ../coreapi/callbacks.c:551
msgid "No common codecs"
msgstr "Žádný společný formát"
#: ../coreapi/callbacks.c:556
#: ../coreapi/callbacks.c:557
msgid "Call failed."
msgstr "Volání se nezdařilo."
#: ../coreapi/callbacks.c:630
#: ../coreapi/callbacks.c:631
#, c-format
msgid "Registration on %s successful."
msgstr "Registrace na %s byla úspěšná."
#: ../coreapi/callbacks.c:631
#: ../coreapi/callbacks.c:632
#, c-format
msgid "Unregistration on %s done."
msgstr "Odregistrování z %s hotovo."